Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

December: Feest;Spelletjesavond;Sinterklaasborrel;ALV;HET!;AmFiBios;Kultuurkamer;Kerst-diner/borrel;AmFiTheater

Waarde leden,

Het is donker en december. Waarom toch worden de maanden der duisternis continu miskent? Wie is er op de proppen gekomen met het vereren van het licht? In donkere tijden is het licht een banaliteit. Maar toch, tijdens donkere maanden zoeken de mensen hun toevlucht in lichtzinnigheden. Zouden de maanden van het donker niet vrij moeten blijven van vreemde smetten op haar duister blazoen? In een continue staat van verlichting zien wij alleen wat het daglicht verdragen kan. Houdt u toch de duisternis in ere, geve u de moed niet op. Wie zichzelf in de duisternis stort, wetende dat deze eindig is, behoudt hoop. Wie zich vastklampt aan een zoekend licht lijkt daarmee louter een niet aflatende de angst in stand te houden.

Maar vergist u zich toch niet. Tastend in het duister ontmoeten uw handen elkaar. U AmFiBie, staat er niet alleen voor. Van je hela, hola, houdt u de moed er maar in!

Tastend in het duister valt de schroom van ons af. Het licht dat alles tot banaliteiten verschraald, moet uit. Alleen in het diepste donker zijn wij in staat elkaar daadwerkelijk aan de tand te voelen. Met een goed gevoel aan de tand bijt AmFiBi in december het spits af. December begint met een trance-en-dentale versmelting der zielen in de duisternis. Op vrijdag 1 december vindt Trance and Dental Idealism plaats in de Oude ACTA (Louwesweg 3B2). Het zal beginnen rond een uur of 22:00, het einde van het kauwvermogen bepaalt het einde van het goede tandgevoel.

In de dagen dat velen van u de diep uitgesleten paden van en naar uw verwanten zullen bewandelen, trekt AmFiBi de banden nog eens strak aan. AmFiBi richt zich tot de kern en sleept haar leden erin mee. In de kern gevat komt de Binding neer op het spel. Met het lezen van deze regels bent u al in het AmFiBisch spel verwikkeld. Met het komen naar de spelletjesavond op maandag 4 december komt u tot de kern van de zaak. Dit alles zal plaatsvinden bij Noor en Marijn, wonende op Jekerstraat 38 II, thuis.

Sinterklaas komt borrelen. Op dinsdag 5 december zal de borrel gecentreerd zijn rondom een stereotiepe figuur van een oude witte man. Wij hopen dat u berusting kunt vinden in het feit dat hij en wij het goed menen. Wanneer u uw schoen heeft gezet (dat kon tot 21 november, maar de Sint is de moeilijkste niet, het is vast nog te proberen), zal de goedheiligman voor deze daad een tegenprestatie in pectore hebben.

Op 7 december vergadert AmFiBi de leden weer. Het is dan tijd voor de Tweede Algemene Ledenvergadering der AmFiBi van dit seizoen. Wat betreft de tijd nog een extra kennisgeving. De vergadering zal starten om 20:00, vanaf 19:30 kunt u inlopen.

De beschikbare stukken heeft u al eerder mogen ontvangen. Bij dezen verklaren wij AmFiBestuur onszelf ontvankelijk voor al uw stukken, ingezonden naar de afzender van dit bericht, of gedeponeerd in het voor ons bestemde vakje op de Oude Turfmarkt.

Bovendien; alle middelen die u voorhanden heeft om tot een oplossing van de Eed-vraag te komen, stellen wij graag ter onzer beschikking. Mailt u deze dus naar DeEed@amfibi.nl. Laten we zeggen dat u tot aanstaande zondagnacht (3 december) de tijd heeft om een inzending te plegen.

Mocht u de verbiddelijke tijdschreef van 3 december hebben gemist dan hoeft van uw noeste arbeid, in principe, niets verloren te gaan. U kunt met een paar handige ingrepen het geheel vast omvormen tot een inzending voor Het Boekje van AmFiBi. Op dinsdag 12 december verschijnt namelijk HET! nieuwste Boekje op de borrel. U heeft tot en met zaterdag 9 december om uw kopij aan te leveren middels een bericht aan hetamfibischtijdschrift@gmail.com. HET! Boekje biedt aan diens auteurs geen podium, louter aan hun geschriften. Mocht het podium-aspect van de Soirée Musicale et Poétique u niet bevallen, dan kunt u middels dit Boekje uw pennenvruchten zorgeloos voor het AmFiBisch publiek ter wereld brengen.

Wanneer AmFiBios anime vertoont, kan zij altijd rekenen op vele tekens van leven uit de AmFiBische achterban. De levenstekeningen die deze keer voorbij zullen razen zijn die van de serie Psycho-Pass. Op woensdag 13 december leidt Melle Voncken een aantal afleveringen van de serie in. Om u voor deze vertoning warm te maken zou uw secretaris de serie op basis van wat oppervlakkige internetkennis kunnen vergelijken met een aantal Westerse filmhits, maar dat zou het geheel geen recht doen. En dat zou misschien ook wat voorspelbaar zijn. En dat is dan weer precies waarvoor wij ons moeten hoeden.

Voor de introductie van de volgende passant van onzer revue AmFiBie roepen wij dit keer wel de hulp in van de internetkennis. Een vermaarde gemeenwetenschappelijke publicatie heeft het volgende over haar te melden. De artiest die door de Kultuurkamer bezocht zal worden “maakt intensief gebruik van YouTube [sic] voor de verspreiding van filmopnamen van haar optredens. In de reacties zijn haar minijurkjes [sic] een prominent gespreksonderwerp, maar de meeste critici zijn het erover eens dat het vooral haar pianospel is waarmee ze indruk maakt.” De Kultuurkamer vaart graag op de koers van kenners. De meeste critici weten als het goed is waar zij het over hebben. Daarom gaat de Kultuurkamer op donderdag 14 december naar een concert van Yuya Wang (onder begeleiding van Leonidas Kavakos) in Het Amsterdamse Concertgebouw. Op het programma staan stukken van Janáček, Schubert, Debussy en Bartok. Wij kunnen u voor 10 euro een podiumplaats aanbieden. Wanneer u er een wilt innemen, dan kunt u zich aanmelden met een mail naar debusgemist@amfibi.nl en een overmaking naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van ‘Studievereniging AmFiBi’, onder vermelding van ‘[Uw naam] + heeft tók de bar gehaald!’. Om 19:45 wachten wij u op voor Het Gebouw.

Het feit dat Maarten Coolen, een geliefd docent, inmiddels een halve eeuw aan de Universiteit van Amsterdam doceert en onderzoekt, is de aanleiding voor een symposium. Op 15 december organiseert het Filosofisch Departement het symposium Phenomenology of Love in het Universiteitstheater. Het symposium zal een dag in beslag nemen. Maarten Coolen is, onder anderen, een van de sprekers. U kunt zich voor het symposium aanmelden met een mail naar secr.wijs-fgw@uva.nl met ‘PhenoLove’ in de onderwerpregel. Kennis en liefde zullen kosteloos worden verstrekt.

Toch-toch. Wanneer zowel een week van tentamens als de donkerste der dagen voorbij is kan langzaamaan weer begonnen worden met een zich-op-het-licht-richten. Op het juiste moment brengen wij daarom de piek. Vrijdagavond 22 december staat in het teken van in de eerste plaats het kerstdiner, en in de tweede plaats de kerstborrel in Het Gespuis. Het kerstdiner begint om 18:30, op het menu staat wat udan meebrengt. Het kerstdiner zal voortvloeien in een borrel waar u vanaf een uur of 22:00 welkom bent. Uw deelname aan de eerste verzekert u door zich tijdig aan te melden middels een mail naar kerstverlichting@amfibi.nl. Uw deelname aan de tweede verzekert u door tijdig te komen.

Tenslotte zal uw secreet, bij hoge uitzondering, zijn bestaansrecht uit handen geven. U bent uitgenodigd voor een deelname aan een nieuwe poging tot in-leven-blazing van AmFiTheater. Er is een stuk, er is een regisseur. Nu is het aan u om gezamenlijk het stuk en-scène te mieteren.

AmFiTheater zoekt spelers, want AmFiTheater gaat spelen! En wel ‘De kale zangeres’ van Eugène Ionesco.

Over ‘De kale zangeres’:

Het stuk is een droogkomische opeenstapeling van extreem uitvergrote alledaagse miscommunicaties en andere absurditeiten. Elementaire vragen als ‘Is er altijd iemand aan de deur als er aangebeld wordt?’ dienen zich aan. Sterke parabels zoals die van de slang die de vos met een welgemikte vuistslag op zijn kop slaat komen voorbij. Een brandweercommandant gaat langs bij zijn vrienden om te vragen of er bij hen thuis nog wat te blussen valt. Aldaar heeft een getrouwd stel net ontdekt dat ze elkaar al jaren kennen.

Het zal de eerste keer in bijna veertig jaar tijd zijn dat het stuk op Nederlandse bodem wordt uitgevoerd. Een potentieel historisch belangwekkende gebeurtenis kortom! Wilt u hier deel van uitmaken als zijnde actrice of acteur? Laat door een bericht aan AmFiBi van u horen!

We zullen repeteren op dinsdagen van 20.h tot 22.h, te beginnen in januari. De uitvoering zal vermoedelijk in de tweede helft van april vallen. Kikvors Siard Nicolaï zal de regie op zich nemen.

Tot weerziens,

Liefs,

Uw AmFiBi

TL∴NG

1 december 22:00 — Feest! Trance and Dental Idealism — Oude ACTA, gang 3.2 (Louwesweg 3B2)

tot 3 december 23:59 — Insturen voorstellen voor DeEed@amfibi.nl

4 december 20:00 — Spelletjesavond — Bij Noor en Marijn (Jekerstraat 38 II)

5 december — Sinterklaasborrel — Bij Inge

7 december 19:30 (inloop, 20:00 aanvang) — ALV II — Het Gespuis (Spuistraat 47A)

tot 9 december — Insturen geschriften voor hetamfibischtijdschrift@gmail.com

12 december — HET! borrel — Bij Inge

13 december 20:00 — AmFiBios: Psycho-Pass — Het Gespuis

14 december 19:45 — Kultuurkamer: Yuya Wang & Leonidas Kavakos — Concertgebouw

15 december 09:45-18:00 — Symposium: Phenomenology of Love — Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16-18)

22 december 18:30 — Kerstdiner — Het Gespuis

22 december 22:00 — Kerstborrel — Het Gespuis

AmFiTheater speelt ‘De Kale Zangeres’, u ook?

Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

November: jAmFiBi; Oktoberrevolutie-/OC-borrel; Kultuurkamer; Lezing; AmFiBildung; AmFiBios; Docentenborrel; Schoen zetten; Soirée; Feest!

Waarde leden der AmFiBi,

 

Nu voor ons AmFiBiën de winterslaap aanstaande is rijst de vraag hoe we deze natuurlijke neiging weten te onderdrukken. We hebben genoeg betere dingen te doen dan een winter lang ons holletje enkel te verlaten voor een hapje eten, niet? Of uw holletje nu de UB is of uw bed is in dit geval om het even. Het bindmiddel voelt zich toerekeningsvatbaar voor het bij de les houden van de Binding. De afgelopen tijd hebben wij dus een antwoord moeten formuleren op de vraag: wat houdt de AmFiBie woke? In de volgende alinea’s vindt u ons fragmentarische antwoord.

 

Aanstaande maandag zal er een herrijzenis plaatsvinden. jAmFiBi, het gerucht ging rond dat “de muziek eruit was” (bovendien gaat nog steeds het gerucht dat iemand dit daadwerkelijk heeft durven zeggen). Daarop heeft een machtsgreep plaatsgevonden. Twee AmFiBiën beschouwden zichzelf als de hoeders van de kwetsbare AmFiBische vrucht die jAmFiBi is. Inmiddels heeft zich een rijpingsproces voltrokken. En niet alleen dat: jAmFiBi is, in een nieuwe vorm gegoten, voor de toekomst geconserveerd. Waar jAmFiBi voorheen een muzikale viering van de vergankelijkheid was, zal zij nu niet meer machteloos toezien hoe haar producten gegijzeld worden door het heden. De vluchtigheid van de muziek wordt gecompenseerd met het wecken van dood fruit. Op maandag 6 november vindt er een jamsessie plaats (op een door bijtende omstandigheden nog nader te bepalen plek). U kunt vrij lang blijven plakken, de jamsessie duurt voort van 12:30 tot 17:30. In die periode kunt u zo vaak instuiven als u wilt, het liefst met een muziekinstrument ∨ wat fruit.

 

Op de dinsdag die onontkoombaar op de maandag volgt zal een met een thema gekruide borrel plaatsvinden. Dinsdag 7 november, de dag die het aankomende dinsdag is, zal het 100 jaar geleden zijn dat de Oktoberrevolutie begon in St. Petersburg. Tijdens de borrel krijgt u de mogelijkheid om dit feit tot u te laten doordringen. U zult hiervoor zelf het initiatief moeten nemen, AmFiBi wil immers iedere schijn van indoctrinatie vermijden. Uw Secretaris doet wel graag enkele suggesties voor een gepaste herdenking. U kunt bijvoorbeeld reflecteren over de vraag ‘wat heeft 100 jaar Oktoberrevolutie ons nou eigenlijk gebracht?’. U kunt uw wekelijkse pikketanisie vervangen voor een ‘watertje’. U kunt een arbeidslied aanheffen (de Secretaris doet bij dezen expliciet een oproep aan de commissie ‘AmFiArbeidsliederen’: bewijst uw bestaansrecht!). Of u haalt nog eens een herinnering naar boven van revolutionaire kunst (of onkunde) die u recentelijk heeft gezien. U kunt ook ‘in thema’ komen. Wij laten ons graag verrassen. Nota bene: dit waren enkel suggesties, wanneer u hier daadwerkelijk op ingaat dan is dit voor u een volledig vrije keuze.

 

Tijdens deze borrel zal de Opleidingscommissie van Wijsbegeerte aanwezig zijn om verslag te doen van de revolutionaire geest, getapt, niet uit de fles, die op de borrel zal rondwaren. De opleidingscommissie schrijft adviezen over de vorm en inhoud van vakken en de opleiding (hier meer over de OC). In een nader te bepalen hoekje van het café zal de OC zich verschansen met een opschrijfboekje. Zij horen graag welke positieve, danwel negatieve bevindingen u heeft betreffende het onderwijs aan onze opleiding. Van de OC zullen in ieder geval de studentleden Alma, Gaia en Pascal aanwezig zijn.

 

Vervuld van revolutionaire driften en onderwijskundige bedenkingen kunt u direct, na de borrel thuisgekomen, uw UvA-mail openen en uw reflecties institutionaliseren door de vakevaluaties in te vullen. Omwille van een constructieve houding kunt u ook besluiten om een dag later achter een scherm te klimmen. U heeft namelijk nog tot donderdag9 november 10:00om de vakevaluaties in te vullen. Spoor ook uw medestudenten hiertoe aan, want u kent het principe: uw mening is slechts betrouwbaar wanneer een zekere kritische massa de vakevaluatie ook heeft ingevuld.

 

Het invullen van de vakevaluatie is een mooi ritueel om een periode af te sluiten. Met nieuwe ruimte in uw hoofd kunt u zich na dit afscheidgebeuren direct op de toekomst richten. Op 9 november organiseert afdeling wijsbegeerte namelijk ook van 11:00 tot 13:00 een voorlichtingsbijeenkomst over het tweede semester. In het Universiteitstheater wordt u ingelicht over vakken en afstudeertrajecten in het tweede semester. Over deze bijeenkomst vindt u meer informatie in een mail die u al eerder ontving van het tutoraat.

 

Goed. U vraagt zich inmiddels misschien af of AmFiBi zelf ook nog iets op het programma heeft staan. Einde twijfel. Uw maandelijkse ‘stukje cultuur naar de mensen toe’: de Kultuurkamer, slaat ook november niet over. En ook de Kultuurkamer werpt deze maand een blik vooruit, de toekomst in. De toekomst van het theater welteverstaan. Op donderdag 9 november bezoekt de Kultuurkamer de voorstelling Romeo & Juliet aan de Academie voor Theater en Dans. Wanneer de huidige stand van het toneel, de wereld of uw studie u niet bevalt, dan is het aan te bevelen om vast een voorschot te nemen op de toekomst. Meegaan kunt u doen door zich aan te melden met een mail naar vertrouwenindetoekomst@amfibi.nl en €3,- euro over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi onder vermelding van: ‘[Uw naam]: Hogeschool’. Vervolgens dient u op genoemde datum met uw studentenpas om 19:30 voor de Academie voor Theater en Dans (Jodenbreestraat 3) te verschijnen.

 

Nu, de eerste volle week van november is doorgenomen. Maar ook in de tweede week wordt de AmFiBische realiteit, die zich in haar activiteiten ontvouwt, geconstitueerd. De tweede week van november brengt ons in de eerste plaats een lezing. AmFiBi is uitgenodigd om een lezing bij te wonen over controverse in de kunst. Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat Gerard Reve werd vrijgesproken voor godslastering in ‘het ezelproces’. Naar aanleiding daarvan wordt er een documentaire gemaakt over de vrijheid van meningsuiting van de kunstenaar. En naar aanleiding daarvan wordt op woensdag 15 november vanaf 13:00 een lezing georganiseerd over kunstenaars in opspraak. Twee in opspraak gewezen kunstenaars, schrijver A.H.J Dautzenberg die lid werd van pedofielenvereniging ‘Martijn’, en Tinkebell die van haar eigenhandig gewurgde kat een tas maakte, zullen een voordracht doen. Aanwezige studenten mogen ook vragen stellen aan de sprekers. Tijdens de lezing zullen opnames worden gemaakt voor eerder genoemde documentaire. Het decor van de lezing zal dezelfde zijn als dat van het ezelproces: het voormalig Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. U kunt zich aanmelden voor de lezing door te mailen naar katindezak@amfibi.nl, deelname kost niets.

 

Een ode aan onze natuurlijke habitat. Een lofzang op een pakje shag. Een verhaal over queerness. Als u het weet te vinden, neem het dan mee naar AmFiBildung. Op donderdag 16 november stroomt het huis van Momo (Van Eeghenlaan 29B) vanaf 20:00 vol voor AmFiBildung: de AmFiBische voorleesavond voor proza en poëzie rondom een bepaald thema. Het bepaalde thema is ‘vloeibaar’. U bent van harte uitgenodigd om prozaïsche en poëtische geschriften van de tweede hand, rondom het thema ‘vloeibaar’ mee te dragen en voor te lezen.

Het duo dat eerder al haar stempel drukte op jAmFiBi lijkt ook bij AmFiBios sporen te hebben nagelaten. Ook AmFiBios lijkt deze maand niet te kunnen ontkomen aan ‘Vergankelijkheid’. AmFiBios heeft losgelaten dat er een film zal worden vertoond over landen die niet meer bestaan. Verder is bekend dat AmFiBios op 20 november zal plaatsvinden in het u allen inmiddels vertrouwde Gespuis.

 

Zelfs docenten begonnen zich af te vragen wanneer AmFiBi nu eindelijk weer eens een docentenborrel zou organiseren. Op twee manieren is dit frappant. Ten eerste is het fascinerend dat docenten ook zelf hun uitstapje naar de borrel een ‘docentenborrel’ noemen in plaats van een ‘studentenborrel’. Daarnaast hebben onze docenten schijnbaar het idee dat ze niet altíjd welkom zijn. Maar goed, op 21 november organiseert AmFiBi een docentenborrel. Kom vroeg! De docenten zullen er vanaf 19:30 zijn, en in verbloemde taal kunnen wij u vertellen dat de meesten niet tot sluitingstijd blijven hangen. Een andere reden om vroeg te komen is dat tot 20:30 uw eerste drankje op onze kosten is. De ervaring leert dat docenten meerdere malen herinnert moeten worden aan de docentenborrel. Wij hebben hen allen uitgenodigd. Maar, mag uw favoriet absoluut niet ontbreken, dan is het aan te raden hem of haar er persoonlijk nog op attent te maken.

 

Traditiegetrouw komt Sinterklaas ieder jaar langs de borrel. We gaan ervan uit dat Sinterklaas ook dit jaar deze conventie eer zal aandoen en dus met wild geraas halt zal houden bij Inge. Wij hebben de Sint doorgegeven dat wij op 5 december kunnen, hopelijk staat diens agenda dat toe. Als u wilt dat de Sint dan iets voor u meebrengt, dan staat daar wel iets tegenover. Tot en met 21 november kunt u uw schoen komen zetten op Het Hok.

 

November sluiten we af met misschien wel het beste dat de Binding te bieden heeft: de Soirée Musicale et Poétique. Op 29 november zal het podium van Kapitein Zeppos open zijn voor AmFiBiën die zich muzikaal-//poëtisch willen openstellen voor de rest van de Binding. Acts kunnen zich vanaf heden aanmelden met een mail naar SMeP@amfibi.nl waarin u kort aangeeft wat u van plan bent te gaan doen, met wie, wat u daarvoor nodig heeft en hoe lang u denkt dat het gaat duren. Wie slechts toeschouwer wil zijn, een rol die niet onderschat mag worden, geven wij graag mee dat we om 20:00 beginnen met de eerste act.

 

Dit bericht sluit ondergetekende af met een wat halfbakken aankondiging. Wat wij u namelijk kunnen melden is dat AmFiBi op vrijdag 1 december een feest organiseert, meer laten wij nog niet los. Maar, met de kennis van nu kunt u wel vast de volgende stappen doorlopen: neemt een pen en uw agenda terhanden en zorgt dat u op vrijdagavond geen verplichtingen heeft. Door zaterdag kan misschien ook maar beter een streep. Meer informatie volgt spoedig. En vergeet niet te flossen!

 

Verder hopen wij u spoedig te zien,

 

En dat het goed met u gaat,

 

Met innige verheuging,

 

Uw AmFiBi

TL∴NG

 • 6 november (12:30-17:30) — jAmFiBi — Alma’s huis (Nieuwe Uilenburgerstraat 112)
 • 7 november — 100 jaar Oktoberrevolutie-/OC-borrel — Bij Inge
 • 9 november (10:00) — Deadline vakevaluaties — Uw Uva-mail
 • 9 november (11:00-13:00) — Voorlichting tweede semester — Theaterzaal Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16-18)
 • 9 november (19:30) — Kultuurkamer: Romeo & Juliet — Academie voor Theater en Dans (Jodenbreestraat 3)
 • 15 november (13:00) — Lezing: Kunstenaars in opspraak — Voormalig Paleis van Justitie (Prinsengracht 432-436)
 • 16 november — AmFiBildung: Vloeibaar — Bij Momo thuis (Van Eeghenlaan 29B)
 • 20 november (20:00) — AmFiBios: Vergankelijkheid — Het Gespuis (Spuistraat 47A)
 • 21 november (vroeg! 19:30, tot 20:30 eerste drankje gratis) — Docentenborrel — Bij Inge
 • tot 21 november — Uw schoen komen zetten op — Het Hok
 • 29 november (20:00-00:00) — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos (Gebed Zonder End 5)
 • 1 december — Feest!
Categorieën
Aankondigingsmail Uncategorized

Oktober: Feest!; Wittgenstein; Majakovski/Oktober; AmFiVrijeWil

Waarde leden,

 

“Oktober overvalt ons ieder jaar”. Een waarheid als een koe. Maar wie heeft deze koe in pacht? Wat betreft de waarheid van AmFiBi kan gesteld worden dat het ondergetekende is die het overzicht heeft op de stand van zaken. De Amfibische waarheid ontvouwt zich immers in haar activiteiten. Ondergetekende zal daarom de koe bij de horens te vatten. Dit bericht is de maandelijkse aflossing die wij, als pachters van de koe der Amfibische waarheid, u verschuldigd zijn.

 

Afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden de eerste ALV der AmFiBi van het jaar. Zij heeft al direct gevolgen die aan het eind van dit bericht uit hun doeken zullen komen.

 

Laten we ons in de eerste plaats richten op datgene waarvan wij de kleinste schootsafstand verwijderd zijn. Aankomende week, op donderdag, zal AmFiBi een zoektocht naar zekere kennis(en) op touw zetten. Zekere kennis is in uw studeerkamer ver te zoeken, op een feest loopt u haar zomaar tegen het lijf. Hoe een koe een haas vangt blijft altijd ongewis, maar zeker is het volgende: op 12 oktober brengt AmFiBi u het allereerste feest van het jaar. Om 22:00 begint Knowing Me, Knowing Hume in VLLA (Willem Roelofsstraat 9).

 

Snel daarop volgt de jaarlijks terugkerende vertoning van de film Wittgenstein. Ook dit jaar zal een Wittgenstein-expert de film voor u inleiden. De honneurs zullen worden waargenomen door Deva Waal, zij doet op dit moment een PhD-onderzoek, onder meer is haar onderwerp Wittgenstein. Op 16 oktober bent u vanaf 20:00 welkom bij AmFiBios in Het Gespuis, niet lang daarna zal Deva haar woord doen, niet lang daarna zal de film van start gaan.

 

In het kader van oktober zal de Kultuurkamer wederom ten tonele trekken. Op 20 oktober zal zij u meenemen naar de voorstelling Majakovski/Oktober. 100 jaar na de Russische Revolutie maakt theatergroep De Warme Winkel een voorstelling over de Russische dichter Majakovski, en u kunt er bij zijn. Meegaan kan door te mailen naar koudekermis@amfibi.nl en 5 euro over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 (wat u in de mail plaatst is om het even, vermeldt bij het overmaken van het geld ‘Majakovski/Oktober’). Om 20:00 verzamelen we ons voor de Stadsschouwburg waar ook deze maand de Kultuurkamer haar opwachting weer zal maken.

 

Vanwege de tentamenweek zullen zich in de laatste week van oktober geen activiteiten meer ontvouwen. Dit betekent niet dat de Binding deze week doelloos zal zijn. Een nieuwe commissie van AmFiBi is namelijk op zoek naar leden en bestaansreden. Op de afgelopen ALV heeft AmFiVrijeWil het licht gezien. AmFiVrijeWil gaat op zoek naar vrijwillige arbeid die door de binding uitgevoerd kan worden. Vanaf heden zoekt zij naar arbeid in dubbele betekenis. Ten eerste is AmFiVrijeWil op zoek naar leden die op de hoogte willen blijven van de eventuele projecten waar de commissie arbeid voor kan gebruiken. Ten tweede is AmFiVrijeWil op zoek naar vrije, vrijwillige arbeidsplaatsen. Als u met één van de twee kwesties kunt helpen mailt u dan naar: compassiebilisme@amfibi.nl.

 

We houden het kort deze maand. Maar gelukkig zien wij elkaar aanstaande donderdag.

 

Liefs,

 

Amarinde

 

TL∴NG

 • 12 oktober — Feest! Knowing Me, Knowing Hume — VLLA
 • 16 oktober — AmFiBios: Wittgenstein — Het Gespuis
 • 20 oktober — Kultuurkamer: Majakovski/Oktober — Amsterdamse Stadsschouwburg
 • Meld u aan voor AmFiVrijeWil — compassiebilisme@amfibi.nl