December: AmFiBishop; Kultuurkamer; Wintergasten; AmFiBios; Kerstdiner; AmFiVrijewil; etc.

Lieve leden,

De winterkoningin beweegt in de schemer en de wind streelt haar haren van nevelsatijn. De sluitingstijd is vroeg, de sluitertijd korter. Het duizelt ons, tussen water en land gevangen. In de geschriften staat hoe ook God keek en zag dat het niet echt goed was. Het bestaan van zowel land als water was een tegenstelling die niet opgeheven hoefde te worden, maar die in een betreurenswaardig stadium zou blijven steken wanneer niet gesublimeerd in het bestaan van de amfibie. God zwaaide de scepter en zo geschiedde: de paradox vond bestaansrecht. Van deze geschiedenis vertelt de maandmail u. 

Uw stamkroeg is dicht na vijven. U gooit uzelf achterover op een stoel en jammert de wanhoop. Wij moeten ons aan de regels van het spel houden, anders gaan wij ten onder. De mazen in de wet vinden kunnen wij echter wel, gelijk de sluwe Odysseus de geboden listig omzeilt. In een zee van tijd bent u iedere dinsdag van 12.00 tot 17.00 welkom bij Inge, en u kunt ervan verzekerd zijn daar een stel filosofen aan te treffen. Met andere woorden: de Borrel kan niet doorgaan, maar de Borrel gaat wel door. 

Weet u nog, van die liefdesverklaring en de openingszet? Wel, de eerste zetten zijn gespeeld, en wegens groot succes duurt de affaire voort. AmFiBishop keert terug en onze handen strijken de koningen en koninginnen opnieuw door het haar terwijl de stukken immer van positie wisselen. U bent erbij, als revanche op de nederlaag van toen en omdat u inmiddels in volle glorie herrezen bent. Wij schaken op woensdag 1 december vanaf 14.30 in café Waterlooplein 77 – bij Inge, dus. 

De taal is een machtsmiddel en kan nu en dan ook ingezet worden om zich met de macht van de pen tegen de macht van de machtigen te verzetten. AmFiBi sluit zich ook dit jaar weer aan bij Write for Rights van Amnesty International – ‘s werelds grootste schrijfactie om gevangenen die vals beschuldigd zijn vrij te pleiten. De 10e december is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens – wij schrijven met AmFiVrijewil alvast vooruit, dus bent u op donderdag 2 december tussen 12.00 en 18.00 welkom op het Hok om ons te helpen een verzameling brieven aan te leggen. Aanmelden geschiedt via dewiltotschrijven@amfibi.nl

Vrijdenkerij en oproerkraaierij: op woensdag 8 december om 14.30 gaan wij met de Kultuurkamer museumlucht snuiven, en wel in het Amsterdam Museum, dat in samenwerking met het Humanistisch Verbond de tentoonstelling ‘Vrijdenkers: van Spinoza tot nu’ organiseert. Of Spinoza nu een ware vrijdenker was of een man met een verkapte list om een grote gelijkschakeling te bewerkstelligen, blijft in het ongewisse – een enerverende middag kunnen wij u echter wel beloven. Naast ideeën over Spinoza toont de tentoonstelling ook werken van Ed van der Elsken, Tinkebell en Sunny Bergman, onder vele anderen. Bent u nou iemand die denkt: vrij, dat ben ik woensdag wel, leuk! – meld je dan bij ons aan op jijmagookeenmeninghebbenmaaralleenalsjemijnmeninghebt@amfibi.nl en dan kijken wij uit naar uw komst. Uw studentenkaart verleent u gratis toegang.

Nu, de winter vangt bijna aan en wij moeten niet alleen de zon missen, maar ook een geliefd docent op het podium. Laten wij dan eerst het tweede probleem aanpakken en de docent in kwestie in het zonnetje zetten. De Lezingencommissie nodigt u uit voor een Wintergasten met Jasmijn Leeuwenkamp! Jasmijn kunt u onder andere kennen van de dagen waarin zij u inleidde in de praktische filosofie of u onderwees in de politieke actualiteit. Nu heeft zij het lesgeven achter zich gelaten en houdt zij zich als promovendus bezig met antropocentrisme en klimaatverandering. Oud-secretaris Gijs Voskes zal op 9 december drie uur lang een peloton aan vragen op haar af vuren. Daar Gijs momenteel een scriptie schrijft over precies die problematiek waar Jasmijn zich mee bezighoudt, is hij uiterst bekwaam om u een avond vol intellectueel snoepgoed te verschaffen. Daarnaast zal Jasmijn enkele van haar favoriete filosofen en films met ons delen – kortom, dit wilt u niet missen. Waar het snoepgoed is gelegen: in PCH 1.05, van 19.00-22.00. Zien wij u daar? Meld u dan bij ons aan op ikstelookgraagdemenscentraal@amfibi.nl 

De activiteit van het denken is de activiteit van het herkauwen. De spijsvertering en de psyche hebben een geheim verbond dat ligt in de herhaling en bewerking van dat wat men tot zich neemt; intellectualiseren en karamelliseren komen derhalve op hetzelfde neer en het geheim van zowel een goede filosoof als een goede eter is dat ze regelmatig op de universiteit verschijnen: daar zal Lotus voor u koken – weer in de tentamenweek, ditmaal op dinsdag 21 december. Eens zei een wijsgeer dat lichaam en geest gescheiden zijn,  u weet dat dit niet het geval is en dus bestelt u uw maaltijd niet a la descartes maar gewoon a la carte. Aanmelden doet u verder via de mail, maar dat mag ook gewoon aristotelestminute@amfibi.nl

Het arbeidsproces in fabriek en kantoor kan alleen maar worden ontlopen in de aanpassing eraan tijdens de vrije tijd. Bij wijze van ontlopen nodigen wij u uit tot het aanschouwen van een roemruchte futuristische stedelijke dystopie gesitueerd in het jaar 2000, begeleid door opzwepende muziek die aan het denken haar mimetische starheid terugspiegelt. AmFiBios vertoont op de 15e december vanaf 19.00 de film Metropolis, van regisseur Fritz Lang. Dat betekent: een in tweeën gespleten stad verdeeld tussen arbeider en denker, de nachtmerrie van de technologische vooruitgang en de mechanische herhaling, maar ook: de kus, al is het als ongesublimeerde voorlust die aan de begeerte niets prijsgeeft. Doet u allen een zelftest voor u vertrekt (naar het huis van Sander) en meld u aan op dehelewereldwordtdoorhetfiltervandecultuurindustriegeleidmaarikmagikookgewoonevenontspannen@amfibi.nl 

Het kerstfeest is er een van verstikkende gemoedelijkheid, doch een tussenwezen als de amfibie weet zich overal tussen te wringen en zodoende de pure gemoedelijkheid te destilleren. Tussen gelach en zilveren glazen klinkt de roep van de vruchten die wij mogen plukken: KUCH serveert u de zoete wetten der traditie en nodigt u uit voor het jaarlijkse Kerstdiner! Deze vindt plaats op 28 december – de inloop is vanaf 18.30. Wilt u aanschuiven, stuur dan vóór vrijdag 24 december een mailtje naar zielenzaligheid@amfibi.nl waarin u blijk geeft van uw ongebreidelde enthousiasme, alsook van uw telefoonnummer. Mocht u zelf over voldoende huis beschikken en er genoegen in scheppen een klein/middel/groot gezelschap te ontvangen, horen wij dat uiteraard ook graag.

Het jaar voleindigt haar persoonlijke logica, en noodgedwongen volgt dan weer de laatste maand. Graag attendeer ik u erop dat in december nog twee Logicabijlessen plaatsvinden, en wel op 6 december en 20 december van 18.00-20.00 in OMHP C.123. Aanmelden kan nog steeds via dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl

Tot slot verklap ik u alvast de datum van de tweede ALV van het jaar: deze vindt plaats op 28 januari. Waarover later meer. We lopen wel vooruit, maar niet te ver op de zaken. 

Lopen doen we naar het einde van het jaar, dat langzaam haar laatste schillen aflegt. De winterkoningin hult zich in zwijgen – zij dooft het vuur en zoekt een zachtere voetstap. In de schemer drukt zij iets af: de dubbel belichte foto toont ons speelgoed en een klaagzang. Wij leggen ons hoofd op de schouders van een vreemde, die ons op de maat van de muziek naar de laatste akkoorden danst. Muss es sein? Es muss sein. 

Alle liefs, 

Uw Binding

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Belle van Bergeijk (+31647317408) en Jens Rummens (+31621176081). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.

P.P.S Klikt u hier om deel te worden van de Telegram-chat van AmFiBi: https://t.me/joinchat/CLtNOeFkXm5iMTJk

Uitschrijven uit de maillijst van AmFiBi

AmFiBishop – Woensdag 1 december 14.30-17.00 – café Waterloopplein 77. 

AmFiVrijewil: WriteforRights – Donderdag 2 december, 12.00-18.00 – Op het Hok. 

Kultuurkamer: Vrijdenkers: van Spinoza tot nu – Woensdag 8 december 14.30 – Amsterdam Museum, Kalverstraat 92. 

Wintergasten met Jasmijn Leeuwenkamp – Donderdag 9 december 19.00-22.00 – PC-Hoofthuis. 

AmFiBios: Metropolis – Woensdag 15 december 19.00 – Bij Sander thuis. 

Lotus kookt in de tentamenweek – Dinsdag 21 december 18.00-20.00 – Ergens op de Oude Turfmarkt, waarschijnlijk de Common Room. 

Kerstdiner – Dinsdag 28 december, inloop 18.30 – Locatie volgt. 

Logica Bijlessen – 6 december en 20 december, 18.00-20.00 – OMHP C.123.  

ALV II – 28 januari – Locatie volgt. 

Aanmelden voor AmFiVrijewil: dewiltotschrijven@amfibi.nl 

Aanmelden voor de Kultuurkamer: jijmagookeenmeninghebbenmaaralleenalsjemijnmeninghebt@amfibi.nl 

Aanmelden voor AmFiBios: dehelewereldwordtdoorhetfiltervandecultuurindustriegeleidmaarikmagikookgewoonevenontspannen@amfibi.nl 

Aanmelden voor Lotus kookt: aristotelestminute@amfibi.nl 

Aanmelden voor het Kerstdiner: zielenzaligheid@amfibi.nl

Aanmelden voor Logica Bijles: dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl

30. november 2021 by AmFiBi_admin
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment