Categorieën
Aankondigingsmail

Programma symposium

20:00 – LAB2 – Yonathan Listik (ENG)

Who is Afraid of the People? The entanglement of democracy, populism, and stupidity

This lecture will explore the extent to which the current political configuration is democratic via an investigation of the conditions for political legitimacy: the central axis will be the idea of people and the conditions placed on the legitimacy of its political role. In this sense, the argument will explore the manner in which what is presented as democratic is in fact repressive and marginalizing. Or in other words, the way the logic highlighted above determines that participation should be restricted on behalf of saving democracy.

20:00 – LAB3 – Bert van der Schoot

De kantiaanse wending in de musicosofie

Vrijwel alle filosofische benaderingen van muziek sinds de Griekse Oudheid kunnen in drie paradigmata worden gerubriceerd. In het pythagoreïsch paradigma gaat het om de proporties die tussen de toonhoogtes en tussen de toonduren bestaan. Dit paradigma kent z’n grootste bloei in de Renaissance, en komt daarna abrupt tot een einde. Het mimetisch paradigma deelt de muziek met andere kunstvormen: kunstwerken worden dan geacht iets te representeren wat zelf van niet-muzikale aard is. In de 19e eeuw komt het formalistisch paradigma op, waarin het juist alleen maar om muzikale kwaliteiten gaat, en alle buitenmuzikale associaties worden afgewezen.

Maar in de 21e eeuw zijn er filosofen die zich niets van die paradigmata aantrekken, en die de muziek niet benaderen vanuit de compositie maar vanuit de luisteraar. De filosofische aandacht verschuift van het beluisterde object naar het luisterende subject. Zouden we van de muziek niet meer begrijpen als we ervan uitgaan dat ze zich moet voegen naar ons eigen luistervermogen?

Naar aanleiding van deze wending verschijnt volgend jaar bij Damon het boek Muziek zit tussen je oren.

20:00 – Kapel – Michiel Leezenberg

Syllogistiek en analogie in al-Farabî’s De deugdzame stad

In De deugdzame stad (al-madîna al-fâdila) verkondigt de islamitische denker al-Farabî (gest. 945CE) onomwonden dat filosofische kennis, gebaseerd op demonstratieve syllogismen, superieur is aan religieuze openbaring, die op beelden en verbeelding berust. Ook betoogt hij dat deugdzame steden op correcte filosofische inzichten zijn gefundeerd, en niet noodzakelijkerwijs op één correcte religieuze openbaring of traditie. In zijn eigen filosofische redeneringen houdt hij zich echter dikwijls niet aan zijn eigen opvattingen: vaak geeft hij geen demonstratieve bewijzen voor zijn beweringen, maar alleen analogieredeneringen die het gemaakte punt via een beeld verduidelijken. Ik zal kort enkele voorbeelden van zulke analogieën bespreken, en vervolgens de vraag behandelen waarom al-Farabî zo zichtbaar zijn eigen voorschriften schendt. 


21:00 – LAB2 – Anya Farennikova (ENG)

A talk about psychedelic spirituality, focusing on the problem of psychedelic insight.

21:00 – LAB3 – Katia Hay Rodgers (ENG)

The Oceanic Absolute

In this lecture I question what it means to begin something new in philosophy. At the same time, this paper is an exploration of the meaning of the ‘absolute’ for German Idealists and German Romantics. By looking into the imagery of the ocean and the sea, present in a number of key texts from Schelling, Novalis and F. Schlegel, as well as not so well-known letters, I explore the hypothesis that it is perhaps in the latter where we might begin to find unexpected, but very interesting and relevant answers for us now.

21:00 – Kapel – Viktor Kal

Van Heidegger tot Putin. Over Alexander Dugin

Alexander Dugin is filosoof en behoort tot de entourage van Vladimir Putin. Dugin oriënteert zich in sterke mate op het denken van Martin Heidegger. De kritische vraag is of Dugins fascisme inderdaad teruggevoerd kan worden op Heideggers ‘nieuwe filosofie’. 


22.00 – LAB2 – Hein van den Berg (ENG)

The Essentialism of Early Modern Psychiatric Nosology

Are psychiatric disorders natural kinds? In present-day psychiatry and philosophy, the idea that psychiatric disorders share an essence from which observable features arise has fallen on hard times. In this paper, I investigate whether enlightenment medical researchers viewed psychiatric disorders as natural kinds. After sketching, following Ereshefsky (2001), some core features of essentialist classifications, I argue that Boissier de Sauvages (1706-1767) and William Cullen (1710-1790) were essentialists concerning what we now call psychiatric disorders. I argue that Sauvages adopted the logic and conception of science of the famous eighteenth-century philosopher and mathematician Christian Wolff (1679-1754). According to my reading, Sauvages followed Wolff in wanting to provide real definitions of (psychiatric) disorders, i.e., definitions which explicate the essence of a thing. I then show that William Cullen adopted the view that one should identify a single essential cause that explains the various symptoms of (psychiatric) disorders, which shows that Cullen was also an essentialist concerning (psychiatric) disorders.

22.00 – LAB3 – Eva Groen-Reijman

De beslissing tot ouderschap

L A Paul heeft zo’n 8 jaar geleden de theorie ontwikkeld dat, omdat ouderschap een ‘transformatieve ervaring’ is, het niet mogelijk is rationeel ertoe te beslissen: het is onmogelijk vooraf te weten hoe je de ervaring zult waarderen, omdat de ‘jij’ mét de” ervaring anders is dan die zonder. Dat is plausibel, interessant en zeer onbevredigend, en daar valt zeker het een en ander over te zeggen

22.00 – Kapel – Maarten Coolen

Een kleine fenomenologie van het bewegen door het landschap

Veel bewoners van de moderne stad ervaren de omstandigheden waarin zij leven als door de mens voortgebracht en gecontroleerd. Als ze genoeg krijgen van hun vrijheid, trekken ze ter ontspanning de natuur in. De natuur waarnaar ze verlangen bestaat uit een — eveneens door mensen gevormd — arcadisch landschap waarin ze zich thuis kunnen voelen.

Het onherbergzame berglandschap biedt daarentegen een natuur die aan de activiteiten van de mens weerstand biedt. Deze kan men niet kennen door er van een veilige afstand naar te kijken; het is nodig er zelf doorheen te bewegen.

Om dit te begrijpen hebben we enkele elementen van de existentiële
fenomenologie van Maurice Merleau-Ponty nodig, waarin wordt uitgelegd hoe de mens vanuit zijn lichamelijk perspectief op de wereld met deze wereld te maken krijgt.

Het berglandschap biedt hindernissen en doorgangen alleen aan wie zich ermee kan inlaten. Hindernissen beperken daarom diens vrijheid niet. Het is andersom: zijn (gesitueerde) vrijheid maakt juist dat er voor hem in het landschap hindernissen en doorgangen kunnen bestaan.

Het zal blijken dat bovengenoemd lichamelijk perspectief van de mens moet worden aangevuld met een hoofdgedachte uit de filosofische antropologie van Helmuth Plessner, die stelt dat de mens een excentrisch levend wezen is, dat zich steeds moet inlaten met de vraag hoe het een eigen positie in de wereld inneemt.

Het berglandschap verschaft ons geen plaats waar het vanzelfsprekend geborgen toeven is. Ook valt wat we daar meemaken buiten onze moderne controle. Wie zich in de bergen beweegt, ervaart wat het betekent dat de menselijke zijnswijze excentrisch is. Hij merkt dat het daar om zijn plaats gaat. Hij ervaart daar aan den lijve dat zijn plaats in de wereld als zodanig steeds op het spel staat


hier aanmelden / sign up here

Categorieën
Aankondigingsmail

Juni: Borrel; AmFiVrijewil; Kultuurkamer; Jeu de boules; Axolotl; ALV IV; Barbewenking!

Lieve leden,

Hemeltjelief, men sluit een moment de ogen en het academisch jaar is welhaast geschiedenis! Hup, als een blad vervlogen, met de wind vertrokken! U weet, de wind waait te allen tijde naar waar de druk het laagst is en zowaar: de vakantie in al haar zonovergoten zomerigheid lonkt naar u! Terwijl u zoetjesaan uw resterende studiewerk verricht, presenteer ik u de laatste roerselen uwer Binding, alvorens ook zij in de schaduw onder perenboom neerzijgt om zich al soezend een weg door de zomer te mijmeren. 

Laat ik beginnen met des taveernes tijdingen: vanaf aanstaande dinsdag mag er weer tot 22:00 uur geborreld, gekwetterd en geginnegapt worden onder het genot van een glas snaterwater, hetgeen betekent dat de borrel om 17:00 uur aanvangt. U kunt zich nog altijd aanmelden op de maandag ervoor om 18:00 uur, opdat wij u bij Inge in onze spreekwoordelijke armen mogen sluiten. 

Dan nu, de plicht roept! Althans, uw vrije wil roept u op om uw plicht na te leven, of was het nu andersom? Hoe dan ook, op dinsdag 8 juni gaat AmFiVrijewil vanaf 09:30 uur weder uit wandelen met de vroeg-20e-eeuwse medemens! Scharrel en schuifel, kwebbel en klep, gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar wiljeeennogmeerfotosvanmijnkleinkindzien@amfibi.nl.

Ach, uw culturele ontwikkeling… te lang heeft zij stilgestaan! Tot dit moment, want de Kultuurkamer heeft haar deuren weer geopend, de ramen gelapt en het meubilair afgestoft! Op donderdag 17 juni om 20:15 uur neemt zij u mee naar het Nationale Ballet, alwaar men zal dansen op de klanken van een der weergelozen van de Weense School: Ludwig von Beethoven! Een kaartje kost u een rechtschapen 10,- duiten. U kunt zich aanmelden middels een mailtje aan gawegmetjecultuurindustrie@amfibi.nl!

Wij verblijven nog een wijl in de wereld van de hoge cultuur: op vrijdag 18 juni bent u vanaf 17:00 uur van harte uitgenodigd op het Amstelveld voor het jaarlijkse Jeu de Boules/Pétanque waarvoor tevens uw docenten zijn uitgenodigd. Hebt u zich het afgelopen jaar afgevraagd over welke verborgen talenten de wijsgerige grootmastodonten buiten de muren van de academie beschikken? Welnu, u zult het zien! Als u komt, laat u het ons dan even weten via een mailtje aan evendebouledeboulelaten@amfibi.nl?

Bij spelen kan het uiteraard niet blijven: uw plicht roept! Op vrijdag 25 juni vindt de vierde en laatste ALV van het jaar plaats! Ach ach, de democratie… zij zit om u verlegen! Als de heer P. A. N. de Mie het ons toestaat, vindt de vergadering zowaar op locatie plaats. Plaats en tijd zullen wij u nog doen toewaaien. Daar er vanzelfsprekend sprake is van een maximum aantal aanwezigen, wordt er tevens een Zoom-verbinding in het leven geroepen en kunt u zich aanmelden om een plekje te bemachtigen. Stuur uw mail naar vergaderenismenselijk@amfibi.nl!

In de week na de ALV vindt het allerlaatste evenement van dit jaar plaats: de Barbewenking! Zij zal van zon, gezelschap en culinaire geneugten vergeven zijn. Houdt voor de precieze datum en plaats het Facebook-evenement en de Telegram in de gaten! 

Ten slotte wil ik u nog eenmaal attenderen op uw nieuwe commissie: Radio Axolotl! Ook zij zit niet stil, zo tegen het eind van het jaar. Op woensdag 23 juni vindt om 19:00 de laatste uitzending van het academisch jaar plaats en het belooft een spektakelstuk te worden dat u al deinend op de radiogolven tegemoet zal komen stormen! Luistert en huivert!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel – iedere dinsdag vanaf 16:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 8 juni om 09:30 uur – het vrije veld. 

Kultuurkamer – donderdag 17 juni om 20:15 uur – Stopera. 

Jeu de Boules – vrijdag 18 juni vanaf 17:00 uur – Amstelveld.
Axolotl – laatste uitzending: woensdag 23 juli om 19:00 uur – http://axolotl.amfi.bi/.

ALV IV – vrijdag 25 juni vanaf – plaats & tijd volgen! 

Barbewenking – de week van 28 juni tot 2 juli – in de zon. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Mei: Borrel; AmFiVrijewil; Pruttel; KUCH; Axolotl; OC.

Lieve leden,

De bloeimaand van Maria en Bona Dea heeft zich reeds aan u opgedrongen, maar ik ken u… een onbestemde leemte heeft zich in uw hart genesteld! Waar is uw Binding? Welnu, zij is er nog en zij brengt u betere tijden! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen! De oplettende lezer denkt nu wellicht: zulks hebt u reeds eerder geschreven! Ach, wat zal ik zeggen… Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nu dan, wat ligt er voor u in het verschiet? 

De wintergerst staat welhaast in bloei en wuift u toe; zij bekoort en lokt welwillende zielen naar de toog! Vanaf aanstaande dinsdag bent u van harte uitgenodigd voor de wekelijkse Borrel op het terras van ons aller tweede huis, Waterlooplein 77, bij onze eerste waardin Inge! De eerste borrel op dinsdag 4 mei zal duren van 12:00 tot 18:00 uur en de weken daarna zal zij tussen 15:00 en 18:00 uur plaatshebben. U kunt zich voor de eerste borrel aanmelden op maandag 3 mei om 18:00 uur door een mailtje te sturen naar doemijmaareenglaskwaakwater@amfibi.nl. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! De komende weken kunt u zich telkens op maandag om 18:00 uur aanmelden. 

Wanneer u zich van gezelligheid en gerstenat verzadigd bent, kunt u zich weder als hoeder van de vrije wil ontplooien! Op dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur gaat AmFiVrijewil uit wandelen met de ouderen van dagen! Zij zijn allen reeds geprikt en hebben zodoende van de pandemische hellevorst niets te vrezen; niettemin is enige ruimtelijke vervreemding en benevolente behoedzaamheid van onverminderd belang. Wandelt u mee? Een mailtje aan wiljeeenfotovanmijnkleinkindzien@amfibi.nl en een paar schoenen is alles wat u nodig heeft. 

Op maandag 17 mei warmt AmFiBi u op voor de borrel ‘s anderendaags en gaat op tocht langs velerlei vreemde oorden. Het orakel of de toog? De keuze is aan u. Ik heb het natuurlijk over de Pruttel! Immers, wie oogsten wil moet zaaien en wie borrelen wil moet pruttelen. Vanaf 15:00 uur geraken wij van de regen in de drup, langs straten en wegen naar de pub. Pruttelt u mee? Stuur een mailtje naar beschonkenbedevaart@amfibi.nl.

Uw Binding heeft zich de kunst van het flaneren zowaar eigen gemaakt: op vrijdag 21 mei vertrekt KUCH om 14:00 uur vanaf het Centraal Station naar zonovergoten – Gerrit Hiemstra volente – contreien, daar waar men uit wandelen gaat en bij het eerste en beste mierennest het geblokte kleed en de picknickmand tevoorschijn tovert. U hoort, we gaan op paddentrek! Dat wil zeggen, we gaan op pad met trek. Als u mee wilt kunnen wij daar uiteraard begrip voor opbrengen en daarom attenderen wij u graag op de mogelijkheid om u aan te melden middels een mailtje aan kikkeroppad@amfibi.nl

Vanzelfsprekend draait ook Radio Axolotl in de bloeimaand weer op volle toeren, te weten iedere woensdag vanaf 19:00 uur. De eerste aflevering op 5 mei zal in het teken staan van zo min mogelijk, ofwel: de vakantie! Denk aan tropische oorden en mysterieuze gasten, wellicht zelfs vanuit het hart van de academie! De 12e mei laat uw Binding zich zien in al haar ongeactualiseerde, non-pandemische grootsheid: oud-groot-kikvorsen vertellen u over een AmFiBi zoals dat eens was en weer zal zijn! Op 19 mei tenslotte presenteert Axolotl u afrofuturisme, mythologie en drumcomputers. In ‘s maands laatste week rustte Axolotl en keek naar de aarde en zag dat het goed was. En dat hij tentamens moest maken. Net als u. Denk erom. 

Tot besluit een mededeling vanuit de Opleidingscommissie: zij is namelijk op zoek naar nieuwe leden! Bent u geïnteresseerd? Dat wil zeggen, draagt u naast de Binding ook de Academie in uw hart? Het aanmeldingsformulier vindt u via deze link!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel! – dinsdag 4 mei vanaf 12:00 uur en daarna iedere dinsdag vanaf 15:00 uur (aanmelden op maandag om 18:00 uur) – Café Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur – met de voeten in het nu en met het hoofd in andere tijden. 

Pruttel! – maandag 17 mei vanaf 15:00 uur – Taveerne De Tippel. 

KUCH – vrijdag 21 mei vanaf 14:00 uur – Centraal Station. 

Axolotl – iedere woensdag vanaf 19:00 uur – alwaar u haar ontvangen kunt.