Categorieën
Aankondigingsmail

December: Sinterklaasgedichten; schaatsen; AmFiVrijewil; Kultuurkamer; Kerstdiner.

Lieve leden,

Een nieuwe maand dient zich voor u aan en heeft een oude bekende meegenomen, ietwat ontheemd, doch alom bekend. De winter kijkt wat verdwaasd en regent en waait wat om zich heen: “Ben ik te laat, ben ik te vroeg? O, wat verwacht men toch van mij?” Zoetigheid en vrede, lichtjes en een gepaste dosis natte sneeuw. Onderwijl bedanst u nog onbezorgd de zonnige zijde van de straat en springt van plas tot plas. Sjalom, sjalom, anders vat u nog kou! 

Hebt u het reeds vernomen? De bisschop van Myra is onder ons! De stamkroeg is dicht, maar u bent dichter. Laat uw pen over het papier dansen en schrijf een Sinterklaasgedicht! De dichter geef en de dichter krijgt: op maandag 7 december worden alle verzen verzameld en krijgt een ieder die iets geschreven heeft andermans dichtwerk op de mat. Wilt u toetreden tot het heimelijke doch rijmelijke genootschap van Sint-Nicolaas, stuur dan vóór 5 december uw gedicht naar okommaareenskijken@amfibi.nl. Het gedicht mag specifiek aan iemand gericht zijn, maar dat hoeft niet. Vergeet tevens niet uw adres te vermelden!

Haal uw glij-ijzers uit de kast, want AmFiBicyclette gaat aan de scheuvel! Op dinsdag 8 december vanaf 21:30 uur zwieren wij over het aqua congelata van de Jaap Edenbaan. Wilt u deelgenoot zijn van dit winterse jolijt, meld u dan aan via faculteitderijsbegeerte@amfibi.nl, opdat u goed beslagen ten ijs komt. Neem uw eigen schaatsen mee of huur ter plekke een paar, een kaartje hebt u reeds voor 4,- gladde duiten. Wij zien u daar!

In het verleden hebben wij reeds tweemaal getracht u aan het handje van KUCH mee te nemen naar de duinen, maar het heeft nog niet zo mogen zijn. Nu, driemaal is scheepsrecht! Opdat de goden ons ditmaal echter terwille mogen zijn, begeven wij ons nu met AmFiVrijewil naar de kust om al kuierende daar in kleine groepjes zwerfafval te verzamelen. Wij vertrekken op donderdag 10 december om 14:00 uur vanaf het Centraal Station. Kleedt u zich warm aan, vul een thermoskan met thee, neem uw handschoenen mee en meld u aan via waarvrijewilisiseenweg@amfibi.nl.

Voor de filosofen onder u die na deze schaatslijke, dichterlijke dan wel duinlijke pret de geest willen scherpen, presenteert de Kultuurkamer u een lezing in de Rode Hoed. Op maandag 14 december om 19:30 uur brengt men aldaar feministe van het eerste uur Mary Wollstonecraft voor het voetlicht. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wilt u dit niet missen, eis dan u rechtmatige plaats op – desnoods met de elleboog – door een mailtje te sturen naar ikkeikkeikke@amfibi.nl. Een kaartje kost u een eerlijke 4,- duiten

Anders dan anders, doch evengoed gezellig: KUCH nodigt u uit voor het jaarlijkse Kerstdiner! Daar ome Co nog steeds niet is opgehoepeld, kunnen wij uiteraard niet en groupe aan de peuzelarij, maar zulks mag de pret niet drukken. Dit jaar vinden er op vrijdag 18 december vanaf 18:00 uur namelijk meerdere kerstdiners plaats op verschillende plekken in de stad, waar u in kleine getale een grote gemoedelijkheid zult treffen. Wilt u aanschuiven, stuur dan vóór vrijdag 11 december een mailtje naar kerstdinerhebjejakunjekrijgen@amfibi.nl waarin u blijk geeft van uw ongebreidelde enthousiasme, alsook van uw telefoonnummer. Mocht u zelf over voldoende huis beschikken en er genoegen in scheppen een klein gezelschap te ontvangen, horen wij dat uiteraard ook graag. 

Ziezo, de maand schier begonnen, het jaar welhaast gedaan. Na een kortstondige schaduw worden de straatstenen gehuld in het licht van de lantaarns. Van tijd tot tijd kunt u uw adem in het schijnsel zien dwarrelen terwijl u zich huiswaarts begeeft, vrolijk fluitend en in de behaaglijkheid van uw kraag weggedoken. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Sinterklaasgedichten – maandag 7 december – uw deurmat. 

AmFiBicyclette: schaatsen – dinsdag 8 december, 21:30 uur – Jaap Edenbaan, Radioweg 64.

AmFiVrijewil – donderdag 10 december, 14:00 uur – Centraal Station. 

Kultuurkamer: lezing  – maandag 14 december, 19:30 uur – Rode Hoed, Keizersgracht 102.

KUCH: kerstdiner – vrijdag 18 december, 18:00 uur – overal en nergens. 

Tentamenweek – 14/18 december – met uw neus in de boeken.