DRIFT – Amsterdamse Filosofen Binding

DRIFT

de geest is gewillig|het vlees is zwak

DRIFT/2017
13/05/2017 – STUDIO/K

DRIFT is een filosofisch festival dat een avond vol lezingen, debatten, poëzie, toneel en muziek biedt. In 2007 organiseerden studenten van de Universiteit van Amsterdam voor het eerst DRIFT, als tegenreactie op de Nacht van de Filosofie. De aanklacht tegen de Nacht luidde: te oppervlakkig en te duur. DRIFT stelde zich als doel een betaalbaar en breed toegankelijk festival te zijn, met bovendien kritische lezingen. Maar DRIFT constateerde een trend die breder was dan de Nacht van de Filosofie. Academische filosofie en populaire filosofie waren mijlen ver van elkaar verwijderd. Terwijl populaire filosofie bleef steken in simpele levenswijsheden, bleef academische filosofie in haar eigen ivoren toren. DRIFT kreeg een extra doel: een platform dat het gat dicht tussen populaire en academische filosofie.

Met deze strijdkreten heeft DRIFT zich na zes succesvolle edities ontwikkeld van tegenreactie naar een festival met een eigen identiteit. DRIFT wil nieuwe filosofie brengen die zowel maatschappijkritisch is als inhoudelijk goed in elkaar steekt. Daarbij wil DRIFT alternatief blijven. Sinds het oprichten van DRIFT in 2006 is het festival gedragen door studenten die zo veel mogelijk zelf doen. Hoewel het festival geprezen is een ‘underground’ karakter te hebben, verwelkomen wij jaarlijks een gevarieerd publiek dat uiteenloopt van studenten en scholieren tot veertigplussers. DRIFT verbindt academicus en geïnteresseerde leek.
Dit jaar wordt het thema een variatie op ‘Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak’ (Mattheus 26:40-41). Aan de hand van debatten, lezingen, beeldende kunst, theater en poëzie willen we bij het publiek een kritische houding teweegbrengen ten opzichte van de verhouding lichaam/geest, religie/wetenschap, het inperken van vleselijke driften door ethische systemen en/of rechtsstaat, de rol van lichamelijkheid in literatuur.

Contact
Wijsgerig Festival DRIFT
Oude Turfmarkt 143, kamer 1.14
1012 GC Amsterdam
www.festivaldrift.nl
Wijsgerig Festival DRIFT op Facebook
festivaldrift@gmail.com