Aan de nieuwe student

[Deze brief werd voor het begin van het nieuwe studiejaar verzonden aan aankomende eerstejaars.]

Lieve filosoof,

Mag ik u zo noemen? Me dunkt, u weet zich in een kleine wereld vol grootse ideeën en onbestemde hersenspinsels – een wereld die zweeft tussen het eeuwige en het vergankelijke, het betekenisvolle en het zinledige, de leergang en de toog. Ergens aldaar staan wij te popelen om u te ontvangen.

Wij zijn namelijk de Amsterdamse Filosofen Binding (AmFiBi), een bont gezelschap van dartele denkers waarbinnen kennis verkregen en vergeven wordt en men van kennissen vrienden maakt. Men wordt immers niet als vriend geboren, men wordt tot vriend gemaakt. Hè, begint het diepgravende geneuzel nu al? Ja, dat doet het. 

Kennis laat zich per slot van rekening graag in woorden vatten om vervolgens samen te smelten tot het zinvolle geheel van het boek: het brood van de filosoof. Als aanstormend student zult u uw boeken koesteren, als waren zij uw eerste liefde, zij het in gebonden vorm. Anders gezegd, er moet brood op de plank komen en wij geven u graag een duwtje in de juiste richting; een duwtje met korting welteverstaan, in de richting van Boekhandel Athenaeum

Op deze webpagina vindt u een lijst met de benodigde studieboeken, alsmede de mogelijkheid deze aan te schaffen. U bent zowaar een geldelijke geluksvogel, want gedurende het hele jaar komt u een korting toewaaien op alle titels. Bij de verenigingsverkoop geldt bovendien, mits u lid van AmFiBi bent en uw boeken vóór 28 augustus 22:00 uur bestelt, een korting van 10% en 15% op respectievelijk Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige titels. Zie het als een uitgelezen gelegenheid om nooit in het uitgelezene verzeild te raken.

Financiële faveur is echter maar een tipje van de sluier waarachter de heerlijkheden van de binding gehuld gaan. Zo is er iedere dinsdagavond een borrel waar u uw overpeinzingen, alsook uw oeverloos gezwets, kunt herbezinnen: in Café Waterlooplein 77 om precies te zijn, bij de vermaarde waardin Inge.   

Ofschoon er van een laatste borrel van het jaar welbeschouwd geen sprake is, zijn wij zo vrij geweest de borrel van 1 september tot ‘s jaars eerste te dopen. Deze vindt plaats in de schemeruren van de introductiedag en uiteraard bent u van harte uitgenodigd om langs te komen.

Nu, het organisch geheel dat zich AmFiBi noemt mag zich dan wel beroepen op haar wijsgerige diepgeworteldheid, nochtans is menig vertakking haar deel en wij willen u een kennismaking met enkele van haar geledingen niet ontzeggen.

Zo zijn er de kleine uitstapjes met KUCH (Kleine Uitjes Commissie H) teneinde de wereld buiten de academie te verkennen, een variété aan filmavonden met AmFiBios, de poëtische, dan wel prozaïsche voordraagavonden van AmFiBildung, om over de verrukkingen van de Kultuurkamer en de Lezingencommissie nog maar te zwijgen. 

 Echter, een gescherpte geest huist bij voorkeur in een beweeglijk lichaam dat in staat is de mentale stampij met ferme hand te beteugelen. Met AmFiBiceps brengen wij de bal aan het rollen om er als de bliksem achteraan te hollen en voor u het weet is het Geesteswetenschappelijk Voetbaltoernooi een feit. Van rennen tot dansen, van dansen tot springen – een filosofisch dansfeest is waar lichaam en geest één worden, in een staat van ritmische losbandigheid verheven. 

Verder is er nog het jaarlijkse Wijsgerig Festival Drift, een AmFiBisch uitspruitsel waar gevierde geesten hun ideeën aan het licht brengen, om door het filosofisch brein opgenomen te worden, als ware zij een wijsgerig sponsje. Mist het niet – verlichting is wellicht uw deel.

Waar de geest zich zo nu en dan naar onbekende oorden begeeft, volgt bij tijd en wijle het lichaam. Zo is er het jaarlijkse liftweekend, alsook de studiereis. In voorgaande jaren voerde zij ons naar Genua, Kraków, Thessaloniki en Kopenhagen. 

Eenmaal per jaar houden wij echter de voeten in Hollandse klei, gedurende het eerstejaarsweekend. Dat zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober. Daar er echter een virus schijnt rond te waren, komen wij later met verdere informatie over het hoe en wat van deze gelegenheid bij u terug. 

Mocht dit alles u bekoren, dan bij dezen nog wat informatie over de aanmelding bij AmFiBi. Die kunt u namelijk hier verwezenlijken. In het eerste jaar kost het lidmaatschap u een schamele twintig duiten, in de daaropvolgende jaren slechts tien, daar bij de aanmelding tien inschrijfduiten verrekend worden. Deze verdient u met de boekenkorting echter ruimschoots terug.

Ayant dit cela, wij lonken naar u in een staat van begeestering. Vangen wij uw blik? 

Moge niets dan voorspoed uw deel zijn,

De AmFiBi

Leonoor de Neeling (Voorzitter)

Gijs Voskes (Secretaris)

Silvio Fernando (Penningmeester)

Dirk van Seventer (Algemeen Bestuurslid)

Frans Aris (Algemeen Bestuurslid)

24. augustus 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment