Categorieën
Aankondigingsmail

Februari

Waarde leden,

U heeft besloten dat u, om optimaal van het leven te genieten, er niet langer bij na zult denken. Dat is u goed bevallen. De dagelijkse gebeurtenissen hebben de vorm aangenomen van een film of een boeiend boek. U volgt het vaste verloop en staat nauwelijks stil bij wat u zegt, denkt, en doet. Eenieder bemerkt een aangename verandering in uw gedrag; een toevloed van zelfverzekerdheid en spontaniteit. U transformeert tot de persoon die u ten behoeve van een primaire betrekking tot de wereld diende te worden. Men lacht u toe en weet wat hij van u kan verwachten. Zonder dat u haar verschijning had voorspeld, vormt de wereld zich voor uw ogen. Gebeurtenissen in pure vorm, ontdaan van de pervertering der verwachting en berekening. U heeft geen aandacht voor prognose en bent verslaafd aan het voorval. Op de fiets berijdt u de paden en de wegen, rechtstreeks van bestemming naar bestemming. Uw zicht is als een egale, grijze gloed en de geluiden zijn die van mensen, voertuigen, apparaten, en muziek. U valt snel in slaap en ontwaakt, onmiddellijk nadat u de ogen sluit, de volgende dag. Uren gaan voorbij als seconden en weken als dagen. U heeft allerlei herinneringen die geen andere functie hebben dan het in stand houden van de chronologie. Struinend over uw mentale bazaar, ziet u daar de maand februari van het jaar 2023 uitgestald. Achter het kraampje staat een dikke pad vies te zijn. Hij wenkt u dichterbij. Met een diepe, heldere stem spreekt hij over de bezigheden van AmFiBi:

Beginnend met een reminder: u heeft tot 20 februari om iets in te sturen naar de redactie van de HET!, ons eigen blaadje dat anoniem van alles en nog wat publiceert. U kunt alles insturen wat u maar wilt. Wij hopen dat meerderen van u zich door niets laten weerhouden zodat we een divers pallet aan kunstwerkjes kunnen presenteren. Onbegrensde creativiteit, is dat niet het devies? Stuurt uw inzending naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com.

Even een stapje terug, en wel naar het Romeinse Rijk. Lang geleden leefde er in Rome een zekere bisschop Valentinus, die een stel, bestaande uit een heidense soldaat en een christelijke vrouw, trouwde. Het nieuws dat Valentinus heidenen en christenen met elkaar trouwde ging als een lopend vuurtje. Al snel meldden andere stellen zich bij de bisschop. Dit vond keizer Claudius, zacht uitgedrukt, een onfortuinlijk feit. De keizer sommeerde Valentinus naar zijn hof en vroeg om een verklaring. Tot nog grotere ontsteltenis van Claudius, poogde de bisschop, klaarblijkelijk een heuse durfal, hem tot het christendom te bekeren. Claudius liet de bisschop martelen en vermoorden op de 14e van februari. Waar Jezus voor onze zonden stierf, daar stierf de gewaardeerde Valentinus voor ons recht om vrij te zijn in wie we liefhebben. Omdat wij Valentinus’ overtuiging dat de liefde almachtig is en alle autoriteit te boven gaat delen, is deze dag tot dag der geliefden geworden. Ook AmFiBi eert de dag van de hartstocht met een tweetal activiteiten.

Op dinsdagmiddag 14 februari kunt u zich van uw vrije wil bedienen en bent u welkom bij woonzorgcentrum d’Oude Raai om een Valentijnsborrel met de senioren bij te wonen. U kunt een praatje met de bewoners maken, drankjes en versnaperingen uitdelen, en het zorgpersoneel met van alles en nog wat een handje helpen. AmFiVrijewil zal aanvangen om 13:00. Het adres van d’Oude Raai is Ferdinand Bolstraat 321. Om erbij te zijn, stuurt een mail naar devlamdienooituitdooft@amfibi.nl.

Later die dag, op dinsdagavond 14 februari, zal er sprake zijn van onze eigen Valentijnsborrel bij Inge. We bieden u de mogelijkheid om een liefdesbriefje aan onze geweldige gastvrouw Inge te schrijven. Wij zullen de berichten printen en tot een fraaie bundel maken om op de borrel te overhandigen (u mag het versieren en overhandigen vanzelfsprekend ook zelf doen, als u dat even aangeeft). Stuurt uw lofrede naar deliefstewaardin@amfibi.nl. De Valentijnsborrel, als elke andere, vindt plaats in café Waterlooplein 77 aan de Rapenburgerstraat 169 vanaf 21:00.

Het was u reeds bekend: op donderdagavond 16 februari zal de eerste Soirée musicale et poétique van het jaar geschieden! Op deze avond heeft ieder de mogelijkheid om het podium te betreden en haar talenten de vrije loop te laten. Denkt aan toneel, dans, een optreden met uw band, het voordragen van wat gekoesterde gedichten, de première van een nieuw liedje, het ophalen van vijfhonderd decimalen van het getal pi, gaat zo maar door! De avond zal plaatshebben in het zaaltje van Bluescafé Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163, en beginnen om 20:30. Na afloop van alle acts zal er nog even tijd zijn om wat te feesten. Als u wilt optreden, laat het ons weten door een bericht te sturen naar zingenendatsoortdingen@amfibi.nl en vermeldt het als u apparatuur of ander gerei nodig zult hebben.

Voorts organiseert AmFiBios een filmavond, ditmaal in het thema van de animatie. Vertoond zal worden: La Planète Sauvage, een surrealistische animatiefilm van Franse maker René Laloux. De film uit 1973, ook wel bekend als The Fantastic Planet in de Engelstalige wereld, speelt zich af in een verre toekomst. De mens is gevangengezet op een planeet die wordt bewoond door vreemde giganten. De zogeheten Draags, op technologisch en geestelijk gebied ver ontwikkeld, behandelen mensen als ongedierte of huisdieren. Als mensen plotseling toegang krijgen tot de kennis en de technologie van de Draags beginnen de verhoudingen tussen de twee wezens drastisch te veranderen. Voor de film begint zal er een korte lezing zijn.

Bovendien zullen we voorafgaand aan de vertoning van La Planète Sauvage naar de korte Japanse animatiefilm The House of Small Cubes kijken. Deze gaat over een man die steeds verdiepingen op zijn huis blijft bouwen om aan het water te ontkomen nadat zijn dorp is overstroomd, maar dan zijn pijp in het water laat vallen.

Weest op woensdagavond 22 februari om 20:00 bij de Nieuwe Anita, aan de Frederik Hendrikstraat 111. Maakt uw aanwezigheid kenbaar via isdatmetdieengeblauwedudes?@amfibi.nl.

Dan nog iets waar uw Binding vol enthousiasme naar uitkijkt. Met trots presenteren wij: wintergasten met Victor Kal. Victor Kal (1951) was van 1994 tot 2022 universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de UvA. Velen van ons kennen hem van zijn boeiende colleges en de intrigerende debatten en discussies waar hij door de jaren heen aan heeft meegedaan (of misschien zijn verschijning op de jeu-de-boulesbaan). Kal is naast docent ook auteur van meerdere boeken, waaronder De joodse religie in de moderne wijsbegeerte (2000), De list van Spinoza (2020) en Poetins filosoof (verschijnt in maart). Zijn werk exploreert dikwijls de band tussen filosofie en religie. Hij zal worden geïnterviewd door onze eigen Hannah Jansen. U bent welkom op donderdagavond 23 februari in de Doelenzaal van de UB aan de Singel. Het interview vangt aan om 20:00. U kunt zich aanmelden via laatjenietkistendoordieprotofascistvaneenspinoza@amfibi.nl.

Als kind vroeg uw moederlief u wel eens wat u als avondmaaltijd wenste te eten. Enthousiast trok u dan uw mond open, maar eer u iets kon zeggen gaf zij de waarschuwing: “Het mag niet met de letter P beginnen!” Dus hield u zich stil, teleurgesteld. De woorden die op uw lippen hadden gehangen waren natuurlijk ‘poëzie’ en ‘proza’ – misschien zelfs ‘polemiek’. Nu bent u volwassen, min of meer, en kunt u zich zo veel van de P’s bedienen als u maar wilt. Uw drang naar Bildung wordt de vrije loop gelaten. Wij helpen u zelfs een handje, zoals op maandagavond 27 februari, wanneer AmFiBildung u uitnodigt om een avondje gedichten, literaire teksten, en mooie woorden te bewonderen. Denkt vooral even goed na over – of gaat op zoek naar – een werk of woord dat wat gezamenlijke ontferming behoeft. AmFiBildung zal beginnen om 20:00. Als u wilt komen, meldt u aan door een bericht te sturen naar sturmunddrangofwormundslang@amfibi.nl. Vervolgens krijgt u te horen waar u zult samenkomen en eventueel of er verdere richtlijnen voor tekstkeuze zijn.

De dag daarop staat de borrel,van dinsdagavond 28 februari, in het teken van de Februaristaking. Dan roemen wij de grote verzetsactie tegen de Duitse bezetter en herdenken wij haar slachtoffers. De staking vond plaats op 25 en 26 februari 1941, met als aanleiding de recentelijke razzia’s onder de Joodse bevolking en de toenemende macht van de NSB. Pamfletten met de tekst ‘Staakt! Staakt! Staakt!’ werden binnen Amsterdamse bedrijven verspreid en al snel deed de hele stad mee. De trams stonden stil en de fabrieken en kantoren waren leeg. De vonk sloeg over van Amsterdam naar omliggende steden. Met terugwerkende kracht was er, volgens sommige bronnen, sprake van het enige massale, openbare protest tegen de Jodenvervolging in Europa. De staking werd op gewelddadige wijze door de Duitsers beëindigd. Er vielen meerdere doden en de Jodenvervolging zette zich voort.

Wij vragen u allen om in het mooiste rood gekleed bij Inge aan te komen en uw stem alvast op te warmen voor het zingen van arbeidsliederen!

Met betrekking tot februari willen we u er nog aan herinneren dat u op 16 en 20 februari tussen 16:00 en 18:00 welkom bent op het Hok om de boeken die u met korting bij Athenaeum besteld heeft in ontvangst te nemen. Daarnaast kunt u zich, zoals u weet, op 9 februari vanaf 13:00 aanmelden voor de studiereis naar Ljubljana!

Op de valreep vertellen we u nog wat er aan het begin van de maand maart staat te gebeuren. Zo verwelkomen wij u op woensdag 1 maart bij theater Frascati om de voorstelling Wittgenstein bij te wonen. De voorstelling is het eerste deel in een elfdelige serie over de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein. Als soldaat in het Duits-Oostenrijkse leger vocht hij in de loopgraven en hield hij een geheim dagboek bij waarin gedachtespinsels over logica door beschouwingen over religie, seksualiteit, en zelfmoord heen lopen. Het stuk, gemaakt door Bo Tarenskeen, wijdt zich aan deze episode uit Wittgensteins leven en de vraag wat filosofie betekent in oorlogstijd. We verwachten u om 20:30 bij Frascati. Een kaartje krijgt u met korting van ons en kost u €3,50. Stuurt een mail naar waarovermennietsprekenkandaarovermoetmeneentoneelstukmakenwaarinheelveelwordtgesproken@amfibi.nl.

Ten slotte nog een heuglijke aankondiging. Op vrijdagavond 3 maart vindt het volgende AmFiBische Feest plaats! Haar locatie luidt De Ruimte en haar titel Excurs 3 – Space Odysseus: Party Like It’s 2001. Ditmaal neemt uw Binding u mee naar de sterren – en allicht nog veel verder. Houdt haar in het achterhoofd en verschaft haar met een prominente plek in uw agenda. In een tussentijds bericht zal nadere informatie volgen – dit geldt ook voor het beruchte Liftweekend.

Dan houdt het op. Kolkende, onderbewuste spinsels koken over. De psyche zwelt op en barst. Als een lawine komt het uw nietsvermoedende leventje binnenvallen. U bent opeens stilgevallen en neemt peinzend plaats aan tafel. Uw hart bonst en uw gedachten slaan op hol. Driftig denkend begrijpt u niet waarom. Doodstil blijft u zitten, want het is alsof de lucht om u heen bestaat uit scherpe naalden. U ziet uzelf daar zitten, in dat huis, in die stad, in dat land. U ziet mensen in auto’s rijden, over trottoirs lopen, over bruggen fietsen, gesprekken voeren, overvliegen, tunnels graven, zeeën bevaren, huizen bouwen. Het is alsof iedereen over een dun koord loopt. Alles is precair en kan uit balans raken. U bent opgesloten, maar tegelijkertijd te vrij. U zou het liefst in bed gaan liggen en er nooit meer uit komen. In plaats daarvan komt u toch in beweging en verbreekt u een kortstondige betovering. U begint verward rond te rennen en iedereen die maar wil luisteren te vertellen over uw eindeloze twijfel en alle hopeloze problematiek. Soms wordt het u te veel en verliest u van ontsteltenis het vermogen te spreken. Dan valt u in een diepe kuil zonder te schreeuwen. De verlossing komt ten slotte; in de loop der tijd kalmeert uw geest steeds meer. U bent nog altijd even reddeloos, maar minder van streek. Als u wandelt blijft u lang weg en legt u vreemde routes af, en als u fietst, rijdt u overal en nergens. Mensen kunnen u vervullen van afkeer en waardering, walging en verliefdheid. U blijft lang wakker wanneer u eigenlijk moet slapen en staat de volgende dag veel te laat op. U koestert de onleesbaarheid, de aarzeling, en de gemiste kans. Veel stelt u uit en u bent vaak in afwachting van iets dat niet zal komen. Het leven gaat niet aan u voorbij; haar complexiteit schittert in iedere uithoek. Als u schrijft, zijn het ellenlange zinnen. Net als lang zo was, bent u een slachtoffer van het slaapkamerbureau.  

Niets dan liefs,

Uw Binding