November: jAmFiBi; Oktoberrevolutie-/OC-borrel; Kultuurkamer; Lezing; AmFiBildung; AmFiBios; Docentenborrel; Schoen zetten; Soirée; Feest! – Amsterdamse Filosofen Binding

November: jAmFiBi; Oktoberrevolutie-/OC-borrel; Kultuurkamer; Lezing; AmFiBildung; AmFiBios; Docentenborrel; Schoen zetten; Soirée; Feest!

Waarde leden der AmFiBi,

 

Nu voor ons AmFiBiën de winterslaap aanstaande is rijst de vraag hoe we deze natuurlijke neiging weten te onderdrukken. We hebben genoeg betere dingen te doen dan een winter lang ons holletje enkel te verlaten voor een hapje eten, niet? Of uw holletje nu de UB is of uw bed is in dit geval om het even. Het bindmiddel voelt zich toerekeningsvatbaar voor het bij de les houden van de Binding. De afgelopen tijd hebben wij dus een antwoord moeten formuleren op de vraag: wat houdt de AmFiBie woke? In de volgende alinea’s vindt u ons fragmentarische antwoord.

 

Aanstaande maandag zal er een herrijzenis plaatsvinden. jAmFiBi, het gerucht ging rond dat “de muziek eruit was” (bovendien gaat nog steeds het gerucht dat iemand dit daadwerkelijk heeft durven zeggen). Daarop heeft een machtsgreep plaatsgevonden. Twee AmFiBiën beschouwden zichzelf als de hoeders van de kwetsbare AmFiBische vrucht die jAmFiBi is. Inmiddels heeft zich een rijpingsproces voltrokken. En niet alleen dat: jAmFiBi is, in een nieuwe vorm gegoten, voor de toekomst geconserveerd. Waar jAmFiBi voorheen een muzikale viering van de vergankelijkheid was, zal zij nu niet meer machteloos toezien hoe haar producten gegijzeld worden door het heden. De vluchtigheid van de muziek wordt gecompenseerd met het wecken van dood fruit. Op maandag 6 november vindt er een jamsessie plaats (op een door bijtende omstandigheden nog nader te bepalen plek). U kunt vrij lang blijven plakken, de jamsessie duurt voort van 12:30 tot 17:30. In die periode kunt u zo vaak instuiven als u wilt, het liefst met een muziekinstrument ∨ wat fruit.

 

Op de dinsdag die onontkoombaar op de maandag volgt zal een met een thema gekruide borrel plaatsvinden. Dinsdag 7 november, de dag die het aankomende dinsdag is, zal het 100 jaar geleden zijn dat de Oktoberrevolutie begon in St. Petersburg. Tijdens de borrel krijgt u de mogelijkheid om dit feit tot u te laten doordringen. U zult hiervoor zelf het initiatief moeten nemen, AmFiBi wil immers iedere schijn van indoctrinatie vermijden. Uw Secretaris doet wel graag enkele suggesties voor een gepaste herdenking. U kunt bijvoorbeeld reflecteren over de vraag ‘wat heeft 100 jaar Oktoberrevolutie ons nou eigenlijk gebracht?’. U kunt uw wekelijkse pikketanisie vervangen voor een ‘watertje’. U kunt een arbeidslied aanheffen (de Secretaris doet bij dezen expliciet een oproep aan de commissie ‘AmFiArbeidsliederen’: bewijst uw bestaansrecht!). Of u haalt nog eens een herinnering naar boven van revolutionaire kunst (of onkunde) die u recentelijk heeft gezien. U kunt ook ‘in thema’ komen. Wij laten ons graag verrassen. Nota bene: dit waren enkel suggesties, wanneer u hier daadwerkelijk op ingaat dan is dit voor u een volledig vrije keuze.

 

Tijdens deze borrel zal de Opleidingscommissie van Wijsbegeerte aanwezig zijn om verslag te doen van de revolutionaire geest, getapt, niet uit de fles, die op de borrel zal rondwaren. De opleidingscommissie schrijft adviezen over de vorm en inhoud van vakken en de opleiding (hier meer over de OC). In een nader te bepalen hoekje van het café zal de OC zich verschansen met een opschrijfboekje. Zij horen graag welke positieve, danwel negatieve bevindingen u heeft betreffende het onderwijs aan onze opleiding. Van de OC zullen in ieder geval de studentleden Alma, Gaia en Pascal aanwezig zijn.

 

Vervuld van revolutionaire driften en onderwijskundige bedenkingen kunt u direct, na de borrel thuisgekomen, uw UvA-mail openen en uw reflecties institutionaliseren door de vakevaluaties in te vullen. Omwille van een constructieve houding kunt u ook besluiten om een dag later achter een scherm te klimmen. U heeft namelijk nog tot donderdag9 november 10:00om de vakevaluaties in te vullen. Spoor ook uw medestudenten hiertoe aan, want u kent het principe: uw mening is slechts betrouwbaar wanneer een zekere kritische massa de vakevaluatie ook heeft ingevuld.

 

Het invullen van de vakevaluatie is een mooi ritueel om een periode af te sluiten. Met nieuwe ruimte in uw hoofd kunt u zich na dit afscheidgebeuren direct op de toekomst richten. Op 9 november organiseert afdeling wijsbegeerte namelijk ook van 11:00 tot 13:00 een voorlichtingsbijeenkomst over het tweede semester. In het Universiteitstheater wordt u ingelicht over vakken en afstudeertrajecten in het tweede semester. Over deze bijeenkomst vindt u meer informatie in een mail die u al eerder ontving van het tutoraat.

 

Goed. U vraagt zich inmiddels misschien af of AmFiBi zelf ook nog iets op het programma heeft staan. Einde twijfel. Uw maandelijkse ‘stukje cultuur naar de mensen toe’: de Kultuurkamer, slaat ook november niet over. En ook de Kultuurkamer werpt deze maand een blik vooruit, de toekomst in. De toekomst van het theater welteverstaan. Op donderdag 9 november bezoekt de Kultuurkamer de voorstelling Romeo & Juliet aan de Academie voor Theater en Dans. Wanneer de huidige stand van het toneel, de wereld of uw studie u niet bevalt, dan is het aan te bevelen om vast een voorschot te nemen op de toekomst. Meegaan kunt u doen door zich aan te melden met een mail naar vertrouwenindetoekomst@amfibi.nl en €3,- euro over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi onder vermelding van: ‘[Uw naam]: Hogeschool’. Vervolgens dient u op genoemde datum met uw studentenpas om 19:30 voor de Academie voor Theater en Dans (Jodenbreestraat 3) te verschijnen.

 

Nu, de eerste volle week van november is doorgenomen. Maar ook in de tweede week wordt de AmFiBische realiteit, die zich in haar activiteiten ontvouwt, geconstitueerd. De tweede week van november brengt ons in de eerste plaats een lezing. AmFiBi is uitgenodigd om een lezing bij te wonen over controverse in de kunst. Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat Gerard Reve werd vrijgesproken voor godslastering in ‘het ezelproces’. Naar aanleiding daarvan wordt er een documentaire gemaakt over de vrijheid van meningsuiting van de kunstenaar. En naar aanleiding daarvan wordt op woensdag 15 november vanaf 13:00 een lezing georganiseerd over kunstenaars in opspraak. Twee in opspraak gewezen kunstenaars, schrijver A.H.J Dautzenberg die lid werd van pedofielenvereniging ‘Martijn’, en Tinkebell die van haar eigenhandig gewurgde kat een tas maakte, zullen een voordracht doen. Aanwezige studenten mogen ook vragen stellen aan de sprekers. Tijdens de lezing zullen opnames worden gemaakt voor eerder genoemde documentaire. Het decor van de lezing zal dezelfde zijn als dat van het ezelproces: het voormalig Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. U kunt zich aanmelden voor de lezing door te mailen naar katindezak@amfibi.nl, deelname kost niets.

 

Een ode aan onze natuurlijke habitat. Een lofzang op een pakje shag. Een verhaal over queerness. Als u het weet te vinden, neem het dan mee naar AmFiBildung. Op donderdag 16 november stroomt het huis van Momo (Van Eeghenlaan 29B) vanaf 20:00 vol voor AmFiBildung: de AmFiBische voorleesavond voor proza en poëzie rondom een bepaald thema. Het bepaalde thema is ‘vloeibaar’. U bent van harte uitgenodigd om prozaïsche en poëtische geschriften van de tweede hand, rondom het thema ‘vloeibaar’ mee te dragen en voor te lezen.

Het duo dat eerder al haar stempel drukte op jAmFiBi lijkt ook bij AmFiBios sporen te hebben nagelaten. Ook AmFiBios lijkt deze maand niet te kunnen ontkomen aan ‘Vergankelijkheid’. AmFiBios heeft losgelaten dat er een film zal worden vertoond over landen die niet meer bestaan. Verder is bekend dat AmFiBios op 20 november zal plaatsvinden in het u allen inmiddels vertrouwde Gespuis.

 

Zelfs docenten begonnen zich af te vragen wanneer AmFiBi nu eindelijk weer eens een docentenborrel zou organiseren. Op twee manieren is dit frappant. Ten eerste is het fascinerend dat docenten ook zelf hun uitstapje naar de borrel een ‘docentenborrel’ noemen in plaats van een ‘studentenborrel’. Daarnaast hebben onze docenten schijnbaar het idee dat ze niet altíjd welkom zijn. Maar goed, op 21 november organiseert AmFiBi een docentenborrel. Kom vroeg! De docenten zullen er vanaf 19:30 zijn, en in verbloemde taal kunnen wij u vertellen dat de meesten niet tot sluitingstijd blijven hangen. Een andere reden om vroeg te komen is dat tot 20:30 uw eerste drankje op onze kosten is. De ervaring leert dat docenten meerdere malen herinnert moeten worden aan de docentenborrel. Wij hebben hen allen uitgenodigd. Maar, mag uw favoriet absoluut niet ontbreken, dan is het aan te raden hem of haar er persoonlijk nog op attent te maken.

 

Traditiegetrouw komt Sinterklaas ieder jaar langs de borrel. We gaan ervan uit dat Sinterklaas ook dit jaar deze conventie eer zal aandoen en dus met wild geraas halt zal houden bij Inge. Wij hebben de Sint doorgegeven dat wij op 5 december kunnen, hopelijk staat diens agenda dat toe. Als u wilt dat de Sint dan iets voor u meebrengt, dan staat daar wel iets tegenover. Tot en met 21 november kunt u uw schoen komen zetten op Het Hok.

 

November sluiten we af met misschien wel het beste dat de Binding te bieden heeft: de Soirée Musicale et Poétique. Op 29 november zal het podium van Kapitein Zeppos open zijn voor AmFiBiën die zich muzikaal-//poëtisch willen openstellen voor de rest van de Binding. Acts kunnen zich vanaf heden aanmelden met een mail naar SMeP@amfibi.nl waarin u kort aangeeft wat u van plan bent te gaan doen, met wie, wat u daarvoor nodig heeft en hoe lang u denkt dat het gaat duren. Wie slechts toeschouwer wil zijn, een rol die niet onderschat mag worden, geven wij graag mee dat we om 20:00 beginnen met de eerste act.

 

Dit bericht sluit ondergetekende af met een wat halfbakken aankondiging. Wat wij u namelijk kunnen melden is dat AmFiBi op vrijdag 1 december een feest organiseert, meer laten wij nog niet los. Maar, met de kennis van nu kunt u wel vast de volgende stappen doorlopen: neemt een pen en uw agenda terhanden en zorgt dat u op vrijdagavond geen verplichtingen heeft. Door zaterdag kan misschien ook maar beter een streep. Meer informatie volgt spoedig. En vergeet niet te flossen!

 

Verder hopen wij u spoedig te zien,

 

En dat het goed met u gaat,

 

Met innige verheuging,

 

Uw AmFiBi

TL∴NG

 • 6 november (12:30-17:30) — jAmFiBi — Alma’s huis (Nieuwe Uilenburgerstraat 112)
 • 7 november — 100 jaar Oktoberrevolutie-/OC-borrel — Bij Inge
 • 9 november (10:00) — Deadline vakevaluaties — Uw Uva-mail
 • 9 november (11:00-13:00) — Voorlichting tweede semester — Theaterzaal Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16-18)
 • 9 november (19:30) — Kultuurkamer: Romeo & Juliet — Academie voor Theater en Dans (Jodenbreestraat 3)
 • 15 november (13:00) — Lezing: Kunstenaars in opspraak — Voormalig Paleis van Justitie (Prinsengracht 432-436)
 • 16 november — AmFiBildung: Vloeibaar — Bij Momo thuis (Van Eeghenlaan 29B)
 • 20 november (20:00) — AmFiBios: Vergankelijkheid — Het Gespuis (Spuistraat 47A)
 • 21 november (vroeg! 19:30, tot 20:30 eerste drankje gratis) — Docentenborrel — Bij Inge
 • tot 21 november — Uw schoen komen zetten op — Het Hok
 • 29 november (20:00-00:00) — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos (Gebed Zonder End 5)
 • 1 december — Feest!

06. november 2017 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.