Juni: Symposium; HET!; AmFiBoules; ALV IV; AmFiBios; Kultuurkamer; Voetbaltoernooi

Waarde volgelingen,
 
Inmiddels hebben de optrekkende kruitdampen van een week ploeteren zich vermengd met de van barbecuedampen doorspekte buitenlucht. Die buitenlucht is nog altijd beter dan een benauwde kamer op vier hoog achter, kan ik u vertellen. Oh de zomer lonkt! Een verloren geachte liefde die zich enkel laat halen. Benadert u de zomer voorzichtig, weest u niet gretig. Doet u uw laatste passen achterstevoren, met uw rug naar het verlangen gekeerd, en kijkt u niet om. Er ligt dan nog genoeg moois voor u om op te teren tot het verlangen naar de zomer is vervuld: de herinneringen aan een jaar bij de AmFiBi. Kijkt u om, dan staat dat u vrij, maar is het de vraag of u niet al halsoverkop sprintend naar uw in te lossen verlangen struikelt, en de zomer niet zonder kleerscheuren haalt.
 
De “Barbe”-wenking lijkt dit jaar vroeg te komen. Althans, één jaar terug wenkten wij u, als kersvers bestuur op een toon die we de rest van het jaar bleven inzetten. AmFiBi sluit het jaar af waar ze mee begon, in thema. Op aankomende donderdag 7 juni kunt u aanwezig zijn bij symposium ‘De lokroep van het Niet-Menselijke Dier’. Samen met onze vrienden van Kanvas organiseert AmFiBi een lezingenreeks over het wij en zij in het antropoceen. De verhouding tussen mens en dier benaderd vanuit kunst, literatuur en filosofie zal vanaf 20:00 in Sociëteit Sexyland onderwerp van vier opeenvolgende lezingen zijn. Het volledige programma kunt u op Facebook bekijken, volgt u daarvoor de gegeven link. Een kaartje koopt u voor vier euro aan de deur.
 
Een bijzonder succesvol verlopen protestavond in de Oudemanhuispoort verzamelde studenten en docenten tegen de regenten. Maar in tegenstelling tot laatstgenoemden blijven de eerstgenoemden niet aan hun zetels kleven. Humanities, Rally! en co. gaat de benen strekken. Maakt u zich geen zorgen, de benen zullen naar alle waarschijnlijkheid niets dan het luchtledige en vaste grond raken. Waarmee ook weer niet is gezegd dat Humanities, Rally! zich enkel laat gelden middels het intrappen van open deuren. Op vrijdag 8 juni laten zij zich graag betrappen op het roepen van wat leuzen tijdens een wandeling van de Oudemanhuispoort naar de Roeterseilandcampus die Mars voor Onderwijs mag heten. Doet u mee, sluit u zich aan, en sta op voor het behoud van uw studie! Laten we hopen dat de regen’t laat afweten.
 
U kunt het wel. Liever gezegd: u kent HET! wel, toch? Nu, met de huidige inzendingen kan het nog wel voorkomen voor ’t zomerreces. Wat dacht u ervan dat wij u nu alvast vertellen dat u op de borrel van dinsdag 12 juni een nieuwe HET! op kunt komen halen? Zullen we doen dat u dan tot aankomende zondag 10 juni heeft om uw kopij af te leveren bij hetamfibischtijdschrift@gmail.com? Prima!
 
De Lutherse Kerk is op donderdag 14 juni het decor voor de hoogmis van het Filosofisch Academisch jaar: de tweede Spinozalezing. Susan Wolfs laatste Spinozalezing is getiteld ‘Selves Like Us’ en zal om 20:15 aanvangen.
 
Het is gebleken dat de boel de boel laten niet altijd de weg van de minste weerstand is. Toch, de boules blijft de boules. Althans, dit jaar nog. Almaar luidere stemmen die opgaan voor een einde aan AmFiBoules en een geboorte van PetanqueFiBi hebben wij met succes weten te verstommen. Voor wat er volgend jaar gebeurt kan ondergetekende echter niet meer instaan. Daarom, misschien wel voor het laatst, zullen op vrijdagmiddag 15 juni vanaf 16:00 docenten en studenten gezamenlijk een balletje opwerpen op ’t Amstelveld in het kader van ‘AmFiBoules’.
 
Diezelfde avond wordt het huidig bestuur but-vrij verklaart. Waar u een dag eerder getuige kon zijn van een wereldlijke hoogmis zal deze ditmaal simpelweg bovenaards zijn. De Vierde Algemene Ledenvergadering is een culminatie van één jaar cumulatieve beraadslagingen. Meerdere notulen moeten worden afgehamerd. Er zal een nieuw bestuur zijn. Zij zullen een handoplegging plegen. Het raam zal openstaan. Dit alles belooft wat, sterker nog, dat zweer ik, met de hand op… Komt u op tijd, de voorzitter opent de vergadering om 20:00 in Het Gespuis. De relevante stukken zullen leden zodadelijk ontvangen.
 
Als u daar dan bent op die ALV, probeert u dan in al het tumult nog eens goed om u heen te kijken en de ruimte in u op te nemen. Het zou zomaar kunnen dat u die avond voor het laatst in Spuistraat 47A tijd zult doorbrengen. Het Gespuis in huidige vorm zal worden opgedoekt. Opdat de schok volgend jaar minder hevig is neemt AmFiBios vast een voorschot op een Het Gespuis-loos tijdperk. Althans, AmFiBi weet het gespuis nog altijd te vinden, zij het in andere gedaanten. Het gespuis vinden we bij de (voormalige) krakers van Filmhuis Cavia (Van Hallstraat 52-I) alwaar op maandagavond 18 juni een nieuwe episode in de geschiedenis van AmFiBios zal aanbreken. Tot nu heeft AmFiBi de zoogdieren op een afstandje gehouden. Omdat een nieuw contact nog altijd spannend is hopen wij met een filmavond in thema u aan het idee te laten wennen. De film die daarom zal worden vertoont is Alien (1979). Vanaf 20:00 kunt u binnenkomen en de spreker zal om 20:30 diens zegje doen. Een passende spreker wordt nog gezocht, ziet u uzelf dat wel doen? Stuurt u ons dan een mailtje naar: ikziemezelfdatweldoen@amfibi.nl.
 
Een jaar lang hebben wij u maandelijks meegesleept naar theaters en concertzalen verspreid over de stad om u te confronteren met wat een select gezelschap: de Kultuurkamer, de moeite waard achtte. Welnu, het jaar is zo goed als ten einde en de Kultuurkamer kan zich nog eenmaal laten gelden. Zij dompelt u onder in de crème de la crème van de Hollandse hoogcultuur: het Holland Festival. Op donderdag 21 juni bezoeken wij, in Koninklijk Theater Carré, Romeinse Tragedies van (nu nog) Toneelgroep Amsterdam. Misschien wel een van de best gewaardeerde toneelstukken die het toneel in de afgelopen tien jaar internationaal heeft voortgebracht. In een marathonvoorstelling van 5,5 uur (op 21 juni heeft u immers genoeg tijd om van de zon te genieten) worden drie stukken van Shakespeare (Coriolanus, Julius Caesar en Antonius & Cleopatra) samengebracht. U kunt er heen voor een schamel tientje. U meldt zich aan door dit bedrag over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van ‘Studievereniging AmFiBi’ en een mailtje te sturen naar ookikbenachtenswaardig@amfibi.nl. Wij verzamelen om 17:30 voor de ingang van Koninklijk Theater Carré.
 
Zowel trappen als ballen zijn inmiddels al aan bod gekomen in dit schrijven. Voetbal! U kunt zich nog even aanmelden om aan het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen deel te nemen namens AmFiBi op donderdag 28 juni: zekernietrond@amfibi.nl. Maar u kunt uiteraard ook gewoon komen om onze kampioenen in spe naar die cup te schreeuwen. Dat kunt u doen van 13:00 tot 17:00 op Sportpark Spieringhorn (Seineweg 11). Houdt u gedeisd!
 
Ten slotte. Een jaar lang heb ik u tenminste maandelijks van inlichtingen voorzien. Nu, mijn taak als Secretaris zit er op wat betreft deze mensualiteit. Ik wil u graag bedanken voor de aandacht en het (on)begrip. Het was mij een genoegen uw secreet te mogen zijn. En dan resten mij nu enkel nog de woorden: “Open de lamellen! Open de lamellen! In vredesnaam!”.
 
Liefs,
 
Uw Binding
 
 
TL∴NG
 
Donderdag 7 juni, 20:00 — Symposium: ‘De Lokroep van het Niet-Menselijke Dier’ — Sociëteit Sexyland (Ms. van Riemsdijkweg 39);
Vrijdag 8 juni, 15:00 — Mars voor Onderwijs — Verzamelen bij het voormalige Atrium;
​Tot en met zondag 10 juni — Inzendingen sturen naar — hetamfibischtijdschrift@gmail.com;
Dinsdag 12 juni — HET!-borrel — Bij Inge;
Donderdag 14 juni, 20:15 — Spinozalezing Susan Wolf — Oude Lutherse Kerk (Singel 411);
Vrijdag 15 juni, 16:00 — AmFiBoules — Het Amstelveld;
Vrijdag 15 juni, 20:00 — ALV IV — Het Gespuis;
Maandag 18 juni, 20:30 — AmFiBios: Alien — Filmhuis Cavia (Van Hallstraat 52-I);
Donderdag 21 juni, 17:30 — Kultuurkamer: Romeinse Tragedies — Koninklijk Theater Carré;
Donderdag 28 juni, 13:00 — Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen — Sportpark Spieringhorn.

05. juni 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Mei. Reisborrel; Docentenborrel; AmFiBisch Festival; Night of Protest; Lentegasten

Waarde verworpenen der aarde en andere leden,

Wat is het geluid van een onbeslagen gong? Klinkt het u nieuw in de oren? De klank van de onbeslagen gong luidt de bevrijding van het kapitaal in. Hoort u aan:
Terwijl u vandaag aan de studie was, nog met het glazuur van het monarchische zoethoudertje in de mondhoeken, genoten de lieden aan Beursplein 5 van een dikverdiende vrije dag. De vrije dag van het kapitaal verliep geruisloos. Zou een vrije dag van de arbeid net zo geruisloos verlopen?
Genoeg van dat zo vaak gehoorde geluid. Hoort u aan, dit gefluit.
AmFiBi gaat ervantussen, maar niet met stille trom. Vanavond vindt plaats de Reisborrel Bij Inge daarom. Poolse worden u op een presenteerblaadje aangeboden. Uw voorzitter en uw penningmeester hebben een Reiskwis in elkaar geknutseld. Komt u nu! Dan dingt u nog mee om de prijzen.

Op vrijdag 4 mei vertrekken de reizigers in de avond richting Krakòw. Dat betekent dat zowel reizigers (mits zij een goede inpak-uitstippeling hanteren) als niet-reizigers in de middag de mogelijkheid hebben voor een bezoek aan het volgende. Een lid van de Binding wees ons op een lezing in Café Waterlooplein die daar plaatsvindt om 14:00 ’s middags. De Rapenburgerstraat waarin ons’ vaste prik op de dinsdagavond is gelegen, kent een droevige geschiedenis. Guus Luijters schreef een boek over de geschiedenis van de straat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel geen enkele bewoner van de Rapenburgerstraat overleefde die oorlog. In het voormalige weeshuis voor joodse meisjes (dat het café van Inge is) zal Guus vertellen over de geschiedenis van de straat.
Nadat de reizigers op 12 mei zijn teruggekeerd hebben zij nog een aantal dagen om zich gereed te maken voor de docentenborrel.​ Alle medewerkers van Afdeling Wijsbegeerte zijn uitgenodigd om zich op dinsdag 15 mei bij ons te komen voegen aan de toog. De ervaring is dat docenten vaak vroeg komen en vroeg naar huis willen in verband met hun levensverplichtingen. U, het lid, komt meestal pas laat. Om ervoor te zorgen dat de docenten langer blijven kleven, en u eerder komt dan u gewoon is, zijn drankjes tussen 20:00 en 21:00 voor onze rekening. Dat heeft u goed gelezen.

 

​Op donderdag 17 mei, stroomt heel academisch-filosofisch angehaucht Amsterdam naar de Lutherse Kerk. Want, daar zal om 20:15 Susan Wolf haar eerste Spinozalezing uitspreken. Susan Wolf bekleed op dit moment de Spinozaleerstoel en zij zal twee lezingen uitspreken rondom ‘Responsible Humanity’. De titel van de eerste Spinozalezing is ‘Aesthetic Responsibility’.

 

​De grenzen van de mogelijke eindtijd van een feest heeft AmFiBi al meermaals verkend. Er is daar weinig nieuws te ontdekken. AmFiBi is op zoek naar onbekend terrein, zowel in ruimte als in tijd. Op vrijdag 18 mei zullen we in het onbekende treden. Op die dag vindt Enter the Monad. No mad festival plaats van 12:00 uur in de middag tot 03:00 in de nacht. Overdag zullen bandjes, workshops, lezingen, eten en drinken het programma vullen. Het dansen zal al vroeg beginnen.

Geesteswetenschappen-actiegroep Humanities, Rally! heeft een aantal weken terug haar studentenpartij opgeheven en aangekondigd haar aandacht weer te vestigen op de buiteninstitutionele actie. Het eerste wapenfeit zal een zogenaamde Night of Protest op dinsdag 22 mei zijn. Vanaf 19:00 zullen studenten en docenten middels toespraken, lezingen, debatten en workshops hun onvrede over aangekondigde bezuinigingsmaatregelen (waaronder het verdwijnen van 23 voltijdsbanen aan de gehele faculteit) luister bijzetten. Doet u mee, sluit u zich aan, en laat u de studie niet vergaan!
Na een eerdere vergeefse poging is het op donderdag 24 mei dan eindelijk zover. AmFiBi heeft dan Maarten Coo lente gast! Het fenomeen Maarten zal door afgestudeerd filosoof Sophie Verhappen (redacteur bij deFusie en uitgeverij Boom) worden uitgelicht aan de hand van een lange lijst van fragmenten. Lentefragmenten kunt u vanaf 19:00 komen bekijken in lokaal 1.05 van het P.C. Hoofthuis.
Precies een maand voor de boeg komt misschien wel de meest relevante commissie van AmFiBi in haar eenmalige actie. AmFiBicyclette zal op vrijdag 1 juni de pedalen nemen. Er zal doelloos worden rondgefietst, dat wil zeggen: voor de lol.
Is het recreatieve fietsen niet aan u besteedt? Dan kunt u op 1 juni ook creatiefietsen met AmVoBe. Doelmatig zal AmVoBe fietsend op zoek gaan naar een geschikte plek om n’importe quoi vast te leggen op generlei wijze.
Uiteindelijk zullen de nihilisten en de teleologen elkaar ontmoeten voor een gezamenlijk middageten, dat moet u immers altijd.
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen, en zorgen dat er ook eten voor u is? Mailt u dan naar: ikhebgeenbordvoormekop@amfibi.nl.
Afsluitend nog enkele mededelingen. In de eerste plaats zoekt HET HET-kopij voor een editie die in ieder geval vòòr de grote vakantie zal worden uitgebracht. Uw poëtische, prozaïsche, polemische of/of problematische geschriften kunt u inzenden naar: hetamfibischtijdschrift@gmail.com.
Tenslotte de vraag wat u van plan bent. U hoeft het niet direct te weten. Maar het volgende is geval. Ergens halverwege juni zoekt een vereniging van Amsterdamse Filosofen binding. Gaat u in de komende tijd eens na of u AmFiBi volgend jaar zou willen besturen. Wij hopen dan van u te horen op het moment dat de sollicitatie is geopend.

Liefs,

Binding

TL∴NG

Nu — Reisborrel met Reiskwis — Bij Inge

Vrijdag 4 mei, 14:00 — Lezing over de Rapenburgerstraat — Bij Inge
Dinsdag 15 mei, 20:00 — Docentenborrel — Bij Inge
Donderdag 17 mei, 20:15 — Spinozalezing van Susan Wolf — Oude Lutherse Kerk
Vrijdag 18 mei, 12:00 — Festival! — Sexyland (Ms. van Riemsdijkweg 39)
Dinsdag 22 mei, 19:00 — Night of Protest — Oudemanhuispoort
Donderdag 24 mei, 19:00 — Lentegasten met Maarten Coolen — P.C. Hoofthuis lokaal 1.05
Vrijdag 1 juni — Fietsen — Her en der

02. mei 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

April: Soirée; Drift; Toneelleesavond; Toetjesfestijn; AmFiBios; Kultuurkamer; AmFiBisch Polensymposium; Feest?!

Waarde leden,

De zondeval is opgeheven. Het voorjaarsontwaken heeft reeds plaatsgevonden. De donkerte als een rotsblok weggerold, en ineens zijn de dagen eindeloos. Past u wel op. Eindeloze dagen spelen de rust parten. Houdt u het hoofd erbij te midden van uitbarstende knoppen en aanlokkelijk licht!

April wordt met klinkende klanken afgeklonken. Vanavond is de avond. Dan vindt de Soirée Musicale et Poétique plaats bij Kapitein Zeppos. Zoetwatermatrozen David en Pepijn verkiezen een verruimend sop. Zij zullen de avond aanelkaar rijgen. Het gereedschap? De sloopkogel. Wij hopen u vanavond om 20:00 te treffen.

Nu. Het voorjaar mag dan ontwoken zijn. Toch vervult u uw begeerte op vrijdag 13 april nog maar wijslijk binnen. U kunt dan buiten uw wijslijke ook uw muzikale en kunstminnende gerigheid bewijzen op Festival Drift: Buitenstebinnen. Aan meer informatie en toegangskaarten voor het festival kunt u komen op de webstek: festivaldrift.nl.

De uitvoering van AmFiTheater laat helaas nog op zich wachten. Gelukkig is het toneel niet aan theaters gebonden. Toneel kan ook zonder planken en spelers. U kunt toneelteksten zelf lezen in bindingverband. Wie toneelteksten leest is eigen publiek. Het lezen van de clous en de clou vallen samen. U zult van zichzelf versteld staan. Op maandag 16 april leest AmFiBi zelf toneelteksten. Ook als u ze niet meeneemt zullen er toneelteksten voorhanden zijn, maar het zelf meebrengen van teksten wordt uiteraard aangemoedigd. Het idee is simpel. In boekhandel Kirchner op Leliegracht 36 zal een te lezen toneeltekst(fragment) worden gekozen, de rollen zullen worden verdeeld, en de tekst wordt hardop voorgedragen. Komt u er langs vanaf 20:00.

Komt u nog wel aan toe toe in een haastig bestaan waar elke calorie louter tot nut mag zijn? Het liefst genuttigd door een rietje, ontdaan van enig genot. Komt u toch tot rust. AmFiVrijeWil is in een toeschietlijke bui. U kunt zich aanmelden om toetjes te versieren met oudere medemensen. In verzorgingshuis Vrolikhuizen aan de Vrolikstraat 481 wonen twaalf ouderen die aan toe toe zijn. Op 19 april vindt van 17:00 tot 20:00 een toetjesfestijn plaats! Komt u toetjes versieren? Mailt u naar: toetvabien@amfibi.nl

In het kader van voorpret en voorpolen zullen de blikken dezelfde kanten op worden gericht tijdens AmFiBios op maandag 23 april. Met bijpassende films zal de Binding warm worden gemaakt voor een studiereis. De ene film zal zijn Kanał. Een film uit 1956 van Andrzej Wajda over de opstand van Warschau in 1944. De ander film, een nieuwere, Podwójne życie Weroniki uit 1991, van Kieślowski. Wij hopen u te zien in Het Gespuis rond een uur of 20:00.

Op zoek naar de cultuur met een hoofdletter ‘k’ dacht de Kultuurkamer goed te doen met een bezoek aan het Muziekgebouw. Tijdens een nadere bestudering van het gebouw drong zich al gauw een uitstekend alternatief op. Dit konden wij niet links laten liggen. Daarom zal de Kultuurkamer op woensdag 25 april een bezoek brengen aan het Bimhuis. Daar zal optreden The Sync: een Frans-Amerikaans jazzensemble op dwarsfluit, cello, piano, drums, zang en computers. Vanwege verwachte drukte verwachten wij u om 19:45 bij BIM. Mee? Mailen naar: uitstekendejazz@amfibi.nl. 7 euro overmaken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi, onder vermelding van ‘KK BIM’.

Wanneer u bij AmFiBios een beeld heeft opgedaan van Polen. Dan kunt u dit op maandag 30 april theoretisch laten inkaderen. Er zal dan een klein symposium plaatshebben met betrekking op ons bezoek aan Krakow. De eerste spreker is Ype de Boer. Hij promoveerde op het werk van Giorgio Agamben en schreef een inleiding bij de Nederlandse vertaling van Agambens Wat overblijft na Auschwitz. De lezing van Ype zal gaan over de betekenis van Auschwitz in de filosofie (van Giorgio Agamben).

Vervolgens zal er een spreker zijn over de huidige politieke situatie in Polen. Zoals u misschien weet wordt Polen voor sommige Polen een steeds minder fijn land om in te wonen. Waardoor dat komt, en wat het betekent, hopen wij die avond te leren.
Ons kleine reissymposium zal om 19:00 beginnen in P.C. Hoofthuis 1.05.
De Lentegast die wij voor u in petto hadden op 11 april zal in mei diens opwachting maken. De omstandigheden waren onvoorzienig. Daarom zal waarschijnlijk 16 mei Maarten Coolen te gast zijn.

Liefs,

Binding​

P.S Houdt u vrijdagavond 20 april nog even vrij? Een feest is ophanden, u hoort van ons.

TL∴NG

Donderdag 5 april, 20:00 — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos

Vrijdag 13 april — Wijsgerig Festival Drift — LAB111 (Arie Biemondstraat 111) — festivaldrift.nl
Maandag 16 april, 20:00 — Toneelleesavond — Boeklhandel Kirchner (Leliegracht 36)
Donderdag 19 april, 17:00 tot 20:00 — AmFiVrijeWils Toetjesfestijn — Vrolikhuizen (Vrolikstraat 481) — toetvabien@amfibi.nl
Maandag 23 april, 20:00 — AmFiBios: Polen — Het Gespuis
Woensdag 25 april, 19:45 — Kultuurkamer: The Sync — Het Bimhuis — uitstekendejazz@amfibi.nl
Maandag 30 april, 19:00 — AmFiBisch Polensymposium — P.C. Hoofthuis 1.05

Vrijdag 20 april — Feest?!

11. april 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →