Sociale Veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij AmFiBi welkom en thuis voelt. Daarom nemen we preventieve maatregelen om ongewenst (seksueel) gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een gedragscode opgesteld en we hebben voorlichting over sociale veiligheid onderdeel gemaakt van de introductieperiode. Tijdens feesten en andere grootschalige evenementen lopen er altijd mensen rond met een paarse button, die je aan kunt schieten wanneer er zich een vervelende situatie voordoet.

Verder willen we beter op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Als je te maken hebt met onveilige situaties of ongewenst (seksueel) gedrag zijn er verschillende personen en instanties bij wie je terecht kunt.

Gedragscode

Ingestemd juni 2022

Binnen AmFiBi streven we naar een open klimaat waarin iedereen zich veilig voelt. We willen een vereniging zijn voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur, seksualiteit, levensovertuiging e.d. Om dit te bevorderen hebben wij deze gedragscode opgesteld, waarin uiteengezet wordt welk gedrag wij van leden en bezoekers verwachten. Deze gedragscode is van toepassing op leden en bezoekers van AmFiBi tegenover andere leden of bezoekers van AmFiBi.

We onthouden ons te allen tijde van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag tegenover anderen.

  1. Onder grensoverschrijdend gedrag valt bijvoorbeeld het vertonen van: racisme, validisme, homofobie, transfobie, seksisme of andere vormen van intolerantie; lichamelijk/seksueel grensoverschrijdend gedrag; fysiek of emotioneel geweld of intimidatie; privacyschending; buitensluiten of pesten.
  2. We spreken elkaar aan op grensoverschrijdende gedragingen.
  3. We nemen elkaar altijd serieus. Dat doen we door te luisteren maar ook door elkaar feedback te geven en door elkaar te helpen.
  4. We meten nooit met twee maten. We hanteren voor iedereen dezelfde normen, dus ook voor bekenden en vrienden. We nemen elke melding van ongewenst gedrag even serieus.
  5. We maken duidelijk wat het gewenste gedrag is. Het moet duidelijk zijn welk gedrag wij van leden verwachten. Hiertoe hebben wij deze gedragsregels, maar zijn het vooral de leden zelf die de verwachting dienen te delen. Geef daarom als lid of bezoeker altijd het goede voorbeeld.
  6. Leden die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag, door een ander lid of een bezoeker, kunnen terecht bij het bestuur, de vertrouwenspersonen of het (anonieme) klachtenformulier op de website. Indien gewenst kan er doorverwezen worden naar andere relevante instanties binnen de UvA en/of in contact gebracht worden met externe hulpverleners.

Klachtenformulier
Op deze pagina vind je een klachtenformulier. Hier kun je (anoniem) je hart luchten wanneer je iets kwijt wil over de sfeer binnen de vereniging. Dit kan om van alles gaan, van een vervelende opmerking tot discriminatie tot seksueel geweld. Wij gebruiken de reacties om een beter beeld te krijgen van wat er speelt binnen AmFiBi. Dit helpt ons om na te denken over maatregelen die we kunnen treffen om de sociale veiligheid binnen de binding te bevorderen.

Wil je graag persoonlijk contact opnemen met het bestuur van AmFiBi over een specifieke situatie, kun je ons ook altijd direct benaderen via socialeveiligheid@amfibi.nl of aanspreken op een borrel of ander evenement.

Vertrouwenspersonen
Binnen AmFiBi zijn er twee aangewezen vertrouwenspersonen, en dit zijn Aliek Gort (+31 6 82656546) en Daniel Saric (+31 6 55710224). Mocht er iets naars gebeuren wat je graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan je graag hebt dat er iemand kennis van neemt, dan kun je altijd met een van hen contact opnemen. Dit kan via een van de voorgenoemde telefoonnummers, of door een mail te sturen naar vertrouwenspersonen.amfibi@gmail.com.

UvA
Ook de UvA heeft vertrouwenspersonen. Dit zijn docenten en andere medewerkers die je steun bieden als je te maken hebt met studiegerelateerd ongewenst gedrag, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie, en helpen je bij het zoeken naar een manier om het te stoppen of te voorkomen dat de situatie verergert. Indien nodig verwijst de vertrouwenspersoon je door naar professionele hulpverleners. Contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de UvA doe je hier.

Tutor & Studieadviseur
Iedere student krijgt aan het begin van het jaar een tutor aangewezen. Daarnaast is er een overkoepelende studieadviseur. Naast dat deze personen het eerste aanspreekpunt zijn voor studie gerelateerde zaken, kun je hier ook terecht wanneer je slachtoffer bent van ongewenst (seksueel) gedrag. Informatie over het tutoraat vind je op Canvas. Contact opnemen met de studieadviseur kan via deze pagina.

Centrum Seksueel Geweld
Bij het Centrum Seksueel Geweld kun je dag en nacht terecht voor hulp. Ze zijn telefonisch te bereiken op 0800-0188. Meer informatie vind je op hun website: centrumseksueelgeweld.nl.

Andere handige links
www.uva.nl/socialeveiligheid
www.seksualiteit.nl/hulp/seksueel-geweld
www.113.nl
www.veiligthuis.nl
www.jellinek.nl