Categorieën
Aankondigingsmail

December: Sinterklaasgedichten; schaatsen; AmFiVrijewil; Kultuurkamer; Kerstdiner.

Lieve leden,

Een nieuwe maand dient zich voor u aan en heeft een oude bekende meegenomen, ietwat ontheemd, doch alom bekend. De winter kijkt wat verdwaasd en regent en waait wat om zich heen: “Ben ik te laat, ben ik te vroeg? O, wat verwacht men toch van mij?” Zoetigheid en vrede, lichtjes en een gepaste dosis natte sneeuw. Onderwijl bedanst u nog onbezorgd de zonnige zijde van de straat en springt van plas tot plas. Sjalom, sjalom, anders vat u nog kou! 

Hebt u het reeds vernomen? De bisschop van Myra is onder ons! De stamkroeg is dicht, maar u bent dichter. Laat uw pen over het papier dansen en schrijf een Sinterklaasgedicht! De dichter geef en de dichter krijgt: op maandag 7 december worden alle verzen verzameld en krijgt een ieder die iets geschreven heeft andermans dichtwerk op de mat. Wilt u toetreden tot het heimelijke doch rijmelijke genootschap van Sint-Nicolaas, stuur dan vóór 5 december uw gedicht naar okommaareenskijken@amfibi.nl. Het gedicht mag specifiek aan iemand gericht zijn, maar dat hoeft niet. Vergeet tevens niet uw adres te vermelden!

Haal uw glij-ijzers uit de kast, want AmFiBicyclette gaat aan de scheuvel! Op dinsdag 8 december vanaf 21:30 uur zwieren wij over het aqua congelata van de Jaap Edenbaan. Wilt u deelgenoot zijn van dit winterse jolijt, meld u dan aan via faculteitderijsbegeerte@amfibi.nl, opdat u goed beslagen ten ijs komt. Neem uw eigen schaatsen mee of huur ter plekke een paar, een kaartje hebt u reeds voor 4,- gladde duiten. Wij zien u daar!

In het verleden hebben wij reeds tweemaal getracht u aan het handje van KUCH mee te nemen naar de duinen, maar het heeft nog niet zo mogen zijn. Nu, driemaal is scheepsrecht! Opdat de goden ons ditmaal echter terwille mogen zijn, begeven wij ons nu met AmFiVrijewil naar de kust om al kuierende daar in kleine groepjes zwerfafval te verzamelen. Wij vertrekken op donderdag 10 december om 14:00 uur vanaf het Centraal Station. Kleedt u zich warm aan, vul een thermoskan met thee, neem uw handschoenen mee en meld u aan via waarvrijewilisiseenweg@amfibi.nl.

Voor de filosofen onder u die na deze schaatslijke, dichterlijke dan wel duinlijke pret de geest willen scherpen, presenteert de Kultuurkamer u een lezing in de Rode Hoed. Op maandag 14 december om 19:30 uur brengt men aldaar feministe van het eerste uur Mary Wollstonecraft voor het voetlicht. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wilt u dit niet missen, eis dan u rechtmatige plaats op – desnoods met de elleboog – door een mailtje te sturen naar ikkeikkeikke@amfibi.nl. Een kaartje kost u een eerlijke 4,- duiten

Anders dan anders, doch evengoed gezellig: KUCH nodigt u uit voor het jaarlijkse Kerstdiner! Daar ome Co nog steeds niet is opgehoepeld, kunnen wij uiteraard niet en groupe aan de peuzelarij, maar zulks mag de pret niet drukken. Dit jaar vinden er op vrijdag 18 december vanaf 18:00 uur namelijk meerdere kerstdiners plaats op verschillende plekken in de stad, waar u in kleine getale een grote gemoedelijkheid zult treffen. Wilt u aanschuiven, stuur dan vóór vrijdag 11 december een mailtje naar kerstdinerhebjejakunjekrijgen@amfibi.nl waarin u blijk geeft van uw ongebreidelde enthousiasme, alsook van uw telefoonnummer. Mocht u zelf over voldoende huis beschikken en er genoegen in scheppen een klein gezelschap te ontvangen, horen wij dat uiteraard ook graag. 

Ziezo, de maand schier begonnen, het jaar welhaast gedaan. Na een kortstondige schaduw worden de straatstenen gehuld in het licht van de lantaarns. Van tijd tot tijd kunt u uw adem in het schijnsel zien dwarrelen terwijl u zich huiswaarts begeeft, vrolijk fluitend en in de behaaglijkheid van uw kraag weggedoken. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Sinterklaasgedichten – maandag 7 december – uw deurmat. 

AmFiBicyclette: schaatsen – dinsdag 8 december, 21:30 uur – Jaap Edenbaan, Radioweg 64.

AmFiVrijewil – donderdag 10 december, 14:00 uur – Centraal Station. 

Kultuurkamer: lezing  – maandag 14 december, 19:30 uur – Rode Hoed, Keizersgracht 102.

KUCH: kerstdiner – vrijdag 18 december, 18:00 uur – overal en nergens. 

Tentamenweek – 14/18 december – met uw neus in de boeken.

Categorieën
Aankondigingsmail

November: AmFiBios; Klaverjasavond; Complottheorieënavond; HET!-schrijfavondje; AmFiVrijewil; DRIFT.

Lieve leden,

Zowaar heeft uw wereld zich weer goeddeels tot achter de voordeur beknot. Het geboomte kleurt geel, oranje en soms zelfs rood en de stamkroeg is gesloten. Edoch, wees niet getreurd, van een stilzwijgende leemte kan geen sprake zijn! De wind mag huilen en de regen slaan, maar u lacht zachtjes, gaapt eens uitgebreid en neuriet een slaapliedje uit het bevogelde land. Voordat u echter in de modder kruipt, zoals uw AmFiBische intuïtie u wellicht aanspoort, hebt u nog een en ander in het verschiet.

Allereerst heb ik goed en slecht nieuws voor u. Om maar te beginnen met het slechte nieuws: wij hadden voor u een mooie Kultuurkamer versierd, maar die is om maatregelijke redenen op slot gegaan en hebben wij dienvolgens moeten afgelasten. Het goede nieuws daarentegen is dat dit het slechte nieuws was.

AmFiBios nodigt u uit voor een filmavondje bij u thuis! Op woensdag 11 november om 21:00 uur kijken wij gezamenlijk de film Wittgenstein, over het leven en de hersenspinsels van een schoolmeester uit Wenen, via het u welbekende medium Zoom. Een gepassioneerde wittgensteiniaan uit onze gelederen zal de film kort inleiden. Wovon macht nicht sprechen kann, darüber muss man einen Film anschauen. Mocht u altijd al in een bioscoop hebben willen wonen, is dit uw kans! Onderaan deze mail vindt u de Zoom-link die u de toegang tot Filmhuis Thuis zal verschaffen.

Voor zolang u overigens nog stamgast aan eigen toog bent, worden er iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur spelletjes gespeeld op de AmFiBi-Discord. Op dinsdag 17 november zal er vanaf 21:00 uur een speciale Klaverjasavond plaatsvinden. De link voor de Discord vindt u in de spelletjeskast onderaan dit schrijven.

Wist u nochtans dat het de waarheid is die op het spel staat? Gelijk een kaartenhuis stort zij ineen! Men zegt dat de mens op de maan geweest is, maar zulks is schijn! Maneschijn, om precies te zijn! Men zegt dat de aarde rond is, maar is dat geen cirkelredenering? Op donderdag 19 november vanaf 19:30 uur presenteert KUCH u de Complottheorieënavond via Zoom! Hebt u een hamer gevonden om de fundamenten van de waarheid mee te gruzelementeren en wilt u die met ons delen? Laat het ons weten via ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl en wie weet wat er aan het licht komt! 

Deelt u de waarheid liever naamloos mede, dan kunt u die mogelijkheid benutten op donderdag 26 november vanaf 20:00 uur, gedurende het HET!-schrijfavondje, tevens via Zoom. Wat is HET!? Wel, HET! is het obscure blaadje van uw vereniging waarin u anoniem uw hersenspinsels ten papiere kunt voeren. Van vilein gal spuwen tot liefkozende woorden: niets moet, alles wordt geplaatst. Drukwerk is druk werken, maar uiteraard bent u eveneens van harte welkom voor de genoeglijkheid van redactionele kletsica. Hup, laat uw erfzonde varen, bezoedel uw ongenoemd blazoen met inkt en treedt toe tot de onverbloemde wereld van HET!. Mocht u op de genoemde avond elders doende zijn, maar uw schrijfsels wel onbenaamd de wereld in willen slingeren, kunt u deze bij wijze van inzending van tevoren mailen naar zijnenanonimiteit@amfibi.nl.

Op maandag 30 november om 14:00 uur kunnen de non-deterministen onder u hun wil de vrije loop laten in de keuken van het Stoelenproject waar wij wederom met AmFiVrijewil de minderbedakten van een maaltijd zullen voorzien. Bent u van pan en pollepel niet bevreesd, stuur dan een mailtje naar: vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl.

Dan geef ik nu de pen aan onze wijsgerige kornuiten van DRIFT. In november worden er, corona volente, op twee maandagavonden om 21:00 uur in de Uitkijk enkele films vertoond, te weten: Evolution van Lucile Hadzihalilovic (23 november) en Symbol van Hitoshi Matsumoto (30 november). Wie deze cinematische verrukking wil bijwonen, kan een kaartje kopen of een Cineville-reservering plaatsen bij de Uitkijk, te web, dan wel ter plaatse. De films worden ieder ingeleid door een uitgenodigde spreker die de vertoning van filosofische verfraaiing zal voorzien.

En zo beginnen de contouren van de maand die voor ons ligt zich langzamerhand tegen de horizon af te tekenen. Genoeg te doen, genoeg te denken en voor nu: genoeg gezegd.

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiBios – woensdag 11 november, 21:00 uur – Zoom.

Spelletjesavond – iedere dinsdag vanaf 20:00 uur – Discord.

Klaverjasavond – dinsdag 17 november, 21:00 uur – Discord.

KUCH: complottheorieënavond – donderdag 19 november, 19:30 uur – Zoom.

HET-schrijfavondje – donderdag 26 november, 20:00 uur – Zoom.

AmFiVrijewil: koken bij het Stoelenproject – maandag 30 november, 14:00 uur – het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

DRIFT: film & filosofie – maandag 23 & 30 november, 21:00 uur – Filmtheater de Uitkijk, Prinsengracht 452.

Categorieën
Aankondigingsmail

Oktober: Kultuurkamer; KUCH; ALV; AmFiVrijewil; Herfstgasten.

Lieve leden,

Ziezo, met de eerste maand van de academische kalender is het gedaan. Een goed begin is het halve werk, zulks is het motto, of naar de tongval van de academie vertaald: half werk is geen goed begin. Smartelijk wacht de nieuwe maand tot zij het stokje mag overnemen. Hoe zullen we haar noemen? Oktober is haar naam, of zoals ze op IJsland zeggen: október. Anderen kennen haar als de wijnmaand. Le vendémiaire, bien oui, c’est si bon!

Wat heeft de nieuwe maand u te brengen, vraagt u zich af. Welnu, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: op donderdag 8 oktober om 20:30 uur schikt de Kultuurkamer zich weer aan de bestoelde zijde van de vierde wand en brengt een bezoek aan de Brakke Grond waar theatergezelschap de KOE de voorstelling De Nijl is in Caïro aangekomen zal spelen: een relaas van tegenstellingen, verbaal geweld en kamerjassen, met een vleugje Schopenhauer. Dit spektakel kost u slechts een kleine vier duiten en u kunt uw gretigheid toonbaar maken door een mailtje te sturen naar cairowaarligtdatookalweer@amfibi.nl.

Op woensdag 14 oktober waaien wij uit en struinen wij met KUCH door de duinen, de frisse wind achterna. Wat krijgen we nu, bemerk ik een lichte vorm van déja vu? Welzeker, deze wandelende escapade werd reeds in jongstleden maandmail aangekondigd, maar helaas, zij bleek samen te vallen met ‘s jaars eerste logicatentamen. Daar de wetten van der logica universeel en onvermurwbaar zijn, is het uitje verplaatst. Om 14:00 uur verzamelen wij op Amsterdam CS en bewegen wij ons alsnog duinwaarts. Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar spazierenistamusieren@amfibi.nl. 

Welnu, het reilen en zeilen van de Binding is een goed dat ons allen aangaat. Zodoende nodigen wij u uit om altegader over het alles te vergaderen tijdens de eerste ALV (Algemene Ledenvergadering) van het jaar, die op vrijdag 16 oktober vanaf 18:00 uur zal plaatsvinden in Theater De Cameleon Daar we nog immer enigszins beperkt zijn in het aantal mensen dat zich gezaam in een ruimte mag stouwen, vragen wij u om een aanmelding aan het adres vergaderenismenselijk@amfibi.nl. Voor hen die geen plekje in de zaal weten te bemachtigen, zal er een Zoom-verbinding in het leven geroepen worden.

Op maandag 26 en donderdag 29 oktober om 14:00 uur steken wij met AmFiVrijewil de handen uit de mouwen en brengen wij de pannen aan het rammelen. Er zal gekookt worden voor daklozenopvang het Stoelenproject. Als u een steentje, of eigenlijk vooral uw culinaire menslievendheid wilt bijdragen, kunt u een mailtje sturen naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl, waarin u ook aangeeft op welke van de genoemde dagen u het liefst zou willen komen kokkerellen.

Opdat u ook nog met enig voer voor de geest in aanraking komt, organiseert de Lezingencommissie op woensdag 28 oktober een nieuwe editie van Herfstgasten met één van de docenten. De precieze vorm hiervan staat in verband met de nieuwe virusvoorschriften nog enigszins op losse schroeven, maar meer informatie volgt: houd het Facebook-evenement in de gaten! 

Ten slotte gluren wij vast met een schuin oog over oktobers schutting, in de tuin van november. Zij is de oogstmaand van de twijfelzaaiers, want KUCH organiseert een Complottheorieënavond! Het hoe, wat, waar en wanneer zullen wij in de volgende maandmail met u delen, maar voor nu alvast de volgende boodschap: hup, breng uw hoofdelijk spinnewiel aan het draaien! Uw spinsels en bijbehorend beeldmateriaal kunt u mailen naar ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Eerstejaarsweekend – zaterdag 3 & zondag 4 oktober – Amsterdamse Bos. 

Kultuurkamer: De Nijl is in Caïro aangekomen – donderdag 8 oktober, 20:30 uur – Brakke Grond, Nes 45. 

KUCH: wandelen in de duinen – woensdag 14 oktober, 14:00 uur – Amsterdam CS. 

ALV I – vrijdag 16 oktober, 18:00 uur – Theater De Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35. 

AmFiVrijeWil – maandag 26 & donderdag 29 oktober, 14:00 uur – Stoelenproject, Marnixstraat 248.

Lezingencommissie: Herfstgasten – woensdag 28 oktober. 

KUCH: complottheorieënavond – november.