Mei: Reisborrel; Spinozalezing; Drift; Kultuurkamer; Symposium; AmFiBi-Feest; Heidi Dorudi; Lentegasten; Nihon No Hanga; HET! – Amsterdamse Filosofen Binding

Mei: Reisborrel; Spinozalezing; Drift; Kultuurkamer; Symposium; AmFiBi-Feest; Heidi Dorudi; Lentegasten; Nihon No Hanga; HET!

Waarde leden,

De noordse mei is arm aan zonneschijn, hij kan zo koud, zo droef, zo guur – hij kan november zijn. De lange dag vindt zijn eind in ´t wolkig westen: ziet, de zon verkwijnt al. Het gros van AmFiBi kiest het hazenpad, en zal van 4 tot 11 mei met de studiereis ten langen leste haar dorst naar zon gelest weten.

Met de Reisborrel krijgt het mentale dorsten naar Thessaloniki fysieke gestalte. Op de laatste borrel voor de reis – op dinsdag 2 mei – is er vanaf 21:00 ruimte voor verheugen en plaats voor ouzo en Griekse spijzerij. Alle goede bedoelingen ten spijt zal het Amsterdamse hop ongetwijfeld over de Griekse anijs prevaleren. Dat wil zeggen: kom ook vooral borrelen als u zich op niets verheugen kunt. Gewoon bij Inge.(Rapenburgerstraat 169)

Op donderdag 11 mei vindt de eerste Spinozalezing van het jaar plaats in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411). Béatrice de Longuenesse is de nieuwe Spinoza leerstoelhouder van de afdeling filosofie, en geeft een lezing onder de titel ‘The perplexing I’. Ze zal verhalen over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit – over de manier waarop ons gebruik van het ‘ik’ onze verhouding tot onszelf en de wereld onthult. De lezing begint om 20:15 en de toegang is schadeloos. Klik hier voor verdere uitweiding over het wat.

Dan organiseren onze sehr geehrte Kollegen van het Driftcollectief op zaterdag 13 mei van 20:00 tot 03:00 het wijsgerig festival Drift in Studio/K. In het kader van het thema – het feit – dat uw vlees zwak en uw geest gewillig is worden er op deze avond lezingen georganiseerd door filosofen die gerenommeerd zijn door verdienste of door potentieel. Of, in de woorden van een illustere oud-Secretaris: ‘Drift is uniek omdat er enerzijds hoogstaande filosofische lezingen zijn, en anderzijds geïnteresseerde studenten die best wel veel drinken.’ Klik hier voor uw kaartjes of een toegewijde uitwijding op de site van Drift zelf.

Vervolgens gaan we op maandag 15 mei met de Kultuurkamer naar Monumentaal. Dit is een dansvoorstelling die zijn titel ontleent aan het feit dat er vier choreografieën ten toneel gespreid zullen worden die in bepaalde kringen stuk voor stuk te boek staan als monumentaal. Hier kunt u meer lezen over het verheven verklaard gedans. Mail naar allezhop@amfibi.nl als u zich aan wilt melden. Maak verder 5 euro over naar ons rekeningnummer: NL 59 TRIO 0212 1644 57. We verzamelen om 20:15 voor de Stadsschouwburg.

Zoals u reeds per mail heeft kunnen vernemen organiseert AmFiBi op donderdag 18 mei het Symposium: The Art of Transition. Van 18:30 tot 23:00 zullen verscheidene bevlogen en soms ingevlogen sprekers u verlichten over de esthetica in het post-communistische tijdperk. Het symposium vindt plaats in Cinetol (Tolstraat 182) en vereist aanmelding. Dat kan door uw naam te mailen naar symposiumartoftransition@gmail.com. Het gebeuren kost u een schamele 3 euro indien u lid van AmFiBi bent. Als dit niet het geval is wordt het een euro duurder. Deze euro’s dienen overgemaakt te worden naar NL51INGB0004166707, opnieuw o.v.v. uw naam.

Dan doet het ons altijd deugd om een AmFiBi-Feest aan te kondigen. Het laatste, laten we zeggen ‘overdekte’ feest van het jaar wordt in het Spinhuis (Torensluis) gegeven. De betreurenswaardige slotsom van allerlei twijfelachtige rendabiliteitsoverwegingen is dat het Spinhuis door de gemeente, ons sociaal-contractueel samenzijn, ontruimd wordt. Om het Spinhuis te vieren, en het op slot gaan – de kladderadatsch – van de Torensluis te betreuren is Lockedown: Smash the Social Contract op zaterdag 20 mei een feit. Daalt vanaf 22:00 de trap af naar de kerker en wordt bevangen, zo niet gevangen door een post-sociaalcontractueel feest dat zijn weerga niet kent.

De week hierna begint op maandag 22 mei met een lezing van filosoof, mensenrechtenactivist en feminist Heidi Dorudi over Hannah Arendt. Ze zal in het specifiek verhalen over de rol die kritisch denken speelt in Arendts werk. De lezing begint om 17:00 in PCH 1.04 en duurt ongeveer een uur.

De dag hierna, dat heet dinsdag 23 mei, wordt er weer een Lentegasten georganiseerd. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Ditmaal is niemand minder dan de ons aller bekende Arianna Betti te gast, en dat bij kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in PCH 1.04.

De maand wordt afgesloten door met KUCH de gang te maken naar het Japanse prentenkabinet Nihon No Hanga. Het museum bezit de grootste collectie van Japanse prenten uit de 20e eeuw. Een opmerkelijke eeuw voor de prentkunst, aangezien deze een eeuw ervoor op sterven na dood lag door toedoen van het florisseren van andere technieken. Op vrijdag 26 mei verzamelen we om 13:30 voor het museum op Keizersgracht 586. Voor de goede orde is het fijn als u mailt als u van plan bent om te komen. Dat kan naar degutswordtmijnpenseel@amfibi.nl. De toegang is gratis.

Zoals u per mail vernomen of anders per ratio beredeneerd heeft zoekt AmFiBi voor het volgende studiejaar een nieuw bestuur. In deze reeds naar u toegezonden mail hebben we uitgeweid over het hoe en het wat van de zoektocht. Kern daarvan was dat u zich uiterlijk op vrijdag 19 mei aan kunt melden door een brief te sturen naar amfibindmiddel@amfibi.nl. Bij dezen wil de sollicitatiecommissie u verder nog op het hart drukken dat u met huidige bestuursleden kunt praten indien u met enig vraagstuk zit omtrent dat idyllische bestuursleven.

Graag sluiten we de mail af met een mededeling namens de redactie van de HET!. Bon Bref houdt deze in dat de volgende HET! legendarisch belooft te worden in het geval dat u bijdraagt. De eerstvolgende editie wordt begin juni gedrukt, stuur vandaag nog uw heerlijke penvruchten op naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com.

Houd u goed, liefs,

Uw AmFiBi

Kortom:
2/5 21:00 : Reisborrel bij Inge.
4/5-11/5 : Studiereis, ergens in Thessaloniki.
11/5 20:15 : Spinozalezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/5 20:00:Drift in Studio/K.
15/5 20:15 : Kultuurkamer: Monumentaal.
18/5 18:30 : Symposium: The Art of Transition in Cinetol.
20/5 22:00: AmFiBi-Feest. Lockedown: Smash the Social Contract in de Torensluis.
22/5 17:00: Lezing Heidi Dorudi over Hannah Arendt in PCH 1.04.
23/5 18:00: Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in PCH 1.04.
26/5 13:30: Kuch: Nihon No Hanga (Keizersgracht 586).

15. mei 2017 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.