April: AmFiVrijewil; ALV III; Lezing; AmFiBios; Kanvas x AmFiBi; AmFiBiceps; Axolotl.

Lieve leden,

De grasmaand, zij is daar! De tragiek wil dat u niet tegader de lente tegemoet rent, maar voor geweeklaag is geen nood! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen!

Hoewel de bloemknoppen ontluiken, 

Lijkt de wereld nog immer gesloten. 

De bloesem weeldert aan de struiken, 

Wordt door zon en regen overgoten, 

U ziet, de wereld, zij is dicht,

Maar ik ben dichter,

Einde bericht, 

Op donderdag 8 april om 13:30 uur is het weer tijd voor de vrije wilden onder u om het nobele in zichzelf naar boven te halen en wel in de keuken van Het Stoelenproject, alwaar we met AmFiVrijewil de pollepel opnemen voor de goede zaak. Hup, laat uw ongekunstelde medemenselijkheid de vrije loop en stuur een mailtje naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl

Dan nu, de democratie zit om u verlegen! Op vrijdag 9 april bent u vanaf 20:00 uur uitgenodigd om uw stem te laten horen bij de Derde Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Alas, zelfs de heerschappij van het volk is tegen de willekeur van de virocratie niet opgewassen, dus de vergadering zal – u bent er intussen wellicht aan gewend – van schermelijke aard zijn. Een Zoom-link vindt u onderaan dit schrijven! Niet geheel onbelangrijk: tijdens deze vergadering zal de Sollicitatiecommissie verkozen worden die op haar beurt het nieuwe bestuur aanwijst. Wilt u hier deel van uitmaken, maak dan dat u goed beslagen ten ijs komt en de ALV van een daverend betoog voorziet! 

In de vorige maandmail werd reeds een lezing aangekondigd van de AmFiBi-oudgediende Tivadar Vervoort, over het persoonlijke verzet in een neoliberale wereld. Welnu, door omstandigheden kon zij op de oorspronkelijke datum geen doorgang vinden, dus schrijft allen de welluidende datum van woensdag 14 april om 20:00 uur in uw agenda! Wij zien u daar! Waar is daar? Zoem, zoem, zoem, u bent erbij! Waarbij? U snapt best wat ik bedoel.

Op woensdag 21 april kijken wij met AmFiBios vanaf 21:00 uur de film July Rain van Marlen Khutsiev; een verhaal over de leegheid van het bestaan van een Sovjet-twintiger. Wat is ‘s levens inhoud wanneer uw omgeving geen inhoud kent? Voor dergelijke vragen en meer: schuif aan en kijk mee! Uw bioscoopkaartje vindt u achter de Zoom-link onderaan. 

Van verzet naar kunst is de stap snel gemaakt: op vrijdag 23 april vanaf 15:00 uur organiseert uw Binding samen met Kanvas, de studievereniging van Kunstgeschiedenis, een heuse Academische Olympiade Kanvas x AmFiBi! Daar we vanzelfsprekend de regelen der maat in acht blieven te nemen, kunt u zich aanmelden met een mailtje aan tussenkunstenkitcher@amfibi.nl; nadere informatie over het hoe en wat volgt dan vanzelf. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen, aber was ist doch die Wahrheit? Bent u erbij?

AmFiBiceps nodigt u uit om op donderdag 29 april om 15:00 uur een spelletje padel te komen spelen; de filosoof wordt immers door beweeglijkheid en souplesse gekenmerkt! U merkt, uw Binding begint een sportvereniging te gelijken. Er zal gespeeld worden aan weerszijden van het net en als u wilt weten waar het net hangt, moet u even Googlemapsen op Play Padel Club Sloterdijk. Padelt u mee? Stuur dan een mailtje naar ikweetnietwattennis@amfibi.nl

Ten slotte, het heeft zich natuurlijk reeds lang en breed in uw wekelijkse routine genesteld, maar laat ik haar nog eens benoemen: op dinsdag 6, 13, 20 en 27 april zendt Radio Axolotl vanaf 19:00 uur wederom haar radiogolven de wijde wereld in. De eerste uitzending van de maand, vandaag om precies te zijn, staat in het teken van een enigmatische Minecraft-server: amfibi.dral.eu. Luistert en huivert, lieve leden, de radio heeft de toekomst! 

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiVrijewil – donderdag 8 april, vanaf 13:30 uur – Het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

ALV III – vrijdag 9 april, vanaf 20:00 uur –  Alwaar u over internet en Pombären beschikt: 

Lezing Tivadar – woensdag 14 april, vanaf 20:00 uur – Theater Eigen Huis:

AmFiBios – woensdag 21 april, 21:00 uur – Filmhuis Oost West:

Academische Olympiade – vrijdag 23 april, vanaf 15:00 uur – Waar kunst en filosofie elkaar raken. 

AmFiBiceps – donderdag 29 april, 15:00 uur – Play Padel Club Sloterdijk. 

11. april 2021 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Maart: Kultuurkamer; AmFiBiceps; Klimaatalarm; AmFiBicyclette; AmFiVrijewil; Lezing; KUCH; Axolotl.

Lieve leden,

De winterlier hangt aan de wilgen, alwaar de lente haar gezicht in alle schuchterheid toont. Maar wat nu? Vanwaar die bedeesdheid? Pour exister, l’homme doit se rebeller! Maart zal de maand zijn van de lente, de rebellie, kortweg van de Lenterebellie! Ik zeg het u, o opstand, er bestaat geen grotere vervoering; er bestaat geen grotere liefde! Je me révolte, donc nous sommes! 

De gelijkheid, zij lonkt naar u! Laat haar zijn, laat haar zijn en verfoei de bekrompenheid van geest! Op maandag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en neemt de Kultuurkamer u om 20:00 uur mee naar de numerieke zaal van SPUI25, alwaar de lezing Wijsvrouwen: de zijkant van de filosofie plaats zal vinden. Uw oude witte mannen mag u bij de rest van het antiek achterlaten, alvorens u plaatsneemt om de dagster achter uw verbrede horizon onder te zien gaan. Bent u erbij? Schrijf u in middels deze link. Vanaf 19:30 uur bent u reeds van harte welkom in de Zoom-foyer! 

Een AmFiBisch voetbaltoernooi kan niet langer op zich laten wachten… en zal geschieden! Op vrijdag 12 maart brengt AmFiBiceps vanaf 16:00 uur de bal aan het rollen. Een groot wijsgeer sprak ooit de woorden ‘In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk’, alvorens hij het hoekje om ging. Welnu, voor de teleologen onder u ligt de onsterfelijkheid voor het oprapen; vergeet echter niet uw medemens te allen tijde als doel te beschouwen. U kunt zich per equipe van vijf aanmelden, dan wel als individu, door een mailtje te sturen naar hetdoelheiligtdemiddelen@amfibi.nl.

Van sport en spel tot naderend onheil: op zondag 14 maart wordt vanaf 14:00 uur tijdens het Klimaatalarm in het hele land de noodklok geluid voor het klimaat! Wees erbij en meld u aan via deze link. Wilt u op de bewuste dag met uw mede-AmFiBie (figuurlijk) schouder aan schouder staan? Stuur dan een mailtje naar ietsmetkikkersdiezichnietlatenkoken@amfibi.nl

Wij vertoeven nog een wijl in beweeglijke staat. Een lichte zweem van déja vu, edoch zo gezellig: AmFiBicyclette gaat schaatsen op de Jaap Edenbaan, op dinsdag 16 maart vanaf 21:30 uur. Schuifelt, roetsjt en zwiert u mee? Uw schaatsen hebt u wellicht reeds in de hoek gesmeten toen u de balkondeuren open smeet en u de prille lentezon liet welgevallen, maar steek ze nog niet in het vet, neen, bind ze onder! Het aantal kaartjes is beperkt, dus stuur snel een mailtje naar faculteitderijsbegeerte@amfibi.nl

De zielen onder u die graag noeste arbeid verrichten voor de goede zaak kunnen op donderdag 25 maart om 13:30 uur bij het Stoelenproject op zoek gaan naar hun catharsis in de pollepel en de pan. Met AmFiVrijewil schotelen wij een maaltijd voor aan de arme zielen voor wie zelfs noodgedwongen thuisblijven een schrijnende onmogelijkheid is. Kookt u mee? De kiem van uw menslievendheid vindt u in een mailtje aan vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl

Ach, het brein… ook dat dient gevoederd te worden! De Lezingencommissie presenteert u een lezing op woensdag 31 maart om 20:00 uur, gegeven door PhD-kandidaat en AmFiBi-grombaard Tivadar Vervoort! Des avonds thematiek – hoe kan het ook anders – zal de opstand betreffen en wel in het bijzonder hoe zij geschiedt in ons neoliberale tijdsbestek. Laat u heen en weer slingeren tussen Foucault en de Frankfurter Schule en wees erbij! Een Zoom-link treft u onderaan dit schrijven. 

Het ‘zelf’ te vinden is des levens queeste, sprak eens een oude verderver van de jeugd. Anders gezegd, wie gaat er mee op een Speurtocht? KUCH nodigt u uit om op donderdag 1 april vanaf 14:00 uur te komen dwalen, dan wel speuren door straten en stegen, over grachten en wegen. Snuffelt u mee? De eerste opdracht vindt u zodra u een mailtje stuurt naar magikeenhintalsjeblieft@amfibi.nl.

Gedurende de maand vliegen op dinsdagavond 9, 16 en 23 maart vanaf 19:00 uur de zoete klanken van Radio Axolotl uw huiskamer binnen, uitgezonden door Frans & Thijs. Bent u van goede muziek, filosofische vraagstukken en keuzevrije ezels niet bevreesd? Laat u dan iedere dinsdagavond via deze link door AmFiBische radiogolven meevoeren. 

Voor de een loopt de opstand op zijn eind, voor de ander komt de revolutie tot bedaren, maar ach, laat in u het vuur van het muitende ‘ik’ ontvlamd zijn! Een nieuwe maand, een nieuwe tijd, een nieuwe wereld te veroveren… De rebellie is voor dag en dauw ontwaakt en opgestaan. Aan u is nu de vraag: sommeiller ou se réveiller, suivre ou se révolter?  

Niets dan goeds,

Uw Binding

  • Kultuurkamer: Wijsvrouwen – maandag 8 maart, 19:30 uur – De numerieke zaal van SPUI25: (de Zoom-link staat in de maandmail).
  • AmFiBiceps: voetballen – vrijdag 12 maart, 16:00 uur – tussen twee doelen; houd het Facebook-evenement in de gaten!
  • Klimaatalarm – zondag 14 maart, vanaf 14:00 uur – Museumplein. 
  • AmFiBicyclette: schaatsen – dinsdag 16 maart, 21:30 uur – Jaap Edenbaan. 
  • AmFiVrijewil – donderdag 25 maart, 13:30 uur – Het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 
  • Lezing – woensdag 31 maart, 20:00 uur – Theater Achter de Schermen (de Zoom-link staat in de maandmail).
  • KUCH: speurtocht – donderdag 1 april, vanaf 14:00 uur – Ja, waar u moet zijn gaan we natuurlijk niet nu al verklappen, hè. Koekoek! Dat hoort u wel wanneer u zich aanmeldt. 
  • Radio Axolotl – dinsdag 9, 16 & 23 maart, 19:00 – Radio Axolotl

05. maart 2021 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Februari: Boeken ophalen; schaaktoernooi; Radio; Quiz; AmFiBios; AmFiTheater; Kultuurkamer.

Lieve leden,

De klok heeft de stilte ingeluid en de stad zwijgt zodra de lantaarns het lege straatbeeld belichten en de gemoederen zelfs in Urk tot bedaren gebracht zijn. U glimlacht, u gaapt, u soest, u slaapt, maar weet dat uw Binding haar ogen nog immer niet heeft toegedaan! Neen, onder het juk der weemoed gaat zij niet gebukt; zij koestert de herinneringen aan morgen! Welnu, wat zal het zijn? Ik houd u niet langer in spanning. 

Een Binding bestaat louter bij de gratie van gebondenheid en wat laat zich beter binden dan papier? De bollebozen onder u die hun boeken besteld hebben via de link die in het vorige schrijven vermeld stond, kunnen hun verworven oeuvre aan de Oude Turfmarkt komen ophalen, op donderdag 4 februari tussen 12:00 en 16:00 uur. Verdere instructies betreffende waar u precies moet zijn, vindt u ter plekke. 

De geest leest en de geest speelt: op donderdag 4 februari vindt er vanaf 20:30 uur een heus schaaktoernooi plaats! 

Pier scheidde midden uijt het schaken

En seid’, hij was het spelen satt:

Maer ’twas de minste van twee saken,

Hij was het spelen moe, en mat.

Omwille van de maatschappelijke spelregels zal het toernooi in een luisterrijke, doch numerieke omgeving plaatsvinden. Gedurende het spel zult u niettemin de andere spelers, alsook uw rivalen, kunnen bemoedigen, beschimpen en bewonderen middels de Zoom-link die u onderaan dit schrijven aantreft. Speelt u mee? Stuur dan een mailtje naar bijzijnismeeschaken@amfibi.nl

U ziet uw Binding, u kent uw Binding, maar luistert u ook naar uw Binding? Op dinsdag 9 februari kunt u getuige zijn van de waarlijke lancering van Radio AmFiBi, verzorgd door Frans en Thijs. Wilt u dit niet missen – en dat wilt u niet – maak dan dat u om 20:00 uur stipt met uw oor tegen het radiootje gedrukt zit, teneinde de eerste AmFiBische radiogolven op te vangen. Meer informatie en een linkje zullen te zijner tijd in het Facebook-evenement verschijnen. 

Mocht u gedurende het schaaktoernooi de hersenpan nog niet aan de kook gebracht hebben, bent u van harte uitgenodigd om op donderdag 11 februari om 20:00 uur deel te nemen aan een heuse Quiz! Zij zal gaan over alles en over niets, over nada dan wel omnia. Door vragen wordt men wijs, door juiste antwoorden krijgt men prijs: u vindt de Zoom-link wederom onderaan. 

Zodra de spelende mens in u dan eindelijk de pijp aan Maarten gegeven heeft, is het wellicht tijd voor een cinematische verpozing. AmFiBios presenteert u de film Brazil van Terry Gilliam. Voor degenen onder u die een heimelijke voorliefde koesteren voor satirisch-dystopische science fiction, zijn de poorten naar de eeuwige jachtvelden geopend. De bureaucratische staatskapitalist wordt echter een spiegel voorgehouden. Toen Mozes niet naar het filmhuis ging, kwam het filmhuis maar naar Mozes, op maandag 14 februari om 21:00 uur, om precies te zijn: waar het Zoom-linkje staat, mag u fijn zelf uitzoeken. 

Soll das Theater auf das leben wirken, muss es stärker, intensiver als das alltägliche Leben zijn! AmFiTheater nodigt u uit om de beslommeringen van het alledaagse te verwerpen en u met volle overgave aan uw theatrale bezieling te onderwerpen. Op woensdag 17 februari lezen wij gezamenlijk een nog nader te onthullen pièce de théâtre en wanen wij ons waarachtig vanaf 20:00 uur op de planken, zij het een podium van illusoire aard. Wees erbij en lees mee! 

De kunstliefhebber in u mag zich eveneens verheugen: op woensdag 24 februari neemt de Kultuurkamer u aan het digitale handje mee naar het Louvre, waar wij rondgeleid zullen worden door een even begeesterde als beminnelijke kunstgeschiedenisstudent uit onze eigen gelederen, genaamd Hannah. Om 20:00 uur vangen wij aan en betreden middels het linkje en bas de wondere wereld van de liefdesgodin van Melos en de mysterieuze glimlach. 

Tot slot wil ik u een klein verzoek vanuit de studentenraad niet onthouden. Via deze link kunt u namelijk uw bedenkingen met betrekking tot de nieuwe jaarindeling (7-7-4) kenbaar maken; een kleine moeite die niettemin zeer op prijs gesteld wordt. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Boeken ophalen – donderdag 4 februari, 12:00-16:00 – Oude Turfmarkt.

Schaaktoernooi – donderdag 4 februari, 20:30 uur – uw schermelijke schaakbord: https://us02web.zoom.us/j/7475707315 (Meeting ID: 747 570 7315)

Radio AmFiBi – dinsdag 9 februari, 20:00 uur – alwaar men haar ontvangen kan. 

Quiz – donderdag 11 februari, 20:00 uur – bij u thuis: 

https://us02web.zoom.us/j/81043620720 (Meeting ID: 810 4362 0720)

AmFiBios: Brazil – maandag 15 februari, 21:00 uur – Filmhuis Achter de Voordeur:

https://us02web.zoom.us/j/84112393478 (Meeting ID: 841 1239 3478)

AmFiTheater – woensdag 17 februari, 20:00 uur – Theater La Maison

https://us02web.zoom.us/j/84112393478 (Meeting ID: 841 1239 3478)

Kultuurkamer – woensdag 24 februari, 20:00 uur – Musée du Louvre:

https://us02web.zoom.us/j/88369899599 (Meeting ID: 883 6989 9599)

06. februari 2021 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts