Januari DEEL 1: Nieuwjaarsduik; AmVoBe; Glühwein und Zeit; ALV II; etc.

Lieve leden, 

De kerkklok slaat twaalf uur, vuurwerk klettert en u klampt zich aan de toren vast. Klanken rijzen op uit de nacht, de lucht is koud maar u gloeit van extase. U vleit uw lichaam tussen oud en nieuw en slaapt: de maan is nutteloos maar mooi en heeft niets lief behalve de begeerte zelf.  

Dan wekt ons de morgenstond zacht in het donker. Wij vragen: is alles werkelijk nieuw of slechts opnieuw begonnen? Een nieuw jaar maakt nog geen tabula rasa, en wederom bindt een sociaal contract ons aan het leven in lockedown. Echter, ἀμφί-βιος betekent nog altijd ‘dubbel-levend’ en temidden van vier muren hoort u het innig fluisteren der Binding. Hebben wij nog voornemens? Jazeker. Af te schaffen: het woordenlimiet, de wekker en het axioma van de uitgesloten derde. Toe te voegen: bindmiddel, een kamer vol zachte matrassen, een fenomenologie van de eeuwige nacht en boven alles dat u ook in 2022 weet waar ons te vinden – laat mij het u vertellen. 

Amfibieën zijn koudbloedige dieren met een naakte huid. Gekwaak ontstijgt uit de zee en omsluit het hemelgewelf, dat nog siddert van pasgeborenheid. Rennen. Water. Kou. Gegil. De hele wereld is nu waaiend schuim; land en zee spelen een dialectisch spel en het zout brandt op uw tong – en plots is daar de wereld sub specie aeternitatis, want alleen de drijvende begrijpt: zwemmen is een heel klein beetje heilig zijn. Wij hoeven niet meer te zeggen – bevond u zich in een Experience Machine, dan koos u ervoor de AmFiBische nieuwjaarsduik steeds opnieuw weer te beleven, maar nu alles zich slechts eenmaal voltrekt is dinsdag 4 januari uw kans. Om 13.00 verzamelen wij op Amsterdam Centraal, alvorens AmFiBiceps u meeneemt naar Zandvoort. Vergeet u niet een broodnodige uitrusting van warme tot zeer warme kleren, dan zorgen wij voor dekens. 

Wij zien uw aanmeldingen graag tegemoet op amfibikkel@amfibi.nl, daar u in heel uw hart begrijpt: voor een sublieme opheffing der aardse lasten moet men immer uit de kleren gaan. 

De wereld kan niet altijd groots en wreed zijn; zodra u de onstuimige zee verlaten hebt verlangt u alweer naar behaaglijkheid, en zo geschiedt dat u zich plots bevindt in een huiskamer. Een door de wol geverfde groep jongmensen staart u aan, hun handen vol met klei, iemand heeft de vingerverf ter handen genomen en een vrijwillig model kleedde zich uit. Op maandag 10 januari treedt AmVoBe weder in de schöpferische Geist, en het concept behelst ditmaal een Atelier – dat betekent: alles mag, als u maar iets maakt. Voor materialen zorgen wij, maar mocht u specifieke wensen hebben, dan is het altijd raadzaam zelf uw benodigdheden te verzorgen. Aanmelden kunt u doen door een mailtje te sturen naar kreatiefmetkurk@amfibi.nl.  

Het rad draait door op blinde tast en Fortuna kent de weg niet – schenk haar een dimensie, vertel haar van de kleine zeemeermin en zij zal verdwalen op precies de juiste plekken. Als de schemer valt wikkelen blauwe druiven zich gulzig om de klok heen, en ook wij ademen kleine zuchtjes van tijdsvergetelheid. Op donderdag 13 januari neemt uw Binding u mee langs huizen van uw medestudenten, gelegen in Amsterdam West, waar ieder aan u een glaasje glühwein zal schenken. De tocht der Glühwein und Zeit gaat van start om 19.30 – dan kunt u aanbellen, wandelen, opnieuw aanbellen en u laven aan een roes waar zelfs Dionysos een puntje aan kan zuigen. Vergangenheit, Gegenwart en Zukunft zijn plots niet langer gescheiden – schenk ons nog wat bij: deredeofderoes@amfibi.nl 

De filosofen hebben de wereld tot dusver slechts geïnterpreteerd; nu komt het erop aan haar te veranderen. De tijd is wederom gekomen om u te bemoeien met uw Binding, om uren over spelling te struikelen, nieuwe commissies op te werpen, muziek te horen in een hamerslag, een klaagzang af te steken en al wat u nog meer onder ‘beregezellig’ verstaat. En, niet onbelangrijk: de stembanden moeten ten alle tijden gesmeerd blijven, dus bier is er ten overvloede. U begrijpt: ik heb het over de Tweede Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar, die plaatsvindt op vrijdag 28 januari. De vergadering wacht u watertandend op in nautische streken, en uw woorden zullen weerklinken op een centraal drijvend schip, waar wij u zullen toelaten op vertoon van een negatieve zelftest. De notulen van jongstleden ALV ontvangt u spoedig. 

Er zijn deuren die sluiten, maar dan toch nooit voor eeuwig. Later deze maand, zodra de nieuwe maatregelen bekend zijn, ontvangt u van ons een mail over het AmFiBisch leven in de laatste twee weken van januari. Dan zullen wij, deo volente, het Amsterdam Light Festival bezoeken met Stefan Niklas, een naaktmodel schilderen, en onze erfzonden afkopen op het gladde ijs der Eden-baan. 

Alle liefs, 

Uw Binding

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Belle van Bergeijk (+31647317408) en Jens Rummens (+31621176081). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.

Uitschrijven uit de maillijst van AmFiBi

AmFiBiceps: Nieuwjaarsduik – dinsdag 4 januari 13.00 – Amsterdam Centraal. 

AmVoBe: Atelier – maandag 10 januari 19.30 – bij Lotus thuis

Glühwein und Zeit- donderdag 13 januari 19.30 – verschillende huizen in West

ALV II – vrijdag 28 januari 18.00 – op het water

Voor AmFiBiceps mailen naar: amfibikkel@amfibi.nl 

Voor AmVoBe mailen naar: kreatiefmetkurk@amfibi.nl 

Voor Glühwein und Zeit mailen naar: deredeofderoes@amfibi.nl 

03. januari 2022 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

December: AmFiBishop; Kultuurkamer; Wintergasten; AmFiBios; Kerstdiner; AmFiVrijewil; etc.

Lieve leden,

De winterkoningin beweegt in de schemer en de wind streelt haar haren van nevelsatijn. De sluitingstijd is vroeg, de sluitertijd korter. Het duizelt ons, tussen water en land gevangen. In de geschriften staat hoe ook God keek en zag dat het niet echt goed was. Het bestaan van zowel land als water was een tegenstelling die niet opgeheven hoefde te worden, maar die in een betreurenswaardig stadium zou blijven steken wanneer niet gesublimeerd in het bestaan van de amfibie. God zwaaide de scepter en zo geschiedde: de paradox vond bestaansrecht. Van deze geschiedenis vertelt de maandmail u. 

Uw stamkroeg is dicht na vijven. U gooit uzelf achterover op een stoel en jammert de wanhoop. Wij moeten ons aan de regels van het spel houden, anders gaan wij ten onder. De mazen in de wet vinden kunnen wij echter wel, gelijk de sluwe Odysseus de geboden listig omzeilt. In een zee van tijd bent u iedere dinsdag van 12.00 tot 17.00 welkom bij Inge, en u kunt ervan verzekerd zijn daar een stel filosofen aan te treffen. Met andere woorden: de Borrel kan niet doorgaan, maar de Borrel gaat wel door. 

Weet u nog, van die liefdesverklaring en de openingszet? Wel, de eerste zetten zijn gespeeld, en wegens groot succes duurt de affaire voort. AmFiBishop keert terug en onze handen strijken de koningen en koninginnen opnieuw door het haar terwijl de stukken immer van positie wisselen. U bent erbij, als revanche op de nederlaag van toen en omdat u inmiddels in volle glorie herrezen bent. Wij schaken op woensdag 1 december vanaf 14.30 in café Waterlooplein 77 – bij Inge, dus. 

De taal is een machtsmiddel en kan nu en dan ook ingezet worden om zich met de macht van de pen tegen de macht van de machtigen te verzetten. AmFiBi sluit zich ook dit jaar weer aan bij Write for Rights van Amnesty International – ‘s werelds grootste schrijfactie om gevangenen die vals beschuldigd zijn vrij te pleiten. De 10e december is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens – wij schrijven met AmFiVrijewil alvast vooruit, dus bent u op donderdag 2 december tussen 12.00 en 18.00 welkom op het Hok om ons te helpen een verzameling brieven aan te leggen. Aanmelden geschiedt via dewiltotschrijven@amfibi.nl

Vrijdenkerij en oproerkraaierij: op woensdag 8 december om 14.30 gaan wij met de Kultuurkamer museumlucht snuiven, en wel in het Amsterdam Museum, dat in samenwerking met het Humanistisch Verbond de tentoonstelling ‘Vrijdenkers: van Spinoza tot nu’ organiseert. Of Spinoza nu een ware vrijdenker was of een man met een verkapte list om een grote gelijkschakeling te bewerkstelligen, blijft in het ongewisse – een enerverende middag kunnen wij u echter wel beloven. Naast ideeën over Spinoza toont de tentoonstelling ook werken van Ed van der Elsken, Tinkebell en Sunny Bergman, onder vele anderen. Bent u nou iemand die denkt: vrij, dat ben ik woensdag wel, leuk! – meld je dan bij ons aan op jijmagookeenmeninghebbenmaaralleenalsjemijnmeninghebt@amfibi.nl en dan kijken wij uit naar uw komst. Uw studentenkaart verleent u gratis toegang.

Nu, de winter vangt bijna aan en wij moeten niet alleen de zon missen, maar ook een geliefd docent op het podium. Laten wij dan eerst het tweede probleem aanpakken en de docent in kwestie in het zonnetje zetten. De Lezingencommissie nodigt u uit voor een Wintergasten met Jasmijn Leeuwenkamp! Jasmijn kunt u onder andere kennen van de dagen waarin zij u inleidde in de praktische filosofie of u onderwees in de politieke actualiteit. Nu heeft zij het lesgeven achter zich gelaten en houdt zij zich als promovendus bezig met antropocentrisme en klimaatverandering. Oud-secretaris Gijs Voskes zal op 9 december drie uur lang een peloton aan vragen op haar af vuren. Daar Gijs momenteel een scriptie schrijft over precies die problematiek waar Jasmijn zich mee bezighoudt, is hij uiterst bekwaam om u een avond vol intellectueel snoepgoed te verschaffen. Daarnaast zal Jasmijn enkele van haar favoriete filosofen en films met ons delen – kortom, dit wilt u niet missen. Waar het snoepgoed is gelegen: in PCH 1.05, van 19.00-22.00. Zien wij u daar? Meld u dan bij ons aan op ikstelookgraagdemenscentraal@amfibi.nl 

De activiteit van het denken is de activiteit van het herkauwen. De spijsvertering en de psyche hebben een geheim verbond dat ligt in de herhaling en bewerking van dat wat men tot zich neemt; intellectualiseren en karamelliseren komen derhalve op hetzelfde neer en het geheim van zowel een goede filosoof als een goede eter is dat ze regelmatig op de universiteit verschijnen: daar zal Lotus voor u koken – weer in de tentamenweek, ditmaal op dinsdag 21 december. Eens zei een wijsgeer dat lichaam en geest gescheiden zijn,  u weet dat dit niet het geval is en dus bestelt u uw maaltijd niet a la descartes maar gewoon a la carte. Aanmelden doet u verder via de mail, maar dat mag ook gewoon aristotelestminute@amfibi.nl

Het arbeidsproces in fabriek en kantoor kan alleen maar worden ontlopen in de aanpassing eraan tijdens de vrije tijd. Bij wijze van ontlopen nodigen wij u uit tot het aanschouwen van een roemruchte futuristische stedelijke dystopie gesitueerd in het jaar 2000, begeleid door opzwepende muziek die aan het denken haar mimetische starheid terugspiegelt. AmFiBios vertoont op de 15e december vanaf 19.00 de film Metropolis, van regisseur Fritz Lang. Dat betekent: een in tweeën gespleten stad verdeeld tussen arbeider en denker, de nachtmerrie van de technologische vooruitgang en de mechanische herhaling, maar ook: de kus, al is het als ongesublimeerde voorlust die aan de begeerte niets prijsgeeft. Doet u allen een zelftest voor u vertrekt (naar het huis van Sander) en meld u aan op dehelewereldwordtdoorhetfiltervandecultuurindustriegeleidmaarikmagikookgewoonevenontspannen@amfibi.nl 

Het kerstfeest is er een van verstikkende gemoedelijkheid, doch een tussenwezen als de amfibie weet zich overal tussen te wringen en zodoende de pure gemoedelijkheid te destilleren. Tussen gelach en zilveren glazen klinkt de roep van de vruchten die wij mogen plukken: KUCH serveert u de zoete wetten der traditie en nodigt u uit voor het jaarlijkse Kerstdiner! Deze vindt plaats op 28 december – de inloop is vanaf 18.30. Wilt u aanschuiven, stuur dan vóór vrijdag 24 december een mailtje naar zielenzaligheid@amfibi.nl waarin u blijk geeft van uw ongebreidelde enthousiasme, alsook van uw telefoonnummer. Mocht u zelf over voldoende huis beschikken en er genoegen in scheppen een klein/middel/groot gezelschap te ontvangen, horen wij dat uiteraard ook graag.

Het jaar voleindigt haar persoonlijke logica, en noodgedwongen volgt dan weer de laatste maand. Graag attendeer ik u erop dat in december nog twee Logicabijlessen plaatsvinden, en wel op 6 december en 20 december van 18.00-20.00 in OMHP C.123. Aanmelden kan nog steeds via dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl

Tot slot verklap ik u alvast de datum van de tweede ALV van het jaar: deze vindt plaats op 28 januari. Waarover later meer. We lopen wel vooruit, maar niet te ver op de zaken. 

Lopen doen we naar het einde van het jaar, dat langzaam haar laatste schillen aflegt. De winterkoningin hult zich in zwijgen – zij dooft het vuur en zoekt een zachtere voetstap. In de schemer drukt zij iets af: de dubbel belichte foto toont ons speelgoed en een klaagzang. Wij leggen ons hoofd op de schouders van een vreemde, die ons op de maat van de muziek naar de laatste akkoorden danst. Muss es sein? Es muss sein. 

Alle liefs, 

Uw Binding

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Belle van Bergeijk (+31647317408) en Jens Rummens (+31621176081). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.

P.P.S Klikt u hier om deel te worden van de Telegram-chat van AmFiBi: https://t.me/joinchat/CLtNOeFkXm5iMTJk

Uitschrijven uit de maillijst van AmFiBi

AmFiBishop – Woensdag 1 december 14.30-17.00 – café Waterloopplein 77. 

AmFiVrijewil: WriteforRights – Donderdag 2 december, 12.00-18.00 – Op het Hok. 

Kultuurkamer: Vrijdenkers: van Spinoza tot nu – Woensdag 8 december 14.30 – Amsterdam Museum, Kalverstraat 92. 

Wintergasten met Jasmijn Leeuwenkamp – Donderdag 9 december 19.00-22.00 – PC-Hoofthuis. 

AmFiBios: Metropolis – Woensdag 15 december 19.00 – Bij Sander thuis. 

Lotus kookt in de tentamenweek – Dinsdag 21 december 18.00-20.00 – Ergens op de Oude Turfmarkt, waarschijnlijk de Common Room. 

Kerstdiner – Dinsdag 28 december, inloop 18.30 – Locatie volgt. 

Logica Bijlessen – 6 december en 20 december, 18.00-20.00 – OMHP C.123.  

ALV II – 28 januari – Locatie volgt. 

Aanmelden voor AmFiVrijewil: dewiltotschrijven@amfibi.nl 

Aanmelden voor de Kultuurkamer: jijmagookeenmeninghebbenmaaralleenalsjemijnmeninghebt@amfibi.nl 

Aanmelden voor AmFiBios: dehelewereldwordtdoorhetfiltervandecultuurindustriegeleidmaarikmagikookgewoonevenontspannen@amfibi.nl 

Aanmelden voor Lotus kookt: aristotelestminute@amfibi.nl 

Aanmelden voor het Kerstdiner: zielenzaligheid@amfibi.nl

Aanmelden voor Logica Bijles: dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl

30. november 2021 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

November; AmFiBishop, Feest!, Complottheorieenavond, AmFiTheater, Kultuurkamer etc.

Lieve leden, 

Wie nu geen huis heeft, zal er geen meer bouwen, wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en onrustig heen en weer de dreven gaan zoals de wind de bladeren voort zal drijven.

Ik kijk vanachter ramen de regen de wolken uit en nestel mij in wit beddengoed terwijl de bladeren vliegles van de wind krijgen. Uit de oven komen denkstrategieën gehuld in bladerdeeg, argumenten van heinde en verre dwalen in de geur van warme appels door de gangen. U zit ook binnen, naast mij, en weldra beslaan de ramen als de nacht valt. 

Een boomkever ratelt over de grenzen van de taal heen; het regent of het regent niet, dat is alles wat het zeggen wil. De wereld staat scheef en mijn hart klopt als een deurwaarder, ook nu nog op dit late uur – november staat voor de deur, dus laten wij haar binnen.  

Zij stapt over de drempel, en wat ziet zij? Een onbekende ruimte, een torenhoog plafond en onder haar gelakte schoenen een vlak verdeeld in vierenzestig vlakken, zwart en wit. De gloednieuwe commissie AmFiBishop zal op woensdag 3 november haar openingszet presenteren. Een jongen met een kroontje in het haar loopt richting de toren, hij is slechts een pion in het spel, hij is de vreemdeling met het brandende hart en mijn stokpaardje. Wie het spel kent weet dat zelfs het machtigste front te gronde kan gaan door slechts een klein ogenblik van onoplettendheid, en als de strijd gespeeld is en allen teneer gevallen zijn, rolt de koningin richting de koning – zij schaakt hem. (Een liefdesverklaring is als de openingszet bij het schaken: de consequenties zijn niet te overzien.) Vanaf 20.00 uur zullen wij ons wagen aan schaakspel in café De Laurierboom. Schakers van alle niveau’s zijn welkom – als wij u moeten uitleggen wat het woord schaakmat betekent, doen wij dat meer dan graag – en bent u stukken meer geoefend, dan kunt u zich storten in een verhitte strijd met een aan u gewaagd medespeler. Toekijken mag ook, en voor ieder zal de drank rijkelijk vloeien. Graag ontvangen wij uw aanmelding zwart op wit via chess.cominhetecht@amfibi.nl.  

U dacht dat u van Wittgenstein af was, na in oktober de gelijknamige film te hebben gezien, maar goed, geheel in lijn met de aard van de Oostenrijkse logicus zelf volgt er ondanks alles altijd nog een deel twee. Onze zoektocht naar absolute helderheid wordt vervolgd op donderdag 4 november om 21.00, als wij u meenemen naar de premiere van de voorstelling ‘Wittgenstein’ (er zit waarlijk niets achter de taal) in Frascati. Maar welke prijs heeft absolute helderheid? Voor u slechts vier euro’s. In ruil ontvangt u niets minder dan wonderlijk theater over het eeuwige zoeken naar God, seksualiteit en de limieten van de taal. Omdat wij, in disbalans geraakt het medium dat nu juist de grondstof vormt voor de voorstelling, niet aan aanmeldingen per brief doen maar slechts van het internet gebruik maken, kunt u voor een kaartje mailen naar digitaalverwarring@amfibi.nl

U hoorde er al van; het festijn van de twaalfde. Op vrijdag 12 november vanaf 19.00 vindt het tweede amfibische Feest plaats in Jungle (dus niet Sexyland)! Wat betreft het thema laten wij u nog even in het ongewisse; zeker is dat genot en drank u ten deel zullen vallen, en dat u tussen liefde en lust niet hoeft te kiezen. Dat de manifestatie van genot als manipulatie en machtsmiddel, tegelijk kan bestaan met de extase als wijze van verzet tegen de klok, dat weet u al langer. Waar u nog geen weet van heeft, is de fragmentarische onthulling van de waarheid die u ten deel valt bij het toegeven aan een lang gekoesterde wens tot drift. Dat u hiervoor zult betalen met een verlies van autonomie, is bijzaak – die heeft u immers in de morgen alweer teruggewonnen, en bij zijn is nog altijd meemaken. 

Onder de populier loopt een laan, onder die laan lopen twee levens zij aan zij, zij het de een zo’n half dozijn decennia ouder dan de ander. AmFiVrijewil biedt u een uitgelezen kans om hen die zich met de tijd steeds dichter bij een staat van eudaimonia zijn gaan bevinden, aan het kunstgebit te voelen over de inmiddels opgedane wijsheid. (De ouderdom is door Schopenhauer benoemd tot wellicht schoonste levensfase, maar waarom?) Op dinsdag de 16e november vertrekken wij te voet met een groep lieflijke oudjes, of in de volksmond ook wel ‘bejaarden’. De activiteit wordt genoemd; wandelen, en geschiedt in het Amstelpark, vanaf 09:30. Uw aanmelding ontvangen wij graag op aftakeleniskakelen@amfibi.nl

Aardbewoners op een ronde bol temidden van diabolische blikken hebben veelal moeite met rechtop staan – omvallen is een veelgehoorde kwaal en een ziekte van de tijd. In het kader van weten-hoe-te-staan zal filosofiestudent en theaterdocent Chaja op woensdag 17 november vanaf 19.00 een theaterles verzorgen. Hoe op de vloer te staan? Het beste kan men dat als zichzelf doen, omhuld door een aanwezigheid die zich van alle geslotenheid ontdaan heeft. In het teken van performatief aanwezig zijn valt er op de vloer valt niets meer te verbergen – het is kijken en bekeken worden. En nadat u zich ontdaan heeft van de vloek te zijn wie u altijd was, en steeds opnieuw weer samenvalt met uzelf, heeft u om betekenis binnen het spel tot stand te brengen nog steeds de ander nodig; ensemble… Wij verheugen ons op uw aanwezigheid, waarvan u blijk kunt geven door een mail te sturen naar semiotiekopdetheatervloer@amfibi.nl

De maatschappij is intolerant voor complotdenkers geworden en zelfs amateurs worden radicaal gediscrimineerd, dat weten wij allemaal. Voor waarlijke democratie echter, moeten wij nog eenmaal alles wat niet falsifieerbaar is op tafel leggen. Zoals de paranoïcus zijn waanbeelden projecteert op de aan hem gelijk getrokken aarde, mag u het denken kromtrekken, en zich zodoende aan deze reeds van wetenschappelijk totalitarisme blijk gevende beeldspraak onttrekken op maandag 22 november vanaf 19.30 uur, wanneer KUCH u de Complottheorieënavond in cafe ‘t Smalle presenteert. Hebt u de onbewezen waarheid in pacht en moeten wij hiervan kennis nemen? Schroom dan niet. Wij doen niets liever dan het kaartenhuis van de ratio doen trillen opdat de waarheid te pletter slaat. Aanmelden is niet nodig, stuur echter wel een mail met uw complot en eventueel ondersteunend beeldmateriaal naar: kenjedytheorie@amfibi.nl. Bij binnenkomst injecteren wij iets in uw arm, maar dat is verder niets om bang voor te zijn. 

Als u nog niet genoeg heeft van het spel der tradities, en als het kaartenhuis nu eenmaal toch gevallen is, kunt u de kaarten op een hoop gooien en er 32 netjes neerleggen – op dinsdag 23 november vindt de Klaverjasborrel plaats. De kaarten zijn aanwezig, zoek alvast een partner en een wens tot overwinning. – De borrel is op de eerste plaats de borrel, komt ook als u niet speelt! – 

Als de toeter klinkt, zwaait zij de vluchten van de vrucht tot wellens toe naar boven, en in de notendop van de moshpit vinden wij een steeds bewegende cirkel die ronde klanken blaast. Een trombone meent u te kunnen onderscheiden, een fagot, een hobo misschien. AmFiBi doet ook een duit in het doedelzakje en neemt u op donderdag 25 november mee naar een betoverende mix-van-alles ensemble met in ieder geval met veel funk, geblaas en percussie – geheten Gallowstreet! De aanvang is om 20.30 in Paradiso. U kunt zich aanmelden op bombastischfantastisch@amfibi.nl

In een vorige mail beloofden wij u iets over wortels in schoenen. Het klokje heeft getikt en zie daar, de goedheiligman nadert alweer tot u. Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december mag u uw schoen zetten op ‘t Hok. Donderdagnacht zal dan een edel dier de daken beklimmen, om u temidden van al uw zoetheid en schoolse drift te verblijden met een kleinigheid. 

Wenst u ook nog zelf de pen te laten dansen, om tevens een poëtisch spinsel in ruil te ontvangen? Als u zich wilt wagen aan het schrijven van een Sinterklaasgedicht voor een van uw medestudenten, kunt u zich vóór 16 november bij ons aanmelden, (taalverarming@amfibi.nl), waarna u de naam van uw persoonlijke muze ontvangt. 

De geschreven gedichten zullen zich een weg vinden naar hun ontvanger op dinsdag 30 november, wanneer zij op de Sinterklaasborrel zitten ingeklemd tussen het Grote Boek en de warme schoot van de Sint. Een waardin schenkt u overvloedig bij en de schenker van de koude maand schenkt u presentjes, mits u present bent.

November knikt ons toe, neemt van de kapstok haar jas en daalt geruisloos de ladder af. U mag haar achterna gaan, als u wilt. 

Alle goeds en niets dan goeds, 

Uw Binding

AmFiBisschop: Schaken – 3 november, 20.00. De Laurierboom, Laurierstraat 76. 

AmFiTheater:  ‘Wittgenstein’ – 4 november, 21.00. Frascati, Nes 63. 

Feest – 12 november, 19.00-00.00. Jungle, Tweede van Swindenstraat 26. 

AnmFiVrijewil:  Wandelen –  16 november, 9.20-12.00. Amstelpark. 

AmFiTheater:  Theaterles – 17 november, 19.00 – Buikslotermeerplein 101. 

KUCH: Complottheorieënavond –  22 november – cafe ‘t Smalle, Egelantiersgracht 12H. 

Klaverjasborrel – 23 november. 21.00

Kultuurkamer: Gallowstreet – 25 november, 20.30. Paradiso, Weteringsschans 6. 

Schoen zetten op ‘t Hok – 29 november tot 3 december. 

Sinterklaasborrel – 30 november, 21.00. 

Voor AmFiBisschop mailen naar: chess.cominhetecht@amfibi.nl 

Voor AmFiTheater (Wittgenstein) mailen naar: digitaalverwarring@amfibi.nl 

Voor AmFiVrijewil mailen naar: aftakeleniskakelen@amfibi.nl 

Voor AmFiTheater (les) mailen naar: semiotiekopdetheatervloer@amfibi.nl

Voor de Complottheorieënavond mailen naar: kenjedytheorie@amfibi.nl 

Voor Gallowstreet mailen naar: bombastischfantastisch@amfibi.nl 

Voor een Sinterklaasgedicht mailen naar: taalverarming@amfibi.nl 

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Belle van Bergeijk (+31647317408) en Jens Rummens (+31621176081). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.

P. P S Amarinde zit sinds kort op TikTok instagram, onder de naam @gramfibi. Amarinde kikkert ervan op als je volgt. 

07. november 2021 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →