Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

Februari: Levenslust; AmFiBios: Vet Gay; Spelletjesavond; Schaatsen; Wintergasten; Boeken ophalen

Waarde leden,

Voor ons breekt de nieuwe maand morgenochtend aan. Dat middels het luisteren naar Silence in de Oude Kerk. Silence is een stuk van componist en audiovisueel kunstenaar Claire Singer. Het wordt een ‘contemplatief tegengeluid in een hectische binnenstad’ genoemd. De contemplatie komt met de zon: we verzamelen tien minuten voor aanvang op het Ouderkerksplein, en dat is om 7:50. Als u mee wilt dient u te mailen naar doemijdanmaarwatvandiecontemplatie@amfibi.nl, en 4 euro over te maken naar NL59TRIO0212164457. Als u een museumjaarkaart heeft kunt u hier gratis naartoe, dan raden we aan om kaarten te reserveren via de site. Hier is ook meer informatie te vinden. Verder excuus voor de ietwat laat te noemen aankondiging per mail.

Na de stilte komt de poëzie. Volgende week woensdag 8 februari begint om 20:30 AmFiBildung: (levens)lust. Na de thema’s ‘Wanorde’ en ‘Het Einde’ is er met levenslust een onwennig gebrek aan zwaarmoedigheid, maar geen gebrek aan poëtisch potentieel. We komen bijeen in de bibliotheek van de Richel ten einde elkaar allerhande teksten aan de hand van het thema voor te dragen. Dit kan proza of poëzie zijn; u kunt voordrager of toehoorder zijn.

Op maandag 13 februari is het Gespuis (Spuistraat 47a) het decor van AmFiBios: Vet Gay. Dat houdt in dat vanaf 20:00, onder leiding van grootkikvors Harriet Bergman, de film ‘Chicken Run’ en de documentaire ‘Paris is burning’ bekeken worden. De coherentie van deze films wordt gekenschetst door de woorden ’totaal anders, net zo gay.’

Vervolgens geeft de Spelletjesavond sjeu aan uw woensdagavond 15 februari. Deze begint om 21:00 en wel in Spelletjescafé Twee Klaveren (De Clercqstraat 136).

De week hierop, op maandag 20 februari, gaan we om 12:00 schaatsen op de Jaap Edenbaan. We verzamelen voor de ingang. Mail, als u meewilt, naar ijzer@amfibi.nl, en maak 4 euro over naar NL59TRIO0212164457. Schaatsen kunt u ter plekke huren voor 6 euro.

Op donderdag 23 februari is Gijs van Donselaar het onderwerp van Wintergasten. De Dons wordt aan de spreekwoordelijke tand gevoeld over filosofie en jeu-de-boulen door grootkikvors Rianne van Dam. Wintergasten is van 18:00 tot 21:00 in PCH 1.04.

De maand wordt afgesloten op dinsdag 28 februari met een familieborrel, opdat we elkaars nesten kunnen besnuffelen. De borrel begint gewoon om 21:00 en is vooral gewoon bij Inge. (Rapenburgerstraat 169)

Enfin: nog twee zaken. Ten eerste kunt u volgende week uw boeken, indien besteld, ophalen op het Hok (Oude Turfmarkt 141, Kamer 1.12). Dat kan op maandag 15:00-18:00, op dinsdag 12:00-14:30, op woensdag 11:00-17:30 of op donderdag 10:00-12:30.

Ten tweede komt het Liftweekend eraan. Dat zal plaatsvinden op 17, 18 en 19 maart. We liften naar een – ook voor uw secretaris nog geheime – locatie om daar de bloemen resoluut buiten te gaan zetten. Er volgt nog een mail met specifieke informatie, voor nu kunt u uw agenda vrijhouden en aannemen dat het 55 euro kost.

Liefs, houdt u goed,

Uw studievereniging AmFiBi

Kortom:

3/2 Silence 7:50
8/2 AmFiBildung: (levens)lust 20:30
13/2 AmFiBios: Vet Gay 20:00
15/2 Spelletjesavond 21:00
20/2 Schaatsen 12:00
23/2 Wintergasten: Gijs van Donselaar 18:00
28/2 Familieborrel 21:00
17/3 18/3 19/3 Liftweekend

Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

Januari: Docentenborrel; Studio Ghibli; HET!/Boekenborrel; Hip-Hobbes; Panopticon; JamFibi; Electric Ladyland

Waarde leden,

Het nieuwe begint al ouder te worden. In berekenende anticipatie of naar goed gebruik gaat AmFiBi door als vanouds.

Januari wordt veilig afgetrapt bij Inge. Daar is volgende week dinsdag, dat heet 10 januari, een editie van de tweemaandelijkse docentenborrel. De borrel begint om 20:00 opdat Jacques Bos zijn trein nog kan halen. Voor motivationele doeleinden is uw eerste biertje gratis als u er voor 20:30 bent.

De dag hierna, op woensdag 11 januari, begint om 20:00 AmFiBios: Studio Ghibli. Dat houdt in dat er in het Gespuis twee films van regisseur Hayao Miyazaki worden vertoond. Dat zijn ‘Princess Mononoke’ en ‘Nausicaä of the Valley’. We worden van, wellicht broodnodige, achtergrondinformatie voorzien door Philo Ouweleen, een studente Japans die haar scriptie over deze regisseur heeft gedaan en Princess Mononoke als case-study heeft gebruikt.

De week hierop is er weer een borrel van speciale aard. Ditmaal een HET!/Boekenborrel. U leest het goed, op de avond van dinsdag 17 januari zal de persverse, doorgaans perverse HET! uitgedeeld worden op de borrel. U kunt hier overigens nog tot aankomende zondag stukken naar insturen door deze te mailen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. Om ons die avond op literair vlak geheel bevredigd te voelen is er het boekenaspect van de borrel. Dat houdt in dat u boeken mee kunt nemen waar u vanaf wilt, maar waarvan u denkt dat iemand anders er nog plezier van kan beleven. Deze kunt u op de borrel ruilen voor een boek waarvan hetzelfde geldt, maar dan voor iemand anders.

AmFiBi rolt door en komt aan op donderdag 19 januari. Op die dag zullen er filosofen achter de draaitafel staan bij VLLA (Willem Roelofsstraat 9). Anders gezegd zal Hip-Hobbes: Nasty, Brutish & Short het geval zijn. Kom dansen als een soeverein en doe dit vanaf 22:00.

Op vrijdag 20 januari brengt de Kultuurkamer ons naar het Ostadetheater (Van Ostadestraat 233d) waar die avond Panopticon gespeeld wordt, onder meer door twee kikvorsen. Panopticon is, zoals de naam doet raden, een theatervoorstelling over de macht van het zicht. Mail indien u meewilt uw naam naar toezicht@amfibi.nl en maak vijf euro over naar NL59 TRIO 0212 1644 57. We verzamelen om 20:00 voor het theater.

Woensdag 25 januari is Maloe Melo het decor van JamFibi. Mogelijk úw decor: u kunt zich hier vanaf 21:00 aansluiten bij de jamsessie die hier dan gaande zal zijn. Neem uw gitaar of basgitaar zelf mee, verstekers en drumstel zijn aanwezig.

Op 27 januari, ten slotte, gaan we met KUCH naar Electric Ladyland (Tweede Leliedwarsstraat 5). Wij weten ook nog niet precies wat dat is, maar wel ongeveer. Het is een museum van fluorescerende kunst. De bezoeker heeft, zo stelt het museum, niet louter een observatoire maar ook een participerende rol: de bezoeker maakt het kunstwerk zelf. Wilt u het meemaken? Mail dan naar elektrischedame@amfibi.nl en maak 2.50 over naar NL59 TRIO 0212 1644 57. We verzamelen om 14:00 voor het museum.

Voorts willen wij u nog tippen over een nachtconferentie over de mens in opstand, die vrijdagavond 27 januari gehouden wordt in de SSBA salon van de stadschouwburg. Van 20:00 tot 01:00 wordt er hier gediscussieërd over respectievelijk de mogelijkheid, de praktijk en de waarde van het verzet.

Liefs, houdt u goed,

Uw studievereniging AmFiBi

Kortom:

10/1 20:00-01:00: docentenborrel bij Inge
11/1 20:00-00:00: AmFiBios: Studio Ghibli in het Gespuis
17/1 21:00-01:00: HET!/Boekenborrel bij Inge
19/1 22:00-03:00: Hip-Hobbes: Nasty, Brutish & Short in VLLA
20/1 20:00-00:00: Kultuurkamer: Panopticon in het Ostadetheater
25/1 21:00-01:00: JamFiBi in Maloe Melo
27/1 14:00-16:00: Kuch: Electric Ladyland

Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

December: Sinterklaasborrel; ALV II; Debat Foucault; Pianola; Kerstdiner; De HET!

Waarde leden,

Het gebrek aan licht is inzicht; er is niets nieuws zonder de zon. Het jaar van een student, filosoof te meer, is academisch van aard, en dat type jaar eindigt niet in december maar op een nogal willekeurige dag in een zomermaand. December is een farce en veroorzaakt een hang naar transcendentie, daar het immanente versierd is met wanstaltige kerst-tierelantijnen en kapitalistisch neonlicht.

Immanente Inge is oké. In haar café Waterlooplein 77 zal de Sinterklaasborrel plaatsvinden. Deze begint, aankomende dinsdag 6 december om 21:00, en kenmerkt zich door het gegeven dat er iemand rondloopt tegen wie u terecht zou kunnen zeggen: ‘ben je nou helemaal bemijterd?’, mocht u dat graag willen.

Ja, AmFiBi walst door, en u mag op 8 december aangeven wat u van de cadans vindt. Dan vindt de tweede algemene ledenvergadering vanaf 20:00 plaats in het Gespuis (Spuistraat 77). De notulen van de vorige ALV zijn u reeds toebedeeld, de agenda van de aankomende ALV is bijgevoegd aan deze mail.

Dan iets groots. AmFiBi heeft voor een debat twee Foucault-experts laten invliegen. Daniel Zamora en Mitchell Dean reizen vanuit respectievelijk Cambridge en Kopenhagen naar de Oudemanhuispoort. Hier zullen ze eerst een korte lezing geven over hun positie ten opzichte van Foucault om daar vervolgens met elkaar over in debat te gaan. Ze verschillen nogal van mening. Zamora zet in zijn werk ‘Foucault and neoliberalism’ uiteen dat de duiding van het neoliberalisme door Foucault kortzichtig is. Cru gesteld is zijn pleit om Foucault achter ons te laten. Mitchell Dean, echter, stelt in zijn boek ‘State phobia and civil society’ dat Foucaults werk radicaal van aard en van groot belang is. Het Debat: Thinking (with Foucault) beyond Foucault? vindt donderdag 15 december van 16:00-19:00 plaats in OMHP D0.09, en is ongetwijfeld het bezoeken waard.

De dag hierna, op vrijdag 16 december, gaan we met KUCH luisteren naar onspeelbare muziek. Dat zijn pianoconcerten die elke pianist te machtig zijn. Bij een concert in het Pianolamuseum (Westerstraat 106) staan stukken centraal die speciaal gecomponeerd zijn voor de pianola, onder meer door Strawinsky. Mail voor negen december naar nodeloosingewikkeld@amfibi.nl indien u mee wilt. Maak daarnaast vijf euro over naar NL59TRIO0212164457 o.v.v. uw naam. We verzamelen om 20:00 voor het museum. Klik hier voor meer informatie over het concert.

Dan volgen de tentamenperikelen, gretig afgesloten in het Gespuis op donderdag 23 december met enerzijds het kerstdiner en anderzijds de kerstborrel. Het diner begint om 18:30 en wordt geconstitueerd door het klassiek zelf meebrengen van eet-spul. Als u wilt mee-eten dient u te mailen naar zuurvlees@amfibi.nl. Wees snel daar de plek beperkt is. De borrel begint om 22:00 en hier bent u ook zonder aanmelding zeer welkom.

Daar de lange arm van AmFiBi zich tot in 2017 uitstrekt, reikt hij ook naar uw aandacht voor de HET! publicatie en het eerste AmFiBi-feest van dat jaar. De HET! wordt op de borrel gepubliceerd op dinsdag 17 januari, opdat u het aan uw moeder kunt geven. U schrijft vast wel eens wat. Stuur het in, dat is leuk. Insturen kan, geheel anoniem, door te mailen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. Het eerste AmFiBi-Feest van het jaar zal geschieden in VLLA op donderdag 19 januari, dan weet u dat alvast.

Dan nog het volgende. Het referendum dat nu gehouden wordt is een unicum in de academische gemeenschap. Het is een unieke kans voor de student, en dat bent u, om zich uit te spreken over hoe de universiteit er uit zou moeten zien. Laat deze kans niet onbenut en stem. Dit kan tot 11 december. In uw mailbox staat een mail van de commissie D&D met een link via welke u stemmen kunt. Bij het stemmen wordt er meer informatie gegeven over waar u precies voor stemt. Verder biedt dit filmpje meer uitleg.

Liefs, houdt u goed,

Uw studievereniging AmFiBi

Kortom:

6/12 21:00: Sinterklaasborrel bij Inge.
8/12 20:00: ALV II in het Gespuis.
15/12 16:00: Debat: Thinking (with Foucault) beyond Foucault? Te OMHP D0.09.
16/12 20:00: KUCH: Pianola in het Pianolamuseum.
23/12 18:30: Kerstdiner in het Gespuis.
23/12 22:00: Kerstborrel in het Gespuis.
17/1 21:00: HET!/Boekenborrel bij Inge.
19/1 22:00: AmFiBi-feest in VLLA