Juni: Symposium; HET!; AmFiBoules; ALV IV; AmFiBios; Kultuurkamer; Voetbaltoernooi

Waarde volgelingen,
 
Inmiddels hebben de optrekkende kruitdampen van een week ploeteren zich vermengd met de van barbecuedampen doorspekte buitenlucht. Die buitenlucht is nog altijd beter dan een benauwde kamer op vier hoog achter, kan ik u vertellen. Oh de zomer lonkt! Een verloren geachte liefde die zich enkel laat halen. Benadert u de zomer voorzichtig, weest u niet gretig. Doet u uw laatste passen achterstevoren, met uw rug naar het verlangen gekeerd, en kijkt u niet om. Er ligt dan nog genoeg moois voor u om op te teren tot het verlangen naar de zomer is vervuld: de herinneringen aan een jaar bij de AmFiBi. Kijkt u om, dan staat dat u vrij, maar is het de vraag of u niet al halsoverkop sprintend naar uw in te lossen verlangen struikelt, en de zomer niet zonder kleerscheuren haalt.
 
De “Barbe”-wenking lijkt dit jaar vroeg te komen. Althans, één jaar terug wenkten wij u, als kersvers bestuur op een toon die we de rest van het jaar bleven inzetten. AmFiBi sluit het jaar af waar ze mee begon, in thema. Op aankomende donderdag 7 juni kunt u aanwezig zijn bij symposium ‘De lokroep van het Niet-Menselijke Dier’. Samen met onze vrienden van Kanvas organiseert AmFiBi een lezingenreeks over het wij en zij in het antropoceen. De verhouding tussen mens en dier benaderd vanuit kunst, literatuur en filosofie zal vanaf 20:00 in Sociëteit Sexyland onderwerp van vier opeenvolgende lezingen zijn. Het volledige programma kunt u op Facebook bekijken, volgt u daarvoor de gegeven link. Een kaartje koopt u voor vier euro aan de deur.
 
Een bijzonder succesvol verlopen protestavond in de Oudemanhuispoort verzamelde studenten en docenten tegen de regenten. Maar in tegenstelling tot laatstgenoemden blijven de eerstgenoemden niet aan hun zetels kleven. Humanities, Rally! en co. gaat de benen strekken. Maakt u zich geen zorgen, de benen zullen naar alle waarschijnlijkheid niets dan het luchtledige en vaste grond raken. Waarmee ook weer niet is gezegd dat Humanities, Rally! zich enkel laat gelden middels het intrappen van open deuren. Op vrijdag 8 juni laten zij zich graag betrappen op het roepen van wat leuzen tijdens een wandeling van de Oudemanhuispoort naar de Roeterseilandcampus die Mars voor Onderwijs mag heten. Doet u mee, sluit u zich aan, en sta op voor het behoud van uw studie! Laten we hopen dat de regen’t laat afweten.
 
U kunt het wel. Liever gezegd: u kent HET! wel, toch? Nu, met de huidige inzendingen kan het nog wel voorkomen voor ’t zomerreces. Wat dacht u ervan dat wij u nu alvast vertellen dat u op de borrel van dinsdag 12 juni een nieuwe HET! op kunt komen halen? Zullen we doen dat u dan tot aankomende zondag 10 juni heeft om uw kopij af te leveren bij hetamfibischtijdschrift@gmail.com? Prima!
 
De Lutherse Kerk is op donderdag 14 juni het decor voor de hoogmis van het Filosofisch Academisch jaar: de tweede Spinozalezing. Susan Wolfs laatste Spinozalezing is getiteld ‘Selves Like Us’ en zal om 20:15 aanvangen.
 
Het is gebleken dat de boel de boel laten niet altijd de weg van de minste weerstand is. Toch, de boules blijft de boules. Althans, dit jaar nog. Almaar luidere stemmen die opgaan voor een einde aan AmFiBoules en een geboorte van PetanqueFiBi hebben wij met succes weten te verstommen. Voor wat er volgend jaar gebeurt kan ondergetekende echter niet meer instaan. Daarom, misschien wel voor het laatst, zullen op vrijdagmiddag 15 juni vanaf 16:00 docenten en studenten gezamenlijk een balletje opwerpen op ’t Amstelveld in het kader van ‘AmFiBoules’.
 
Diezelfde avond wordt het huidig bestuur but-vrij verklaart. Waar u een dag eerder getuige kon zijn van een wereldlijke hoogmis zal deze ditmaal simpelweg bovenaards zijn. De Vierde Algemene Ledenvergadering is een culminatie van één jaar cumulatieve beraadslagingen. Meerdere notulen moeten worden afgehamerd. Er zal een nieuw bestuur zijn. Zij zullen een handoplegging plegen. Het raam zal openstaan. Dit alles belooft wat, sterker nog, dat zweer ik, met de hand op… Komt u op tijd, de voorzitter opent de vergadering om 20:00 in Het Gespuis. De relevante stukken zullen leden zodadelijk ontvangen.
 
Als u daar dan bent op die ALV, probeert u dan in al het tumult nog eens goed om u heen te kijken en de ruimte in u op te nemen. Het zou zomaar kunnen dat u die avond voor het laatst in Spuistraat 47A tijd zult doorbrengen. Het Gespuis in huidige vorm zal worden opgedoekt. Opdat de schok volgend jaar minder hevig is neemt AmFiBios vast een voorschot op een Het Gespuis-loos tijdperk. Althans, AmFiBi weet het gespuis nog altijd te vinden, zij het in andere gedaanten. Het gespuis vinden we bij de (voormalige) krakers van Filmhuis Cavia (Van Hallstraat 52-I) alwaar op maandagavond 18 juni een nieuwe episode in de geschiedenis van AmFiBios zal aanbreken. Tot nu heeft AmFiBi de zoogdieren op een afstandje gehouden. Omdat een nieuw contact nog altijd spannend is hopen wij met een filmavond in thema u aan het idee te laten wennen. De film die daarom zal worden vertoont is Alien (1979). Vanaf 20:00 kunt u binnenkomen en de spreker zal om 20:30 diens zegje doen. Een passende spreker wordt nog gezocht, ziet u uzelf dat wel doen? Stuurt u ons dan een mailtje naar: ikziemezelfdatweldoen@amfibi.nl.
 
Een jaar lang hebben wij u maandelijks meegesleept naar theaters en concertzalen verspreid over de stad om u te confronteren met wat een select gezelschap: de Kultuurkamer, de moeite waard achtte. Welnu, het jaar is zo goed als ten einde en de Kultuurkamer kan zich nog eenmaal laten gelden. Zij dompelt u onder in de crème de la crème van de Hollandse hoogcultuur: het Holland Festival. Op donderdag 21 juni bezoeken wij, in Koninklijk Theater Carré, Romeinse Tragedies van (nu nog) Toneelgroep Amsterdam. Misschien wel een van de best gewaardeerde toneelstukken die het toneel in de afgelopen tien jaar internationaal heeft voortgebracht. In een marathonvoorstelling van 5,5 uur (op 21 juni heeft u immers genoeg tijd om van de zon te genieten) worden drie stukken van Shakespeare (Coriolanus, Julius Caesar en Antonius & Cleopatra) samengebracht. U kunt er heen voor een schamel tientje. U meldt zich aan door dit bedrag over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van ‘Studievereniging AmFiBi’ en een mailtje te sturen naar ookikbenachtenswaardig@amfibi.nl. Wij verzamelen om 17:30 voor de ingang van Koninklijk Theater Carré.
 
Zowel trappen als ballen zijn inmiddels al aan bod gekomen in dit schrijven. Voetbal! U kunt zich nog even aanmelden om aan het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen deel te nemen namens AmFiBi op donderdag 28 juni: zekernietrond@amfibi.nl. Maar u kunt uiteraard ook gewoon komen om onze kampioenen in spe naar die cup te schreeuwen. Dat kunt u doen van 13:00 tot 17:00 op Sportpark Spieringhorn (Seineweg 11). Houdt u gedeisd!
 
Ten slotte. Een jaar lang heb ik u tenminste maandelijks van inlichtingen voorzien. Nu, mijn taak als Secretaris zit er op wat betreft deze mensualiteit. Ik wil u graag bedanken voor de aandacht en het (on)begrip. Het was mij een genoegen uw secreet te mogen zijn. En dan resten mij nu enkel nog de woorden: “Open de lamellen! Open de lamellen! In vredesnaam!”.
 
Liefs,
 
Uw Binding
 
 
TL∴NG
 
Donderdag 7 juni, 20:00 — Symposium: ‘De Lokroep van het Niet-Menselijke Dier’ — Sociëteit Sexyland (Ms. van Riemsdijkweg 39);
Vrijdag 8 juni, 15:00 — Mars voor Onderwijs — Verzamelen bij het voormalige Atrium;
​Tot en met zondag 10 juni — Inzendingen sturen naar — hetamfibischtijdschrift@gmail.com;
Dinsdag 12 juni — HET!-borrel — Bij Inge;
Donderdag 14 juni, 20:15 — Spinozalezing Susan Wolf — Oude Lutherse Kerk (Singel 411);
Vrijdag 15 juni, 16:00 — AmFiBoules — Het Amstelveld;
Vrijdag 15 juni, 20:00 — ALV IV — Het Gespuis;
Maandag 18 juni, 20:30 — AmFiBios: Alien — Filmhuis Cavia (Van Hallstraat 52-I);
Donderdag 21 juni, 17:30 — Kultuurkamer: Romeinse Tragedies — Koninklijk Theater Carré;
Donderdag 28 juni, 13:00 — Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen — Sportpark Spieringhorn.

05. juni 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *