Categorieën
Aankondigingsmail

Programma Symposium

Sprekers:

Ronde 1

Stefan Niklas‘Terraforming, Worldmaking and Worldbuilding in a Planetary Age‘ – Studio – 20:00

Michiel Leezenberg“Sla de Boeddha dood!” Is het Boeddhisme een atheïstische godsdienst? – Kapel – 20:00

Het latere boeddhisme lijkt in religieus en filosofisch opzicht vooral destructief en nihilistisch. In de Hartsoetra lijkt het bestaan van de vier klassieke ‘nobele waarheden’ van het boeddhisme, en van de ‘drie juwelen’ (de Boeddha, de dharma of leer, en de samgha of gemeenschap), openlijk te worden ontkend; en de 9e-eeuwse Chinese zenmeester Yixuan (Linji) schrijft zelfs provocerend: “als je de Boeddha tegenkomt, sla hem dan dood!” Desondanks zit achter deze schijnbaar zuiver negatieve houding een logisch en metafysisch rigoureuze argumentatie, die ook positieve praktische gevolgen heeft. Ik zal mijn aandacht richten op de Madhyamaka-school, een van de belangrijkste filosofische stromingen van het Mahayana-Boeddhisme, en met name op Nagarjuna’s argumentatie voor de notie van leegte (sunyata). De voornaamste argumentatietechnieken die hij hier gebruikt zijn die van het tetralemma (catuskoti) en de reductio ad absurdum; de voornaamste implicatie ervan is de ontologische en praktische herwaardering van het hier en nu.

Tom Schoonen – LAB2 – 20:00

Empiristen proberen onze kennis van zaken te verklaren los van God (of, in ieder geval, zonder beroep te doen op ‘rationele intuïties’ ed.). Maar wat als de kennis in kwestie ‘los van de wereld’ is? Dat is, hoe kunnen empiristen onze kennis van modale noties (mogelijkheid, causaliteit, vaardigheid, ed.) verklaren, als dit niet iets is wat we kunnen waarnemen in de wereld? (Kan je ‘zien’ dat het mogelijk is dat dit praatje over Zoom gegeven wordt?) Ik zal me concentreren op kennis van mogelijkheden en Hume als beginpunt nemen: dat wat we ons kunnen verbeelden is ook mogelijk. Het blijkt dat hier veel haken en ogen aan zitten, maar met een belichaamde benadering van wat verbeelding is, kunnen we een deel van onze kennis van wat mogelijk is verklaren. Deels gestoeld op ervaringen van de wereld en zonder hulp van God (of ‘rationele intuïties’).

Ronde 2

Yolande JansenHet specificeren van het antropoceen, klimaatrechtvaardigheid, en iets over anti-wokisme – Studio – 21:00

Deze lezing gaat dieper in op een conversatie die ik had met de groep die dit jaar CT4 in de RMA deed. In antwoord op de discussie over het ‘antropoceen’ zijn er diverse voorstellen gedaan voor andere begrippen van ‘cenes’: capitaloceen, plantationoceen, chtuluceen, negroceen, secularoceen, ‘duizend zwarte antropoceens of geen enkele’. Ik wil proberen iets te zeggen over wat deze proliferatie van ‘cenes’ beweegt, waarin het over een fundamenteel niveau van invloed op de aarde door onrechtvaardigheid tussen mensen gaat, en daarnaast tussen mensen en niet-menselijke actoren. Ik ga denk ik ook iets zeggen over hoe deze ‘cenes’, en het besef dat ze er zijn, in relatie staan tot de publieke en politieke aantrekkingskracht van ‘anti-wokism’. Hoe is de verhouding van ‘anti-woke’ in politiek en publiek debat met dekoloniale filosofie? Deze lezing gaat over deze vragen, over de Caraïbische filosoof Malcom Ferdinand, over gore capitalism en dirty capitalism. Als er niet-Nederlandstalige toehoorders zijn doe ik de lezing in het Engels, anders in het Nederlands. 

Jasmijn Leeuwenkamp – ‘Latour en de religieuze oorsprong van de klimaatcrisis‘ – Kapel – 21:00

In Facing Gaia linkt Latour de Moderne houding tot de aarde aan een ontwikkeling binnen het Gnosticisme die hij als een minachting voor materie karakteriseert. Het ‘zekere weten’ van het Gnosticisme zette zich volgens Latour om in het religieuze vertrouwen in een Wetenschap die de Natuur volledig kent en onder de duim heeft. Hij koppelt deze houding bovendien aan het koloniale project van de Moderniteit, dat gelegitimeerd werd door de houding van minachting ten opzichte van alles dat tot ‘natuur’ werd gerekend. Waarom is het essentieel om naar religie te kijken als we moderne houdingen ten opzichte van de klimaatcrisis willen begrijpen? En waarom is zijn alternatief Gaia enerzijds religieus en anderzijds ‘eindelijk seculier’?

Hein van den Berg – ‘Some philosophical reflections on the causes of what has been called schizophrenia‘ – LAB2 – 21:00

“Schizophrenia” is contested term, criticized by various researchers and clinicians. In this lecture, I provide some philosophical reflections on research into the causes of what has been called schizophrenia in the last decades. I will explain how the causes of schizophrenia have been researched and interpreted in the last decades, and how we should philosophically interpret research into the causes of schizophrenia. Questions to be dealt with are: (i) what concept of causation is presupposed by researchers into schizophrenia?, (ii) are there clearly defined causes of schizophrenia?, and (iii) does research into the causes of schizophrenia support some form of essentialism or does it rather entail the rejection of essentialism? I will end with some discussion of why researchers and clinicians increasingly criticize the construct of schizophrenia. 

Ronde 3

Victor Kal – ‘Nietschzes ‘kortdurende goden” – Kapel – 22:00

Nu we ‘de aarde van haar zon losgekoppeld hebben’, blijft over ‘dat we zelf goden worden’ (Nietzsche De vrolijke wetenschap par. 125). Met andere woorden: de ‘dood van God’ emancipeert de religie. Wel zul je de goden (meervoud!) die je dan in ere houdt zelf moeten scheppen. Dit roept de vraag op, niet alleen hoe je dat doet (‘goden scheppen’!), maar ook hoe je de looptijd van die goden kort houdt, zodat je vrijheid er niet weer bij inschiet. De kunst is het experimenteel te houden. 

Michael ThomasBlack Psychedelic Speculations on Chaos and Control – LAB2 – 22:00

This talk will take a speculative approach to the dichotomy between God and Godlessness, arguing that the desire for a flight away from God is a reaction to life structured by decadent forms of social order that anaesthetize our experience. In these societies, alternatives are rejected as chaotic insofar as they threaten the societies’ stability through an expansion of feeling beyond defined bounds. Drawing on existential reflections, the history of philosophy, and the work of Alfred North Whitehead, I’ll present a concept of the aesthetics of social life that offers a novel approach to the relationship to God and the world focused on the cultivation of feeling and expansion of experience. I’ll conclude with a discussion of the importance of psychedeilic experience, particularly Black psychedelia, as a starting point for developing new societal forms. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Juni: Borrel; AmFiVrijewil; Kultuurkamer; Jeu de boules; Axolotl; ALV IV; Barbewenking!

Lieve leden,

Hemeltjelief, men sluit een moment de ogen en het academisch jaar is welhaast geschiedenis! Hup, als een blad vervlogen, met de wind vertrokken! U weet, de wind waait te allen tijde naar waar de druk het laagst is en zowaar: de vakantie in al haar zonovergoten zomerigheid lonkt naar u! Terwijl u zoetjesaan uw resterende studiewerk verricht, presenteer ik u de laatste roerselen uwer Binding, alvorens ook zij in de schaduw onder perenboom neerzijgt om zich al soezend een weg door de zomer te mijmeren. 

Laat ik beginnen met des taveernes tijdingen: vanaf aanstaande dinsdag mag er weer tot 22:00 uur geborreld, gekwetterd en geginnegapt worden onder het genot van een glas snaterwater, hetgeen betekent dat de borrel om 17:00 uur aanvangt. U kunt zich nog altijd aanmelden op de maandag ervoor om 18:00 uur, opdat wij u bij Inge in onze spreekwoordelijke armen mogen sluiten. 

Dan nu, de plicht roept! Althans, uw vrije wil roept u op om uw plicht na te leven, of was het nu andersom? Hoe dan ook, op dinsdag 8 juni gaat AmFiVrijewil vanaf 09:30 uur weder uit wandelen met de vroeg-20e-eeuwse medemens! Scharrel en schuifel, kwebbel en klep, gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar wiljeeennogmeerfotosvanmijnkleinkindzien@amfibi.nl.

Ach, uw culturele ontwikkeling… te lang heeft zij stilgestaan! Tot dit moment, want de Kultuurkamer heeft haar deuren weer geopend, de ramen gelapt en het meubilair afgestoft! Op donderdag 17 juni om 20:15 uur neemt zij u mee naar het Nationale Ballet, alwaar men zal dansen op de klanken van een der weergelozen van de Weense School: Ludwig von Beethoven! Een kaartje kost u een rechtschapen 10,- duiten. U kunt zich aanmelden middels een mailtje aan gawegmetjecultuurindustrie@amfibi.nl!

Wij verblijven nog een wijl in de wereld van de hoge cultuur: op vrijdag 18 juni bent u vanaf 17:00 uur van harte uitgenodigd op het Amstelveld voor het jaarlijkse Jeu de Boules/Pétanque waarvoor tevens uw docenten zijn uitgenodigd. Hebt u zich het afgelopen jaar afgevraagd over welke verborgen talenten de wijsgerige grootmastodonten buiten de muren van de academie beschikken? Welnu, u zult het zien! Als u komt, laat u het ons dan even weten via een mailtje aan evendebouledeboulelaten@amfibi.nl?

Bij spelen kan het uiteraard niet blijven: uw plicht roept! Op vrijdag 25 juni vindt de vierde en laatste ALV van het jaar plaats! Ach ach, de democratie… zij zit om u verlegen! Als de heer P. A. N. de Mie het ons toestaat, vindt de vergadering zowaar op locatie plaats. Plaats en tijd zullen wij u nog doen toewaaien. Daar er vanzelfsprekend sprake is van een maximum aantal aanwezigen, wordt er tevens een Zoom-verbinding in het leven geroepen en kunt u zich aanmelden om een plekje te bemachtigen. Stuur uw mail naar vergaderenismenselijk@amfibi.nl!

In de week na de ALV vindt het allerlaatste evenement van dit jaar plaats: de Barbewenking! Zij zal van zon, gezelschap en culinaire geneugten vergeven zijn. Houdt voor de precieze datum en plaats het Facebook-evenement en de Telegram in de gaten! 

Ten slotte wil ik u nog eenmaal attenderen op uw nieuwe commissie: Radio Axolotl! Ook zij zit niet stil, zo tegen het eind van het jaar. Op woensdag 23 juni vindt om 19:00 de laatste uitzending van het academisch jaar plaats en het belooft een spektakelstuk te worden dat u al deinend op de radiogolven tegemoet zal komen stormen! Luistert en huivert!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel – iedere dinsdag vanaf 16:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 8 juni om 09:30 uur – het vrije veld. 

Kultuurkamer – donderdag 17 juni om 20:15 uur – Stopera. 

Jeu de Boules – vrijdag 18 juni vanaf 17:00 uur – Amstelveld.
Axolotl – laatste uitzending: woensdag 23 juli om 19:00 uur – http://axolotl.amfi.bi/.

ALV IV – vrijdag 25 juni vanaf – plaats & tijd volgen! 

Barbewenking – de week van 28 juni tot 2 juli – in de zon. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Mei: Borrel; AmFiVrijewil; Pruttel; KUCH; Axolotl; OC.

Lieve leden,

De bloeimaand van Maria en Bona Dea heeft zich reeds aan u opgedrongen, maar ik ken u… een onbestemde leemte heeft zich in uw hart genesteld! Waar is uw Binding? Welnu, zij is er nog en zij brengt u betere tijden! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen! De oplettende lezer denkt nu wellicht: zulks hebt u reeds eerder geschreven! Ach, wat zal ik zeggen… Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nu dan, wat ligt er voor u in het verschiet? 

De wintergerst staat welhaast in bloei en wuift u toe; zij bekoort en lokt welwillende zielen naar de toog! Vanaf aanstaande dinsdag bent u van harte uitgenodigd voor de wekelijkse Borrel op het terras van ons aller tweede huis, Waterlooplein 77, bij onze eerste waardin Inge! De eerste borrel op dinsdag 4 mei zal duren van 12:00 tot 18:00 uur en de weken daarna zal zij tussen 15:00 en 18:00 uur plaatshebben. U kunt zich voor de eerste borrel aanmelden op maandag 3 mei om 18:00 uur door een mailtje te sturen naar doemijmaareenglaskwaakwater@amfibi.nl. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! De komende weken kunt u zich telkens op maandag om 18:00 uur aanmelden. 

Wanneer u zich van gezelligheid en gerstenat verzadigd bent, kunt u zich weder als hoeder van de vrije wil ontplooien! Op dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur gaat AmFiVrijewil uit wandelen met de ouderen van dagen! Zij zijn allen reeds geprikt en hebben zodoende van de pandemische hellevorst niets te vrezen; niettemin is enige ruimtelijke vervreemding en benevolente behoedzaamheid van onverminderd belang. Wandelt u mee? Een mailtje aan wiljeeenfotovanmijnkleinkindzien@amfibi.nl en een paar schoenen is alles wat u nodig heeft. 

Op maandag 17 mei warmt AmFiBi u op voor de borrel ‘s anderendaags en gaat op tocht langs velerlei vreemde oorden. Het orakel of de toog? De keuze is aan u. Ik heb het natuurlijk over de Pruttel! Immers, wie oogsten wil moet zaaien en wie borrelen wil moet pruttelen. Vanaf 15:00 uur geraken wij van de regen in de drup, langs straten en wegen naar de pub. Pruttelt u mee? Stuur een mailtje naar beschonkenbedevaart@amfibi.nl.

Uw Binding heeft zich de kunst van het flaneren zowaar eigen gemaakt: op vrijdag 21 mei vertrekt KUCH om 14:00 uur vanaf het Centraal Station naar zonovergoten – Gerrit Hiemstra volente – contreien, daar waar men uit wandelen gaat en bij het eerste en beste mierennest het geblokte kleed en de picknickmand tevoorschijn tovert. U hoort, we gaan op paddentrek! Dat wil zeggen, we gaan op pad met trek. Als u mee wilt kunnen wij daar uiteraard begrip voor opbrengen en daarom attenderen wij u graag op de mogelijkheid om u aan te melden middels een mailtje aan kikkeroppad@amfibi.nl

Vanzelfsprekend draait ook Radio Axolotl in de bloeimaand weer op volle toeren, te weten iedere woensdag vanaf 19:00 uur. De eerste aflevering op 5 mei zal in het teken staan van zo min mogelijk, ofwel: de vakantie! Denk aan tropische oorden en mysterieuze gasten, wellicht zelfs vanuit het hart van de academie! De 12e mei laat uw Binding zich zien in al haar ongeactualiseerde, non-pandemische grootsheid: oud-groot-kikvorsen vertellen u over een AmFiBi zoals dat eens was en weer zal zijn! Op 19 mei tenslotte presenteert Axolotl u afrofuturisme, mythologie en drumcomputers. In ‘s maands laatste week rustte Axolotl en keek naar de aarde en zag dat het goed was. En dat hij tentamens moest maken. Net als u. Denk erom. 

Tot besluit een mededeling vanuit de Opleidingscommissie: zij is namelijk op zoek naar nieuwe leden! Bent u geïnteresseerd? Dat wil zeggen, draagt u naast de Binding ook de Academie in uw hart? Het aanmeldingsformulier vindt u via deze link!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel! – dinsdag 4 mei vanaf 12:00 uur en daarna iedere dinsdag vanaf 15:00 uur (aanmelden op maandag om 18:00 uur) – Café Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur – met de voeten in het nu en met het hoofd in andere tijden. 

Pruttel! – maandag 17 mei vanaf 15:00 uur – Taveerne De Tippel. 

KUCH – vrijdag 21 mei vanaf 14:00 uur – Centraal Station. 

Axolotl – iedere woensdag vanaf 19:00 uur – alwaar u haar ontvangen kunt.