Oktober: Kultuurkamer; KUCH; ALV; AmFiVrijewil; Herfstgasten.

Lieve leden,

Ziezo, met de eerste maand van de academische kalender is het gedaan. Een goed begin is het halve werk, zulks is het motto, of naar de tongval van de academie vertaald: half werk is geen goed begin. Smartelijk wacht de nieuwe maand tot zij het stokje mag overnemen. Hoe zullen we haar noemen? Oktober is haar naam, of zoals ze op IJsland zeggen: október. Anderen kennen haar als de wijnmaand. Le vendémiaire, bien oui, c’est si bon!

Wat heeft de nieuwe maand u te brengen, vraagt u zich af. Welnu, laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: op donderdag 8 oktober om 20:30 uur schikt de Kultuurkamer zich weer aan de bestoelde zijde van de vierde wand en brengt een bezoek aan de Brakke Grond waar theatergezelschap de KOE de voorstelling De Nijl is in Caïro aangekomen zal spelen: een relaas van tegenstellingen, verbaal geweld en kamerjassen, met een vleugje Schopenhauer. Dit spektakel kost u slechts een kleine vier duiten en u kunt uw gretigheid toonbaar maken door een mailtje te sturen naar cairowaarligtdatookalweer@amfibi.nl.

Op woensdag 14 oktober waaien wij uit en struinen wij met KUCH door de duinen, de frisse wind achterna. Wat krijgen we nu, bemerk ik een lichte vorm van déja vu? Welzeker, deze wandelende escapade werd reeds in jongstleden maandmail aangekondigd, maar helaas, zij bleek samen te vallen met ‘s jaars eerste logicatentamen. Daar de wetten van der logica universeel en onvermurwbaar zijn, is het uitje verplaatst. Om 14:00 uur verzamelen wij op Amsterdam CS en bewegen wij ons alsnog duinwaarts. Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar spazierenistamusieren@amfibi.nl. 

Welnu, het reilen en zeilen van de Binding is een goed dat ons allen aangaat. Zodoende nodigen wij u uit om altegader over het alles te vergaderen tijdens de eerste ALV (Algemene Ledenvergadering) van het jaar, die op vrijdag 16 oktober vanaf 18:00 uur zal plaatsvinden in Theater De Cameleon Daar we nog immer enigszins beperkt zijn in het aantal mensen dat zich gezaam in een ruimte mag stouwen, vragen wij u om een aanmelding aan het adres vergaderenismenselijk@amfibi.nl. Voor hen die geen plekje in de zaal weten te bemachtigen, zal er een Zoom-verbinding in het leven geroepen worden.

Op maandag 26 en donderdag 29 oktober om 14:00 uur steken wij met AmFiVrijewil de handen uit de mouwen en brengen wij de pannen aan het rammelen. Er zal gekookt worden voor daklozenopvang het Stoelenproject. Als u een steentje, of eigenlijk vooral uw culinaire menslievendheid wilt bijdragen, kunt u een mailtje sturen naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl, waarin u ook aangeeft op welke van de genoemde dagen u het liefst zou willen komen kokkerellen.

Opdat u ook nog met enig voer voor de geest in aanraking komt, organiseert de Lezingencommissie op woensdag 28 oktober een nieuwe editie van Herfstgasten met één van de docenten. De precieze vorm hiervan staat in verband met de nieuwe virusvoorschriften nog enigszins op losse schroeven, maar meer informatie volgt: houd het Facebook-evenement in de gaten! 

Ten slotte gluren wij vast met een schuin oog over oktobers schutting, in de tuin van november. Zij is de oogstmaand van de twijfelzaaiers, want KUCH organiseert een Complottheorieënavond! Het hoe, wat, waar en wanneer zullen wij in de volgende maandmail met u delen, maar voor nu alvast de volgende boodschap: hup, breng uw hoofdelijk spinnewiel aan het draaien! Uw spinsels en bijbehorend beeldmateriaal kunt u mailen naar ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Eerstejaarsweekend – zaterdag 3 & zondag 4 oktober – Amsterdamse Bos. 

Kultuurkamer: De Nijl is in Caïro aangekomen – donderdag 8 oktober, 20:30 uur – Brakke Grond, Nes 45. 

KUCH: wandelen in de duinen – woensdag 14 oktober, 14:00 uur – Amsterdam CS. 

ALV I – vrijdag 16 oktober, 18:00 uur – Theater De Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35. 

AmFiVrijeWil – maandag 26 & donderdag 29 oktober, 14:00 uur – Stoelenproject, Marnixstraat 248.

Lezingencommissie: Herfstgasten – woensdag 28 oktober. 

KUCH: complottheorieënavond – november.

05. oktober 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

September: ’s Jaars eerste borrel; Boeken ophalen; AmFiBios; Mezrab; Kultuurkamer; KUCH; Eerstejaarsweekend.

Lieve leden,

Er wordt aan de deurbel geringeld en ietwat verdwaasd kijkt u op. Wie kan dat nu zijn? Bezoek werd niet verwacht. Edoch, het komend jaar staat op de stoep en toetert ongeduldig door de brievenbus, maar u leeft nog in de dagen van wijn en rozen.

Om uw gebruinde en besproete zomerneus niet gelijk op de leerplichtige feiten te drukken, wil ik u allereerst attenderen op de eerste borrel van het academische jaar. Zij zal plaatsvinden op dinsdag 1 september in Café Waterlooplein 77 en – ter informatie van de nieuwe leden – zich ontpoppen als een wekelijks verschijnsel. 

Omwille van de maatregelen kunt u zich op de dag zelf vanaf 13:00 uur aanmelden door een mailtje te sturen naar gelagondergelach@amfibi.nl. U kunt kiezen of u om 17:00, dan wel 21:00 uur aanwezig wilt zijn. Wees er snel bij, dan houden wij een plekje voor u vrij. Van de kapstok naar de toog, van de toog naar het diepzinnige discours met uw medestudenten, al dan niet met inhoud. Afijn, u komt er wel uit! 

Mocht de realiteit van de academie onderwijl in uw geest haar nest gebouwd hebben, is het aan u om haar te voederen. Daarom kunt u op woensdag 2 september tussen 12:00 en 16:00 uur uw boeken ophalen in SPUI25, mits u deze bijtijds besteld hebt. Uw bestuur zal daar de boekenpakketten rondstrooien terwijl u welgemoed uw zomers relaas over tafel uitstort.

Van het boek tot het witte doek; op donderdag 10 september vanaf 19:00 uur worden wij met AmFiBios de film They Live gewaar, in de achtertuin van Frans. Popcultuur en commercialisering in de jaren ‘80 vormen het decor waartegen het verhaal van een Reaganomische alieninvasie zich aftekent. De zonnebril ontspint zich tot een baken van waarheid. Mis het niet! U kunt zich aanmelden middels een mailtje aan ‘t adres: 80sfilms4ever@amfibi.nl.

Nu, wij blijven desgelijks in verhalende sferen. Wat zeg ik? Het échte verhaal zal geopenbaard worden, gedurende de Friday Storytelling: My True Story in Mezrab, op vrijdag 18 september vanaf 19:00. Een selectie verhalenvertellers zal haar waarachtige vertelsels met u delen en het gerucht doet de ronde dat er soep aanwezig is. Voor deze verhalende verrukking kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar luisterrijkevertelsels@amfibi.nl

Voor een goed verhaal zal het doek echter nooit vallen en derhalve brengen wij met de Kultuurkamer een bezoekje aan het Theater Bellevue, waar op donderdag 24 september om 20:30 uur het theaterstuk Sons of Abrahamten uitvoer gebracht zal worden. Normen en waarden, intern, dan wel inter-broederlijk conflict en nachtelijke schoonmaakdiensten; tot denken zal zij aanzetten. Daar de kaarten dun gezaaid zijn, kunt u zich vlug aanmelden via telandentheater@amfibi.nl. Een kaartje kost u slechts een schamele vijf duiten

Stof tot nadenken dient opwaaiend stof te zijn. Zodoende waaien wij uit en struinen wij met KUCH door de duinen, de frisse wind achterna. Op woensdag 30 september verzamelt men zich om 14:00 op Amsterdam Centraal, waarvandaan wij ons gezaam over ijzeren wegen naar de kust zullen begeven. Gaat u mee? Mailt u dan even naar spazierenistamusieren@amfibi.nl, opdat wij u niet op het station laten staan. Zo zijn wij immers niet getrouwd.

Rest mij nog een weinig op de zaken vooruit te lopen. Op 3 en 4 oktober vindt het eerstejaarsweekend plaats, maar gezien de geldende maatregelen zal zij een ietwat andere vorm aannemen dan gebruikelijk. De precieze invulling zullen wij op een later moment aan u onthullen, maar zet u de data vast op uw kalender, liefst met viltstiften in een paar vloekende kleuren. 

De lustrumcommissie, ten slotte, heeft te kennen gegeven nog in de slaapstand te verkeren. Eer zij ontwaakt, bent u de eerste die het hoort.

Niets dan goeds,

Uw Binding

‘s Jaars eerste borrel – dinsdag 1 september, vanaf 17:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169.

Boeken ophalen – woensdag 2 september, 12:00-16:00 uur – SPUI25, Spui 25.

AmFiBios: They Live – 10 september, 19:00 uur – de achtertuin van Frans. 

Friday Storytelling: My True Story – vrijdag 18 september, 19:00 uur – Mezrab, Veemkade 576.

Kultuurkamer: Sons of Abraham – donderdag 24 september, 20:30 uur – Theater Bellevue, Leidsekade 90.

KUCH: wandelen in de duinen – woensdag 30 september, vanaf 14:00 uur – Amsterdam Centraal. 

Eerstejaarsweekend – 3 & 4 oktober. 

04. september 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Aan de nieuwe student

[Deze brief werd voor het begin van het nieuwe studiejaar verzonden aan aankomende eerstejaars.]

Lieve filosoof,

Mag ik u zo noemen? Me dunkt, u weet zich in een kleine wereld vol grootse ideeën en onbestemde hersenspinsels – een wereld die zweeft tussen het eeuwige en het vergankelijke, het betekenisvolle en het zinledige, de leergang en de toog. Ergens aldaar staan wij te popelen om u te ontvangen.

Wij zijn namelijk de Amsterdamse Filosofen Binding (AmFiBi), een bont gezelschap van dartele denkers waarbinnen kennis verkregen en vergeven wordt en men van kennissen vrienden maakt. Men wordt immers niet als vriend geboren, men wordt tot vriend gemaakt. Hè, begint het diepgravende geneuzel nu al? Ja, dat doet het. 

Kennis laat zich per slot van rekening graag in woorden vatten om vervolgens samen te smelten tot het zinvolle geheel van het boek: het brood van de filosoof. Als aanstormend student zult u uw boeken koesteren, als waren zij uw eerste liefde, zij het in gebonden vorm. Anders gezegd, er moet brood op de plank komen en wij geven u graag een duwtje in de juiste richting; een duwtje met korting welteverstaan, in de richting van Boekhandel Athenaeum

Op deze webpagina vindt u een lijst met de benodigde studieboeken, alsmede de mogelijkheid deze aan te schaffen. U bent zowaar een geldelijke geluksvogel, want gedurende het hele jaar komt u een korting toewaaien op alle titels. Bij de verenigingsverkoop geldt bovendien, mits u lid van AmFiBi bent en uw boeken vóór 28 augustus 22:00 uur bestelt, een korting van 10% en 15% op respectievelijk Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige titels. Zie het als een uitgelezen gelegenheid om nooit in het uitgelezene verzeild te raken.

Financiële faveur is echter maar een tipje van de sluier waarachter de heerlijkheden van de binding gehuld gaan. Zo is er iedere dinsdagavond een borrel waar u uw overpeinzingen, alsook uw oeverloos gezwets, kunt herbezinnen: in Café Waterlooplein 77 om precies te zijn, bij de vermaarde waardin Inge.   

Ofschoon er van een laatste borrel van het jaar welbeschouwd geen sprake is, zijn wij zo vrij geweest de borrel van 1 september tot ‘s jaars eerste te dopen. Deze vindt plaats in de schemeruren van de introductiedag en uiteraard bent u van harte uitgenodigd om langs te komen.

Nu, het organisch geheel dat zich AmFiBi noemt mag zich dan wel beroepen op haar wijsgerige diepgeworteldheid, nochtans is menig vertakking haar deel en wij willen u een kennismaking met enkele van haar geledingen niet ontzeggen.

Zo zijn er de kleine uitstapjes met KUCH (Kleine Uitjes Commissie H) teneinde de wereld buiten de academie te verkennen, een variété aan filmavonden met AmFiBios, de poëtische, dan wel prozaïsche voordraagavonden van AmFiBildung, om over de verrukkingen van de Kultuurkamer en de Lezingencommissie nog maar te zwijgen. 

 Echter, een gescherpte geest huist bij voorkeur in een beweeglijk lichaam dat in staat is de mentale stampij met ferme hand te beteugelen. Met AmFiBiceps brengen wij de bal aan het rollen om er als de bliksem achteraan te hollen en voor u het weet is het Geesteswetenschappelijk Voetbaltoernooi een feit. Van rennen tot dansen, van dansen tot springen – een filosofisch dansfeest is waar lichaam en geest één worden, in een staat van ritmische losbandigheid verheven. 

Verder is er nog het jaarlijkse Wijsgerig Festival Drift, een AmFiBisch uitspruitsel waar gevierde geesten hun ideeën aan het licht brengen, om door het filosofisch brein opgenomen te worden, als ware zij een wijsgerig sponsje. Mist het niet – verlichting is wellicht uw deel.

Waar de geest zich zo nu en dan naar onbekende oorden begeeft, volgt bij tijd en wijle het lichaam. Zo is er het jaarlijkse liftweekend, alsook de studiereis. In voorgaande jaren voerde zij ons naar Genua, Kraków, Thessaloniki en Kopenhagen. 

Eenmaal per jaar houden wij echter de voeten in Hollandse klei, gedurende het eerstejaarsweekend. Dat zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober. Daar er echter een virus schijnt rond te waren, komen wij later met verdere informatie over het hoe en wat van deze gelegenheid bij u terug. 

Mocht dit alles u bekoren, dan bij dezen nog wat informatie over de aanmelding bij AmFiBi. Die kunt u namelijk hier verwezenlijken. In het eerste jaar kost het lidmaatschap u een schamele twintig duiten, in de daaropvolgende jaren slechts tien, daar bij de aanmelding tien inschrijfduiten verrekend worden. Deze verdient u met de boekenkorting echter ruimschoots terug.

Ayant dit cela, wij lonken naar u in een staat van begeestering. Vangen wij uw blik? 

Moge niets dan voorspoed uw deel zijn,

De AmFiBi

Leonoor de Neeling (Voorzitter)

Gijs Voskes (Secretaris)

Silvio Fernando (Penningmeester)

Dirk van Seventer (Algemeen Bestuurslid)

Frans Aris (Algemeen Bestuurslid)

24. augustus 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →