Ter afsluiting van het jaar: Eindfeest; Barbewenking; nieuw bestuur!

Waarde leden,

Ofschoon de maand juni tot een eind komt, zet de AmFiBische agenda zich nog even onbekommerd voort. Een tweetal afsluitende evenementen behoeven onder uw aandacht gebracht te worden.

Het is het holst van de nacht en bij eenieder daagt plots het besef: lichaam en geest zijn als de zijden van een tollende munt, als twee attributen van de enkele substantie. In een zee van warmte en muziek suist de energie van lichaam naar geest, van geest naar lichaam, en zo voorts tot ver in de oneindigheid. U haalt nog eens goed de neus op en kijkt elkaar perplex aan; in die bloeddoorlopen ogen beantwoordt God uw blik. Men valt elkaar in de armen en na uren dansplezier – de zon is reeds opgekomen – neemt u afscheid met een brede lach, want u zult voor altijd één zijn.

Om welke nacht gaat het eigenlijk? De nacht van 6 op 7 juli! Dan levert AmFiBi u het laatste extatische festijn van het jaar: Speednoza and the Abuse of Substance! Het feestelijk misbruiken van de substantie (geen zorgen, Hij vindt het niet erg) vangt aan om 23:59. Door een berichtje achter te laten via deverdoofdegeest@protonmail.nl en/of ons te volgen via @deverdoofdegeest zal de locatie u op de avond des onheils bekend worden gemaakt.

De zomer heeft inmiddels van zich laten weten en uw afgetrainde brein snakt naar voedingsstoffen. Vluchtige flarden van nostalgische zomeravonden vliegen voor uw geestesoog wanneer u uit de UB stapt en huiswaarts fietst met de ondergaande zon. U slaakt een diepe zucht en trapt vermoeid door. Zodra u het park nadert dringt een lichte geur van smeulende kolen en bradend voedsel plotseling uw neusholte binnen. Als onder een betovering laat u zich meevoeren door een steeds sterker wordend, magisch aroma. Daar ziet u uw vrienden zitten in een kring, kartonnen bordje op schoot en drankje in de hand. Dankbaar strijkt u neer op het kleedje dat reeds voor u klaarligt op het zonovergoten gazon. U bent precies waar u wezen moet: op de Barbewenking van AmFiBi!

Deze gezellige afsluiting van het jaar zal plaatvinden op 8 juli in het Westerpark, waar het nieuwe bestuur u vanaf 18:30 met allerlei lekkerheden verschaft. Kunt u ons van uw presentie verzekeren? Stuurt dan een mail naar het adres vanoostnaarwest@amfibi.nl. Uw aanmelding wordt gewaardeerd maar is niet vereist.

Tijdens een spontane wandeling over de Zeedijk merkte u het al: er waait een frisse wind, bestaande uit vijf vlagen. U aarzelt even maar dan geeft u zich over aan de bries. Uw voeten komen van de grond en u wordt meegevoerd naar een gerieflijk oord tussen de wolken. Ver beneden u strekt Amsterdam zich uit als een podium van pleinen en parken, grachten en gebouwen. Daar speelt zich een nieuw studiejaar af. Het zijn de hoogtijdagen van de filosofiestudent. In een bruine kroeg wordt een jenevertje besteld en een potje geschaakt. Op een verlaten stijger ontdoet men zich van haar kleren om een koele duik te nemen, en in een klein zaaltje dat blauw staat van de rook wordt poëzie voorgedragen. Op een afgelegen plek aan de rand van de stad wordt gedanst tot nadat de zon opkomt, en in een heimelijk hol komt men tezamen om voor complottheorieën te pleiten. Een pinpas wordt een overvolle kamer in geworpen en iedereen duikt er driftig op af. Op een straathoek, nabij een sluitende kroeg, staat een groepje stiekem te snuffelen naar de ongelukkige die de armen om de gestrande meute slaat en hen thuis ontvangt.

Het begint u te duizelen. Een haast ontelbaar aantal avonturen schiet aan u voorbij. Het wordt u te veel. U daalt weer af en belandt veilig op de grond. Als u na een poosje weer tot uzelf komt kunt u slechts lachen en wandelt u vrolijk de zomer, en alles wat daarna komen zal, tegemoet.

Zeer hoogachtend,

Uw Binding

Woensdag 6 juli, 23:59 – Eindfeest: Speednoza and the Abuse of Substance – Locatie volgt

Vrijdag 8 juli, 18:30 – Eindbarbecue: Amfibische Barbewenking – Westerpark

27. juni 2022 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Programma symposium

20:00 – LAB2 – Yonathan Listik (ENG)

Who is Afraid of the People? The entanglement of democracy, populism, and stupidity

This lecture will explore the extent to which the current political configuration is democratic via an investigation of the conditions for political legitimacy: the central axis will be the idea of people and the conditions placed on the legitimacy of its political role. In this sense, the argument will explore the manner in which what is presented as democratic is in fact repressive and marginalizing. Or in other words, the way the logic highlighted above determines that participation should be restricted on behalf of saving democracy.

20:00 – LAB3 – Bert van der Schoot

De kantiaanse wending in de musicosofie

Vrijwel alle filosofische benaderingen van muziek sinds de Griekse Oudheid kunnen in drie paradigmata worden gerubriceerd. In het pythagoreïsch paradigma gaat het om de proporties die tussen de toonhoogtes en tussen de toonduren bestaan. Dit paradigma kent z’n grootste bloei in de Renaissance, en komt daarna abrupt tot een einde. Het mimetisch paradigma deelt de muziek met andere kunstvormen: kunstwerken worden dan geacht iets te representeren wat zelf van niet-muzikale aard is. In de 19e eeuw komt het formalistisch paradigma op, waarin het juist alleen maar om muzikale kwaliteiten gaat, en alle buitenmuzikale associaties worden afgewezen.

Maar in de 21e eeuw zijn er filosofen die zich niets van die paradigmata aantrekken, en die de muziek niet benaderen vanuit de compositie maar vanuit de luisteraar. De filosofische aandacht verschuift van het beluisterde object naar het luisterende subject. Zouden we van de muziek niet meer begrijpen als we ervan uitgaan dat ze zich moet voegen naar ons eigen luistervermogen?

Naar aanleiding van deze wending verschijnt volgend jaar bij Damon het boek Muziek zit tussen je oren.

20:00 – Kapel – Michiel Leezenberg

Syllogistiek en analogie in al-Farabî’s De deugdzame stad

In De deugdzame stad (al-madîna al-fâdila) verkondigt de islamitische denker al-Farabî (gest. 945CE) onomwonden dat filosofische kennis, gebaseerd op demonstratieve syllogismen, superieur is aan religieuze openbaring, die op beelden en verbeelding berust. Ook betoogt hij dat deugdzame steden op correcte filosofische inzichten zijn gefundeerd, en niet noodzakelijkerwijs op één correcte religieuze openbaring of traditie. In zijn eigen filosofische redeneringen houdt hij zich echter dikwijls niet aan zijn eigen opvattingen: vaak geeft hij geen demonstratieve bewijzen voor zijn beweringen, maar alleen analogieredeneringen die het gemaakte punt via een beeld verduidelijken. Ik zal kort enkele voorbeelden van zulke analogieën bespreken, en vervolgens de vraag behandelen waarom al-Farabî zo zichtbaar zijn eigen voorschriften schendt. 


21:00 – LAB2 – Anya Farennikova (ENG)

A talk about psychedelic spirituality, focusing on the problem of psychedelic insight.

21:00 – LAB3 – Katia Hay Rodgers (ENG)

The Oceanic Absolute

In this lecture I question what it means to begin something new in philosophy. At the same time, this paper is an exploration of the meaning of the ‘absolute’ for German Idealists and German Romantics. By looking into the imagery of the ocean and the sea, present in a number of key texts from Schelling, Novalis and F. Schlegel, as well as not so well-known letters, I explore the hypothesis that it is perhaps in the latter where we might begin to find unexpected, but very interesting and relevant answers for us now.

21:00 – Kapel – Viktor Kal

Van Heidegger tot Putin. Over Alexander Dugin

Alexander Dugin is filosoof en behoort tot de entourage van Vladimir Putin. Dugin oriënteert zich in sterke mate op het denken van Martin Heidegger. De kritische vraag is of Dugins fascisme inderdaad teruggevoerd kan worden op Heideggers ‘nieuwe filosofie’. 


22.00 – LAB2 – Hein van den Berg (ENG)

The Essentialism of Early Modern Psychiatric Nosology

Are psychiatric disorders natural kinds? In present-day psychiatry and philosophy, the idea that psychiatric disorders share an essence from which observable features arise has fallen on hard times. In this paper, I investigate whether enlightenment medical researchers viewed psychiatric disorders as natural kinds. After sketching, following Ereshefsky (2001), some core features of essentialist classifications, I argue that Boissier de Sauvages (1706-1767) and William Cullen (1710-1790) were essentialists concerning what we now call psychiatric disorders. I argue that Sauvages adopted the logic and conception of science of the famous eighteenth-century philosopher and mathematician Christian Wolff (1679-1754). According to my reading, Sauvages followed Wolff in wanting to provide real definitions of (psychiatric) disorders, i.e., definitions which explicate the essence of a thing. I then show that William Cullen adopted the view that one should identify a single essential cause that explains the various symptoms of (psychiatric) disorders, which shows that Cullen was also an essentialist concerning (psychiatric) disorders.

22.00 – LAB3 – Eva Groen-Reijman

De beslissing tot ouderschap

L A Paul heeft zo’n 8 jaar geleden de theorie ontwikkeld dat, omdat ouderschap een ‘transformatieve ervaring’ is, het niet mogelijk is rationeel ertoe te beslissen: het is onmogelijk vooraf te weten hoe je de ervaring zult waarderen, omdat de ‘jij’ mét de” ervaring anders is dan die zonder. Dat is plausibel, interessant en zeer onbevredigend, en daar valt zeker het een en ander over te zeggen

22.00 – Kapel – Maarten Coolen

Een kleine fenomenologie van het bewegen door het landschap

Veel bewoners van de moderne stad ervaren de omstandigheden waarin zij leven als door de mens voortgebracht en gecontroleerd. Als ze genoeg krijgen van hun vrijheid, trekken ze ter ontspanning de natuur in. De natuur waarnaar ze verlangen bestaat uit een — eveneens door mensen gevormd — arcadisch landschap waarin ze zich thuis kunnen voelen.

Het onherbergzame berglandschap biedt daarentegen een natuur die aan de activiteiten van de mens weerstand biedt. Deze kan men niet kennen door er van een veilige afstand naar te kijken; het is nodig er zelf doorheen te bewegen.

Om dit te begrijpen hebben we enkele elementen van de existentiële
fenomenologie van Maurice Merleau-Ponty nodig, waarin wordt uitgelegd hoe de mens vanuit zijn lichamelijk perspectief op de wereld met deze wereld te maken krijgt.

Het berglandschap biedt hindernissen en doorgangen alleen aan wie zich ermee kan inlaten. Hindernissen beperken daarom diens vrijheid niet. Het is andersom: zijn (gesitueerde) vrijheid maakt juist dat er voor hem in het landschap hindernissen en doorgangen kunnen bestaan.

Het zal blijken dat bovengenoemd lichamelijk perspectief van de mens moet worden aangevuld met een hoofdgedachte uit de filosofische antropologie van Helmuth Plessner, die stelt dat de mens een excentrisch levend wezen is, dat zich steeds moet inlaten met de vraag hoe het een eigen positie in de wereld inneemt.

Het berglandschap verschaft ons geen plaats waar het vanzelfsprekend geborgen toeven is. Ook valt wat we daar meemaken buiten onze moderne controle. Wie zich in de bergen beweegt, ervaart wat het betekent dat de menselijke zijnswijze excentrisch is. Hij merkt dat het daar om zijn plaats gaat. Hij ervaart daar aan den lijve dat zijn plaats in de wereld als zodanig steeds op het spel staat


hier aanmelden / sign up here

09. juni 2022 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Juni: AmFiBiceps; Jeu de boules; Docentenborrel; Symposium; AmFiTheater; Soiree; Feest; Lezingencommissie; Lasergamen etc.

Liefste leden, 

In de gangen van het schoolgebouw wordt gesproken van dialectiek, interpretatie en al het oude. Hoe weet u dat de Maan een referent heeft, en als de avondster de ochtendster is, wat doet u dan nog met die wekker? Het onderscheid tussen lichaam en geest verdwijnt zodra u de kaars met uw handen omvat en de drank die uw hart verlangt is te vinden in een zilveren mok die zowel een onbepaalde stof als een vormgevende substantie herbergt. Ieder jaar is het weer juni, en ieder jaar is daar de vraag: moeten wij de zomer gelijk geven of haar ontmaskeren nog voor zij begint?
Uw huidige bestuur heeft nog één maand om met u te delen, en zie, de agenda loopt overvol, doch slechts van vreugde. Zodoende moet u ons deze lange mail maar vergeven – er staat een hoop realiteit tegenover. 

Tik tak, tik tak, tik tak. AmFiBiceps staat in volle glorie op het veld op 6 juni vanaf 16.00. De reden? Een hoop spelers en een bal. Zij weten: om te kunnen scoren, moet je schieten. Waarheen? Richting het amfibischvoetbaltoernooi@amfibi.nl, gesitueerd op het krijgsveld van s.v. De Meer. U kunt zich aanmelden met een team van minstens vijf of u kunt zelf komen. Is het een voordeliger dan het ander? Ach, elk nadeel heb zijn voordeel. 

Zoals Sisyphus tot in de eeuwigheid der dagen zijn steen de bergtop op zal rollen, zo zullen wij in dit absurde universum ook dit jaar weer verzamelen om loden balletjes naar een kleiner balletje toe te rollen: op 7 juni om 17.00 verzamelen wij op het Amstelveld voor een klassiek en hartstochtelijk potje jeu de boules / Pétanque met de docenten. U moet het leven immers zelf wat sjeu geven, zowaar u de zich altijd herhalende beweging met een glimlach draagt: eenabsurdeboule@amfibi.nl

Heeft u uw docenten ingemaakt, dan is het tijd ze op een biertje te trakteren bij wijze van zoenoffer, en wel op de docentenborrel die dezelfde avond – 7 juni – plaatsvindt vanaf 21.00. Hier zal blijken dat ook de anti-kapitalist zijn geld aan Inge geeft en in ieder geval is dit is uw kans ze eens grondig te ondervragen over de liefde of ouderwets over filosofie. Wenst u een docent daar, dan kan het geen kwaad om uw doelwit in de wandelgangen al bij de lurven te grijpen en uit te nodigen. 

Formele formulieren zijn wel degelijk van belang als ze over uw werkelijkheid gaan, en sterker nog, uw Binding. Op woensdag 8 juni vindt een bespreking van de aan te nemen gedragscode van AmFiBi plaats. Deze is opgesteld door de Sociale Veiligheidscommissie, maar behoeft nog uw inbreng en kritiek. Daar is ruimte voor vanaf 19.00 in De Doelenzaal in de UB. Het is mogelijk en wordt zelfs gewaardeerd als u van tevoren bespreekpunten aandraagt – dan kunnen wij een agenda opstellen. Deze kunt u mailen naar gedragscode@amfibi.nl

“Waar het momenteel op aankomt is onze zintuigen te heroveren. Wij moeten leren meer te zien, meer te horen en meer te voelen.” Het is opnieuw tijd u te verdiepen in het geschrift van een vrouwelijke filosoof. De Leescommissie geeft de beurt aan Susan Sontag. We lezen haar essay Tegen interpretatie (Against Interpretation), dat spreekt van interpretatie als de verstikkende wraak van het intellect op de wereld en dat pleit voor een erotiek van de kunst. Tegenwoordig komt interpretatie in de meeste gevallen neer op de botte weigering het kunstwerk met rust te laten… Wilt u meedoen met tegeninterpretatieinterpreteren@amfibi.nl, dan kunt u ons mailen en wij doen u de tekst – die zo’n 11 pagina’s behelst – toekomen. Samenkomen doen wij in Café Schiller op 14 juni vanaf 16.00 uur. 

De UvA organiseert de jaarlijkse Spinozalezingen, met ditmaal als thema ‘A tribute to Charles Mills’. Op 16 juni zal Philomena Essed een lezing geven getiteld ‘From Everyday Racism to Cultures of Care in Higher Education.A Social Justice Route of Difference, Daring, and Deep Diving’. Deze vindt plaats in de aula van de Uva, de Oude Lutherse kerk. De deuren gaan open om 19.15 en de lezing begint om 20.15. 

Warme en hartige gerechten kunnen evenwel in de lettersoep worden gegooid. Haalt men de ‘w’ weg en vervangt deze voor een ‘b’ dan is men gereed een portie barmhartigheid te serveren. Niets doen wij liever, meent ook de filosoof die de teksten in zijn hete hersenpan zo vaak vermaalt tot zij stomende gerechten zijn voor afwezige lezers.
Komt u toch koken, u heeft direct resultaat: AmFiVrijewil voegt zich wederom bij RestovanHarte op maandag 20 juni – voor de derde maand op rij, een goed recept moet men immers niet vergooien en onze magen en harten lonken naar die geweldige kok van de maandag. Bent u nieuwsgierig naar hoe de vork in de steel zit dan kunt u zich melden bij veelsoeps@amfibi.nl. U bent dan die dag van 14.45 uur tot 20.30 uur onder de pannen op het Calvijn College. 

De wandeling naar de stad leent zich uitstekend voor een praatje. Praatjes onder drinkgelag was ook Socrates al niet vreemd. Om deze filosofische traditie te eren vindt op woensdag 22 juni 2022 een Symposium plaats in LAB111. Daar wacht u vanaf 19.30 lezingen en drankjes, en kunt u de kleine filosofische gemeenschap der universiteit treffen, dit keer buiten de muren van de Oude Turfmarkt en Oudemanhuispoort, in de wereld van de stad. De avond staat in het teken van dat wat niet in de lessen naar voren kan komen: wegbezuinigde vakken, gaten in het curriculum, persoonlijke en misschien vreemde filosofische fascinaties, eigen onderzoek dat in het lesgeven geen ruimte krijgt. Onder andere Victor Kal, Eva Groen-Reijman, Katia Hay Rodgers en meer TBA zullen u aan de hand nemen in hun gedachtewereld.
Toegang is gratis, en twee gratis consumpties zijn bij de prijs inbegrepen. Wel is het verstandig van te voren een plekje te reserveren, dat kan via deze link.


U vroeg om een scheppingsverhaal. Lucifer is een scheppingsverhaal. De Kultuurkamer neemt u mee naar Theatercollectief BLAUWDRUK – zij spelen een succesreprise van hun voorstelling Recht Op De Hemel, een radicale en absurde bewerking van Joost van den Vondels Lucifer. Immers: God is nog steeds dood, en na deze hemelschokkende gebeurtenis storten de geprivilegieerde engelen op aarde neer. In dit machtsvacuüm moeten zij opnieuw duiden wie zij zijn, en het bouwen van een nieuwe hemel op aarde brengt conflict. Want hoeveel privileges kan een mens verliezen voordat hij in opstand komt? Dit alles stort ter aarde op 23 juni vanaf 20.30 bij het Stenen Hoofd. Het eerste privilege is alvast dat een kaartje u niets kost en uw aanmelding ontvangen wij graag op hoezoisgodnogsteedsdoodhijkantochalles@amfibi.nl

Gekwaak ontstijgt uit de poel en vijf kikkervisjes betreden het water. Zij hupsen naar een bestuursjaar, en feestelijk worden zij onthaald. De allerlaatste ALV is altijd de meest magistrale, en zo ook dit jaar. Voor de laatste maal zal uw huidige voorzitter uw oren doen trillen met haar hamer en zult u joelen, stampen en drinken. En naast het bijwonen der bestuurswissel is ook ditmaal ALV IV uw kans om het reilen en zeilen van uw Binding te beïnvloeden – de wind staat goed.
Dit feest der democratisch overleg zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni in ‘Skek, gelegen op de Zeedijk 4-8. De aanvang is om 19:30 uur. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid. 

Wees altijd dronken! Dat is alles, het enige wat ertoe doet. De Lezingencommissie nodigt u uit om u te laten vervoeren door Marian Donner, schrijfster van onder andere het ‘Zelfverwoestingsboek’ en ‘De Grote Weigering’. Hierin roept zij op tot stinken, drinken, bloeden, branden en dansen en tot verzet in een wereld die constant vraagt om zelfverbetering en aanpassing. Op donderdag 30 juni neemt zij ons dan ook mee naar een plek zonder regels of geboden, waar we vrij zijn en spijbelen. Haar laatste boek inspireerde zij op ‘De eendimensionale mens’ van Marcuse, de trouwe penvriend van Adorno die, in tegenstelling tot Teddy, pleitte voor wat meer realiteit en wat minder abstractie. Ook Marian geeft u een antwoord op de vraag: hoe kunnen we ons dan wél verzetten? Omdat spijbelen in eerste instantie is: aanwezig zijn in Athenaeum Boekhandel na sluitingstijd heten wij u vanaf 18.30 uur welkom op het Spui. Mail naar deholyspijbel@amfibi.nl

Het poëtisch geheugen strekt zich tot ver buiten het bed. Het lichaam is de symbolische beweging van de wereld en u bent haar relief. In een nieuwe ruimte vinden klank en kleur hun tertiaire eigenschappen, in uw oren komen zij tot leven. Het lied is als een wezen met kloppend hart en de stethoscoop ligt in uw handen. Op woensdag 29 juni is het wederom tijd voor een Soirée musicale et poétique! Dat wil zeggen: u heeft een talent en daar wilt u wat mee. Poëzie, muziek, dans – de mogelijkheden zijn grenzeloos, en expressie in alle vormen is welkom, in Maloe Melo vanaf 20.30. 

Meldt u vlug aan naar soireemifasollatido@amfibi.nl als u zich geroepen voelt een kunst te etaleren. Graag ontvangen wij een kleine omschrijving alsook de attributen die u hiertoe behoeft. Tevens, kunst wordt pas kunst bij gratie van een toeschouwer, kom dus ook consumeren! 


De eenheid van de nacht is de mystieke eenheid van het mana. In een zuivere diepte zonder vlakverdeling, zonder afstand tussen u en mij, daar vinden wij elkaar. De Feestcommissie is voor u bezig geweest, en volgend op het spektakel voor de ziel volgt de bevrijding van het lichaam. Er wordt gedraaid en als vanzelf gedanst, men noemt zoiets een Feest, en wel in Maloe Melo. Het feest volgt op de Soirée en vloeit uit haar voort. 

U braadt, schenkt, lacht, zwemt, en in de rookwalm van het plantaardig voedsel dat uw ogen verwart en uw mond doet verwateren, kruipt u op de schoot van de godin der landbouw. Boer zoekt vrouw en u zoekt: gezelschap, eten, zon en vrouw. Wij hebben veel van dat alles en schudden in de laatste week van juni alle vruchten uit onze mand: de AmFibische Barbewenking is dan uw deel. Over de datum zal het toekomstige bestuur u later in juni berichten. 

Over dat nieuwe bestuur gesproken: u heeft nog tot en met 6 juni de tijd om u aan te melden voor een plaats in het bestuur van AmFiBi voor het jaar 2022/2023! Op woensdag 15 juni vinden de sollicitaties plaats (niet de 13e!).

Het tijdperk van het epos is nog niet voorbij en ook het magisch realisme doet af en toe het bos op haar grondvesten trillen. Op maandag 4 juli om 20.00 zullen wij in het Amsterdamse Bos de degens kruisen opdat de kikkers in rood en groen flitsen: wij gaan lasergamen.  Ja, u hoort het goed, het mythische bewustzijn verspreidt haar licht en u rent in gewaad op de vijand af. De bladeren ritselen maar het deert u niet – glorie, glorie, dat is alles wat u denkt. Wie verdwaalt vindt een schuilplaats, wie schiet kan gevonden worden, al is niet geschoten altijd mis. Bent u daar? Weet: indenatuurstaatoverwintdesterkste@amfibi.nl

In de zoete nacht wordt een web gespannen van zwarte veren… De ziel doorkruist de duisternis, het geheim ontluikt en de vogel die zweeft, valt en tot een hoopje as wordt, stijgt en daalt tezamen met het existentiële tij dat hem doorkruist. De polsslag van de nacht zoekt uw lichaam: ik refereer aan het “Eindfeest”, dat op woensdag 6 juli zal plaatsvinden. Door schuim omwaaid klinkt dan de kreet van de schemer, temidden waarvan uw gevleugelde roes een thuis vindt. Het duizelend geluk is een nacht, en het dansende lichaam is haar trouwste muze. Onze lokroep bereikt u spoedig en dan weet u waarhéén u moet vliegen.

Tot slot zijn er enkele u welbekende filosofische initiatieven die nieuwe leden behoeven, en wellicht precies naar u op zoek zijn.

Bent u geïnteresseerd in het organiseren van filosofisch festival DRIFT, dan is er goed nieuws: binnenkort vormt zich het DRIFT-collectief ‘22/’23. Houdt u hun Facebook in de gaten voor het hoe en wat rondom de sollicitaties. 

Ook Cimedart zoekt frisse geesten. Houdt u van schrijven en wilt u schrijfervaring opdoen? De redactie van Cimedart heet u welkom. Alle vormen van het geschreven woord zijn welkom, van essays en betogen tot poëzie en korte verhalen, maar ook interviews en columns of zelfs strips. De redactie komt ieder nummer in verschillende redactierondes bij elkaar om vier keer per jaar een prachtnummer uit te brengen. Is uw interesse gewekt? Stuur dan een mail naar cimedart.fgw@gmail.com.

U kunt ook gelijk aan de slag: Cimedart organiseert een essaywedstrijd met het thema Anarchisme en Filosofie. Waant u zich de volgende Kropotkin, Bakoenin of Graeber? Of bent u toch meer een Edmund Burke? De redactie van Cimedart wil in ieder geval uw stem horen, en wel in de vorm van een stuk van rond de 800-1000 woorden. En wellicht wat minder in de geest van het anarchisme, maar toch mooi meegenomen; de schrijver van het beste stuk krijgt, naast uiteraard een plekje in het volgende nummer van Cimedart, ook een boekenbon. De deadline is 30 juni. Hier vindt u alle informatie over de wedstrijd – aarzelt u niet om wat in te sturen, en bedenk: ook het gezag van uw zenuwen ontbeert legitimatie!

Welnu, de zomer lonkt en wat eerst fantasie was is nu droom geworden. U slaat de bladzijde op en verzinkt in een wereld van heinde en verre. Een lichte stem zingt dat het tijd is om te vliegen, alle wegen voorbij en alle zonnen nog altijd te ver. Icarus lacht u toe en de flessenpost in zee zal zingen. Er staat u maar één ding te doen: liefhebben en opnieuw, op nieuw, op nieuw. 

Alle liefs, 

Uw Binding

Voor AmFiBiceps mailen naar: amfibischvoetbaltoernooi@amfibi.nl.

Voor Gedragscode bespreking mailen naar: gedragscode@amfibi.nl

Voor de Leescommissie mailen naar: tegeninterpretatieinterpreteren@amfibi.nl,

Voor AmFiVrijewil mailen naar: veelsoeps@amfibi.nl

Voor Symposium opgeven: via deze link.

Voor AmFiTheater mailen naar: hoezoisgodnogsteedsdoodhijkantochalles@amfibi.nl.

Voor de Lezingencommissie mailen naar: deholyspijbel@amfibi.nl

Voor de Soirée mailen naar: soireemifasollatido@amfibi.nl

Voor lasergamen mailen naar: indenatuurstaatoverwintdesterkste@amfibi.nl

AmFiBiceps: Voetbaltoernooi. Maandag 6 juni, 16.00. s.v. De Meer.

Jeu de boules met de docenten. Dinsdag 7 juni, 17.00. Amstelveld. 

Docentenborrel. Dinsdag 7 juni, 21.00. Bij Inge. 

Gedragscode bespreking. Woensdag 8 juni, 19.00. De Doelenzaal, UB Singel.

Leescommissie Vrouwelijke Filosofen: Susan Sontag, Tegen interpretatie. Dinsdag 14 juni, 16.00. Café Schiller, Rembrandtplein 24. 

Spinozalezingen UvA (A tribute to Charles Mills): Philomena Essed. Donderdag 16 juni, 20.15. Oude Lutherse kerk, Singel 411.

AmFiVrijewil: koken. Maandag 20 juni, 14.45-20.30. Calvijn College, Pieter Calandlaan 3. 

Symposium. Woensdag 22 juni, 19.30-00.00. LAB111.

Kultuurkamer: Recht op de Hemel (BLAUWDRUK). Donderdag 23 juni, 20.30. Het Stenen Hoofd, Westerdoksdijk 705. 

ALV IV. Vrijdag 24 juni, 19.30. ‘Skek, Zeedijk 4-8. 

Soirée musicale et poétique. Woensdag 29 juni, 21.00. Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163. 

Feest. Woensdag 29 juni, volgend op de soiree. Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163. 

Lezingencommissie: Marian Donner. Donderdag 30 juni, 18.30-21.00. Athenaeum Boekhandel, Spui 14. 

Barbewenking. Laatste week van juni. Exacte datum, tijd en locatie volgen. 

Lasergamen. Maandag 4 juli, 20.00. Het Amsterdamse Bos. 

“Eindfeest”. Woensdag 6 juli. Locatie volgt. 

09. juni 2022 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts