Categorieën
Aankondigingsmail

Januari: Boekverkoop; Boekenraad; Stadswandeling; ALV II; AmFiBiceps; Studiemiddagen.

Lieve leden,

Het oude jaar is met de nachtschuit vertrokken en nu stel ik u de gewetensvraag: hebt u het beminnelijk adieu gewoven, of is zij met ferme hand terzijde geschoven? Bent u het goede voornemens, of bent u een ik-doe-niet-meer-mee-mens? Ach, mogen de bevliegingen van het nieuwe jaar van minder pandemiteit getuigen! Life in a state of lockdown is solitary, poor, nasty, brutish and sort of ongezellig, maar wees toch niet getreurd: het tij zal keren en voor u het weet, dansen wij op het plafond! Het zal goed zijn, het zal groots zijn, en dat het u niets dan het beste brengen mag. 

Sta mij toe gelijk met de letterkundige deur in huis te vallen: het tweede semester is op til en haar gezicht spreekt boekdelen. Met andere woorden: de tijd is voor u, de filosoof, gekomen om u te laven aan het gebonden Elysium van de ongebonden geest. Spreken is zilver, zwijgen is goud en lezen is leuk. Wanneer u vóór vrijdag 22 januari uw boeken bij Athenaeum Boekhandel bestelt via deze link, is een kleine monetaire mindering wellicht uw deel. Mocht Kalliope u hem nog niet met zoetgevooisde stem hebben toegefluisterd, vindt u onderaan dit schrijven de bijbehorende kortingscode. 

Wij verblijven nog even met de neus in de boeken. Op woensdag 13 januariom 20:00 uur is het tijd voor Boekenraad. Zijn er boeken die u gelezen hebt en die u uw medestudent welwillend, dan wel dringend zou aanbevelen of zijn uw literaire lusten juist nog immer onbevredigd? Anders gezegd: bent u raadgevend of raadzoekend? Welnu, op de bewuste avond horen wij graag uw begeesterde pleidooi over al wat er maar tussen kaft en rug verschenen is, zij het omwille van het wijsgerige vernuft, zij het omwille van de betekenis die het geschrevene voor u of de wereld heeft, zij het omwille van de poëtische pracht, in letteren dan wel voordracht. Ook voor het louter luisterende oor kan zij een avond van openbaring worden! Daar de lockdown danmaals nog immer van kracht is, zal zij plaatsvinden in de wondere wereld van – u zou het haast niet geloven – Zoom! Een linkje vindt u onderaan. 

Nederland is dus eigenlijk wat ze om Amsterdam heen gebouwd hebben. Ik heb maar ‘ja’ geantwoord, want de meeste Amsterdammers zien het zo. 

Voor de Mokumsolipsisten onder u vindt er op donderdag 21 januari vanaf 16:00 uur in groepjes van geoorloofde grootte een stadswandeling plaats langs de stadsmonumenten van ons academische thuisoord. Wist u dat er dingen zijn die u over Amsterdam beslist nog niet wist, waarvan u niet wist dat u ze mist, omdat u niet mist wat u niet wist? Ach, wie niet wandelt wie niet weet, zo luidt het adagium, om over de warme chocolademelk met een scheutje van het een of ander nog maar te zwijgen. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar mokumergosum@amfibi.nl.

Dan nu, het is reeds tijd voor de Tweede Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Ach, de tijd… Zij vliegt! Vergaderen geeft vleugels, is wat men zegt. Op vrijdag 22 januari bent u vanaf 19:00 uuruitgenodigd om in Theater de Cameleon uw democratische catharsis te komen zoeken. Daar wij u uiteraard slechts in mondjesmaat kunnen ontvangen, kunt u zich – hup, hup – aanmelden via vergaderenismenselijk@amfibi.nl. Voor de thuisblijvers onder u wordt er vanzelfsprekend een Zoom-verbinding in het leven geroepen. Daar het spook van St. Pandemius nog altijd door Europa – Wat zeg ik? De wereld! –  waart, is het goed mogelijk dat de gehele beraadslaging zich uiteindelijk als digitaal mirakel ontpopt, maar dat hoort u uiteraard nog van ons. 

De zielen die alle spijkers in het plafond reeds geteld hebben en zich laven aan de lusteloosheid mogen hun stalen ros van stal halen: met AmFiBiceps zullen wij op donderdag 28 januari vanaf 13:00 uur per rijwiel de beeldige weelde verkennen van hetgeen er rond Amsterdam geschapen is. J’aime la bicyclette pour l’oubli qu’elle donne. J’ai beau marcher, je pense. A bicyclette je vais dans le vent, je ne pense plus, et rien n’est d’un aussi délicieux repos. We verzamelen bij Station Noord. Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar indenbeginnewaserfiets@amfibi.nl.

Ach, de studie… Ook zij zit nog om uw bezieling en bekommernis verlegen, alsmede om die van uw studievereniging! Daar gedeelde liefde zich voor gedeelde ijver leent, maar de poort nog immer gesloten is, kunt u zich nu via dit formulier aanmelden om u gedurende de maand en petite équipe aan uw academische roeping te committeren tijdens een waarachtige studiemiddag. U kunt zich inschrijven om bij een uwer medestudenten thuis te studeren, alsook uw eigen woonst ter beschikking stellen. Eendracht maakt macht, twee weten meer dan één, coöpereren is beter dan defecteren… Wat zou u doen? U snapt wat ik bedoel. 

Het oude vergaan, het nieuwe ontstaan: het nieuwe jaar blikt wat monter, onbevangen en onbeschreven, terwijl u het in kalenderlijke vorm met een spijkertje aan de muur hamert. God weet wat het ons brengen zal, zegt men, maar die lacht wat ongemakkelijk, gaat op omnipotente wijze achter de schrijftafel zitten en grabbelt in het laatje naar een schone lei. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Boeken bestellen – vóór vrijdag 22 januari.

Boeken ophalen – eerste week van februari. 

Boekenraad – woensdag 13 januari, 20:00 uur – Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82983154459 (Meeting ID: 829 8315 4459).

Stadswandeling – donderdag 21 januari, 16:00 uur – Mokum.

ALV II – vrijdag 22 januari, 19:00 uur – Theater de Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35/Zoom.

AmFiBiceps: fietsen! – donderdag 28 januari, 13:00 uur – Station Noord. 

Studiemiddagen – gedurende de maand – bij uw medestudent aan de keukentafel.