November: AmFiBios; Klaverjasavond; Complottheorieënavond; HET!-schrijfavondje; AmFiVrijewil; DRIFT.

Lieve leden,

Zowaar heeft uw wereld zich weer goeddeels tot achter de voordeur beknot. Het geboomte kleurt geel, oranje en soms zelfs rood en de stamkroeg is gesloten. Edoch, wees niet getreurd, van een stilzwijgende leemte kan geen sprake zijn! De wind mag huilen en de regen slaan, maar u lacht zachtjes, gaapt eens uitgebreid en neuriet een slaapliedje uit het bevogelde land. Voordat u echter in de modder kruipt, zoals uw AmFiBische intuïtie u wellicht aanspoort, hebt u nog een en ander in het verschiet.

Allereerst heb ik goed en slecht nieuws voor u. Om maar te beginnen met het slechte nieuws: wij hadden voor u een mooie Kultuurkamer versierd, maar die is om maatregelijke redenen op slot gegaan en hebben wij dienvolgens moeten afgelasten. Het goede nieuws daarentegen is dat dit het slechte nieuws was.

AmFiBios nodigt u uit voor een filmavondje bij u thuis! Op woensdag 11 november om 21:00 uur kijken wij gezamenlijk de film Wittgenstein, over het leven en de hersenspinsels van een schoolmeester uit Wenen, via het u welbekende medium Zoom. Een gepassioneerde wittgensteiniaan uit onze gelederen zal de film kort inleiden. Wovon macht nicht sprechen kann, darüber muss man einen Film anschauen. Mocht u altijd al in een bioscoop hebben willen wonen, is dit uw kans! Onderaan deze mail vindt u de Zoom-link die u de toegang tot Filmhuis Thuis zal verschaffen.

Voor zolang u overigens nog stamgast aan eigen toog bent, worden er iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur spelletjes gespeeld op de AmFiBi-Discord. Op dinsdag 17 november zal er vanaf 21:00 uur een speciale Klaverjasavond plaatsvinden. De link voor de Discord vindt u in de spelletjeskast onderaan dit schrijven.

Wist u nochtans dat het de waarheid is die op het spel staat? Gelijk een kaartenhuis stort zij ineen! Men zegt dat de mens op de maan geweest is, maar zulks is schijn! Maneschijn, om precies te zijn! Men zegt dat de aarde rond is, maar is dat geen cirkelredenering? Op donderdag 19 november vanaf 19:30 uur presenteert KUCH u de Complottheorieënavond via Zoom! Hebt u een hamer gevonden om de fundamenten van de waarheid mee te gruzelementeren en wilt u die met ons delen? Laat het ons weten via ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl en wie weet wat er aan het licht komt! 

Deelt u de waarheid liever naamloos mede, dan kunt u die mogelijkheid benutten op donderdag 26 november vanaf 20:00 uur, gedurende het HET!-schrijfavondje, tevens via Zoom. Wat is HET!? Wel, HET! is het obscure blaadje van uw vereniging waarin u anoniem uw hersenspinsels ten papiere kunt voeren. Van vilein gal spuwen tot liefkozende woorden: niets moet, alles wordt geplaatst. Drukwerk is druk werken, maar uiteraard bent u eveneens van harte welkom voor de genoeglijkheid van redactionele kletsica. Hup, laat uw erfzonde varen, bezoedel uw ongenoemd blazoen met inkt en treedt toe tot de onverbloemde wereld van HET!. Mocht u op de genoemde avond elders doende zijn, maar uw schrijfsels wel onbenaamd de wereld in willen slingeren, kunt u deze bij wijze van inzending van tevoren mailen naar zijnenanonimiteit@amfibi.nl.

Op maandag 30 november om 14:00 uur kunnen de non-deterministen onder u hun wil de vrije loop laten in de keuken van het Stoelenproject waar wij wederom met AmFiVrijewil de minderbedakten van een maaltijd zullen voorzien. Bent u van pan en pollepel niet bevreesd, stuur dan een mailtje naar: vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl.

Dan geef ik nu de pen aan onze wijsgerige kornuiten van DRIFT. In november worden er, corona volente, op twee maandagavonden om 21:00 uur in de Uitkijk enkele films vertoond, te weten: Evolution van Lucile Hadzihalilovic (23 november) en Symbol van Hitoshi Matsumoto (30 november). Wie deze cinematische verrukking wil bijwonen, kan een kaartje kopen of een Cineville-reservering plaatsen bij de Uitkijk, te web, dan wel ter plaatse. De films worden ieder ingeleid door een uitgenodigde spreker die de vertoning van filosofische verfraaiing zal voorzien.

En zo beginnen de contouren van de maand die voor ons ligt zich langzamerhand tegen de horizon af te tekenen. Genoeg te doen, genoeg te denken en voor nu: genoeg gezegd.

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiBios – woensdag 11 november, 21:00 uur – Zoom.

Spelletjesavond – iedere dinsdag vanaf 20:00 uur – Discord.

Klaverjasavond – dinsdag 17 november, 21:00 uur – Discord.

KUCH: complottheorieënavond – donderdag 19 november, 19:30 uur – Zoom.

HET-schrijfavondje – donderdag 26 november, 20:00 uur – Zoom.

AmFiVrijewil: koken bij het Stoelenproject – maandag 30 november, 14:00 uur – het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

DRIFT: film & filosofie – maandag 23 & 30 november, 21:00 uur – Filmtheater de Uitkijk, Prinsengracht 452.

09. november 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Oktober: Kultuurkamer; KUCH; ALV; AmFiVrijewil; Herfstgasten.

Lieve leden,

Ziezo, met de eerste maand van de academische kalender is het gedaan. Een goed begin is het halve werk, zulks is het motto, of naar de tongval van de academie vertaald: half werk is geen goed begin. Smartelijk wacht de nieuwe maand tot zij het stokje mag overnemen. Hoe zullen we haar noemen? Oktober is haar naam, of zoals ze op IJsland zeggen: október. Anderen kennen haar als de wijnmaand. Le vendémiaire, bien oui, c’est si bon!

Wat heeft de nieuwe maand u te brengen, vraagt u zich af. Welnu, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: op donderdag 8 oktober om 20:30 uur schikt de Kultuurkamer zich weer aan de bestoelde zijde van de vierde wand en brengt een bezoek aan de Brakke Grond waar theatergezelschap de KOE de voorstelling De Nijl is in Caïro aangekomen zal spelen: een relaas van tegenstellingen, verbaal geweld en kamerjassen, met een vleugje Schopenhauer. Dit spektakel kost u slechts een kleine vier duiten en u kunt uw gretigheid toonbaar maken door een mailtje te sturen naar cairowaarligtdatookalweer@amfibi.nl.

Op woensdag 14 oktober waaien wij uit en struinen wij met KUCH door de duinen, de frisse wind achterna. Wat krijgen we nu, bemerk ik een lichte vorm van déja vu? Welzeker, deze wandelende escapade werd reeds in jongstleden maandmail aangekondigd, maar helaas, zij bleek samen te vallen met ‘s jaars eerste logicatentamen. Daar de wetten van der logica universeel en onvermurwbaar zijn, is het uitje verplaatst. Om 14:00 uur verzamelen wij op Amsterdam CS en bewegen wij ons alsnog duinwaarts. Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar spazierenistamusieren@amfibi.nl. 

Welnu, het reilen en zeilen van de Binding is een goed dat ons allen aangaat. Zodoende nodigen wij u uit om altegader over het alles te vergaderen tijdens de eerste ALV (Algemene Ledenvergadering) van het jaar, die op vrijdag 16 oktober vanaf 18:00 uur zal plaatsvinden in Theater De Cameleon Daar we nog immer enigszins beperkt zijn in het aantal mensen dat zich gezaam in een ruimte mag stouwen, vragen wij u om een aanmelding aan het adres vergaderenismenselijk@amfibi.nl. Voor hen die geen plekje in de zaal weten te bemachtigen, zal er een Zoom-verbinding in het leven geroepen worden.

Op maandag 26 en donderdag 29 oktober om 14:00 uur steken wij met AmFiVrijewil de handen uit de mouwen en brengen wij de pannen aan het rammelen. Er zal gekookt worden voor daklozenopvang het Stoelenproject. Als u een steentje, of eigenlijk vooral uw culinaire menslievendheid wilt bijdragen, kunt u een mailtje sturen naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl, waarin u ook aangeeft op welke van de genoemde dagen u het liefst zou willen komen kokkerellen.

Opdat u ook nog met enig voer voor de geest in aanraking komt, organiseert de Lezingencommissie op woensdag 28 oktober een nieuwe editie van Herfstgasten met één van de docenten. De precieze vorm hiervan staat in verband met de nieuwe virusvoorschriften nog enigszins op losse schroeven, maar meer informatie volgt: houd het Facebook-evenement in de gaten! 

Ten slotte gluren wij vast met een schuin oog over oktobers schutting, in de tuin van november. Zij is de oogstmaand van de twijfelzaaiers, want KUCH organiseert een Complottheorieënavond! Het hoe, wat, waar en wanneer zullen wij in de volgende maandmail met u delen, maar voor nu alvast de volgende boodschap: hup, breng uw hoofdelijk spinnewiel aan het draaien! Uw spinsels en bijbehorend beeldmateriaal kunt u mailen naar ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Eerstejaarsweekend – zaterdag 3 & zondag 4 oktober – Amsterdamse Bos. 

Kultuurkamer: De Nijl is in Caïro aangekomen – donderdag 8 oktober, 20:30 uur – Brakke Grond, Nes 45. 

KUCH: wandelen in de duinen – woensdag 14 oktober, 14:00 uur – Amsterdam CS. 

ALV I – vrijdag 16 oktober, 18:00 uur – Theater De Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35. 

AmFiVrijeWil – maandag 26 & donderdag 29 oktober, 14:00 uur – Stoelenproject, Marnixstraat 248.

Lezingencommissie: Herfstgasten – woensdag 28 oktober. 

KUCH: complottheorieënavond – november.

05. oktober 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

September: ’s Jaars eerste borrel; Boeken ophalen; AmFiBios; Mezrab; Kultuurkamer; KUCH; Eerstejaarsweekend.

Lieve leden,

Er wordt aan de deurbel geringeld en ietwat verdwaasd kijkt u op. Wie kan dat nu zijn? Bezoek werd niet verwacht. Edoch, het komend jaar staat op de stoep en toetert ongeduldig door de brievenbus, maar u leeft nog in de dagen van wijn en rozen.

Om uw gebruinde en besproete zomerneus niet gelijk op de leerplichtige feiten te drukken, wil ik u allereerst attenderen op de eerste borrel van het academische jaar. Zij zal plaatsvinden op dinsdag 1 september in Café Waterlooplein 77 en – ter informatie van de nieuwe leden – zich ontpoppen als een wekelijks verschijnsel. 

Omwille van de maatregelen kunt u zich op de dag zelf vanaf 13:00 uur aanmelden door een mailtje te sturen naar gelagondergelach@amfibi.nl. U kunt kiezen of u om 17:00, dan wel 21:00 uur aanwezig wilt zijn. Wees er snel bij, dan houden wij een plekje voor u vrij. Van de kapstok naar de toog, van de toog naar het diepzinnige discours met uw medestudenten, al dan niet met inhoud. Afijn, u komt er wel uit! 

Mocht de realiteit van de academie onderwijl in uw geest haar nest gebouwd hebben, is het aan u om haar te voederen. Daarom kunt u op woensdag 2 september tussen 12:00 en 16:00 uur uw boeken ophalen in SPUI25, mits u deze bijtijds besteld hebt. Uw bestuur zal daar de boekenpakketten rondstrooien terwijl u welgemoed uw zomers relaas over tafel uitstort.

Van het boek tot het witte doek; op donderdag 10 september vanaf 19:00 uur worden wij met AmFiBios de film They Live gewaar, in de achtertuin van Frans. Popcultuur en commercialisering in de jaren ‘80 vormen het decor waartegen het verhaal van een Reaganomische alieninvasie zich aftekent. De zonnebril ontspint zich tot een baken van waarheid. Mis het niet! U kunt zich aanmelden middels een mailtje aan ‘t adres: 80sfilms4ever@amfibi.nl.

Nu, wij blijven desgelijks in verhalende sferen. Wat zeg ik? Het échte verhaal zal geopenbaard worden, gedurende de Friday Storytelling: My True Story in Mezrab, op vrijdag 18 september vanaf 19:00. Een selectie verhalenvertellers zal haar waarachtige vertelsels met u delen en het gerucht doet de ronde dat er soep aanwezig is. Voor deze verhalende verrukking kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar luisterrijkevertelsels@amfibi.nl

Voor een goed verhaal zal het doek echter nooit vallen en derhalve brengen wij met de Kultuurkamer een bezoekje aan het Theater Bellevue, waar op donderdag 24 september om 20:30 uur het theaterstuk Sons of Abrahamten uitvoer gebracht zal worden. Normen en waarden, intern, dan wel inter-broederlijk conflict en nachtelijke schoonmaakdiensten; tot denken zal zij aanzetten. Daar de kaarten dun gezaaid zijn, kunt u zich vlug aanmelden via telandentheater@amfibi.nl. Een kaartje kost u slechts een schamele vijf duiten

Stof tot nadenken dient opwaaiend stof te zijn. Zodoende waaien wij uit en struinen wij met KUCH door de duinen, de frisse wind achterna. Op woensdag 30 september verzamelt men zich om 14:00 op Amsterdam Centraal, waarvandaan wij ons gezaam over ijzeren wegen naar de kust zullen begeven. Gaat u mee? Mailt u dan even naar spazierenistamusieren@amfibi.nl, opdat wij u niet op het station laten staan. Zo zijn wij immers niet getrouwd.

Rest mij nog een weinig op de zaken vooruit te lopen. Op 3 en 4 oktober vindt het eerstejaarsweekend plaats, maar gezien de geldende maatregelen zal zij een ietwat andere vorm aannemen dan gebruikelijk. De precieze invulling zullen wij op een later moment aan u onthullen, maar zet u de data vast op uw kalender, liefst met viltstiften in een paar vloekende kleuren. 

De lustrumcommissie, ten slotte, heeft te kennen gegeven nog in de slaapstand te verkeren. Eer zij ontwaakt, bent u de eerste die het hoort.

Niets dan goeds,

Uw Binding

‘s Jaars eerste borrel – dinsdag 1 september, vanaf 17:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169.

Boeken ophalen – woensdag 2 september, 12:00-16:00 uur – SPUI25, Spui 25.

AmFiBios: They Live – 10 september, 19:00 uur – de achtertuin van Frans. 

Friday Storytelling: My True Story – vrijdag 18 september, 19:00 uur – Mezrab, Veemkade 576.

Kultuurkamer: Sons of Abraham – donderdag 24 september, 20:30 uur – Theater Bellevue, Leidsekade 90.

KUCH: wandelen in de duinen – woensdag 30 september, vanaf 14:00 uur – Amsterdam Centraal. 

Eerstejaarsweekend – 3 & 4 oktober. 

04. september 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts