Maart: Liftweekend; Wintergasten; Gombrowicz; AmFiVrijewil Atria; Wollstonecraft; Feest; Symposium; ALV III

Waarde leden, 

Het regent gevoelloos, doelloos, banaal. Onderwijl ik luister naar de klanken van een dichteres. 

Voor een hei heb je een klavertje
en één bij nodig,
een klavertje, en een bij,
En dromerij.
De dromerij is voldoende,
Als bijen schaars zijn. 

En zo dommelt u dieper in, geeft zich willoos over aan de loomheid als riet aan de wind. In uw hart kriebelt angst; u bent in een tuin ontwaakt die u niet kent. Maar een landschapstuin als deze heeft u nimmer zo welgemaakt getroffen. Over gemetselde klinkers trippel-trappelt u langs de lelies die met hun witte trompetten naar de hemel openstaan. Onder de cenotaaf gelijk aan Ermenonville ontmoet u uw metgezellen. Zij drinken met een heel lang rietje uit een vijver vol priklimonade. Rousseau roept u weinig helders toe over de verdorde jongelieden vanuit zijn Cabane de la philosophe. U wuift het lachend weg en begint aan de maand. 

Als u dit leest, hebben de paden van een delegatie AmFiBieën elkaar reeds getroffen in Zuid-Duitsland. De locatie was zo onbestemd, dat liften omsloeg in stranden. Des te hoger het reatraitegehalte nadien: in de open lucht en zonder iemands problemen. De foto’s verzamelen wij om compleet en wel met u te delen, daarom een verzoek om al het geschoten beeld- en filmmateriaal te mailen naar: nietgeschotenaltijdmis@amfibi.nl

We zagen de schrijver op ‘t podium, toen hij voorlas uit eigen werken. 
Hij zei om het andere woord ‘Ahum’. 
Nerveus hé? Dat kon je goed merken.
We zagen de schrijver nog nimmer in ‘t bad!

Dat vinden we niet in orde!
We zagen hem droog, wanneer zien we hem nat?
Bestuur van de Boekenweek! Kan ook dat
nog even geregeld worden? 

Met het oog op de Boekenweek – die reeds verstreken is zodra dit evenement plaatsheeft – organiseert de lezingencommissie een tweetal literaire evenementen. De eerste zal een Wintergasten zijn op de valreep van het seizoen. In deze lezingenreeks probeert een docent aan de stroom vragen van een student te beantwoorden. De drenkeling wordt een boei toegeworpen en vindt houvast in zelfgekozen beeld- en geluidsfragmenten. Ditmaal hebben ze ook elkaar om te blijven drijven: onze gastdocenten voor aankomende Wintergasten zijn namelijk Laure Bastiaans en Humber van Straalen. Zij delen het lot dat u hoogstwaarschijnlijk ook te wachten staat: afgestudeerd filosoof, promotieplek zoekende of in het algeheel zoekende. Komt drie uur lang naar twee geliefde docenten luisteren op een nader te bepalen datum. (De druk op onze docenten is reeds hoog, laten wij geduldig wezen.) 

Nog meer heuglijk nieuws: stamp op uw muisjes en eet ze op beschuit. De schrijver is altijd zwanger en zodoende heeft de lezingencommissie een zuster gekregen. Op de derde ALV (10 april, dan weet u dat alvast) zal er over haar autonomie gestemd worden; wij leren haar echter kennen onder de vleugels van beschutting. Een lid verbaasde zich over het gegeven dat een vereniging waar het krioelt van boekenwurmpjes en ander lezend ongedierte, nog geen georganiseerde activiteit kent die Leest, en wel Literatuur. Voor deze bijeenkomst zal van te voren een boek worden uitgekozen uit uw inzendingen. De betreffende persoon duikelt de pracht en lachertjes van het boek op, waarna men Spreekt over het boek. Iedereen is genodigd, ook zij die van literatuur niet weten waar de klepel hangt. Om niemand echter de gelegenheid te ontzeggen, zal het boek in de maandmail worden aangekondigd waarna het evenement aan het einde van de maand of het begin van de daaropvolgende plaatsheeft. 

De eerste versie wordt verzorgd door onze Eigen Thijs. Over zijn gekozen Literatuur heeft hij het volgende te zeggen: “Lezen is expressie van de Vorm. Volgens Gombrowicz is het hoofdzakelijk doel van het pedagogische apparaat het vormen van de jeugd, opdat zij kontjes worden. De jeugd moet leren dat de hogere vormen van de literatuur hun verrukken, wij lezen Gombrowicz en zijn verrukt, ontroert, wij voelen hemelse vaderlandsliefde, omdat hij een groot schrijver was. Een groot schrijver, onthouden jullie dat!  Waarom houden wij van Gombrowicz? Omdat hij een groot schrijver was. Krieltjes, onwetenden, ik zeg jullie immers kalm, ’n groot schrijver, Witold Gombrowicz, wij houden van Witold Gombrowicz en bewonderen zijn literatuur, want hij was een groot schrijver. Kortom, we Lezen Gombrowicz’ Ferdydurke en Vormen onze smoelen tot kontjes.” Op vrijdagavond 20 maart om 19:00 uur vangen wij aan in de Potgieterzaal van de Universiteitsbibliotheek. 


Tot mijn grote, grotere, grootste spijt stond AmFiBi nog in de lift op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Om dit gemis enigszins te verzachten, organiseren wij dezelfde maand twee evenementen in haar thema. 

Op vrijdagmiddag 27 maart organiseert AmFiBi in samenwerking met Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) een WikiVrijdag. Dit zijn reeds maandelijkse evenementen bij Atria, maar ditmaal gethematiseerd rondom vrouwelijke filosofen. Immers, iedereen wil deel moeten hebben aan de waarheid, wil die invloed hebben op de praktijk van het dagelijkse leven. Van enen tot vieren worden wij wegwijs gemaakt in het schrijven van Wikipedia pagina’s over vrouwelijke filosofen die enkel een schaarse of niet eens een pagina kennen. Dit doen wij in de bibliotheek van Atria, waar wij in het archief mogen duikelen, te weten Vijzelstraat 20.  Ons ziet u daar vanaf 13:00 uur, uiteraard mag u later aansluiten naar het u schikt. Aanmelden graag en naar: aandeschrijfmetjefeminisme@amfibi.nl


Op maandagavond 30 maart om 20:00 uur brengt de Kultuurkamer een bezoek aan de Rode Hoed, waar Bucketlist-filosoof Mary Wollstonecraft wordt gepresenteerd. Niet langer liet zij mannen beweren dat ze in het belang van allen op haar troon plaatsnemen. Met rebellie bracht zij genegenheid voor de gehele menselijke soort en altijd zou ze haar onafhankelijkheid blijven verzekeren, al zou ze op de dorre heide moeten leven. Poëtisch feminisme en meer voor slechts vier euro. Aanmelden graag en naar: aandebakmetjefeminisme@amfibi.nl. De afmeldtermijn staat op maandag 23 maart.

Het is onderwijl lente geworden, dat wil zeggen dat de lucht plotseling een herinnering inhield aan iets wat al maandenlang vergeten leek. Vanaf deze dagwisseling herleeft de stad elke ochtend weer met haar roodbruine dakpannen en blinkende ramen. Het zonlicht zal haar tot in de kleinste details beschrijven en alle huizen opsommen. Ook raakt zij alvast langs april en belicht het volgende. 

Op vrijdagavond 3 april verliezen wij al onze contracten en keren terug naar de natuurtoestand op het Derde AmFiBische Feest! Ditmaal dansen wij in de Jungle Amsterdam in Oost vanaf 22:00 uur. Nodig al uw vrienden uit en keer deze avond terug naar de oerstoffen. 

Daarnaast heeft AmFiBi de afgelopen tijd haar slijmerige poten ineen geslagen met de slanke schrijversvingers van Helios en de robothanden van SCIO om u met trots het jaarlijks symposium te presenteren.
Op donderdag 9 april om 19:30 uur vaart ze uit: In de ban van taal: een symposium. De taal, het kind, de liefde verkent het speelse karakter alsmede de zeggingskracht en het performatieve kenmerk van taal. Hoogleraren zullen in alle talen van de tong oreren, waartussen muzikale en poëtische intermezzo’s.
Zij wordt gehouden op een aangemeerde boot op de Javakade: Het Einde Van De Wereld.  Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan het programma? Laat het ons weten door te mailen naar: indebanvan@amfibi.nl. Of spreek ons aan, wij spreken u graag. 

 
De vrijdag daarop, dat is 10 april, heeft ALV III plaats. Niet de minste, daar de sollicitatiecommissie wordt aangesteld en nieuwe commissies zich onderwerpen aan de vlijmscherpe tanden van kritiek. U bent allen welkom om 20:00 uur om het democratisch spektakel bij te wonen en te beïnvloeden. Wederom in de Sering: zij kent tijd noch geluid.

Ten lange leste, de grote reis naar Leipzig van 3 tot en met 10 mei zit vol met uw aanmeldingen. Desalniettemin is de wachtlijst nog klein en dat schept hoop voor u. Aanmelden kan nog altijd, probeert u het maar naar: hoopdoetleven@amfibi.nl

Dan rest mij een waarschuwing en een groet: droomt nooit terwijl u wakker bent, u valt als een blok in slaap. Het gaat u allen goed deze maand, wij zien u buiten en in tuinen. 

Alle liefs, 

Uw Binding

TL∴NG
.  Nader te bepalen, zo ook de tijd – Wintergasten met Laure Bastiaans en Humber van Straalen. 

.  Vrijdag 20 maart, 19:00 – AmFiBiLeest: Lezing over Gombrowicz door Thijs – Potgieterzaal Universiteitsbibliotheek (Singel 425).
.  Vrijdag 27 maart, 13:00 – AmFiVrijewil: WikiVrijdag vrouwelijke filosofen – Atria (Vijzelstraat 20).
.   Maandag 30 maart, 20:00 – Kultuurkamer: Mary Wollstonecraft – Rode Hoed (Keizersgracht 102).          .  Vrijdag 3 april, 22:00 – Feest – Jungle (Tweede van Swindenstraat 26).  
        .  Donderdag 9 april, 19:30 – Symposium: in de ban van taal. De taal, het kind, de liefde – Het Einde Van De Wereld (Javakade 61).  
        .  Vrijdag 10 april, 20:00 – ALV III – De Sering. 
        .  Zondag 3 tot en met 10 mei – De Reisweek – Leipzig. .  Foto’s van het liftweekend: nietgeschotenaltijdmis@amfibi.nl.
.  Aanmeldingen voor de WikiVrijdag vrouwelijke filosofen: aandeschrijfmetjefeminisme@amfibi.nl.
.  Aanmeldingen voor de Kultuurkamer: aandebakmetjefeminisme@amfibi.nl.
.  Tips voor het symposium: indebanvan@amfibi.nl.
.  Aanmeldingen voor een plek op de wachtlijst voor de grote reis: hoopdoetleven@amfibi.nl.

16. juni 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Februari: Feest; Schaatsen; AmFiVrijewil; Spelletjesavond; Februarirevolutieborrel; Klezmerband; Pokertoernooi

Waarde leden, 

De bruid van de wind sliep vannacht zo woest als de verlichte zee om haar heen. Haar bewegingsruimte is gevangen in gespannen linnen gelijk aan de grootte van het bed. Uit een danige verbintenis komen onvermijdelijk aarstluie zoons ter wereld die bij het krieken van de dag nog diep in de kussens slapen. Zeker nu, wanneer er over de aarde een zachtgrijs, bijna melkwit laagje ligt dat het geluid van de hak dof terugkaatst. Al het geluid van inspanning wordt opgenomen. Wat zei hij nu toch over terugkaatsen? Het had iets met bestaansrecht te maken, dat verklaart een heleboel.  

De nacht van vrijdag op zaterdag is er een waar u verrast wordt door de morgenstond. AmFiBi begeleidt u vrijdag 7 februari door de nacht van het duistere feest waartegen Karl Popper zich devotioneel verzet. Zijn angsten sijpelen reeds uit de rioolbuizen en zijn aan de oppervlakte gekomen. Alles ontpopt zich als dat waar hij zo beducht voor is: niets is falsifieerbaar. De psyche als een verdeeld huis van Escher heeft haar deuren wijd open geslagen en heet ons allen welkom. De kamers die eerst in het donker van de wetenschappelijkheid gehuld waren, zijn nu ook zichtbaar waar oog en geest heulen. Zij zijn gevuld met zwanen in kleuren die men zich niet voor kan stellen. Hoe dieper u de gang in loopt, hoe vreemder de vertrekken en haar bewoners. De ezel met de vergulden uitwerpselen, de kip met de gouden eieren en het zomerfruit met pit – alles lijkt een iconografie van de spijsvertering. De gang mondt uit in het essentiële midden waar de figuren zich hebben verzameld in een cirkel. Als ware het Triadisch Ballet; alles draait om een eigen as en in het grotere geheel. U wordt opgepikt en draait nu mee in de open kring en haar vrienden – alles is hier bezoedeld en nooit stoppen ze met draaien. AmFiBi presenteert u een groot, vulgair, wetenschapsfilosofisch feest: K. Popper en de Weense kringspier. We zien u, uw kring en vriendenkring in Sexyland op vrijdag 7 februari vanaf 21:00 uur. De entree betaalt u aan Sexyland en bedraagt twee euro vijftig.

Alvorens te dansen, moogt u de hersens spannen bij de lancering van Plaf Mag. De tweede editie van het filosofisch tijdschrift is ophanden en zal 7 februari om 20:00 in Spui25 aan u gepresenteerd worden door de samenstellers en de schrijvers. Daar kunt u als eerste een vers van de pers gerold tijdschrift ruiken, aanraken en mee naar huis of, en daar gaat onze voorkeur naar uit, naar het feest nemen. De deadline voor het inzenden van uw papers staat voor de tweede editie op 21 februari.

De ijzige maand februari ervaart u niet zonder reden als de eindeloze nasleep van alles wat u ooit halt toe heeft geroepen. Daarom begeven wij ons deze maand met u op de geslepen huid van Februus. Het pure oppervlak schreeuwt om uw gekras opdat de onderwereld weer vertroebeld en onzichtbaar is. Op woensdag 12 februari van 16:00 uur tot 18:00 uur schaats AmFiBiceps op de Jaap Edenbaan, de reinste fusie van haar twee huizen: water en land. U hoeft slechts vier euro dertig te betalen en uw eigen schaatsen mee te nemen of een paar hic et nunc op de baan te huren. Aanmelden graag en naar: gladijs@amfibi.nl. 

‘s Nachts zal het dooien en daar verschijnt een een weelderig groen dat al de hele winter toekijkt van onder. Mensen grijpen mis als jazz bij het spel dat hoofd en hart der knapen vult, dagelijks ‘t gedaas van de kranten verslindt. Ziet hoe de pees zich opbolt en het lichaam zich in de schoonste lijn kronkelt. Voorleden voetbalstrijden heeft AmFiBi haar onoverwonnenheid getoond, dit zullen we 13 februari verkwikken met een voetbaltraining gegeven door uw Benjamin en Bloem. AmFiBiceps verzamelt om 19:00 uur op het grote voetbalveld bij de Westergasfabriek. Aanmelden graag en naar hardgras@amfibi.nl.

Waar u de 25ste op zal drinken, zult u vooraf waar moeten maken. Het zingen van strijd- en arbeidsliederen kan onverstoord geoefend worden in de keuken van de Volksbond. Op maandag 17 februari steekt AmFiBi getrouw haar handen uit de handschoenen en warmt op in de altijd gemoedelijke keuken. Zo rond 15:00 uur kunt u weer koken en goed doen op de Jan Rebelstraat met AmFiVrijewil. Aanmelden graag en naar: heierslied@amfibi.nl. 

Op vrijdag 21 februari om 20:00 uur wordt uw ouderwetse spelletjesavond in een nieuw jasje gestoken van knipperlichten en knoppen om te kietelen. Uw bestuur geeft u een paar tokens waarna u als infantielen uitvliegt in de TonTon Club. Speel met de regels van het spel en ontdek haar pointe. 

Hoewel honderdendrie jaar na dato, zullen wij haar nooit vergeten. Tezamen met AmFiArbeidsliederen herdenken wij de Februarirevolutie op de dinsdagborrel van 25 februari. Zing uw glas leeg en proost op het proletariaat. 

Donderdag 27 februari om 20:00 uur bestiert jong talent het podium van Mezrab tezamen met de Amsterdam Klezmerband. Eet tevorens uw balkan bieten en dans zolang Matroesjka eindeloos is op de bal van uw voeten. De Kultuurkamer bezoekt de Amsterdamse Klezmerband: The Next Generation. Wij vragen u om maar drie euro vijftig en een aanmelding. Aanmelden dus graag en naar: balkanbieten@amfibi.nl. Voor deze Kultuurkamer geldt een afmeldtermijn voor donderdag 20 februari. (Leest u verder tot het einde voor de introductie van de afmeldtermijn.)

In de wereld van het pokeren bevinden we ons allemaal in een gelijk speelveld. Talig kapitaal schiet u niet te hulp, sterker nog, de mythe van de welbespraaktheid heerst. Vreest niet Niemand te worden en wees Niemand in andermans spel. Zoals u uit de ervaring leert, komt de letterlijke opvolging van het contract tot de ontbinding ervan. Op vrijdag 28 februari om 20:00 uur in De Sering vindt een bloedig pokertoernooi plaats, geeft u op met een partner en bedenk voorshands welke vruchten u gaat schillen. Aanmelden graag en naar: abattoir@amfibi.nl. 

Dan meld ik u graag het een en ander over een tweetal grensverleggende tochten, waarvan de één een nog grotere kikkersprong waagt dan de ander. Om te beginnen organiseert KUCH het liftweekend, en wel van vrijdag 6 tot en met zondag 8 maart. Zoals het de strijd ten goede komt, is de eindbestemming clandestien. Laat u desalniettemin niet ontmoedigen om u aan te melden, dat kan al vanaf zondag 9 februari om 18:00 uur. U mag zich reeds met een partner aanmelden, of ons koppelprogramma het werk voor u laten doen. Zoals een weekend maar een beperkt aantal dagen kent, en de lift evenzo krap is, heeft het liftweekend ook maar een gering aantal plaatsen; wees dus vliegensvlug! Het weekend kost u vijfenvijftig pegulanten. Aanmelden graag en naar én vanaf 5 februari 18:00 uur: liftlovelaugh@amfibi.nl. Voor het liftweekend geldt een afmeldtermijn voor maandag 24 februari. (Leest u verder tot het einde voor de introductie van de afmeldtermijn.)

Nog geheimzinniger is het volgende bericht, maar ik moet het u simpelweg melden! AmFiBi gaat op Grote Reis rondom de eerste week en iets langer van mei. Het bericht met alle informatie, waaronder wanneer u zich aan kunt melden, komt in de jonge februari nog uw kant op. Eigenlijk ben ik hier enkel om u erop te attenderen uw inbox te vernieuwen. En om een hint te verstoppen. Als u ‘m niet vinden kunt, zullen ik en jij dat eens herzien.  

De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft niet een steen om zijn hoofd op te rusten. Nu, de AmFiBie heeft eindelijk rust en geborgenheid gevonden. Het verwarde kikkerkopje rust voortaan op het huishoudelijk reglement. Jongstleden ALV is er een tweetal documenten opgesteld en ingestemd waarin reeds besloten besluiten zijn opgenomen. Als u dus afwezig was of als u ook levenslustig wordt van het lezen van AmFiBische geschriften, is dit uw kans. Het huishoudelijk reglement zal op de website van AmFiBi verschijnen en is meegezonden met de jongstleden ALV aankondiging.

Hierin staat tevens het besluit om een afmeldtermijn te hanteren, mits laatstgenoemde vermeld staat bij het evenement in de mail. Als men zich afmeldt na het verstrijken van de termijn, blijft de betreffende persoon betalingsplichtig zolang er geen ander is gevonden om de plek in te nemen. Iets waarvoor beide partijen zich in zullen zetten. Voor de Kultuurkamers zal een week voor aanvang gelden, voor kleine en grote reizen een evenementgebonden termijn die duidelijk zal worden vermeld. Wellicht de belangrijkste toevoeging: het bestuur houdt zich het recht voor coulant te zijn. 

Ook heeft uw bestuur besloten de aanmelding voor evenementen wat te vereenvoudigen, niet omdat wij uw intellect danig laag inschatten dat u geen mail kunt versturen, wel omdat wij graag formuliertjes maken. Voortaan kunt u zich dus via onderstaand formulier aanmelden: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdt9kP5yOucxMCJvjr1uch2uPd7jRvU8Zgy0Y_PDYHKIcfSOg/viewform?usp=sf_link

Aangezien het een transitiefase is, staat bij elk evenement nog altijd een adres waarnaar u kunt mailen voor aanmeldingen. 

Dan is de maand uit, hoewel de nachten nog even eindeloos zijn, leiden ze tot ongehoorde schilderijen van geluk en onberekenbare verlorenheid. Slaap uw dromen uit in de grote cirkel van de zee. 

Alle liefs, 

Uw Binding

TL∴NG

·       Vrijdag 7 februari, 21:00 – Feest: K. Popper en de Weense kringspier – Sexyland ( Ms. van Riemsdijkweg 39)

·       Woensdag 12 februari, 16:00 – AmFiBiceps: Schaatsen – Jaap Edenbaan ( Jaap Eden IJsbaan Radioweg 64)

.       Donderdag 13 februari, 19:00 – AmFiBiceps: Voetballen – Westergasfabriek (Pazzanistraat 33). 

·      Maandag 17 februari, 15:00 – AmFiVrijewil – Volksbond (Jan Rebelstraat 20)

.      Vrijdag 21 februari, 20:00 – Spelletjesavond – TonTonClub (Sint Annendwarsstraat 6)

·      Dinsdag 25 februari, 21:00 – Februarirevolutieborrel – Chez Inge (Rapenburgerstraat 169)

.      Donderdag 27 februari, 20:00 – Kultuurkamer: Amsterdam Klezmerband – Mezrab ( Veemkade 576)

.     Vrijdag 28 februari, 20:00 – Pokertoernooi – De Sering (Middenweg 22bg) 

.     Vrijdag 6 t/m zondag 8 maart – Liftweekend – Geheim

.

.    Aanmelding voor het schaatsen op: gladijs@amfibi.nl. 

.    Aanmelding voor de voetbaltraining op: hardgras@amfibi.nl. 

.    Aanmelding voor AmFiVrijewil op: heierslied@amfibi.nl. 

.    Aanmelding voor de Kultuurkamer op: balkanbieten@amfibi.nl. 

.    Aanmelding voor het pokertoernooi op: abattoir@amfibi.nl. 

.    Aanmelding voor het liftweekend op: liftlovelaugh@amfibi.nl.

10. februari 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Januari: ALV; Familieborrel; AmFiBios; Complottheorieënavond; het Concertgebouw; AmFiBildung; AmFiVrijewil

Waarde leden, 

Voorzichtig en geladen leeft men de laatste uren vlak voor de valreep. Niet alle klokken staan gelijk, mogen we elkaar dan wel kussen? Het is de eerste van de eerste, danig aan het begin dat u eilanden ziet ontstaan. Terloops vallen de volgende nachten, de dagen daartussen hebben niet bestaan. Het maakt allengs geen verschil meer om met de ogen dicht of open door het huis te dwalen. Alleen de schaduwen hebben in het vooruitzicht van de nacht de ledematen uitgestrekt. Hun klauwen grepen verder en ogen werden groter. Voor het raam ziet u pas een opgeblazen maan door de stad fietsen. Zij wenkt met haar lachend gezicht. Dit staat gelijk aan opnieuw beginnen, dus wat gaan we doen?

Wij treffen u weer op de zevende van de eerste, de dinsdagen krijgen wederom betekenis op de borrel. Ditmaal de Nieuwjaarsborrel op dinsdag 7 januari. Hoewel dit spannend klinkt, is het enkel een kans om uw oudejaars-restanten op te maken: hetzij vuurwerk, hetzij oliebollen, hetzij een gemiste zoen. Het gehele bestuur kijkt er verlangend naar uit u weder te zien. 

Een nacht heeft een wereld van verschil gemaakt; een knal een zoen en het is gedaan. Alles verandert en daar schrikt u van, nu, laat ons u sussen. Nog een half jaar voltrekt zich het continuüm van het bestuur dat u kent. U denkt wat wij ook dachten: de tijd is daar om te bemoeien, uren over spelling te struikelen, nieuwe commissies op te werpen, aansluiting te zoeken en te stampvoeten in welke staat u ook verkeert. De Algemene Ledenvergadering; het kanaliseren van emoties. Liefste volk, vrijdag 10 januari om 20:00 uur vindt ALV II plaats in De Sering op de Middenweg 22 bg. Ziet het als een nieuw Gespuis. Komt allen vergaderen, deze is er voor u en voor u is er bier.
Wij vragen u om drie luttele euro’s voor het gebruik van de locatie, vergeet u die niet?

Ingezonden stukken gaarne mailen naar amfibimail@gmail.com

Daarover gesproken, over De Sering: dit is een locatie van en voor goedhartige studenten waar AmFiBi dankbaar gebruik van mag maken. U kunt daar op eigen gelegenheid eten en drinken op dinsdagen en donderdagen voor een appel en een ei. Ook worden hier regelmatig evenementen van Extinction Rebellion georganiseerd, het eten is nochtans altijd apolitiek. Gaat een keer langs, bijvoorbeeld 4 januari – wij gaan met u mee. 

In alle menselijke relaties geldt het principe van wederkerigheid, hoe stellig u ook denkt een vrijgevochten enkeling te zijn: broer is een mooie naam en vol innigheid. De familie gaat uiteen in een veelheid van families, laat ons dit verschot samenbrengen bij de Amfibische familie op de Familieborrel dinsdag 14 januari. Iedere uitbreiding is welkom: ouders/verzorgers, soeur et frère tot kameraden. Let wel, omdat uw volk wellicht hier ver, ver vandaan woont, tevens in een ver verleden jong was, vangt de borrel om 20:00 uur aan.   

Een vrijdenker wordt almaar de mond gesnoerd. Zelfs als uw ouders de borrel hebben verlaten voelt u een dwingende macht – veel groter nog dan zij. Het mythische- en complotdenken kent geen plek in de buitenproportionele rationalisering van huidige, dystopische tendensen. De grens tussen theorie en praktijk is een zwendel: u wilt ontkomen? Gooi uw denken om. Komt esoterisch omdenken op de Amfibische Complottheorieënavond woensdag 15 januari in Filmhuis de Cavia. (Oftewel, ultieme zeggingskracht voor uw theorieën op een bioscoopdoek.) Aanvang is om 20:00 uur, aanmelden is niet nodig, stuur echter wel een mail met uw complot en eventueel ondersteunend beeldmateriaal naar: deaardeisplat@amfibi.nl

Dinsdag 21 januari heeft de laatste thematische borrel plaats, ditmaal van de Opleidingscommissie – zij azen op januari, dan bent u hongerig, koud en gemaand tot overgave. Met een kruimelspoor van koekjes lokken zij u om de perikelen van uw studie bloot te geven. Na de ALV is dit uw kans om gehoord te worden: komt brommen en miepen op de OC-borrel. Bovenal blijft het een reguliere borrel en niet als laatste is het een voorschot op de films die woensdag getoond worden.

De negen-tot-vijf-mentaliteit die ons van jongs af aan wordt ingepeperd, kent zijn grenzen. Zo nu en dan dienen wij te ontsnappen. Ikzelf gooi maar vast een balletje op. Zij valt neer in een mimesis van het dagdagelijks leven van drie secretaresses in de zestiger jaren – zij beginnen een opstand en Dolly Parton is één van hen. De AmFiBios deze maand is er een van rebellie. Na de klassiek Amerikaanse comedy Nine to Five laat zij ons Russische muiterij van Sergei Eisenstein zien in Slagschip Potemkin. De matrozenopstand in 1905 die – a-historisch, maar men mag dromen – leidt tot een kettingreactie van een revolte van het gehele volk. De boodschap is glashelder; uw activistisch hart slaat een extra klopping op woensdag 22 januari om 20:00 uur in De Sering, Middenweg 22 bg.
Wij vragen u om drie luttele euro’s voor het gebruik van de locatie, vergeet u die niet? 

Na een overgave aan het ultieme product van de cultuurindustrie: de film, is het tijd voor echte Kultuur, aldus Teddy. De homerische geest heeft zich meester gemaakt van de mythen. Zingen over de dooltocht van Odysseus is al de nostalgische stilering van wat zich niet meer laat zingen. De naam is onttrokken aan de magie, want het woord weet dat het zwakker is dan de natuur. Wat rest ons, dan naar haar muziek te luisteren? De list benut het offer te meer, maar van het liefdesoffer verliest niemand. Componisten uit de zeventiende en achttiende eeuw waren bezield door Alceste en vlochten haar door hemeltergende opera’s. Denkt u aan Händel, Rameau, Gluck, Lully, Mozart. De Kultuurkamer neemt ons in januari mee naar Het Concertgebouw waar wij zullen luisteren naar Mens en Mythe: Alceste, uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Zij heeft plaats op vrijdag 24 januari om 20:15 uur. Aanmelden graag en naar: mythischebezieling@amfibi.nl

Een nieuw jaar brengt nieuwe kansen om goed te doen. Goede voornemens werpen wij elke maand in uw schoot met AmFiVrijewil. Familiair zullen wij de middag van woensdag 29 januari een warme maaltijd bereiden voor de bewoners van de Volksbond op de Jan Rebelstraat. Aanmelden graag en naar: mooivoorgenomen@amfibi.nl.

Als laatste presenteren wij u een primeur dit academisch jaar: AmFiBildung. U hoeft de vloot geenszins te volgen, laat u mede voeren door ieders favoriete boeken, gezegden, poëzie. Kortweg: AmFiBi zet de Bildung op touw en leest op sleeptouw. Donderdag 30 januari bij Iris en Sam thuis.

En daarmee is de laatste van de eerste aangebroken. Geen evenement van ons, wel van Cimedart. Hét filosofisch tijdschrift wordt vijftig jaar en viert dit op vrijdag 31 januari in Perdu, u bent van harte uitgenodigd, ziet het blauwe woord voor specificaties.

Graag attendeer ik u nog op twee evenementen waar u gewis geïnteresseerd in bent. Op vrijdag 7 februari zal het tweede Amfibische feest plaatshebben in Sexyland. De voorbereidingen worden reeds ruimschoots getroffen, houdt maar vast vrij, want alvorens te dansen, moogt u de hersens spannen bij de lancering van Plaf Mag. De tweede editie van het filosofisch tijdschrift is ophanden en zal 7 februari om 20:00 uur in Spui25 aan u gepresenteerd worden door de samenstellers en de schrijvers. Daar kunt u als eerste een vers van de pers gerold tijdschrift ruiken, aanraken en mee naar huis of, en daar gaat onze voorkeur naar uit, naar het feest nemen.

Een nieuw jaar brengt getrouw een nieuw semester, u weet het en het is heugelijk: u mag weer boeken kopen. Vanaf vrijdag 10 januari kunt u deze met korting bestellen bij Athenaeum Boekhandel door op de blauwe naam te klikken, tot en met dinsdag 28 januari. Wederom bieden wij u de mogelijkheid om de boeken op te halen op ‘t Hok. Dat kan op maandag 3 en dinsdag 4 februari tussen 10:00 en 14:00 uur. De korting bedraagt 10% op buitenlandse titels en 5% op Nederlandse titels. Voor hen die aan de toonbank kopen, is er een QR-code toegevoegd die u dezelfde korting gerechtigd. 

Daarmee sluit ik mijn eerste bericht van het nieuwe jaar aan u af. Een groep wolken verzamelt zich rondom de maan. Alsof zij in hun armen haar laatste adem uit zal blazen. Zij sluit het deksel met wolken. Het wolkendek.

Alle liefs, 

Uw Binding

TL∴NG

.    Vrijdag 10 januari, 20:00 – ALV II – De Sering  (Middenweg 22bg)

.    Dinsdag 14 januari, 20:00 – Familieborrel – Café Waterlooplein 77 (Rapenburgerstraat 169)

.    Woensdag 15 januari 20:00 – Complottheorieën avond – De Cavia (Van Hallstraat 52-I)

.    Woensdag 22 januari 20:00 – AmFiBios: Rebellie – De Sering (Middenweg 22bg)

.    Vrijdag 24 januari – 20:15 – Kultuurkamer: Mens en Mythe: Alceste – Het Concertgebouw (Concertgebouwplein 10)

.   Woensdag 29 januari – 15:00 – AmFiVrijewil – Stichting De Volksbond (Jan Rebelstraat 20)

.  Donderdag 30 januari – 20:00 – AmFiBildung – Bij Iris en Sam thuis.

.

.   Aanmelding voor de Kultuurkamer op: 

mythischebezieling@amfibi.nl 

.   Aanmelding voor koken bij Stichting de Volksbond op: 

mooivoorgenomen@amfibi.nl

.   Aanmelding voor de complottheorieën avond op:

deaardeisplat@amfibi.nl 

16. januari 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →