Categorieën
Aankondigingsmail

September: ’s Jaars eerste borrel; Boeken ophalen; AmFiBios; Mezrab; Kultuurkamer; KUCH; Eerstejaarsweekend.

Lieve leden,

Er wordt aan de deurbel geringeld en ietwat verdwaasd kijkt u op. Wie kan dat nu zijn? Bezoek werd niet verwacht. Edoch, het komend jaar staat op de stoep en toetert ongeduldig door de brievenbus, maar u leeft nog in de dagen van wijn en rozen.

Om uw gebruinde en besproete zomerneus niet gelijk op de leerplichtige feiten te drukken, wil ik u allereerst attenderen op de eerste borrel van het academische jaar. Zij zal plaatsvinden op dinsdag 1 september in Café Waterlooplein 77 en – ter informatie van de nieuwe leden – zich ontpoppen als een wekelijks verschijnsel. 

Omwille van de maatregelen kunt u zich op de dag zelf vanaf 13:00 uur aanmelden door een mailtje te sturen naar gelagondergelach@amfibi.nl. U kunt kiezen of u om 17:00, dan wel 21:00 uur aanwezig wilt zijn. Wees er snel bij, dan houden wij een plekje voor u vrij. Van de kapstok naar de toog, van de toog naar het diepzinnige discours met uw medestudenten, al dan niet met inhoud. Afijn, u komt er wel uit! 

Mocht de realiteit van de academie onderwijl in uw geest haar nest gebouwd hebben, is het aan u om haar te voederen. Daarom kunt u op woensdag 2 september tussen 12:00 en 16:00 uur uw boeken ophalen in SPUI25, mits u deze bijtijds besteld hebt. Uw bestuur zal daar de boekenpakketten rondstrooien terwijl u welgemoed uw zomers relaas over tafel uitstort.

Van het boek tot het witte doek; op donderdag 10 september vanaf 19:00 uur worden wij met AmFiBios de film They Live gewaar, in de achtertuin van Frans. Popcultuur en commercialisering in de jaren ‘80 vormen het decor waartegen het verhaal van een Reaganomische alieninvasie zich aftekent. De zonnebril ontspint zich tot een baken van waarheid. Mis het niet! U kunt zich aanmelden middels een mailtje aan ‘t adres: 80sfilms4ever@amfibi.nl.

Nu, wij blijven desgelijks in verhalende sferen. Wat zeg ik? Het échte verhaal zal geopenbaard worden, gedurende de Friday Storytelling: My True Story in Mezrab, op vrijdag 18 september vanaf 19:00. Een selectie verhalenvertellers zal haar waarachtige vertelsels met u delen en het gerucht doet de ronde dat er soep aanwezig is. Voor deze verhalende verrukking kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar luisterrijkevertelsels@amfibi.nl

Voor een goed verhaal zal het doek echter nooit vallen en derhalve brengen wij met de Kultuurkamer een bezoekje aan het Theater Bellevue, waar op donderdag 24 september om 20:30 uur het theaterstuk Sons of Abrahamten uitvoer gebracht zal worden. Normen en waarden, intern, dan wel inter-broederlijk conflict en nachtelijke schoonmaakdiensten; tot denken zal zij aanzetten. Daar de kaarten dun gezaaid zijn, kunt u zich vlug aanmelden via telandentheater@amfibi.nl. Een kaartje kost u slechts een schamele vijf duiten

Stof tot nadenken dient opwaaiend stof te zijn. Zodoende waaien wij uit en struinen wij met KUCH door de duinen, de frisse wind achterna. Op woensdag 30 september verzamelt men zich om 14:00 op Amsterdam Centraal, waarvandaan wij ons gezaam over ijzeren wegen naar de kust zullen begeven. Gaat u mee? Mailt u dan even naar spazierenistamusieren@amfibi.nl, opdat wij u niet op het station laten staan. Zo zijn wij immers niet getrouwd.

Rest mij nog een weinig op de zaken vooruit te lopen. Op 3 en 4 oktober vindt het eerstejaarsweekend plaats, maar gezien de geldende maatregelen zal zij een ietwat andere vorm aannemen dan gebruikelijk. De precieze invulling zullen wij op een later moment aan u onthullen, maar zet u de data vast op uw kalender, liefst met viltstiften in een paar vloekende kleuren. 

De lustrumcommissie, ten slotte, heeft te kennen gegeven nog in de slaapstand te verkeren. Eer zij ontwaakt, bent u de eerste die het hoort.

Niets dan goeds,

Uw Binding

‘s Jaars eerste borrel – dinsdag 1 september, vanaf 17:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169.

Boeken ophalen – woensdag 2 september, 12:00-16:00 uur – SPUI25, Spui 25.

AmFiBios: They Live – 10 september, 19:00 uur – de achtertuin van Frans. 

Friday Storytelling: My True Story – vrijdag 18 september, 19:00 uur – Mezrab, Veemkade 576.

Kultuurkamer: Sons of Abraham – donderdag 24 september, 20:30 uur – Theater Bellevue, Leidsekade 90.

KUCH: wandelen in de duinen – woensdag 30 september, vanaf 14:00 uur – Amsterdam Centraal. 

Eerstejaarsweekend – 3 & 4 oktober. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Aan de nieuwe student

[Deze brief werd voor het begin van het nieuwe studiejaar verzonden aan aankomende eerstejaars.]

Lieve filosoof,

Mag ik u zo noemen? Me dunkt, u weet zich in een kleine wereld vol grootse ideeën en onbestemde hersenspinsels – een wereld die zweeft tussen het eeuwige en het vergankelijke, het betekenisvolle en het zinledige, de leergang en de toog. Ergens aldaar staan wij te popelen om u te ontvangen.

Wij zijn namelijk de Amsterdamse Filosofen Binding (AmFiBi), een bont gezelschap van dartele denkers waarbinnen kennis verkregen en vergeven wordt en men van kennissen vrienden maakt. Men wordt immers niet als vriend geboren, men wordt tot vriend gemaakt. Hè, begint het diepgravende geneuzel nu al? Ja, dat doet het. 

Kennis laat zich per slot van rekening graag in woorden vatten om vervolgens samen te smelten tot het zinvolle geheel van het boek: het brood van de filosoof. Als aanstormend student zult u uw boeken koesteren, als waren zij uw eerste liefde, zij het in gebonden vorm. Anders gezegd, er moet brood op de plank komen en wij geven u graag een duwtje in de juiste richting; een duwtje met korting welteverstaan, in de richting van Boekhandel Athenaeum

Op deze webpagina vindt u een lijst met de benodigde studieboeken, alsmede de mogelijkheid deze aan te schaffen. U bent zowaar een geldelijke geluksvogel, want gedurende het hele jaar komt u een korting toewaaien op alle titels. Bij de verenigingsverkoop geldt bovendien, mits u lid van AmFiBi bent en uw boeken vóór 28 augustus 22:00 uur bestelt, een korting van 10% en 15% op respectievelijk Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige titels. Zie het als een uitgelezen gelegenheid om nooit in het uitgelezene verzeild te raken.

Financiële faveur is echter maar een tipje van de sluier waarachter de heerlijkheden van de binding gehuld gaan. Zo is er iedere dinsdagavond een borrel waar u uw overpeinzingen, alsook uw oeverloos gezwets, kunt herbezinnen: in Café Waterlooplein 77 om precies te zijn, bij de vermaarde waardin Inge.   

Ofschoon er van een laatste borrel van het jaar welbeschouwd geen sprake is, zijn wij zo vrij geweest de borrel van 1 september tot ‘s jaars eerste te dopen. Deze vindt plaats in de schemeruren van de introductiedag en uiteraard bent u van harte uitgenodigd om langs te komen.

Nu, het organisch geheel dat zich AmFiBi noemt mag zich dan wel beroepen op haar wijsgerige diepgeworteldheid, nochtans is menig vertakking haar deel en wij willen u een kennismaking met enkele van haar geledingen niet ontzeggen.

Zo zijn er de kleine uitstapjes met KUCH (Kleine Uitjes Commissie H) teneinde de wereld buiten de academie te verkennen, een variété aan filmavonden met AmFiBios, de poëtische, dan wel prozaïsche voordraagavonden van AmFiBildung, om over de verrukkingen van de Kultuurkamer en de Lezingencommissie nog maar te zwijgen. 

 Echter, een gescherpte geest huist bij voorkeur in een beweeglijk lichaam dat in staat is de mentale stampij met ferme hand te beteugelen. Met AmFiBiceps brengen wij de bal aan het rollen om er als de bliksem achteraan te hollen en voor u het weet is het Geesteswetenschappelijk Voetbaltoernooi een feit. Van rennen tot dansen, van dansen tot springen – een filosofisch dansfeest is waar lichaam en geest één worden, in een staat van ritmische losbandigheid verheven. 

Verder is er nog het jaarlijkse Wijsgerig Festival Drift, een AmFiBisch uitspruitsel waar gevierde geesten hun ideeën aan het licht brengen, om door het filosofisch brein opgenomen te worden, als ware zij een wijsgerig sponsje. Mist het niet – verlichting is wellicht uw deel.

Waar de geest zich zo nu en dan naar onbekende oorden begeeft, volgt bij tijd en wijle het lichaam. Zo is er het jaarlijkse liftweekend, alsook de studiereis. In voorgaande jaren voerde zij ons naar Genua, Kraków, Thessaloniki en Kopenhagen. 

Eenmaal per jaar houden wij echter de voeten in Hollandse klei, gedurende het eerstejaarsweekend. Dat zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober. Daar er echter een virus schijnt rond te waren, komen wij later met verdere informatie over het hoe en wat van deze gelegenheid bij u terug. 

Mocht dit alles u bekoren, dan bij dezen nog wat informatie over de aanmelding bij AmFiBi. Die kunt u namelijk hier verwezenlijken. In het eerste jaar kost het lidmaatschap u een schamele twintig duiten, in de daaropvolgende jaren slechts tien, daar bij de aanmelding tien inschrijfduiten verrekend worden. Deze verdient u met de boekenkorting echter ruimschoots terug.

Ayant dit cela, wij lonken naar u in een staat van begeestering. Vangen wij uw blik? 

Moge niets dan voorspoed uw deel zijn,

De AmFiBi

Leonoor de Neeling (Voorzitter)

Gijs Voskes (Secretaris)

Silvio Fernando (Penningmeester)

Dirk van Seventer (Algemeen Bestuurslid)

Frans Aris (Algemeen Bestuurslid)

Categorieën
Aankondigingsmail

AmFiBi ontwaakt: Jeu de boules; Borrel; ALV IV

Waarde leden, 

AmFiBi werd afgelopen tijd gedwongen om de boel de boel te laten. Op woensdag 24 juni pakken wij juist de boel weer op met een gewaagd potje jeu de boules / Pétanque met de docenten – zonder stootkussen van de schaduw -. Zoals u vast en zeker ondervonden heeft: de filosoof is niet voor één gat te vangen. Wij zien u graag verschijnen in de provençaalse idylle van het Amstelveld om 17:00 uur. Alvast een bericht van onze habitué:

“Jullie zien uit naar de zoete overwinning??? Nog steeds??? Hoe hardleers kun je zijn!!??

Ja, ik kom.”

Dan komen wij tot u met respijt, deze aankondiging is een week te laat. Maar het zal de tijd of de aarde een zorg zijn! Wat is een week op een fysieke ALV? Helemaal niets, dat vonden wij ook. 
Daarom nodigen wij u uit om de laatste ALV van dit academisch jaar bij te wonen. De sollicitatiecommissie presenteert u een jong popelend bestuur. Zij behoeven uw goedkeuring en instemming. Bovendien doet uw huidige bestuur afstand van hun plaats. Aangezien de afgelopen drie maanden coronaluwe maanden zijn geweest, vullen zij de ALV met terugblikken. U mag uw tranen storten op de bar in ‘Skek op vrijdag 26 juni om 20:00 uur. Komt op tijd, maar komt ook als u te laat bent – wij mogen tot 03:00 uur blijven. 

Onderstaand bericht heeft u vorige week reeds ontvangen, maar ter herinnering zult u dit elke week ontvangen. De inhoud is onveranderd, echter willen wij nog een zaak ophelderen: de aanmelding via AmFiBi dient voornamelijk Inge. Van haar wordt verwacht dat zij weet wie er in- en uitvliegt, mocht het virus de kop opsteken. Daarvoor doet zij dus een beroep op ons. Wij zullen u uiteraard niet het recht ontnemen om te verschijnen.

Al maanden roept u van heinde en verre dat het weerzien wondermooi zal zijn. De roep van uw lippen is gelezen: liever aan de alkohol kapot dan aan de verveling! De straten van de café’s kabalen en schminken zich gereed, eer u haar in tabaksrook hult. Zij hebben hun weg met de duisternis geopend. Binnen treedt u met de vrolijkheid van toen in ons café op de Rapenburgerstraat. 

Onwerkelijk en waarlijk niettemin, de dinsdagavonden mag u opnieuw bij Inge slijten. Vijfendertig plaatsen houdt AmFiBi voor u vrij, van node is daarom een aanmelding van u. Op dinsdag 23 juni, vanaf 13:00 uur minutieus mag u een mail sturen naar nachtvangrootplezier@amfibi.nl. U zult binnen hetzelfde uur horen of u een plek heeft bemachtigd. Zo niet, dan kunt u het de avond zelve op eigen geluk proberen. Waardevol om te weten: in totaal telt het café vijfenveertig plaatsen. Deze aanmeldprocedure zal gedurende de maand juni van kracht zijn. 

Als u na middernachten op het asfaltglad naar huis slentert en de straat kantelt, zult u denken: het loont te leven. Uw AmFiBi ziet er smachtend naar uit u allen te zien – de feestroes in elkaar uit te storten.

Alle liefs, 

Uw Binding