Word lid!

AmFiBi-lidmaatschap

Wilt u als (aankomende) bachelorstudent wijsbegeerte lid worden van onze studievereniging, dan bent u hier aan het juiste adres. Het AmFiBi-lidmaatschap biedt u een aantal voordelen.

Aan het begin van ieder semester verzorgt AmFiBi de boekverkoop. Daarnaast organiseren we het gehele jaar door vele activiteiten, zoals een introductieweekend voor eerstejaars, wekelijkse borrels, een avond met poëzie en muziek, een aantal lezingen, Kleine Uitjes, culturele activiteiten met fikse kortingen naar o.a. het Concertgebouw, toneelvoorstellingen, de opera, en ga zo maar door.

Kosten

Lid worden kost €10, en alle leden – ook eerstejaars – betalen €12 per jaar aan contributie . In totaal betaalt u als nieuw lid dus €22 in het eerste jaar, en vervolgens €12 per jaar. Wilt u lid worden, vul dan het onderstaande formulier in.

  Nota bene: velden met een * zijn verplicht

  Gegevens nieuw lid

  Voorletters (A.B.C.): *

  Voornaam: *

  Tussenvoegsel:

  Achternaam: *

  Geboortedatum: *

  Primair e-mailadres: *

  E-mailadres (UvA):

  Studentnummer: *

  Straatnaam en huisnummer (met toevoeging):

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer: *

  Gegevens rekeninghouder

  Voorletters (ABC): *

  Achternaam: *

  Rekeningnummer (IBAN): *

  Hierbij machtigt ondergetekende AmFiBi het totale bedrag van het lidmaatschap van zijn of haar bank- of girorekening af te schrijven. Het betreft een doorlopende, jaarlijkse machtiging. In het eerste jaar in de maand oktober zal het bedrag van €20,00* worden afgeschreven. Het bedrag van €10,00* zal ieder daarop volgend jaar in de maand oktober van het betreffende collegejaar worden afgeschreven. Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd. De opzegging dient voor 1 augustus van dat collegejaar te geschieden. Ondergetekende zal er zorg voor dragen dat het saldo van de betreffende rekening voor afschrijving van het bedrag toereikend zal zijnHakuna Matata. Ondergetekende is verplicht om wijzigingen die betrekking hebben op bovenstaande gegevens schriftelijk te melden aan AmFiBi.

  Anti-spamvraag (Hulplijnen toegestaan!)*

  * Persoonsgegevens zullen niet zonder toestemming van de student aan derden worden verstrekt. * Wijzigingen in lidmaatschapsgelden zijn voorbehouden. Deze zullen tijdig aan u bekend worden gemaakt. * Na afschrijving van het bedrag geldt een storneringstermijn van 60 dagen.