Amsterdamse Filosofen Binding – Pagina 2

Mei. Reisborrel; Docentenborrel; AmFiBisch Festival; Night of Protest; Lentegasten

Waarde verworpenen der aarde en andere leden,

Wat is het geluid van een onbeslagen gong? Klinkt het u nieuw in de oren? De klank van de onbeslagen gong luidt de bevrijding van het kapitaal in. Hoort u aan:
Terwijl u vandaag aan de studie was, nog met het glazuur van het monarchische zoethoudertje in de mondhoeken, genoten de lieden aan Beursplein 5 van een dikverdiende vrije dag. De vrije dag van het kapitaal verliep geruisloos. Zou een vrije dag van de arbeid net zo geruisloos verlopen?
Genoeg van dat zo vaak gehoorde geluid. Hoort u aan, dit gefluit.
AmFiBi gaat ervantussen, maar niet met stille trom. Vanavond vindt plaats de Reisborrel Bij Inge daarom. Poolse worden u op een presenteerblaadje aangeboden. Uw voorzitter en uw penningmeester hebben een Reiskwis in elkaar geknutseld. Komt u nu! Dan dingt u nog mee om de prijzen.

Op vrijdag 4 mei vertrekken de reizigers in de avond richting Krakòw. Dat betekent dat zowel reizigers (mits zij een goede inpak-uitstippeling hanteren) als niet-reizigers in de middag de mogelijkheid hebben voor een bezoek aan het volgende. Een lid van de Binding wees ons op een lezing in Café Waterlooplein die daar plaatsvindt om 14:00 ’s middags. De Rapenburgerstraat waarin ons’ vaste prik op de dinsdagavond is gelegen, kent een droevige geschiedenis. Guus Luijters schreef een boek over de geschiedenis van de straat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel geen enkele bewoner van de Rapenburgerstraat overleefde die oorlog. In het voormalige weeshuis voor joodse meisjes (dat het café van Inge is) zal Guus vertellen over de geschiedenis van de straat.
Nadat de reizigers op 12 mei zijn teruggekeerd hebben zij nog een aantal dagen om zich gereed te maken voor de docentenborrel.​ Alle medewerkers van Afdeling Wijsbegeerte zijn uitgenodigd om zich op dinsdag 15 mei bij ons te komen voegen aan de toog. De ervaring is dat docenten vaak vroeg komen en vroeg naar huis willen in verband met hun levensverplichtingen. U, het lid, komt meestal pas laat. Om ervoor te zorgen dat de docenten langer blijven kleven, en u eerder komt dan u gewoon is, zijn drankjes tussen 20:00 en 21:00 voor onze rekening. Dat heeft u goed gelezen.

 

​Op donderdag 17 mei, stroomt heel academisch-filosofisch angehaucht Amsterdam naar de Lutherse Kerk. Want, daar zal om 20:15 Susan Wolf haar eerste Spinozalezing uitspreken. Susan Wolf bekleed op dit moment de Spinozaleerstoel en zij zal twee lezingen uitspreken rondom ‘Responsible Humanity’. De titel van de eerste Spinozalezing is ‘Aesthetic Responsibility’.

 

​De grenzen van de mogelijke eindtijd van een feest heeft AmFiBi al meermaals verkend. Er is daar weinig nieuws te ontdekken. AmFiBi is op zoek naar onbekend terrein, zowel in ruimte als in tijd. Op vrijdag 18 mei zullen we in het onbekende treden. Op die dag vindt Enter the Monad. No mad festival plaats van 12:00 uur in de middag tot 03:00 in de nacht. Overdag zullen bandjes, workshops, lezingen, eten en drinken het programma vullen. Het dansen zal al vroeg beginnen.

Geesteswetenschappen-actiegroep Humanities, Rally! heeft een aantal weken terug haar studentenpartij opgeheven en aangekondigd haar aandacht weer te vestigen op de buiteninstitutionele actie. Het eerste wapenfeit zal een zogenaamde Night of Protest op dinsdag 22 mei zijn. Vanaf 19:00 zullen studenten en docenten middels toespraken, lezingen, debatten en workshops hun onvrede over aangekondigde bezuinigingsmaatregelen (waaronder het verdwijnen van 23 voltijdsbanen aan de gehele faculteit) luister bijzetten. Doet u mee, sluit u zich aan, en laat u de studie niet vergaan!
Na een eerdere vergeefse poging is het op donderdag 24 mei dan eindelijk zover. AmFiBi heeft dan Maarten Coo lente gast! Het fenomeen Maarten zal door afgestudeerd filosoof Sophie Verhappen (redacteur bij deFusie en uitgeverij Boom) worden uitgelicht aan de hand van een lange lijst van fragmenten. Lentefragmenten kunt u vanaf 19:00 komen bekijken in lokaal 1.05 van het P.C. Hoofthuis.
Precies een maand voor de boeg komt misschien wel de meest relevante commissie van AmFiBi in haar eenmalige actie. AmFiBicyclette zal op vrijdag 1 juni de pedalen nemen. Er zal doelloos worden rondgefietst, dat wil zeggen: voor de lol.
Is het recreatieve fietsen niet aan u besteedt? Dan kunt u op 1 juni ook creatiefietsen met AmVoBe. Doelmatig zal AmVoBe fietsend op zoek gaan naar een geschikte plek om n’importe quoi vast te leggen op generlei wijze.
Uiteindelijk zullen de nihilisten en de teleologen elkaar ontmoeten voor een gezamenlijk middageten, dat moet u immers altijd.
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen, en zorgen dat er ook eten voor u is? Mailt u dan naar: ikhebgeenbordvoormekop@amfibi.nl.
Afsluitend nog enkele mededelingen. In de eerste plaats zoekt HET HET-kopij voor een editie die in ieder geval vòòr de grote vakantie zal worden uitgebracht. Uw poëtische, prozaïsche, polemische of/of problematische geschriften kunt u inzenden naar: hetamfibischtijdschrift@gmail.com.
Tenslotte de vraag wat u van plan bent. U hoeft het niet direct te weten. Maar het volgende is geval. Ergens halverwege juni zoekt een vereniging van Amsterdamse Filosofen binding. Gaat u in de komende tijd eens na of u AmFiBi volgend jaar zou willen besturen. Wij hopen dan van u te horen op het moment dat de sollicitatie is geopend.

Liefs,

Binding

TL∴NG

Nu — Reisborrel met Reiskwis — Bij Inge

Vrijdag 4 mei, 14:00 — Lezing over de Rapenburgerstraat — Bij Inge
Dinsdag 15 mei, 20:00 — Docentenborrel — Bij Inge
Donderdag 17 mei, 20:15 — Spinozalezing van Susan Wolf — Oude Lutherse Kerk
Vrijdag 18 mei, 12:00 — Festival! — Sexyland (Ms. van Riemsdijkweg 39)
Dinsdag 22 mei, 19:00 — Night of Protest — Oudemanhuispoort
Donderdag 24 mei, 19:00 — Lentegasten met Maarten Coolen — P.C. Hoofthuis lokaal 1.05
Vrijdag 1 juni — Fietsen — Her en der

02. mei 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

April: Soirée; Drift; Toneelleesavond; Toetjesfestijn; AmFiBios; Kultuurkamer; AmFiBisch Polensymposium; Feest?!

Waarde leden,

De zondeval is opgeheven. Het voorjaarsontwaken heeft reeds plaatsgevonden. De donkerte als een rotsblok weggerold, en ineens zijn de dagen eindeloos. Past u wel op. Eindeloze dagen spelen de rust parten. Houdt u het hoofd erbij te midden van uitbarstende knoppen en aanlokkelijk licht!

April wordt met klinkende klanken afgeklonken. Vanavond is de avond. Dan vindt de Soirée Musicale et Poétique plaats bij Kapitein Zeppos. Zoetwatermatrozen David en Pepijn verkiezen een verruimend sop. Zij zullen de avond aanelkaar rijgen. Het gereedschap? De sloopkogel. Wij hopen u vanavond om 20:00 te treffen.

Nu. Het voorjaar mag dan ontwoken zijn. Toch vervult u uw begeerte op vrijdag 13 april nog maar wijslijk binnen. U kunt dan buiten uw wijslijke ook uw muzikale en kunstminnende gerigheid bewijzen op Festival Drift: Buitenstebinnen. Aan meer informatie en toegangskaarten voor het festival kunt u komen op de webstek: festivaldrift.nl.

De uitvoering van AmFiTheater laat helaas nog op zich wachten. Gelukkig is het toneel niet aan theaters gebonden. Toneel kan ook zonder planken en spelers. U kunt toneelteksten zelf lezen in bindingverband. Wie toneelteksten leest is eigen publiek. Het lezen van de clous en de clou vallen samen. U zult van zichzelf versteld staan. Op maandag 16 april leest AmFiBi zelf toneelteksten. Ook als u ze niet meeneemt zullen er toneelteksten voorhanden zijn, maar het zelf meebrengen van teksten wordt uiteraard aangemoedigd. Het idee is simpel. In boekhandel Kirchner op Leliegracht 36 zal een te lezen toneeltekst(fragment) worden gekozen, de rollen zullen worden verdeeld, en de tekst wordt hardop voorgedragen. Komt u er langs vanaf 20:00.

Komt u nog wel aan toe toe in een haastig bestaan waar elke calorie louter tot nut mag zijn? Het liefst genuttigd door een rietje, ontdaan van enig genot. Komt u toch tot rust. AmFiVrijeWil is in een toeschietlijke bui. U kunt zich aanmelden om toetjes te versieren met oudere medemensen. In verzorgingshuis Vrolikhuizen aan de Vrolikstraat 481 wonen twaalf ouderen die aan toe toe zijn. Op 19 april vindt van 17:00 tot 20:00 een toetjesfestijn plaats! Komt u toetjes versieren? Mailt u naar: toetvabien@amfibi.nl

In het kader van voorpret en voorpolen zullen de blikken dezelfde kanten op worden gericht tijdens AmFiBios op maandag 23 april. Met bijpassende films zal de Binding warm worden gemaakt voor een studiereis. De ene film zal zijn Kanał. Een film uit 1956 van Andrzej Wajda over de opstand van Warschau in 1944. De ander film, een nieuwere, Podwójne życie Weroniki uit 1991, van Kieślowski. Wij hopen u te zien in Het Gespuis rond een uur of 20:00.

Op zoek naar de cultuur met een hoofdletter ‘k’ dacht de Kultuurkamer goed te doen met een bezoek aan het Muziekgebouw. Tijdens een nadere bestudering van het gebouw drong zich al gauw een uitstekend alternatief op. Dit konden wij niet links laten liggen. Daarom zal de Kultuurkamer op woensdag 25 april een bezoek brengen aan het Bimhuis. Daar zal optreden The Sync: een Frans-Amerikaans jazzensemble op dwarsfluit, cello, piano, drums, zang en computers. Vanwege verwachte drukte verwachten wij u om 19:45 bij BIM. Mee? Mailen naar: uitstekendejazz@amfibi.nl. 7 euro overmaken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi, onder vermelding van ‘KK BIM’.

Wanneer u bij AmFiBios een beeld heeft opgedaan van Polen. Dan kunt u dit op maandag 30 april theoretisch laten inkaderen. Er zal dan een klein symposium plaatshebben met betrekking op ons bezoek aan Krakow. De eerste spreker is Ype de Boer. Hij promoveerde op het werk van Giorgio Agamben en schreef een inleiding bij de Nederlandse vertaling van Agambens Wat overblijft na Auschwitz. De lezing van Ype zal gaan over de betekenis van Auschwitz in de filosofie (van Giorgio Agamben).

Vervolgens zal er een spreker zijn over de huidige politieke situatie in Polen. Zoals u misschien weet wordt Polen voor sommige Polen een steeds minder fijn land om in te wonen. Waardoor dat komt, en wat het betekent, hopen wij die avond te leren.
Ons kleine reissymposium zal om 19:00 beginnen in P.C. Hoofthuis 1.05.
De Lentegast die wij voor u in petto hadden op 11 april zal in mei diens opwachting maken. De omstandigheden waren onvoorzienig. Daarom zal waarschijnlijk 16 mei Maarten Coolen te gast zijn.

Liefs,

Binding​

P.S Houdt u vrijdagavond 20 april nog even vrij? Een feest is ophanden, u hoort van ons.

TL∴NG

Donderdag 5 april, 20:00 — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos

Vrijdag 13 april — Wijsgerig Festival Drift — LAB111 (Arie Biemondstraat 111) — festivaldrift.nl
Maandag 16 april, 20:00 — Toneelleesavond — Boeklhandel Kirchner (Leliegracht 36)
Donderdag 19 april, 17:00 tot 20:00 — AmFiVrijeWils Toetjesfestijn — Vrolikhuizen (Vrolikstraat 481) — toetvabien@amfibi.nl
Maandag 23 april, 20:00 — AmFiBios: Polen — Het Gespuis
Woensdag 25 april, 19:45 — Kultuurkamer: The Sync — Het Bimhuis — uitstekendejazz@amfibi.nl
Maandag 30 april, 19:00 — AmFiBisch Polensymposium — P.C. Hoofthuis 1.05

Vrijdag 20 april — Feest?!

11. april 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Maart: HET!; ALV III; AmFiVrijeWil; R. Kelly, dag; AmFiBios, Lezing, Colloquium, Schaaktoernooi, Wintergasten, Liftweekend

Waarde leden,

 

Het Secretariaat was nog even een rondje schaatsen. Winterse kou doet alles versteld staan, behalve hen met de ijzers onder. De kop van maart roerde zich niet. Gelijk die kop liet uw Secretaris de typmachine onaangeroerd. Nu het ijs begint te bekoelen kunnen de schaatsen weer in het vet. IJzige wind en mutsen, beide belemmerden zij het zicht. De afwezigheid van de ene maken de ander overbodig, wij kunnen weer vooruit kijken. De handschoenen kunnen uit, er kan weer getypt worden. Oppervlaktes komen in beweging. Het Secretariaat is niet langer roerloos, laat haar u richting geven. Het open water ligt op ons te wachten.

 

Zowaar. Op dinsdag 6 maart kunt u getuige zijn van de presentatie van Het Boekje van AmFiBi. Komt u naar de borrel en besluit voor uzelf of dat Het u ‘t wachten waard was.

 

Ten derden male krijgt u mandaat. U heeft iets te zeggen, mits u iets te zeggen heeft. Een aantal keren per jaar verheft het AmFiBisch allegaartje zich tot een verregaand vergaartje. Op donderdag 8 maart zullen de leden der AmFiBi zich kunnen verzamelen, generaal, in Het Gespuis voor de Derde Algemene Ledenvergadering der Amsterdamse Filosofenbinding. Wie zich, betreffende acroniemen, puriteins wenst op te stellen, wordt bij binnenkomst begroet met een welgemeend “Alaf!”, op deze donderdagavond. Wie daar niets mee kan is ook welkom op de ALV AmFiBi III. De inloop start om 19:30 met gebak en drank naar keuze, zolang de voorraad toereikend is. Om 20:00 zal de voorzitter de vergadering voor geopend verklaren.

Twee ALVs geleden ontstond op een Algemene Ledenvergadering een roep om handengewapper. Een aanklacht tegen het eindeloze gebakkelei. Bent u het hardop geprakkiseer van de ALV ook een beetje moe? Komt u dan op de dag na de ALV, vrijdag 9 maart, het kokkerellen praktiseren. AmFiVrijeWil bezoekt dan voor de tweede keer de Volksbond, om daar te koken voor haar bewoners. De eerste keer was voor herhaling vatbaar. Het wordt vast veel soeps. Vanaf 16:00 bent u welkom op Jan Rebelstraat 20. Wanneer u zich aanmeldt met een mail naar vrijewil@amfibi.nl wordt er op uw komst gerekend!

 

De Volksbond, het is een eindje fietsen. Maar wanneer u na het koken weer op huis aan gaat, hoogstwaarschijnlijk in oostelijke richting, komt u onderweg, in Nieuw-West-Oost, langs het huis van Twan. Dat huis is dit jaar het decor van de R. Kellydag die AmFiBi nu eenmaal viert. Reacties op het vieren van dit glibberige figuur zijn inmiddels binnengestroomd. Naar een alternatief wordt gezocht. Wat vrijwel zeker is, is dat er vanaf 21:00 een hoop alcohol genuttigd zal worden tijdens een grondige analyse van een of andere vreemde film.

 

AmFiBios is terug. Na een korte retraite van introspectie kan AmFiBios weer al haar projecties kwijt op de muren van Het Gespuis. Als uw honger naar filmische gekkigheid nog niet is gestild na ‘R. Kelly, dag’ zult u vast blij zijn te horen dat het thema van deze editie vreemd is. Op het programma staan de films Impolex en Kin-dza-dza!. Deze zullen worden ingeleid door docent Stefan Niklas. Van gekkigheid weet hij vast wel chocola te maken. Een docent die chocola maakt? Dat wilt u niet missen! Komt u naar Vreemd: AmFiBios op 12 maart in Het Gespuis. Komt u maar om 19:45, want om 20:00 begint het.

 

Vervolgens, op woensdag 14 maart is er een lezing. David Velleman, hoogleraar moraalfilosofie aan de New York Universiteit, zal speciaal voor de Binding wat tijd vrijmaken in zijn drukke dagprogram. Velleman verdiept zich in zijn werk in de filosofie van de handeling en haar fundamenten, het Zelf, en bio-ethiek. Een aantal specifieke onderwerpen van hem zijn levenseinde-ethiek en moreel relativisme. Waar hij het bij ons over zal hebben is nog niet bekend, hij zal hoogstwaarschijnlijk graag een aantal van uw vragen beantwoorden (bijvoorbeeld waar zijn fascinatie voor de Wiener Secession vandaan komt). De locatie voor de lezing zal nog bekendgemaakt worden, het begint in ieder geval om 20:30.

 

De Opleidingscommissie van Wijsbegeerte, misschien kent u hen van de borrels, geeft zich weer te kennen. Nu komen zij echter niet naar u toe, maar wordt u verwacht naar hen toe te komen en mee te denken. Op vrijdag 16 maart organiseert de OC Wijsbegeerte een Colloquium over het dekoloniseren van het Filosofisch curriculum. Van 10:00 tot 13:00 zullen verschillende sprekers (Nikita Dhawan, Grâce Ndjako en Yolande Jansen) hun licht laten schijnen over dit thema. Uiteindelijk zal er ruimte voor discussie zijn. Het colloquium vindt plaats op de Roeterseilandcampus in kamer 1.01 van gebouw C.

 

Tijdens het schaken is het geluk aan geen zijde. Een maand geleden werd om een schaal gespeeld tijdens het leggen van wat kaarten op het AmFiBisch Klaverjastoernooi. Een lachertje, als u het mij vraagt. Neen, eeuwige roem zult u louter verkrijgen als u Fortuna het roer uit handen grist en u zelf, va banque, uw opponent al schakend afmat. Kom uw lot bestempelen in Café De Laurierboom op maandag 19 maart vanaf 20:00 op het Schaaktoernooi der AmFiBi. U meldt zich voor het toernooi aan middels een bericht naar: aanrakeniszetten@amfibi.nl.

 

Awel, stelt u zich de winter voor als een schip dat zich klaarmaakt voor vertrek. Aan de voorsteven bikt men vast wat ijsschotsen weg. Aan de kade wordt de valreep langzaam opgehaald. Maar wat blijkt? Een slordige matroos heeft een touwtje laten hangen aan de valreep! Daar, daar grijpt de lezingencommissie haar kans. Zij neemt een aanloop, springt, en…, weet zich nog net aan het koordje vast te klampen. Vooruit, zoals de Friezen zeggen “‘t kan net!”. Op dinsdag 20 maart organiseert de lezingencommissie de enige editie van Wintergasten. De wintergast is docent Geschiedenis van de filosofie, Philosophical Approaches to the Sciences en mister wetenschapsfilosofie: Boris Demarest. Aan de hand van een aantal door Boris uitgekozen beeldfragmenten zal AmFiBi-lid Sybolt Doorn een gesprek voeren met de Vlaamse Polyglot, en u kunt er bij zijn. Wintergasten vindt plaats vóór de borrel, om 18:00 welteverstaan in kamer 3.01 van het P.C. Hoofthuis.

 

Van 30 maart tot 2 april is de Binding er even van tussen. Op Het Hok kunt u dan zoeken wat u wilt naar het bestuur en paaseieren, maar die zult u alleen aantreffen op voor u nog onbekende plekken. AmFiBi gaat in het paasweekend immers uit liften.

 

Dan resten ons nog twee zaken in april waarvoor u alvast warm kunt lopen. Ten eerste is het op donderdag 5 april weer Soirée Musicale et Poétique bij Kapitein Zeppos. Wij hopen dat u acte de présence kunt komen geven. Nog meer hopen wij dat u het AmFiBisch publiek een act kunt presenteren. Meent u iets te kunnen of te kennen waarvan het publiek opkijkt of opluistert? Meldt u zich dan aan met een bericht naar: ikbeneenavondster@amfibi.nl. Geeft u alstublieft ook een korte beschrijving van uw kunst.

 

Ten tweede is Wijsgerig Festival Drift ophanden. AmFiBi is trotse kraamkamer en trouwe sponsor van dit jaarlijkse door filosofiestudenten vrijwillig georganiseerde festival. Op vrijdag 13 april vindt Drift plaats in LAB111 rondom het thema ‘Buitenstebinnen’. U kunt binnenkort een kaartje kopen op de webstek van Drift (festivaldrift.nl).

Maar u kunt ook gratis komen! Zoals gezegd drijft Drift op vrijwilligers. Zij zoeken lui die tijdens het festival bij de kassa, de garderobe en de deuren van de zalen willen staan. Als dank krijgt u gratis toegang tot het festival en een exclusief vrijwilligersshirt. Naast het vrijwilligen krijgt u uiteraard nog genoeg vrije tijd om op eigen houtje rond te neuzen op het festival. Vrijwilligen? Mailt u naar: festivaldrift@gmail.com.

En dat is nog niet alles dat wij over Drift te melden hebben. In samenwerking met De Uitkijk organiseren ze op vier woensdagen voorafgaand aan het festival ‘Film & Filosofie’. Een film met enige betrekking op het thema wordt dan ingeleid door een deskundige spreker.

 

Tenslotte. Twee mededelingen, algemeen van aard.

Sinds kort is Tessa Leeuwerik (Algemeen Bestuurslid) als vertrouwenspersoon aangewezen door de rest van het bestuur. Dit betekent dat, mocht er iets binnen Binding gebeuren dat u even onder vier ogen met iemand wilt bespreken, u bij Tessa terecht kunt. Zij is altijd aan te spreken in het echt. Maar u kunt haar ook bereiken op: tessa.leeuwerik@student.uva.nl.

De andere Algemene, Wout, krijgt al maandenlang door hordes ongeregeld allerlei verwensingen naar zijn hoofd toegeslingerd. Deze uitroepen zijn simpelweg samen te vatten met: “Foebele! Foebele! Foebele!”. Welja, de mensen willen voetballen. Nu het weer Wout zint zal er gevoetbald worden in maart. AmFiBiceps opereert onafhankelijk van de AmFiBische kanalen als het om voetbalafspraken gaat. Als u ook wilt voetballen, dan kan dat, stuurt u een mailtje naar: foebele@amfibi.nl, en u zult weten wanneer er gefoebeld wordt. De mensen van AmFiBi die willen voetballen hebben een eigen Facebookgroep, als u daar lid van wordt, zult u nooit een pot missen.

 

Liefs,

 

Uw AmFiBi

 

TL∴NG

 • Dinsdag 6 maart — Het Boekje — Bij Inge
 • Donderdag 8 maart, inloop vanaf 19:30 — Derde Algemene Ledenvergadering — Het Gespuis (Spuistraat 47A)
 • Vrijdag 9 maart, 16:00 — AmFiVrijeWil kookt soep bij de Volksbond — Jan Rebelstraat 20 — vrijewil@amfibi.nl
 • Vrijdag 9 maart, 21:00 — R. Kelly, dag — Bij Twan
 • Maandag 12 maart, inloop vanaf 19:30 — Vreemd: AmFiBios — Het Gespuis
 • Woensdag 14 maart, 20:30 — Lezing: David Velleman — Nader te bepalen
 • Vrijdag 16 maart, 10:00 – 13:00 — Colloquium van de OC: Decolonizing the Curriculum — Roeterseilandcampus, gebouw C, kamer 1.01
 • Maandag 19 maart, 20:00 — Schaaktoernooi — Café De Laurierboom — aanrakeniszetten@amfibi.nl
 • Dinsdag 20 maart, 18:00 — Wintergasten: Boris Demarest — P.C. Hoofthuis, kamer 3.01
 • Vrijdag 30 maart tot maandag 2 april — Liftweekend — Zoekt u het lekker uit
 • Donderdag 5 april — Soiréé Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos — ikbeneenavondster@amfibi.nl
 • Vrijdag 13 april — Wijsgerig Festival Drift — LAB111 — Vrijwilligen? festivaldrift@gmail.com
 • Vier woensdagen — Film & Filosofie — Filmtheater De Uitkijk (Prinsengracht 452)
 • Tessa is vertrouwenspersoon
 • Foebele? foebele@amfibi.nl

05. maart 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →