Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

Juni: Docentenborrel; Spinoza Lezing; HET!borrel; Voetballen met docenten; ALV; Lentegasten; SKA; AmFiBildung; AmFiBios; Voetbaltoernooi FGW.

Waarde leden,

De bloemen gaan de perken te buiten, de bomen waaien in het honderd, en van overal stroomt klaarte toe als volk voor een voetbalwedstrijd – ook klaarte kan beneveld zijn. Juni doet alles luidkeels leven, alsook uw Binding die deze maand andermaal op parmantige wijze doordenderen zal.

Ter zake is beginnen met de dinsdagavond, de editie van 6 juni. Als u zich dan, nathoudend als een belendend pand, bij Inge aan de toog weet moet u niet schrikken als er plots een docent naast u gezeten is. Het departement is namelijk uitgenodigd ons te vergezellen op de Docentenborrel. Deze begint om 20:00 opdat Jacques Bos zijn trein nog kan halen. Indien u er vóór 20:30 bent is uw eerste drankje op ons.

Vervolgens is op donderdag 8 juni het tweede deel van de Spinoza Lezing van leerstoelhouder Béatrice Longuenesse over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit. Deze lezing is getiteld ‘Twee onwaarschijnlijke bedgenoten: Kant en Freud over moraliteit.’ Hij wordt gehouden in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411) en u kunt er om 20:15 gratis binnenstappen. Klik hier voor meer informatie over het wat van deze avond.

Dan keert men weder naar de dinsdagavond, editie 13 juni. Vanaf 21:00 begint dan de de HET!borrel. Deze borrel is vrij normaal, los van het feit dat de bizarre zaken die uw medefilosofen plachten te schrijven gedrukt en gebundeld worden uitgedeeld. Indien u middels verhalen, gedichten of toelichting van de onomastiek van de Het Mirandabad nog bij wilt dragen aan deze editie van de HET! moet u vooral mailen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. Doe dit uiterlijk zaterdag 10 juni. U kunt ook een vraag naar de rubriek ‘Het Achterwerk’ sturen o.v.v. uw leeftijd. dan zal de redactie u van een filosofisch verantwoorde repliek dienen.

Doordat we schier onverslaanbaar zijn in het voetballen tegen de docenten is er besloten om op woensdag 14 juni te gaan voetballen met de docenten. Indien u mee wenst te doen aan deze vreedzame doch vermakelijke onderneming kunt u mailen naar groenopgras@amfibi.nl. We verzamelen om 17:00 bij Geuzenmiddenmeer (Voorlandpad 15).

De dag hierna, dat heet donderdag 15 juni, zal ALV IV plaatsvinden in Het Gespuis (Spuistraat 47A). Het is de laatste algemene ledenvergadering van het jaar, en dat betekent dat u de bestuursoverdracht, alsmede de notoire chaos die de laatste vergadering steevast tekent verwachten kunt. We hebben u de notulen en de agenda reeds doen toekomen. De vergadering begint om 20:00.

Vervolgens vindt op vrijdag 16 juni het eerder afgezegde Lentegasten plaats. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Niemand minder dan de ons allen bekende Arianna Betti is uitgenodigd als gast, en nu komt ze ook nog. Ze wordt geïnterviewd door kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in de Doelenzaal (UB).

Dan brengt dinsdag 20 juni ons SKA. Dat is het Studentenkoor Amsterdam, dat in samenwerking met het CREA Orkest en vier solisten haar jubileumconcert geeft in het Concertgebouw. Ter viering van dit jubileum – SKA is bijna dertig – wordt een romantisch repertoire ten gehore gebracht. Verdi’s Te deum, Zemlinsky’s Frühlungsbegräbnis en Mahlers Das klagende lied passeren de revue. Indien u dit met de kultuurkamer aan den lijve ondervinden wilt doet u er goed aan om te mailen naar ska@amfibi.nl, en om €7.50 over te maken naar de rekening van AmFiBi, NL59 TRIO 0212 1644 57 o.v.v. uw naam. We verzamelen om 19:50 voor de ingang van het glazen café op de hoek.

Op donderdag 22 juni, vervolgens, zijt u allen welkom in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236). Dit is geen gratuite uitnodiging om eens met Erik een borreltje drinken, hoogstens een aanbeveling. Vanaf 20:00 vindt bij hem thuis AmFiBildung: Geestig plaats. Aldaar kunt u gedichten of korte verhalen of stukjes uit een groter verhaal die u in humoristische of metafysische zin geestig vindt voordragen of door uw medefilosofen voorgedragen krijgen.

De nacht van zaterdag 24 juni vereist vooral uw waakzaamheid. Dan gaan we nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2). AmFiBios draagt er zorg voor dat er de hele nacht lang films worden getoond en ingeleid. Tot dusver staan Stalker onder leiding van Tijmen, Girl interrupted onder leiding van Noor, Legally blonde onder leiding van Tessa en The dreamers onder leiding van Eva op het programma. Er komen nog twee films, inleider incluis, bij dit lijstje. De filmnacht begint gelijk de avond om 18:00. Er zal avondeten aanwezig zijn maar u dient zelf drank mee te nemen. Laat het, indien u mee wilt eten, even weten door te mailen naar braken@amfibi.nl.

Dan vrijdag 30 juni: een belangrijke datum. Nadat we afgelopen jaar na een klotebokkigere penaltyserie de finale verloren hebben ontstaat op die dag ten langen leste de kans op verlichting van de kater middels het lessen van de dorst naar revanche. Van 13:00 tot 18:00 organiseert ALPHA het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. De locatie van het toernooi is nog niet bekend, die krijgt u te horen indien u zich vóór 14 juni aanmeldt door uw naam te mailen naar isbeterdankleio@amfibi.nl.

Ten slotte is het van belang dat u ervan bewust bent dat u volgend jaar intreeweekbegeleider zou kunnen zijn. Indien u deze voorwaardelijke bepaling toekomstig wilt maken en u behalve deze wens van taalkundige aard ook lust heeft eens met zo’n geel bezakte groep studenten in spé door de stad te slenteren dient u te mailen naar opmaat@amfibi.nl. Aanmelden kan in tweetallen. In uw mail dient u van uzelf en uw partner de naam, het mailadres en het telefoonnummer te vermelden. Voorts moet u aangeven welke ‘begeleidersdag’ u bij wilt wonen. U kunt kiezen uit 21 juni, 8 augustus en 16 augustus.

Liefs, houd u goed,

Uw AmFiBi

PS. Uw Secretaris’ tijd zit krap in het heden en mijn schrijven naar u is – hopelijk louter in temporele zin – na deze mail passé. U te schrijven was mij een jaar lang een genoegen. Het gaat u goed.

Kortom:
6/6 20:00 : Docentenborrel bij Inge.
8/6 20:15 : Spinoza Lezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/6 21:00 : HET!borrel bij Inge.
14/6 17:00 : Voetballen met de docenten.
15/6 20:00: ALV IV in Het Gespuis.
16/6 18:00 : Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in de Doelenzaal (UB).
20/6 19:50 : Kultuurkamer: SKA in het Concertgebouw.
22/6 20:00: AmFiBildung: Geestig in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236).
24/6 18:00: AmFiBios: Nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2).
30/6 13:00: Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. Locatie nog bekend te maken.
passé Uw Secretaris.

Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

Mei: Reisborrel; Spinozalezing; Drift; Kultuurkamer; Symposium; AmFiBi-Feest; Heidi Dorudi; Lentegasten; Nihon No Hanga; HET!

Waarde leden,

De noordse mei is arm aan zonneschijn, hij kan zo koud, zo droef, zo guur – hij kan november zijn. De lange dag vindt zijn eind in ´t wolkig westen: ziet, de zon verkwijnt al. Het gros van AmFiBi kiest het hazenpad, en zal van 4 tot 11 mei met de studiereis ten langen leste haar dorst naar zon gelest weten.

Met de Reisborrel krijgt het mentale dorsten naar Thessaloniki fysieke gestalte. Op de laatste borrel voor de reis – op dinsdag 2 mei – is er vanaf 21:00 ruimte voor verheugen en plaats voor ouzo en Griekse spijzerij. Alle goede bedoelingen ten spijt zal het Amsterdamse hop ongetwijfeld over de Griekse anijs prevaleren. Dat wil zeggen: kom ook vooral borrelen als u zich op niets verheugen kunt. Gewoon bij Inge.(Rapenburgerstraat 169)

Op donderdag 11 mei vindt de eerste Spinozalezing van het jaar plaats in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411). Béatrice de Longuenesse is de nieuwe Spinoza leerstoelhouder van de afdeling filosofie, en geeft een lezing onder de titel ‘The perplexing I’. Ze zal verhalen over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit – over de manier waarop ons gebruik van het ‘ik’ onze verhouding tot onszelf en de wereld onthult. De lezing begint om 20:15 en de toegang is schadeloos. Klik hier voor verdere uitweiding over het wat.

Dan organiseren onze sehr geehrte Kollegen van het Driftcollectief op zaterdag 13 mei van 20:00 tot 03:00 het wijsgerig festival Drift in Studio/K. In het kader van het thema – het feit – dat uw vlees zwak en uw geest gewillig is worden er op deze avond lezingen georganiseerd door filosofen die gerenommeerd zijn door verdienste of door potentieel. Of, in de woorden van een illustere oud-Secretaris: ‘Drift is uniek omdat er enerzijds hoogstaande filosofische lezingen zijn, en anderzijds geïnteresseerde studenten die best wel veel drinken.’ Klik hier voor uw kaartjes of een toegewijde uitwijding op de site van Drift zelf.

Vervolgens gaan we op maandag 15 mei met de Kultuurkamer naar Monumentaal. Dit is een dansvoorstelling die zijn titel ontleent aan het feit dat er vier choreografieën ten toneel gespreid zullen worden die in bepaalde kringen stuk voor stuk te boek staan als monumentaal. Hier kunt u meer lezen over het verheven verklaard gedans. Mail naar allezhop@amfibi.nl als u zich aan wilt melden. Maak verder 5 euro over naar ons rekeningnummer: NL 59 TRIO 0212 1644 57. We verzamelen om 20:15 voor de Stadsschouwburg.

Zoals u reeds per mail heeft kunnen vernemen organiseert AmFiBi op donderdag 18 mei het Symposium: The Art of Transition. Van 18:30 tot 23:00 zullen verscheidene bevlogen en soms ingevlogen sprekers u verlichten over de esthetica in het post-communistische tijdperk. Het symposium vindt plaats in Cinetol (Tolstraat 182) en vereist aanmelding. Dat kan door uw naam te mailen naar symposiumartoftransition@gmail.com. Het gebeuren kost u een schamele 3 euro indien u lid van AmFiBi bent. Als dit niet het geval is wordt het een euro duurder. Deze euro’s dienen overgemaakt te worden naar NL51INGB0004166707, opnieuw o.v.v. uw naam.

Dan doet het ons altijd deugd om een AmFiBi-Feest aan te kondigen. Het laatste, laten we zeggen ‘overdekte’ feest van het jaar wordt in het Spinhuis (Torensluis) gegeven. De betreurenswaardige slotsom van allerlei twijfelachtige rendabiliteitsoverwegingen is dat het Spinhuis door de gemeente, ons sociaal-contractueel samenzijn, ontruimd wordt. Om het Spinhuis te vieren, en het op slot gaan – de kladderadatsch – van de Torensluis te betreuren is Lockedown: Smash the Social Contract op zaterdag 20 mei een feit. Daalt vanaf 22:00 de trap af naar de kerker en wordt bevangen, zo niet gevangen door een post-sociaalcontractueel feest dat zijn weerga niet kent.

De week hierna begint op maandag 22 mei met een lezing van filosoof, mensenrechtenactivist en feminist Heidi Dorudi over Hannah Arendt. Ze zal in het specifiek verhalen over de rol die kritisch denken speelt in Arendts werk. De lezing begint om 17:00 in PCH 1.04 en duurt ongeveer een uur.

De dag hierna, dat heet dinsdag 23 mei, wordt er weer een Lentegasten georganiseerd. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Ditmaal is niemand minder dan de ons aller bekende Arianna Betti te gast, en dat bij kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in PCH 1.04.

De maand wordt afgesloten door met KUCH de gang te maken naar het Japanse prentenkabinet Nihon No Hanga. Het museum bezit de grootste collectie van Japanse prenten uit de 20e eeuw. Een opmerkelijke eeuw voor de prentkunst, aangezien deze een eeuw ervoor op sterven na dood lag door toedoen van het florisseren van andere technieken. Op vrijdag 26 mei verzamelen we om 13:30 voor het museum op Keizersgracht 586. Voor de goede orde is het fijn als u mailt als u van plan bent om te komen. Dat kan naar degutswordtmijnpenseel@amfibi.nl. De toegang is gratis.

Zoals u per mail vernomen of anders per ratio beredeneerd heeft zoekt AmFiBi voor het volgende studiejaar een nieuw bestuur. In deze reeds naar u toegezonden mail hebben we uitgeweid over het hoe en het wat van de zoektocht. Kern daarvan was dat u zich uiterlijk op vrijdag 19 mei aan kunt melden door een brief te sturen naar amfibindmiddel@amfibi.nl. Bij dezen wil de sollicitatiecommissie u verder nog op het hart drukken dat u met huidige bestuursleden kunt praten indien u met enig vraagstuk zit omtrent dat idyllische bestuursleven.

Graag sluiten we de mail af met een mededeling namens de redactie van de HET!. Bon Bref houdt deze in dat de volgende HET! legendarisch belooft te worden in het geval dat u bijdraagt. De eerstvolgende editie wordt begin juni gedrukt, stuur vandaag nog uw heerlijke penvruchten op naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com.

Houd u goed, liefs,

Uw AmFiBi

Kortom:
2/5 21:00 : Reisborrel bij Inge.
4/5-11/5 : Studiereis, ergens in Thessaloniki.
11/5 20:15 : Spinozalezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/5 20:00:Drift in Studio/K.
15/5 20:15 : Kultuurkamer: Monumentaal.
18/5 18:30 : Symposium: The Art of Transition in Cinetol.
20/5 22:00: AmFiBi-Feest. Lockedown: Smash the Social Contract in de Torensluis.
22/5 17:00: Lezing Heidi Dorudi over Hannah Arendt in PCH 1.04.
23/5 18:00: Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in PCH 1.04.
26/5 13:30: Kuch: Nihon No Hanga (Keizersgracht 586).

Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

April: Schaaktoernooi; Broc ’n Roli; Loesje; Paaseitjes; Soirée; AmFiBios; Democratisering; Oumou Sangare; AmFiBoules

Waarde leden,

Aprils ontluiken is ontwaken; AmFiBi heeft doorgehaald – ze kent herfst noch winter. De maand begint aankomende woensdag 5 april met het Schaaktoernooi. Vanaf 20:00 kunt u uw schaakcapaciteiten – uw plezier – botvieren in Café de Laurierboom (Laurierstraat 76).

Verder zal er altijd nog een AmFiBi-feest zijn. Dat blijkt; op vrijdag 7 april zal Broc ’n Roli: Een Knokpartij vanaf 22:00 het geval zijn in de Maloe Melo (Lijnbaansgracht 163). Een klassiek gebeuren: het thema is Rock ’n Roll – schroom niet om met uw kleren vet, uw haren vetter in de Broc ’n Rolltempel te verschijnen. (Het wordt vet.)

Op maandag 10 april gaat AmFiBi Schrijven met Loesje. Dat houdt in dat we onder leiding van hen die vaker voor Loesje plachten te schrijven spitsvondigheden à la Loesje gaan formuleren. Dit gebeuren kent ook een goed doel: de gemeente vindt dat stichting Het Gespuis existentiële problemen heeft. Deze vermeende problemen zouden verholpen kunnen worden door meer samenwerking tussen lidorganisaties die inpandigheid in het Gespuis gemeen hebben – Loesje onder meer. Een stukje zingeving dus. De avond begint om 20:00 en is vanzelfsprekend in Het Gespuis (Spuistraat 47a).

Donderdag 13 april vormt de prelude van het paasweekend in de vorm van het fameuze Paaseitjes Zoeken in de Oude Turfmarkt. De eigenlijke spil van het AmFiBi-Hok is de ranglijst van wie er de afgelopen jaren de meeste eitjes gevonden heeft. Anders gezegd is het zoeken naar – of het vinden van – paaseieren een roemrijk gebeuren en daarmee een hete strijd. Als u er koel genoeg voor bent dient u om 12:00 aan de start te staan in het AmFiBi-Hok (Oude Turfmarkt 141, Kamer 1.12). 

Donderdagavond 20 april, vervolgens, is een avond van dien aard dat hij de benaming soirée verdient. De Soirée Musicale et Poétique is de halfjaarlijkse open bak van AmFiBi. Deze bak verzuimt door toedoen van de creatieve potentaten in ons midden nimmer vermakelijk te zijn. Indien uzelf in het bezit bent van een zeker creatief vermogen moedigen we u hartstochtelijk aan om tot aanmelding over te gaan. Dat aanmelden kan middels een mail naar schijnwerper@amfibi.nl (o.v.v. de lengte en de benodigdheden van uw stuk). De Soirée begint om 20:00 in Kapitein Zeppos (Gebed zonder End 5).

Op maandag 24 april organiseert AmFiBios een filmavond waarvoor de coherentie ontleend wordt aan Griekse Weird Wavefilms. Dat heet een coherentie van absurdistische aard. De spreker die ons over deze films zal informeren bestaat vast en zeker, maar we weten nog niet wie diegene is. Wel weten we dat deze spreker – gelijk de avond – om 20:00 begint in Het Gespuis.

Woensdag 26 april kent een tweeledig programma. Het eerste deel van dit programma is de Vervolgbijeenkomst Democratisering. Dat is het vervolg op de bijeenkomst van 21 maart waarbij alle geledingen van het departement filosofie van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van de opleiding. Dit geheel in het kader van de uitslag van het referendum die blijk gaf van onze wil tot democratisering. De vraag hoe we deze democratisering op de baan kunnen krijgen wordt verder besproken, en twee werkgroepen die op de vorige bespreking ontstaan zijn zullen hun ontwikkelingen te berde brengen. Kom vooral langs in de Belle van Zuylenzaal (UB) van 12:00-14:00.

Het tweede deel van woensdag 26 april wordt geleverd door Oumou Sangare. Deze gerenommeerde Malinese zangeres, van wie u zoal hier een impressie kunt krijgen, treedt ’s avonds op in het Muziekgebouw aan het IJ. Over de precieze prijs is de Kultuurkamer nog in onderhandeling; de verzameltijd is 20:00 voor het muziekgebouw. Aanmelden kan middels een mail naar sangare@amfibi.nl. 

Dan komt met vrijdag 28 april het langverwachte AmFiBoules: Jeu de Boulestoernooi. Dit begint om 16:00 op het Amstelveld. Het pétanqueren met docenten blijkt voor velen een danig genot dat men er delirisch van wordt. Enfin: de pastis staat al klaar.

Tot slot de mededeling dat er deze lente weer een HET! uitgegeven zal worden. Begin vooral met schrijven of beter: eindig voortijdig door uw schrijfsels alvast in te sturen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. 

Liefs,

AmFiBi

Kortom:

5/4: 20:00 uur: Schaaktoernooi in Café de Laurierboom;
7/4: 22:00 uur: Broc ’n Roli in de Maloe Melo;
10/4: 20:00 uur: Schrijven met Loesje in Het Gespuis;
13/4: 12:00 uur: paaseitjes zoeken in de Oude Turfmarkt. Verzamelen op het Hok; 
20/4: 20:00 uur: Soirée Musicale et Poétique in Kapitein Zeppos;
24/4: 20:00 uur: AmFiBios: Griekse Weird Wave in Het Gespuis;
26/4: 12:00 uur: Vervolgbijeenkomst Democratisering in de Belle van Zuylenzaal;
26/4: 20:00 uur: Kultuurkamer: Oumou Sangare in het Muziekgebouw aan het IJ;
28/4: 16:00 uur: AmFiBoules: Jeu de Boulestoernooi op het Amstelveld.