Juni: Docentenborrel; Spinoza Lezing; HET!borrel; Voetballen met docenten; ALV; Lentegasten; SKA; AmFiBildung; AmFiBios; Voetbaltoernooi FGW. – Amsterdamse Filosofen Binding

Juni: Docentenborrel; Spinoza Lezing; HET!borrel; Voetballen met docenten; ALV; Lentegasten; SKA; AmFiBildung; AmFiBios; Voetbaltoernooi FGW.

Waarde leden,

De bloemen gaan de perken te buiten, de bomen waaien in het honderd, en van overal stroomt klaarte toe als volk voor een voetbalwedstrijd – ook klaarte kan beneveld zijn. Juni doet alles luidkeels leven, alsook uw Binding die deze maand andermaal op parmantige wijze doordenderen zal.

Ter zake is beginnen met de dinsdagavond, de editie van 6 juni. Als u zich dan, nathoudend als een belendend pand, bij Inge aan de toog weet moet u niet schrikken als er plots een docent naast u gezeten is. Het departement is namelijk uitgenodigd ons te vergezellen op de Docentenborrel. Deze begint om 20:00 opdat Jacques Bos zijn trein nog kan halen. Indien u er vóór 20:30 bent is uw eerste drankje op ons.

Vervolgens is op donderdag 8 juni het tweede deel van de Spinoza Lezing van leerstoelhouder Béatrice Longuenesse over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit. Deze lezing is getiteld ‘Twee onwaarschijnlijke bedgenoten: Kant en Freud over moraliteit.’ Hij wordt gehouden in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411) en u kunt er om 20:15 gratis binnenstappen. Klik hier voor meer informatie over het wat van deze avond.

Dan keert men weder naar de dinsdagavond, editie 13 juni. Vanaf 21:00 begint dan de de HET!borrel. Deze borrel is vrij normaal, los van het feit dat de bizarre zaken die uw medefilosofen plachten te schrijven gedrukt en gebundeld worden uitgedeeld. Indien u middels verhalen, gedichten of toelichting van de onomastiek van de Het Mirandabad nog bij wilt dragen aan deze editie van de HET! moet u vooral mailen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. Doe dit uiterlijk zaterdag 10 juni. U kunt ook een vraag naar de rubriek ‘Het Achterwerk’ sturen o.v.v. uw leeftijd. dan zal de redactie u van een filosofisch verantwoorde repliek dienen.

Doordat we schier onverslaanbaar zijn in het voetballen tegen de docenten is er besloten om op woensdag 14 juni te gaan voetballen met de docenten. Indien u mee wenst te doen aan deze vreedzame doch vermakelijke onderneming kunt u mailen naar groenopgras@amfibi.nl. We verzamelen om 17:00 bij Geuzenmiddenmeer (Voorlandpad 15).

De dag hierna, dat heet donderdag 15 juni, zal ALV IV plaatsvinden in Het Gespuis (Spuistraat 47A). Het is de laatste algemene ledenvergadering van het jaar, en dat betekent dat u de bestuursoverdracht, alsmede de notoire chaos die de laatste vergadering steevast tekent verwachten kunt. We hebben u de notulen en de agenda reeds doen toekomen. De vergadering begint om 20:00.

Vervolgens vindt op vrijdag 16 juni het eerder afgezegde Lentegasten plaats. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Niemand minder dan de ons allen bekende Arianna Betti is uitgenodigd als gast, en nu komt ze ook nog. Ze wordt geïnterviewd door kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in de Doelenzaal (UB).

Dan brengt dinsdag 20 juni ons SKA. Dat is het Studentenkoor Amsterdam, dat in samenwerking met het CREA Orkest en vier solisten haar jubileumconcert geeft in het Concertgebouw. Ter viering van dit jubileum – SKA is bijna dertig – wordt een romantisch repertoire ten gehore gebracht. Verdi’s Te deum, Zemlinsky’s Frühlungsbegräbnis en Mahlers Das klagende lied passeren de revue. Indien u dit met de kultuurkamer aan den lijve ondervinden wilt doet u er goed aan om te mailen naar ska@amfibi.nl, en om €7.50 over te maken naar de rekening van AmFiBi, NL59 TRIO 0212 1644 57 o.v.v. uw naam. We verzamelen om 19:50 voor de ingang van het glazen café op de hoek.

Op donderdag 22 juni, vervolgens, zijt u allen welkom in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236). Dit is geen gratuite uitnodiging om eens met Erik een borreltje drinken, hoogstens een aanbeveling. Vanaf 20:00 vindt bij hem thuis AmFiBildung: Geestig plaats. Aldaar kunt u gedichten of korte verhalen of stukjes uit een groter verhaal die u in humoristische of metafysische zin geestig vindt voordragen of door uw medefilosofen voorgedragen krijgen.

De nacht van zaterdag 24 juni vereist vooral uw waakzaamheid. Dan gaan we nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2). AmFiBios draagt er zorg voor dat er de hele nacht lang films worden getoond en ingeleid. Tot dusver staan Stalker onder leiding van Tijmen, Girl interrupted onder leiding van Noor, Legally blonde onder leiding van Tessa en The dreamers onder leiding van Eva op het programma. Er komen nog twee films, inleider incluis, bij dit lijstje. De filmnacht begint gelijk de avond om 18:00. Er zal avondeten aanwezig zijn maar u dient zelf drank mee te nemen. Laat het, indien u mee wilt eten, even weten door te mailen naar braken@amfibi.nl.

Dan vrijdag 30 juni: een belangrijke datum. Nadat we afgelopen jaar na een klotebokkigere penaltyserie de finale verloren hebben ontstaat op die dag ten langen leste de kans op verlichting van de kater middels het lessen van de dorst naar revanche. Van 13:00 tot 18:00 organiseert ALPHA het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. De locatie van het toernooi is nog niet bekend, die krijgt u te horen indien u zich vóór 14 juni aanmeldt door uw naam te mailen naar isbeterdankleio@amfibi.nl.

Ten slotte is het van belang dat u ervan bewust bent dat u volgend jaar intreeweekbegeleider zou kunnen zijn. Indien u deze voorwaardelijke bepaling toekomstig wilt maken en u behalve deze wens van taalkundige aard ook lust heeft eens met zo’n geel bezakte groep studenten in spé door de stad te slenteren dient u te mailen naar opmaat@amfibi.nl. Aanmelden kan in tweetallen. In uw mail dient u van uzelf en uw partner de naam, het mailadres en het telefoonnummer te vermelden. Voorts moet u aangeven welke ‘begeleidersdag’ u bij wilt wonen. U kunt kiezen uit 21 juni, 8 augustus en 16 augustus.

Liefs, houd u goed,

Uw AmFiBi

PS. Uw Secretaris’ tijd zit krap in het heden en mijn schrijven naar u is – hopelijk louter in temporele zin – na deze mail passé. U te schrijven was mij een jaar lang een genoegen. Het gaat u goed.

Kortom:
6/6 20:00 : Docentenborrel bij Inge.
8/6 20:15 : Spinoza Lezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/6 21:00 : HET!borrel bij Inge.
14/6 17:00 : Voetballen met de docenten.
15/6 20:00: ALV IV in Het Gespuis.
16/6 18:00 : Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in de Doelenzaal (UB).
20/6 19:50 : Kultuurkamer: SKA in het Concertgebouw.
22/6 20:00: AmFiBildung: Geestig in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236).
24/6 18:00: AmFiBios: Nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2).
30/6 13:00: Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. Locatie nog bekend te maken.
passé Uw Secretaris.

09. juni 2017 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.