Categorieën
Aankondigingsmail

Januari

Waarde leden,

U bemerkt dat er weer een jaar is verstreken. Ondanks dat u uit ervaring beter weet, heeft u het gevoel in een nieuw tijdperk te zijn beland. In de ene seconde dat de klok oversloeg naar middernacht werd u op vreemde wijze wakker geschud. De merkwaardige en aan een uniek moment gebonden gewaarwording van een nieuw jaar is een oude bekende. Zij is iedere keer de kamer in komen lopen om twaalf uur precies. Niemand ziet haar behalve u. Ze leunt tegen de deurpost en staart naar u, naar uw vierdimensionale spoor door de kronkelende tunnel van tijd en ruimte. U betrapt zichzelf erop dat u weinig bewust bent geweest van het voorbijglijden van de dagen. Wellicht is dat iets positiefs en heeft u in het moment geleefd, denkt u even, maar dan verwerpt u die gedachte, want wegens de drukte en de zorgen verdwijnt het kordate leven dikwijls naar de achtergrond. U doet pogingen uw bestaan in een kunstig narratief te plaatsen – was dit jaar het lang verwachte jaar van zelfontdekking, van de noodzakelijke afdwaling, de terugkeer naar de kern van de zaak, het vinden van ware liefde, de oneindige resignatie, of het ontwaken uit een vastgeroest dogma? Te midden van het knallende vuurwerk blijft het in uw hoofd akelig stil; een antwoord komt er niet. U bent de diepte in gedoken en met lege handen bovengekomen; vastgelopen. Een gevoel van onmacht komt in u naar boven; u moet uw aandacht snel weer op iets anders richten. U knuffelt uw vrienden, communiceert de beste wensen, en belt uw lieve moeder op, die ergens ver weg een paar doodsbange katten aan het kalmeren is. De figuur in de deurpost is inmiddels, met een teleurgestelde gelaatsuitdrukking, weggelopen. Dan wordt u weer meegevoerd in de stroom van festiviteit en roes. Uren later fietst u met een leeg gevoel richting huis. Diep in gedachten verzonken tuurt u naar de pikzwarte hemel en ziet u fraaie taferelen in het duistere canvas verschijnen die de AmFiBi-activiteiten van de pas gearriveerde maand voorspellen. U kunt ze zich nog goed voor de geest halen, de evenementen van januari:

Ten eerste een belangrijke oproep aan alle mensen die met plezier de pen in de hand nemen. Om de zoveel tijd brengt AmFiBi het blaadje НЕТ! uit. Dat zijn wij eind februari weer van plan. Het is nu aan de AmFiBi-leden om iets in te sturen om het in het blaadje te laten plaatsen. Alle creaties die de zeer kleine redactie van de HET! ontvangt zullen in de uitgave verschijnen (erg uitzonderlijke gevallen daargelaten). Denkt hierbij aan alles wat op papier gedrukt kan worden: gedichten, proza, tekeningen, puzzels, opiniestukken, filosofische betogen, recensies, reclames, en gaat zo maar door. U heeft de keuze om uw werkje anoniem in te zenden of uw naam erbij te vermelden. In het laatste geval zal alleen de redactie weten wie de auteur is en zal diens creatie vooralsnog anoniem het publiek bereiken. Stuurt uw werk in naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com en schroomt geen pretentie of obscuriteit. De deadline voor de inzendingen staat op 20 februari.

Herinneringen aan winters waarin u over sloten, meren, en grachten schaatste komen in u naar boven als u door de miezer fietst. Voorlopig hebben de weergoden ons de toegang tot het ijsparadijs niet gegund. Daarom neemt AmFiBicyclette u, als eerste activiteit des jaars, op woensdag 11 januari mee uit schaatsen op de Jaap Edenbaan. Waar de één op een snelheid van minstens 80 kilometer per uur overstappend door de bochten vliegt, zwiert de ander, wat minder soepel, op eigen tempo voort. Allen zien we u gaarne verschijnen om 16:00 voor de ingang van de Jaap Edenbaan, Radioweg 64. Maakt uw aanwezigheid kenbaar door te mailen naar eerstzwierendanbieren@amfibi.nl. Een kaartje krijgt u met korting van ons en kost 3,50 duiten.

Het is ongebruikelijk dat wij u uitnodigen voor een activiteit in het weekend; zondag is immers een dag van rust, dan wilt u het gebrul van de kikker het liefst buiten de deur houden. Voor wat we deze maand hebben bekokstoofd maken we echter een uitzondering. De Kultuurkamer nodigt u uit om op zondagavond 15 januari naar de voorstelling The Man who fell from the sky van Panama Pictures te komen kijken. De voorstelling exploreert gevoelens van stuurloosheid en ontwrichting middels dans, lucht- en vloeracrobatiek, en live muziek. Het is een poëtische beeldenreeks van de mens die zich moet verhouden tot een constant veranderende omgeving. Wij verzamelen die avond om 19:30 bij de Stadsschouwburg aan het Leidseplein (ITA). Een kaartje met korting kost u €6,50. U kunt zich aanmelden via mannenkomennietzomaaruitdeluchtvallen@amfibi.nl.

Lang geleden bent u uit de ether getrokken en op deze wereld gezet. Het doel van uw bestaan is u nog niet zonder meer duidelijk, maar zo u een modern en verlicht subject bent binnen een individualistische samenleving, alsook een object der menswetenschap, is het niet de schepper die u hier heeft gebracht; de oorsprong van uw wezen en de mal waarin u in uw prille jeugd bent gegoten zijn te herleiden tot een tweetal mensen. Zij zijn uw eerste en scherpste indruk van dit verstoorde type zoogdier geweest. Zij ontzeggen u het vrije gevoel compleet uniek en zelfstandig te zijn, want zij waren er immers eerder en u heeft veel van hen overgenomen – of u dat wilt of niet. En op dinsdagavond 17 januari gebiedt uw Binding u om hen mee te nemen naar de borrel! Dan is het namelijk tijd voor de jaarlijkse ouder/verzorgerborrel. Komt maar op met die vagelijk of overduidelijk herkenbare gelaten en maniertjes, door de jaren gerijpt en tot toekomstblik geworden.

U bent altijd trots geweest op uw alleen-zijn. U droeg de last des levens zelf en nooit was er enig spoor van kwelling op uw gezicht af te lezen. Het huwelijk, of enig ander vorm van partnerschap of binding, veroordeelde u luidkeels als een verstikkend construct en niet meer van deze tijd. Ieder wordt alleen geboren en zal alleen sterven, voegde u er dan aan toe, dus waarom zouden wij ons in de tussentijd voor de gek houden? Met de aanvang van een nieuw jaar voelt uw Binding zich genoodzaakt u erop te wijzen dat u A zegt doch B voelt; in uw hart leeft een eeuwig verlangen naar de Ander, een hunkering naar toegang tot het domein der liefde. Op een avond, tijdens een nieuwjaarsborrel, komt er een vreemd gevoel over u heen en belandt u in een euforische liefdesdroom, vervuld van waardering en genot. Als u uit de bedwelming ontwaakt voelt u zich weer vrij normaal, enigszins vermoeid, maar merkt u een radicale, verfrissende bewustzijnsverandering te hebben ondergaan. De manier waarop u uw medemens aanschouwt is drastisch veranderd en geheel bevrijd van vijandigheid en cynisme – daarginds tussen de massa draaft immers de Ware, en u wilt natuurlijk geen slechte indruk maken. In uw badkamer, op een uitklaptafeltje dat u ereis in een kerstpakket aantrof, pronkt heden ten dage een standbeeld van Hera. Om de Copernicaanse wending in uw sociale leven te vieren organiseert AmFiBi haar tweede feest des jaars: Bachelardparty: de epistemische breuk met het Singel-leven. Ons wetenschapsfilosofische festijn in het thema van het vrijgezellenfeest zal plaatsvinden op donderdag 19 januari bij Oosterbar, Mauritskade 57, vanaf 22:00. Vergeet haar niet een prominente plaats in de agenda te geven!

Vervolgens kunt u naast de schaatsen evenwel de dobbel- en sjoelstenen uit het vet halen, want dan komt AmFiBiceps voor de dag. Deze maand levert onze trouwe sportcommissie een oud-Hollandse spelletjesavond. Denkt hierbij aan sjoelen, koekhappen, spijkerpoepen, yahtzee (ja, heus), en meer. U bent welkom op maandag 23 januari vanaf 19:30 bij Job thuis. Het adres ontvangt u ter reactie op uw aanmelding, die u kunt sturen naar sjoelendrinkenendichten@amfibi.nl.

Verder geschiedt op vrijdagmiddag 27 januari de maandelijkse AmFiVrijewil. Nogmaals kunnen wij langs bij d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321, om een gezellig praatje te maken met de senioren. Wij zien u daar om 13:00. Er gaat een gerucht door de wandelgangen dat er dan een borrel met het thema ‘pride’ dan wel ‘roze’ aan de gang is – uw assistentie bij het opbouwen ervan wordt zeer geapprecieerd. Sluit vooral aan! Meldt uw aanwezigheid via de digitale kanalen door te mailen naar maakdeseniorennietkwaadwantzijzijnnietzobangvoorlevenslang@amfibi.nl.

Diezelfde dag nog, op vrijdagavond 27 januari bent u allen van harte welkom op de Tweede Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar. Dan zal er weer hevig gediscussieerd worden over notulen, commissies, besluiten, financiën, het lot der bij, en het al dan niet rekruteren van Prinses Amalia tot onze wijsgerige orde. Men bespreekt de activiteiten uit verleden en toekomst, zingt levenslustig wat arbeidsliederen, en er zal een geroofd object worden gepresenteerd. De exacte tijd en locatie, alsook de commissielijst en notulen van jongstleden, zullen bijtijds met u worden gedeeld. Wenst u een stuk in te sturen om met de vergadering te delen? Die kunt u alvast zenden naar ingestuktezonden@amfibi.nl.

AmFiBi tracht deze kille wintermaand tevens wat leven in uw bol te blazen met een klassiek kaartspel. Het is namelijk weer tijd voor het jaarlijkse klaverjastoernooi. Haalt uw troeven maar vast uit het vet en spijkert uw seinvaardigheden bij. Het toernooi zal plaatsvinden op maandag 30 januari vanaf 20:00 bij café De Laurierboom. Tevens zal de borrel van dinsdag 24 januari in het teken staan van klaverjassen; dan heeft u de mogelijkheid wat te oefenen, zich te oriënteren op een mogelijke speelpartner, of het spel aan te leren in het geval u zich de regels nog niet wijs heeft gemaakt. Meldt u als duo aan via dreamteam@amfibi.nl.

Tot slot laten we uw zintuigen nog even tintelen van een voorproefje van de onrijpe maand februari.

Vervelend genoeg ligt er wederom een tentamenweek in het verschiet; die van 30 januari. Hoewel deze week niet voor ieder even intensief zal zijn als de vorigen, biedt uw Binding u niettemin een gratis maaltijd aan in de common room van de Oude Turfmarkt. Weest aldaar op woensdagavond 1 februari om 19:00 en eet gezellig mee. Omdat Cariem verstek laat gaan op deze datum zal Daphne zijn plaats innemen; de AmFiBistro zal geheel in het thema staan van Daphnes Delicatessen!

Ten slotte moet u nog even te horen krijgen dat uw Binding op donderdagavond 16 februari van plan is u uit te nodigen voor een Soirée musicale et poétique. Op deze avond, die het zaaltje van bluescafé Maloe Melo als decor gebruikt, heeft u de mogelijkheid om het podium te betreden en iets voor te dragen. Dit kan alles zijn waar u maar zin in heeft, van muziek tot toneel tot het voordragen van proza of poëzie. Denkt vooral alvast na over het fenomenale optreden dat u die avond op nonchalante wijze zult neerzetten.

Van al dat gedagdroom op de fiets komen ongelukken. U fietst over een grote brug en komt akelig dichtbij de trottoirband te rijden. Voor u het weet ligt u languit op de stoep. U bent niet hard gevallen, maar met de klap is alle motivatie die u had om nog door te fietsen vervlogen. U gaat rechtop zitten, met uw rug tegen de leuning van de brug. Ver onder u ligt het water in doodse, kalme stilte. Een koude wind doordringt uw kleding en doet u rillen. Uw ogen vallen dicht en spoedig zet het gedroom zich voort. Met het gevoel te zweven droomt u vreemde dromen die de gebeurtenissen van die nacht met surrealistische ficties verweven. Op een zeker moment bent u op het punt in de geschiedenis aangekomen dat u op de brug zit. Er komt een vrouw in een lange jas langslopen. Net als ze u bijna heeft gepasseerd houdt ze halt en kijkt ze u aan. Ze probeert uw blik te vangen terwijl u naar de stof van haar lange, donkergroene jas blijft staren. Dan lijkt de tijd razendsnel voort te schrijden. De rivier onder u verandert in een wilde vloed en de wind snijdt oorverdovend en ijskoud langs u heen. De zon komt op en gaat weer onder en iedere minuut lijkt u een dag aan ervaring te moeten verwerken. U kijkt de statige vrouwfiguur ten slotte in de ogen. Haar iris is bruingroen met smalle, uitgerekte pupillen. In de bruingroene chaos aanschouwt u dan weer het bruisende en spattende vuur van de zon, dan weer de ijzige vlakten van de maan. Stuntelend gaat u weer op uw benen staan zegt u te zijn gevallen. Er verschijnt een glimlach op haar vreemde doch knappe gezicht. Haar heldere stem hoort u duidelijk over het ruizen van de wind heen als ze antwoordt: ‘Je bent nog steeds aan het vallen.’ Op dat moment volgt er een eigenaardig ontwaken. U ligt tegen de reling aan. Naast u ligt een kat die tevreden spint, met een lange vacht, afwisselend bruin en rood van kleur. Alles is weer kalm en donker. Als u op de fiets stapt en ervandoor gaat tuurt het dier u achterna. Even later komt u thuis aan. Het is buiten nog net zo pikdonker als toen u die nacht voor het eerst naar huis ging. Uw tijdsbesef is als een tollend kompas, maar ergens heeft u de vage herinnering dat u van plan was te slapen. U doucht, poetst de tanden, kleedt zich uit, zuigt de borst vol adem, en stapt in bed. ‘Het is gezien,’ mompelt u, ‘het is niet onopgemerkt gebleven.’ U strekt zich uit en valt in een diepe slaap.

Niets dan goeds,

Uw Binding