Categorieën
Aankondigingsmail

November: AmFiBios; Klaverjasavond; Complottheorieënavond; HET!-schrijfavondje; AmFiVrijewil; DRIFT.

Lieve leden,

Zowaar heeft uw wereld zich weer goeddeels tot achter de voordeur beknot. Het geboomte kleurt geel, oranje en soms zelfs rood en de stamkroeg is gesloten. Edoch, wees niet getreurd, van een stilzwijgende leemte kan geen sprake zijn! De wind mag huilen en de regen slaan, maar u lacht zachtjes, gaapt eens uitgebreid en neuriet een slaapliedje uit het bevogelde land. Voordat u echter in de modder kruipt, zoals uw AmFiBische intuïtie u wellicht aanspoort, hebt u nog een en ander in het verschiet.

Allereerst heb ik goed en slecht nieuws voor u. Om maar te beginnen met het slechte nieuws: wij hadden voor u een mooie Kultuurkamer versierd, maar die is om maatregelijke redenen op slot gegaan en hebben wij dienvolgens moeten afgelasten. Het goede nieuws daarentegen is dat dit het slechte nieuws was.

AmFiBios nodigt u uit voor een filmavondje bij u thuis! Op woensdag 11 november om 21:00 uur kijken wij gezamenlijk de film Wittgenstein, over het leven en de hersenspinsels van een schoolmeester uit Wenen, via het u welbekende medium Zoom. Een gepassioneerde wittgensteiniaan uit onze gelederen zal de film kort inleiden. Wovon macht nicht sprechen kann, darüber muss man einen Film anschauen. Mocht u altijd al in een bioscoop hebben willen wonen, is dit uw kans! Onderaan deze mail vindt u de Zoom-link die u de toegang tot Filmhuis Thuis zal verschaffen.

Voor zolang u overigens nog stamgast aan eigen toog bent, worden er iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur spelletjes gespeeld op de AmFiBi-Discord. Op dinsdag 17 november zal er vanaf 21:00 uur een speciale Klaverjasavond plaatsvinden. De link voor de Discord vindt u in de spelletjeskast onderaan dit schrijven.

Wist u nochtans dat het de waarheid is die op het spel staat? Gelijk een kaartenhuis stort zij ineen! Men zegt dat de mens op de maan geweest is, maar zulks is schijn! Maneschijn, om precies te zijn! Men zegt dat de aarde rond is, maar is dat geen cirkelredenering? Op donderdag 19 november vanaf 19:30 uur presenteert KUCH u de Complottheorieënavond via Zoom! Hebt u een hamer gevonden om de fundamenten van de waarheid mee te gruzelementeren en wilt u die met ons delen? Laat het ons weten via ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl en wie weet wat er aan het licht komt! 

Deelt u de waarheid liever naamloos mede, dan kunt u die mogelijkheid benutten op donderdag 26 november vanaf 20:00 uur, gedurende het HET!-schrijfavondje, tevens via Zoom. Wat is HET!? Wel, HET! is het obscure blaadje van uw vereniging waarin u anoniem uw hersenspinsels ten papiere kunt voeren. Van vilein gal spuwen tot liefkozende woorden: niets moet, alles wordt geplaatst. Drukwerk is druk werken, maar uiteraard bent u eveneens van harte welkom voor de genoeglijkheid van redactionele kletsica. Hup, laat uw erfzonde varen, bezoedel uw ongenoemd blazoen met inkt en treedt toe tot de onverbloemde wereld van HET!. Mocht u op de genoemde avond elders doende zijn, maar uw schrijfsels wel onbenaamd de wereld in willen slingeren, kunt u deze bij wijze van inzending van tevoren mailen naar zijnenanonimiteit@amfibi.nl.

Op maandag 30 november om 14:00 uur kunnen de non-deterministen onder u hun wil de vrije loop laten in de keuken van het Stoelenproject waar wij wederom met AmFiVrijewil de minderbedakten van een maaltijd zullen voorzien. Bent u van pan en pollepel niet bevreesd, stuur dan een mailtje naar: vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl.

Dan geef ik nu de pen aan onze wijsgerige kornuiten van DRIFT. In november worden er, corona volente, op twee maandagavonden om 21:00 uur in de Uitkijk enkele films vertoond, te weten: Evolution van Lucile Hadzihalilovic (23 november) en Symbol van Hitoshi Matsumoto (30 november). Wie deze cinematische verrukking wil bijwonen, kan een kaartje kopen of een Cineville-reservering plaatsen bij de Uitkijk, te web, dan wel ter plaatse. De films worden ieder ingeleid door een uitgenodigde spreker die de vertoning van filosofische verfraaiing zal voorzien.

En zo beginnen de contouren van de maand die voor ons ligt zich langzamerhand tegen de horizon af te tekenen. Genoeg te doen, genoeg te denken en voor nu: genoeg gezegd.

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiBios – woensdag 11 november, 21:00 uur – Zoom.

Spelletjesavond – iedere dinsdag vanaf 20:00 uur – Discord.

Klaverjasavond – dinsdag 17 november, 21:00 uur – Discord.

KUCH: complottheorieënavond – donderdag 19 november, 19:30 uur – Zoom.

HET-schrijfavondje – donderdag 26 november, 20:00 uur – Zoom.

AmFiVrijewil: koken bij het Stoelenproject – maandag 30 november, 14:00 uur – het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

DRIFT: film & filosofie – maandag 23 & 30 november, 21:00 uur – Filmtheater de Uitkijk, Prinsengracht 452.