Mei: Borrel; AmFiVrijewil; Pruttel; KUCH; Axolotl; OC.

Lieve leden,

De bloeimaand van Maria en Bona Dea heeft zich reeds aan u opgedrongen, maar ik ken u… een onbestemde leemte heeft zich in uw hart genesteld! Waar is uw Binding? Welnu, zij is er nog en zij brengt u betere tijden! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen! De oplettende lezer denkt nu wellicht: zulks hebt u reeds eerder geschreven! Ach, wat zal ik zeggen… Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nu dan, wat ligt er voor u in het verschiet? 

De wintergerst staat welhaast in bloei en wuift u toe; zij bekoort en lokt welwillende zielen naar de toog! Vanaf aanstaande dinsdag bent u van harte uitgenodigd voor de wekelijkse Borrel op het terras van ons aller tweede huis, Waterlooplein 77, bij onze eerste waardin Inge! De eerste borrel op dinsdag 4 mei zal duren van 12:00 tot 18:00 uur en de weken daarna zal zij tussen 15:00 en 18:00 uur plaatshebben. U kunt zich voor de eerste borrel aanmelden op maandag 3 mei om 18:00 uur door een mailtje te sturen naar doemijmaareenglaskwaakwater@amfibi.nl. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! De komende weken kunt u zich telkens op maandag om 18:00 uur aanmelden. 

Wanneer u zich van gezelligheid en gerstenat verzadigd bent, kunt u zich weder als hoeder van de vrije wil ontplooien! Op dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur gaat AmFiVrijewil uit wandelen met de ouderen van dagen! Zij zijn allen reeds geprikt en hebben zodoende van de pandemische hellevorst niets te vrezen; niettemin is enige ruimtelijke vervreemding en benevolente behoedzaamheid van onverminderd belang. Wandelt u mee? Een mailtje aan wiljeeenfotovanmijnkleinkindzien@amfibi.nl en een paar schoenen is alles wat u nodig heeft. 

Op maandag 17 mei warmt AmFiBi u op voor de borrel ‘s anderendaags en gaat op tocht langs velerlei vreemde oorden. Het orakel of de toog? De keuze is aan u. Ik heb het natuurlijk over de Pruttel! Immers, wie oogsten wil moet zaaien en wie borrelen wil moet pruttelen. Vanaf 15:00 uur geraken wij van de regen in de drup, langs straten en wegen naar de pub. Pruttelt u mee? Stuur een mailtje naar beschonkenbedevaart@amfibi.nl.

Uw Binding heeft zich de kunst van het flaneren zowaar eigen gemaakt: op vrijdag 21 mei vertrekt KUCH om 14:00 uur vanaf het Centraal Station naar zonovergoten – Gerrit Hiemstra volente – contreien, daar waar men uit wandelen gaat en bij het eerste en beste mierennest het geblokte kleed en de picknickmand tevoorschijn tovert. U hoort, we gaan op paddentrek! Dat wil zeggen, we gaan op pad met trek. Als u mee wilt kunnen wij daar uiteraard begrip voor opbrengen en daarom attenderen wij u graag op de mogelijkheid om u aan te melden middels een mailtje aan kikkeroppad@amfibi.nl

Vanzelfsprekend draait ook Radio Axolotl in de bloeimaand weer op volle toeren, te weten iedere woensdag vanaf 19:00 uur. De eerste aflevering op 5 mei zal in het teken staan van zo min mogelijk, ofwel: de vakantie! Denk aan tropische oorden en mysterieuze gasten, wellicht zelfs vanuit het hart van de academie! De 12e mei laat uw Binding zich zien in al haar ongeactualiseerde, non-pandemische grootsheid: oud-groot-kikvorsen vertellen u over een AmFiBi zoals dat eens was en weer zal zijn! Op 19 mei tenslotte presenteert Axolotl u afrofuturisme, mythologie en drumcomputers. In ‘s maands laatste week rustte Axolotl en keek naar de aarde en zag dat het goed was. En dat hij tentamens moest maken. Net als u. Denk erom. 

Tot besluit een mededeling vanuit de Opleidingscommissie: zij is namelijk op zoek naar nieuwe leden! Bent u geïnteresseerd? Dat wil zeggen, draagt u naast de Binding ook de Academie in uw hart? Het aanmeldingsformulier vindt u via deze link!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel! – dinsdag 4 mei vanaf 12:00 uur en daarna iedere dinsdag vanaf 15:00 uur (aanmelden op maandag om 18:00 uur) – Café Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur – met de voeten in het nu en met het hoofd in andere tijden. 

Pruttel! – maandag 17 mei vanaf 15:00 uur – Taveerne De Tippel. 

KUCH – vrijdag 21 mei vanaf 14:00 uur – Centraal Station. 

Axolotl – iedere woensdag vanaf 19:00 uur – alwaar u haar ontvangen kunt.

05. mei 2021 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

April: AmFiVrijewil; ALV III; Lezing; AmFiBios; Kanvas x AmFiBi; AmFiBiceps; Axolotl.

Lieve leden,

De grasmaand, zij is daar! De tragiek wil dat u niet tegader de lente tegemoet rent, maar voor geweeklaag is geen nood! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen!

Hoewel de bloemknoppen ontluiken, 

Lijkt de wereld nog immer gesloten. 

De bloesem weeldert aan de struiken, 

Wordt door zon en regen overgoten, 

U ziet, de wereld, zij is dicht,

Maar ik ben dichter,

Einde bericht, 

Op donderdag 8 april om 13:30 uur is het weer tijd voor de vrije wilden onder u om het nobele in zichzelf naar boven te halen en wel in de keuken van Het Stoelenproject, alwaar we met AmFiVrijewil de pollepel opnemen voor de goede zaak. Hup, laat uw ongekunstelde medemenselijkheid de vrije loop en stuur een mailtje naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl

Dan nu, de democratie zit om u verlegen! Op vrijdag 9 april bent u vanaf 20:00 uur uitgenodigd om uw stem te laten horen bij de Derde Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Alas, zelfs de heerschappij van het volk is tegen de willekeur van de virocratie niet opgewassen, dus de vergadering zal – u bent er intussen wellicht aan gewend – van schermelijke aard zijn. Een Zoom-link vindt u onderaan dit schrijven! Niet geheel onbelangrijk: tijdens deze vergadering zal de Sollicitatiecommissie verkozen worden die op haar beurt het nieuwe bestuur aanwijst. Wilt u hier deel van uitmaken, maak dan dat u goed beslagen ten ijs komt en de ALV van een daverend betoog voorziet! 

In de vorige maandmail werd reeds een lezing aangekondigd van de AmFiBi-oudgediende Tivadar Vervoort, over het persoonlijke verzet in een neoliberale wereld. Welnu, door omstandigheden kon zij op de oorspronkelijke datum geen doorgang vinden, dus schrijft allen de welluidende datum van woensdag 14 april om 20:00 uur in uw agenda! Wij zien u daar! Waar is daar? Zoem, zoem, zoem, u bent erbij! Waarbij? U snapt best wat ik bedoel.

Op woensdag 21 april kijken wij met AmFiBios vanaf 21:00 uur de film July Rain van Marlen Khutsiev; een verhaal over de leegheid van het bestaan van een Sovjet-twintiger. Wat is ‘s levens inhoud wanneer uw omgeving geen inhoud kent? Voor dergelijke vragen en meer: schuif aan en kijk mee! Uw bioscoopkaartje vindt u achter de Zoom-link onderaan. 

Van verzet naar kunst is de stap snel gemaakt: op vrijdag 23 april vanaf 15:00 uur organiseert uw Binding samen met Kanvas, de studievereniging van Kunstgeschiedenis, een heuse Academische Olympiade Kanvas x AmFiBi! Daar we vanzelfsprekend de regelen der maat in acht blieven te nemen, kunt u zich aanmelden met een mailtje aan tussenkunstenkitcher@amfibi.nl; nadere informatie over het hoe en wat volgt dan vanzelf. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen, aber was ist doch die Wahrheit? Bent u erbij?

AmFiBiceps nodigt u uit om op donderdag 29 april om 15:00 uur een spelletje padel te komen spelen; de filosoof wordt immers door beweeglijkheid en souplesse gekenmerkt! U merkt, uw Binding begint een sportvereniging te gelijken. Er zal gespeeld worden aan weerszijden van het net en als u wilt weten waar het net hangt, moet u even Googlemapsen op Play Padel Club Sloterdijk. Padelt u mee? Stuur dan een mailtje naar ikweetnietwattennis@amfibi.nl

Ten slotte, het heeft zich natuurlijk reeds lang en breed in uw wekelijkse routine genesteld, maar laat ik haar nog eens benoemen: op dinsdag 6, 13, 20 en 27 april zendt Radio Axolotl vanaf 19:00 uur wederom haar radiogolven de wijde wereld in. De eerste uitzending van de maand, vandaag om precies te zijn, staat in het teken van een enigmatische Minecraft-server: amfibi.dral.eu. Luistert en huivert, lieve leden, de radio heeft de toekomst! 

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiVrijewil – donderdag 8 april, vanaf 13:30 uur – Het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

ALV III – vrijdag 9 april, vanaf 20:00 uur –  Alwaar u over internet en Pombären beschikt: 

Lezing Tivadar – woensdag 14 april, vanaf 20:00 uur – Theater Eigen Huis:

AmFiBios – woensdag 21 april, 21:00 uur – Filmhuis Oost West:

Academische Olympiade – vrijdag 23 april, vanaf 15:00 uur – Waar kunst en filosofie elkaar raken. 

AmFiBiceps – donderdag 29 april, 15:00 uur – Play Padel Club Sloterdijk. 

11. april 2021 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Maart: Kultuurkamer; AmFiBiceps; Klimaatalarm; AmFiBicyclette; AmFiVrijewil; Lezing; KUCH; Axolotl.

Lieve leden,

De winterlier hangt aan de wilgen, alwaar de lente haar gezicht in alle schuchterheid toont. Maar wat nu? Vanwaar die bedeesdheid? Pour exister, l’homme doit se rebeller! Maart zal de maand zijn van de lente, de rebellie, kortweg van de Lenterebellie! Ik zeg het u, o opstand, er bestaat geen grotere vervoering; er bestaat geen grotere liefde! Je me révolte, donc nous sommes! 

De gelijkheid, zij lonkt naar u! Laat haar zijn, laat haar zijn en verfoei de bekrompenheid van geest! Op maandag 8 maart is het Internationale Vrouwendag en neemt de Kultuurkamer u om 20:00 uur mee naar de numerieke zaal van SPUI25, alwaar de lezing Wijsvrouwen: de zijkant van de filosofie plaats zal vinden. Uw oude witte mannen mag u bij de rest van het antiek achterlaten, alvorens u plaatsneemt om de dagster achter uw verbrede horizon onder te zien gaan. Bent u erbij? Schrijf u in middels deze link. Vanaf 19:30 uur bent u reeds van harte welkom in de Zoom-foyer! 

Een AmFiBisch voetbaltoernooi kan niet langer op zich laten wachten… en zal geschieden! Op vrijdag 12 maart brengt AmFiBiceps vanaf 16:00 uur de bal aan het rollen. Een groot wijsgeer sprak ooit de woorden ‘In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk’, alvorens hij het hoekje om ging. Welnu, voor de teleologen onder u ligt de onsterfelijkheid voor het oprapen; vergeet echter niet uw medemens te allen tijde als doel te beschouwen. U kunt zich per equipe van vijf aanmelden, dan wel als individu, door een mailtje te sturen naar hetdoelheiligtdemiddelen@amfibi.nl.

Van sport en spel tot naderend onheil: op zondag 14 maart wordt vanaf 14:00 uur tijdens het Klimaatalarm in het hele land de noodklok geluid voor het klimaat! Wees erbij en meld u aan via deze link. Wilt u op de bewuste dag met uw mede-AmFiBie (figuurlijk) schouder aan schouder staan? Stuur dan een mailtje naar ietsmetkikkersdiezichnietlatenkoken@amfibi.nl

Wij vertoeven nog een wijl in beweeglijke staat. Een lichte zweem van déja vu, edoch zo gezellig: AmFiBicyclette gaat schaatsen op de Jaap Edenbaan, op dinsdag 16 maart vanaf 21:30 uur. Schuifelt, roetsjt en zwiert u mee? Uw schaatsen hebt u wellicht reeds in de hoek gesmeten toen u de balkondeuren open smeet en u de prille lentezon liet welgevallen, maar steek ze nog niet in het vet, neen, bind ze onder! Het aantal kaartjes is beperkt, dus stuur snel een mailtje naar faculteitderijsbegeerte@amfibi.nl

De zielen onder u die graag noeste arbeid verrichten voor de goede zaak kunnen op donderdag 25 maart om 13:30 uur bij het Stoelenproject op zoek gaan naar hun catharsis in de pollepel en de pan. Met AmFiVrijewil schotelen wij een maaltijd voor aan de arme zielen voor wie zelfs noodgedwongen thuisblijven een schrijnende onmogelijkheid is. Kookt u mee? De kiem van uw menslievendheid vindt u in een mailtje aan vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl

Ach, het brein… ook dat dient gevoederd te worden! De Lezingencommissie presenteert u een lezing op woensdag 31 maart om 20:00 uur, gegeven door PhD-kandidaat en AmFiBi-grombaard Tivadar Vervoort! Des avonds thematiek – hoe kan het ook anders – zal de opstand betreffen en wel in het bijzonder hoe zij geschiedt in ons neoliberale tijdsbestek. Laat u heen en weer slingeren tussen Foucault en de Frankfurter Schule en wees erbij! Een Zoom-link treft u onderaan dit schrijven. 

Het ‘zelf’ te vinden is des levens queeste, sprak eens een oude verderver van de jeugd. Anders gezegd, wie gaat er mee op een Speurtocht? KUCH nodigt u uit om op donderdag 1 april vanaf 14:00 uur te komen dwalen, dan wel speuren door straten en stegen, over grachten en wegen. Snuffelt u mee? De eerste opdracht vindt u zodra u een mailtje stuurt naar magikeenhintalsjeblieft@amfibi.nl.

Gedurende de maand vliegen op dinsdagavond 9, 16 en 23 maart vanaf 19:00 uur de zoete klanken van Radio Axolotl uw huiskamer binnen, uitgezonden door Frans & Thijs. Bent u van goede muziek, filosofische vraagstukken en keuzevrije ezels niet bevreesd? Laat u dan iedere dinsdagavond via deze link door AmFiBische radiogolven meevoeren. 

Voor de een loopt de opstand op zijn eind, voor de ander komt de revolutie tot bedaren, maar ach, laat in u het vuur van het muitende ‘ik’ ontvlamd zijn! Een nieuwe maand, een nieuwe tijd, een nieuwe wereld te veroveren… De rebellie is voor dag en dauw ontwaakt en opgestaan. Aan u is nu de vraag: sommeiller ou se réveiller, suivre ou se révolter?  

Niets dan goeds,

Uw Binding

  • Kultuurkamer: Wijsvrouwen – maandag 8 maart, 19:30 uur – De numerieke zaal van SPUI25: (de Zoom-link staat in de maandmail).
  • AmFiBiceps: voetballen – vrijdag 12 maart, 16:00 uur – tussen twee doelen; houd het Facebook-evenement in de gaten!
  • Klimaatalarm – zondag 14 maart, vanaf 14:00 uur – Museumplein. 
  • AmFiBicyclette: schaatsen – dinsdag 16 maart, 21:30 uur – Jaap Edenbaan. 
  • AmFiVrijewil – donderdag 25 maart, 13:30 uur – Het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 
  • Lezing – woensdag 31 maart, 20:00 uur – Theater Achter de Schermen (de Zoom-link staat in de maandmail).
  • KUCH: speurtocht – donderdag 1 april, vanaf 14:00 uur – Ja, waar u moet zijn gaan we natuurlijk niet nu al verklappen, hè. Koekoek! Dat hoort u wel wanneer u zich aanmeldt. 
  • Radio Axolotl – dinsdag 9, 16 & 23 maart, 19:00 – Radio Axolotl

05. maart 2021 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts