Categorieën
Aankondigingsmail

April: AmFiVrijewil; ALV III; Lezing; AmFiBios; Kanvas x AmFiBi; AmFiBiceps; Axolotl.

Lieve leden,

De grasmaand, zij is daar! De tragiek wil dat u niet tegader de lente tegemoet rent, maar voor geweeklaag is geen nood! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen!

Hoewel de bloemknoppen ontluiken, 

Lijkt de wereld nog immer gesloten. 

De bloesem weeldert aan de struiken, 

Wordt door zon en regen overgoten, 

U ziet, de wereld, zij is dicht,

Maar ik ben dichter,

Einde bericht, 

Op donderdag 8 april om 13:30 uur is het weer tijd voor de vrije wilden onder u om het nobele in zichzelf naar boven te halen en wel in de keuken van Het Stoelenproject, alwaar we met AmFiVrijewil de pollepel opnemen voor de goede zaak. Hup, laat uw ongekunstelde medemenselijkheid de vrije loop en stuur een mailtje naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl

Dan nu, de democratie zit om u verlegen! Op vrijdag 9 april bent u vanaf 20:00 uur uitgenodigd om uw stem te laten horen bij de Derde Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Alas, zelfs de heerschappij van het volk is tegen de willekeur van de virocratie niet opgewassen, dus de vergadering zal – u bent er intussen wellicht aan gewend – van schermelijke aard zijn. Een Zoom-link vindt u onderaan dit schrijven! Niet geheel onbelangrijk: tijdens deze vergadering zal de Sollicitatiecommissie verkozen worden die op haar beurt het nieuwe bestuur aanwijst. Wilt u hier deel van uitmaken, maak dan dat u goed beslagen ten ijs komt en de ALV van een daverend betoog voorziet! 

In de vorige maandmail werd reeds een lezing aangekondigd van de AmFiBi-oudgediende Tivadar Vervoort, over het persoonlijke verzet in een neoliberale wereld. Welnu, door omstandigheden kon zij op de oorspronkelijke datum geen doorgang vinden, dus schrijft allen de welluidende datum van woensdag 14 april om 20:00 uur in uw agenda! Wij zien u daar! Waar is daar? Zoem, zoem, zoem, u bent erbij! Waarbij? U snapt best wat ik bedoel.

Op woensdag 21 april kijken wij met AmFiBios vanaf 21:00 uur de film July Rain van Marlen Khutsiev; een verhaal over de leegheid van het bestaan van een Sovjet-twintiger. Wat is ‘s levens inhoud wanneer uw omgeving geen inhoud kent? Voor dergelijke vragen en meer: schuif aan en kijk mee! Uw bioscoopkaartje vindt u achter de Zoom-link onderaan. 

Van verzet naar kunst is de stap snel gemaakt: op vrijdag 23 april vanaf 15:00 uur organiseert uw Binding samen met Kanvas, de studievereniging van Kunstgeschiedenis, een heuse Academische Olympiade Kanvas x AmFiBi! Daar we vanzelfsprekend de regelen der maat in acht blieven te nemen, kunt u zich aanmelden met een mailtje aan tussenkunstenkitcher@amfibi.nl; nadere informatie over het hoe en wat volgt dan vanzelf. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen, aber was ist doch die Wahrheit? Bent u erbij?

AmFiBiceps nodigt u uit om op donderdag 29 april om 15:00 uur een spelletje padel te komen spelen; de filosoof wordt immers door beweeglijkheid en souplesse gekenmerkt! U merkt, uw Binding begint een sportvereniging te gelijken. Er zal gespeeld worden aan weerszijden van het net en als u wilt weten waar het net hangt, moet u even Googlemapsen op Play Padel Club Sloterdijk. Padelt u mee? Stuur dan een mailtje naar ikweetnietwattennis@amfibi.nl

Ten slotte, het heeft zich natuurlijk reeds lang en breed in uw wekelijkse routine genesteld, maar laat ik haar nog eens benoemen: op dinsdag 6, 13, 20 en 27 april zendt Radio Axolotl vanaf 19:00 uur wederom haar radiogolven de wijde wereld in. De eerste uitzending van de maand, vandaag om precies te zijn, staat in het teken van een enigmatische Minecraft-server: amfibi.dral.eu. Luistert en huivert, lieve leden, de radio heeft de toekomst! 

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiVrijewil – donderdag 8 april, vanaf 13:30 uur – Het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

ALV III – vrijdag 9 april, vanaf 20:00 uur –  Alwaar u over internet en Pombären beschikt: 

Lezing Tivadar – woensdag 14 april, vanaf 20:00 uur – Theater Eigen Huis:

AmFiBios – woensdag 21 april, 21:00 uur – Filmhuis Oost West:

Academische Olympiade – vrijdag 23 april, vanaf 15:00 uur – Waar kunst en filosofie elkaar raken. 

AmFiBiceps – donderdag 29 april, 15:00 uur – Play Padel Club Sloterdijk. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Februari: Boeken ophalen; schaaktoernooi; Radio; Quiz; AmFiBios; AmFiTheater; Kultuurkamer.

Lieve leden,

De klok heeft de stilte ingeluid en de stad zwijgt zodra de lantaarns het lege straatbeeld belichten en de gemoederen zelfs in Urk tot bedaren gebracht zijn. U glimlacht, u gaapt, u soest, u slaapt, maar weet dat uw Binding haar ogen nog immer niet heeft toegedaan! Neen, onder het juk der weemoed gaat zij niet gebukt; zij koestert de herinneringen aan morgen! Welnu, wat zal het zijn? Ik houd u niet langer in spanning. 

Een Binding bestaat louter bij de gratie van gebondenheid en wat laat zich beter binden dan papier? De bollebozen onder u die hun boeken besteld hebben via de link die in het vorige schrijven vermeld stond, kunnen hun verworven oeuvre aan de Oude Turfmarkt komen ophalen, op donderdag 4 februari tussen 12:00 en 16:00 uur. Verdere instructies betreffende waar u precies moet zijn, vindt u ter plekke. 

De geest leest en de geest speelt: op donderdag 4 februari vindt er vanaf 20:30 uur een heus schaaktoernooi plaats! 

Pier scheidde midden uijt het schaken

En seid’, hij was het spelen satt:

Maer ’twas de minste van twee saken,

Hij was het spelen moe, en mat.

Omwille van de maatschappelijke spelregels zal het toernooi in een luisterrijke, doch numerieke omgeving plaatsvinden. Gedurende het spel zult u niettemin de andere spelers, alsook uw rivalen, kunnen bemoedigen, beschimpen en bewonderen middels de Zoom-link die u onderaan dit schrijven aantreft. Speelt u mee? Stuur dan een mailtje naar bijzijnismeeschaken@amfibi.nl

U ziet uw Binding, u kent uw Binding, maar luistert u ook naar uw Binding? Op dinsdag 9 februari kunt u getuige zijn van de waarlijke lancering van Radio AmFiBi, verzorgd door Frans en Thijs. Wilt u dit niet missen – en dat wilt u niet – maak dan dat u om 20:00 uur stipt met uw oor tegen het radiootje gedrukt zit, teneinde de eerste AmFiBische radiogolven op te vangen. Meer informatie en een linkje zullen te zijner tijd in het Facebook-evenement verschijnen. 

Mocht u gedurende het schaaktoernooi de hersenpan nog niet aan de kook gebracht hebben, bent u van harte uitgenodigd om op donderdag 11 februari om 20:00 uur deel te nemen aan een heuse Quiz! Zij zal gaan over alles en over niets, over nada dan wel omnia. Door vragen wordt men wijs, door juiste antwoorden krijgt men prijs: u vindt de Zoom-link wederom onderaan. 

Zodra de spelende mens in u dan eindelijk de pijp aan Maarten gegeven heeft, is het wellicht tijd voor een cinematische verpozing. AmFiBios presenteert u de film Brazil van Terry Gilliam. Voor degenen onder u die een heimelijke voorliefde koesteren voor satirisch-dystopische science fiction, zijn de poorten naar de eeuwige jachtvelden geopend. De bureaucratische staatskapitalist wordt echter een spiegel voorgehouden. Toen Mozes niet naar het filmhuis ging, kwam het filmhuis maar naar Mozes, op maandag 14 februari om 21:00 uur, om precies te zijn: waar het Zoom-linkje staat, mag u fijn zelf uitzoeken. 

Soll das Theater auf das leben wirken, muss es stärker, intensiver als das alltägliche Leben zijn! AmFiTheater nodigt u uit om de beslommeringen van het alledaagse te verwerpen en u met volle overgave aan uw theatrale bezieling te onderwerpen. Op woensdag 17 februari lezen wij gezamenlijk een nog nader te onthullen pièce de théâtre en wanen wij ons waarachtig vanaf 20:00 uur op de planken, zij het een podium van illusoire aard. Wees erbij en lees mee! 

De kunstliefhebber in u mag zich eveneens verheugen: op woensdag 24 februari neemt de Kultuurkamer u aan het digitale handje mee naar het Louvre, waar wij rondgeleid zullen worden door een even begeesterde als beminnelijke kunstgeschiedenisstudent uit onze eigen gelederen, genaamd Hannah. Om 20:00 uur vangen wij aan en betreden middels het linkje en bas de wondere wereld van de liefdesgodin van Melos en de mysterieuze glimlach. 

Tot slot wil ik u een klein verzoek vanuit de studentenraad niet onthouden. Via deze link kunt u namelijk uw bedenkingen met betrekking tot de nieuwe jaarindeling (7-7-4) kenbaar maken; een kleine moeite die niettemin zeer op prijs gesteld wordt. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Boeken ophalen – donderdag 4 februari, 12:00-16:00 – Oude Turfmarkt.

Schaaktoernooi – donderdag 4 februari, 20:30 uur – uw schermelijke schaakbord: https://us02web.zoom.us/j/7475707315 (Meeting ID: 747 570 7315)

Radio AmFiBi – dinsdag 9 februari, 20:00 uur – alwaar men haar ontvangen kan. 

Quiz – donderdag 11 februari, 20:00 uur – bij u thuis: 

https://us02web.zoom.us/j/81043620720 (Meeting ID: 810 4362 0720)

AmFiBios: Brazil – maandag 15 februari, 21:00 uur – Filmhuis Achter de Voordeur:

https://us02web.zoom.us/j/84112393478 (Meeting ID: 841 1239 3478)

AmFiTheater – woensdag 17 februari, 20:00 uur – Theater La Maison

https://us02web.zoom.us/j/84112393478 (Meeting ID: 841 1239 3478)

Kultuurkamer – woensdag 24 februari, 20:00 uur – Musée du Louvre:

https://us02web.zoom.us/j/88369899599 (Meeting ID: 883 6989 9599)

Categorieën
Aankondigingsmail

Januari: Boekverkoop; Boekenraad; Stadswandeling; ALV II; AmFiBiceps; Studiemiddagen.

Lieve leden,

Het oude jaar is met de nachtschuit vertrokken en nu stel ik u de gewetensvraag: hebt u het beminnelijk adieu gewoven, of is zij met ferme hand terzijde geschoven? Bent u het goede voornemens, of bent u een ik-doe-niet-meer-mee-mens? Ach, mogen de bevliegingen van het nieuwe jaar van minder pandemiteit getuigen! Life in a state of lockdown is solitary, poor, nasty, brutish and sort of ongezellig, maar wees toch niet getreurd: het tij zal keren en voor u het weet, dansen wij op het plafond! Het zal goed zijn, het zal groots zijn, en dat het u niets dan het beste brengen mag. 

Sta mij toe gelijk met de letterkundige deur in huis te vallen: het tweede semester is op til en haar gezicht spreekt boekdelen. Met andere woorden: de tijd is voor u, de filosoof, gekomen om u te laven aan het gebonden Elysium van de ongebonden geest. Spreken is zilver, zwijgen is goud en lezen is leuk. Wanneer u vóór vrijdag 22 januari uw boeken bij Athenaeum Boekhandel bestelt via deze link, is een kleine monetaire mindering wellicht uw deel. Mocht Kalliope u hem nog niet met zoetgevooisde stem hebben toegefluisterd, vindt u onderaan dit schrijven de bijbehorende kortingscode. 

Wij verblijven nog even met de neus in de boeken. Op woensdag 13 januariom 20:00 uur is het tijd voor Boekenraad. Zijn er boeken die u gelezen hebt en die u uw medestudent welwillend, dan wel dringend zou aanbevelen of zijn uw literaire lusten juist nog immer onbevredigd? Anders gezegd: bent u raadgevend of raadzoekend? Welnu, op de bewuste avond horen wij graag uw begeesterde pleidooi over al wat er maar tussen kaft en rug verschenen is, zij het omwille van het wijsgerige vernuft, zij het omwille van de betekenis die het geschrevene voor u of de wereld heeft, zij het omwille van de poëtische pracht, in letteren dan wel voordracht. Ook voor het louter luisterende oor kan zij een avond van openbaring worden! Daar de lockdown danmaals nog immer van kracht is, zal zij plaatsvinden in de wondere wereld van – u zou het haast niet geloven – Zoom! Een linkje vindt u onderaan. 

Nederland is dus eigenlijk wat ze om Amsterdam heen gebouwd hebben. Ik heb maar ‘ja’ geantwoord, want de meeste Amsterdammers zien het zo. 

Voor de Mokumsolipsisten onder u vindt er op donderdag 21 januari vanaf 16:00 uur in groepjes van geoorloofde grootte een stadswandeling plaats langs de stadsmonumenten van ons academische thuisoord. Wist u dat er dingen zijn die u over Amsterdam beslist nog niet wist, waarvan u niet wist dat u ze mist, omdat u niet mist wat u niet wist? Ach, wie niet wandelt wie niet weet, zo luidt het adagium, om over de warme chocolademelk met een scheutje van het een of ander nog maar te zwijgen. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar mokumergosum@amfibi.nl.

Dan nu, het is reeds tijd voor de Tweede Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Ach, de tijd… Zij vliegt! Vergaderen geeft vleugels, is wat men zegt. Op vrijdag 22 januari bent u vanaf 19:00 uuruitgenodigd om in Theater de Cameleon uw democratische catharsis te komen zoeken. Daar wij u uiteraard slechts in mondjesmaat kunnen ontvangen, kunt u zich – hup, hup – aanmelden via vergaderenismenselijk@amfibi.nl. Voor de thuisblijvers onder u wordt er vanzelfsprekend een Zoom-verbinding in het leven geroepen. Daar het spook van St. Pandemius nog altijd door Europa – Wat zeg ik? De wereld! –  waart, is het goed mogelijk dat de gehele beraadslaging zich uiteindelijk als digitaal mirakel ontpopt, maar dat hoort u uiteraard nog van ons. 

De zielen die alle spijkers in het plafond reeds geteld hebben en zich laven aan de lusteloosheid mogen hun stalen ros van stal halen: met AmFiBiceps zullen wij op donderdag 28 januari vanaf 13:00 uur per rijwiel de beeldige weelde verkennen van hetgeen er rond Amsterdam geschapen is. J’aime la bicyclette pour l’oubli qu’elle donne. J’ai beau marcher, je pense. A bicyclette je vais dans le vent, je ne pense plus, et rien n’est d’un aussi délicieux repos. We verzamelen bij Station Noord. Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar indenbeginnewaserfiets@amfibi.nl.

Ach, de studie… Ook zij zit nog om uw bezieling en bekommernis verlegen, alsmede om die van uw studievereniging! Daar gedeelde liefde zich voor gedeelde ijver leent, maar de poort nog immer gesloten is, kunt u zich nu via dit formulier aanmelden om u gedurende de maand en petite équipe aan uw academische roeping te committeren tijdens een waarachtige studiemiddag. U kunt zich inschrijven om bij een uwer medestudenten thuis te studeren, alsook uw eigen woonst ter beschikking stellen. Eendracht maakt macht, twee weten meer dan één, coöpereren is beter dan defecteren… Wat zou u doen? U snapt wat ik bedoel. 

Het oude vergaan, het nieuwe ontstaan: het nieuwe jaar blikt wat monter, onbevangen en onbeschreven, terwijl u het in kalenderlijke vorm met een spijkertje aan de muur hamert. God weet wat het ons brengen zal, zegt men, maar die lacht wat ongemakkelijk, gaat op omnipotente wijze achter de schrijftafel zitten en grabbelt in het laatje naar een schone lei. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Boeken bestellen – vóór vrijdag 22 januari.

Boeken ophalen – eerste week van februari. 

Boekenraad – woensdag 13 januari, 20:00 uur – Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82983154459 (Meeting ID: 829 8315 4459).

Stadswandeling – donderdag 21 januari, 16:00 uur – Mokum.

ALV II – vrijdag 22 januari, 19:00 uur – Theater de Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35/Zoom.

AmFiBiceps: fietsen! – donderdag 28 januari, 13:00 uur – Station Noord. 

Studiemiddagen – gedurende de maand – bij uw medestudent aan de keukentafel.