Categorieën
Aankondigingsmail

Sinterklaasbezigheden

Waarde leden,

Een gore oude stoomboot baant zich een weg door de golven. Gitzwarte rook wordt de hemel in gespuwd en vermengd met koude novemberlucht. Op de boeg staat de Goedheiligman, zijn baard en tabberd wapperend in de wind. Het is geen gemakkelijke vaart geweest. Er zijn vijf dagen gepasseerd sinds de boot het ruime sop koos. Onderwijl zijn er meerdere knechten om het leven gekomen door muiterij en krankheid. Eén der pieten had zich zelfs opgesloten in het ruim en aldaar een fatale hoeveelheid kruidnoten gebikt. Toen zijn stoffelijk overschot na enkele dagen werd aangetroffen tussen het snoepgoed was men wegens stank en bederf genoodzaakt de hele voorraad te lozen. Met vochtige ogen had de Sint aangezien dat het water bruinkleurde van het speculaas. Tot overmaat van ramp werd onze Gulle Bisschop geteisterd door een hardnekkige buikloop die hem tot een meerdaagse retraite op het toilet dwong. Thans is echter het einde in zicht: het met cadeaus beladen schip uit Spanje betreedt Noordzeegebied. De Sint tuurt in de verte, hopend een glimp van dijk en duin op te vangen. Voor het eerst in een lange tijd verschijnt er een glimlach op zijn gelaat, want denkend aan Holland herinnert hij zich hoe zoet u bent geweest.

Wat haalt de Goedheiligman dit jaar voor u uit de juten zak? Uw Binding weet het al, maar de lol zou er flink af zijn als we het u simpelweg zouden vertellen. U heeft daarom van 28 november tot en met 2 december om uw schoen te zetten op het Hok. Na het verstrijken van deze periode zult u een fijn presentje in uw muil vinden. Daar zijn wij zeker van; wij ontvingen een brief van de Lieve Grijsaard waarin hij mededeelde zijn rudimentaire, subjectieve moraal te hebben verworpen ten gunste van een meer effectief altruïstische visie. Omwille van het loden lot van een wijsgerig leven en de zware accijns op sigaretten, stelt hij dat de filosofiestudent gunstig uit de overweging is gekomen.

De Sint mag zijn knechten dan wel opgedragen hebben de tuchtroede thuis te laten; ze houden de pennen paraat! AmFiBi biedt haar leden namelijk weer de kans om elkaar wat poëtische panache bij te brengen, en wel in de vorm van een grandioos Sinterklaasgedicht. Hoe gaat dat in haar werk? U maakt uw verlangen om een gedicht aan een willekeurig AmFiBilid op te dragen kenbaar. Vervolgens krijgt u op 28 november te horen wie als brandstof zal dienen voor uw dichterlijk vuur. Dit zal een medelid zijn die tevens een poëem aan het componeren is. Dan heeft u tot en met 4 december om uw opus te schrijven en naar uw Binding op te sturen. De keuze of u uw werk ondertekent met uw eigen titel, die van de Sint, of een venijnige schuilnaam, laten wij de uwe. Ten slotte zullen wij de geprinte gedichten aan de ontvanger overhandigen op de beruchte Sinterklaasborrel, dinsdagavond 6 december. Mocht een ontvanger nou net die avond zijn verhinderd om het geborrel bij te wonen, wordt het gedicht in diens brievenbus geleverd. Geeft aan mee te willen doen met het gedichtenschrijven via vanweinigflairnaarlucebert@amfibi.nl.

Aleer de maand gepasseerd is bezoldigt uw Binding u met wat fijne zaken. U zult kortelings de activiteiten van de laatste en meest feestelijke maand van het kalenderjaar medegedeeld krijgen – er werd in jongstleden mail reeds kort gerept over een heus kerstdiner op de 29e van december (zij die voor waard willen spelen, laat van u horen) – maar eerst is het schoenzetten en dichten geblazen! 

Moge u deze gure dagen heelhuids doorkomen,

Uw Binding

TL;NG

  • Sinterklaasgedichten schrijven – aanmelden tot 28 november via vanweinigflairnaarlucebert@amfibi.nl, gedicht inleveren t/m 4 december, 6 december (Sinterklaasborrel) uitdelen van gedichten
  • Schoentje zetten op het Hok – 28 november t/m 2 december