Categorieën
Aankondigingsmail

December: AmFiBishop; Kultuurkamer; Wintergasten; AmFiBios; Kerstdiner; AmFiVrijewil; etc.

Lieve leden,

De winterkoningin beweegt in de schemer en de wind streelt haar haren van nevelsatijn. De sluitingstijd is vroeg, de sluitertijd korter. Het duizelt ons, tussen water en land gevangen. In de geschriften staat hoe ook God keek en zag dat het niet echt goed was. Het bestaan van zowel land als water was een tegenstelling die niet opgeheven hoefde te worden, maar die in een betreurenswaardig stadium zou blijven steken wanneer niet gesublimeerd in het bestaan van de amfibie. God zwaaide de scepter en zo geschiedde: de paradox vond bestaansrecht. Van deze geschiedenis vertelt de maandmail u. 

Uw stamkroeg is dicht na vijven. U gooit uzelf achterover op een stoel en jammert de wanhoop. Wij moeten ons aan de regels van het spel houden, anders gaan wij ten onder. De mazen in de wet vinden kunnen wij echter wel, gelijk de sluwe Odysseus de geboden listig omzeilt. In een zee van tijd bent u iedere dinsdag van 12.00 tot 17.00 welkom bij Inge, en u kunt ervan verzekerd zijn daar een stel filosofen aan te treffen. Met andere woorden: de Borrel kan niet doorgaan, maar de Borrel gaat wel door. 

Weet u nog, van die liefdesverklaring en de openingszet? Wel, de eerste zetten zijn gespeeld, en wegens groot succes duurt de affaire voort. AmFiBishop keert terug en onze handen strijken de koningen en koninginnen opnieuw door het haar terwijl de stukken immer van positie wisselen. U bent erbij, als revanche op de nederlaag van toen en omdat u inmiddels in volle glorie herrezen bent. Wij schaken op woensdag 1 december vanaf 14.30 in café Waterlooplein 77 – bij Inge, dus. 

De taal is een machtsmiddel en kan nu en dan ook ingezet worden om zich met de macht van de pen tegen de macht van de machtigen te verzetten. AmFiBi sluit zich ook dit jaar weer aan bij Write for Rights van Amnesty International – ‘s werelds grootste schrijfactie om gevangenen die vals beschuldigd zijn vrij te pleiten. De 10e december is het de Internationale Dag van de Rechten van de Mens – wij schrijven met AmFiVrijewil alvast vooruit, dus bent u op donderdag 2 december tussen 12.00 en 18.00 welkom op het Hok om ons te helpen een verzameling brieven aan te leggen. Aanmelden geschiedt via dewiltotschrijven@amfibi.nl

Vrijdenkerij en oproerkraaierij: op woensdag 8 december om 14.30 gaan wij met de Kultuurkamer museumlucht snuiven, en wel in het Amsterdam Museum, dat in samenwerking met het Humanistisch Verbond de tentoonstelling ‘Vrijdenkers: van Spinoza tot nu’ organiseert. Of Spinoza nu een ware vrijdenker was of een man met een verkapte list om een grote gelijkschakeling te bewerkstelligen, blijft in het ongewisse – een enerverende middag kunnen wij u echter wel beloven. Naast ideeën over Spinoza toont de tentoonstelling ook werken van Ed van der Elsken, Tinkebell en Sunny Bergman, onder vele anderen. Bent u nou iemand die denkt: vrij, dat ben ik woensdag wel, leuk! – meld je dan bij ons aan op jijmagookeenmeninghebbenmaaralleenalsjemijnmeninghebt@amfibi.nl en dan kijken wij uit naar uw komst. Uw studentenkaart verleent u gratis toegang.

Nu, de winter vangt bijna aan en wij moeten niet alleen de zon missen, maar ook een geliefd docent op het podium. Laten wij dan eerst het tweede probleem aanpakken en de docent in kwestie in het zonnetje zetten. De Lezingencommissie nodigt u uit voor een Wintergasten met Jasmijn Leeuwenkamp! Jasmijn kunt u onder andere kennen van de dagen waarin zij u inleidde in de praktische filosofie of u onderwees in de politieke actualiteit. Nu heeft zij het lesgeven achter zich gelaten en houdt zij zich als promovendus bezig met antropocentrisme en klimaatverandering. Oud-secretaris Gijs Voskes zal op 9 december drie uur lang een peloton aan vragen op haar af vuren. Daar Gijs momenteel een scriptie schrijft over precies die problematiek waar Jasmijn zich mee bezighoudt, is hij uiterst bekwaam om u een avond vol intellectueel snoepgoed te verschaffen. Daarnaast zal Jasmijn enkele van haar favoriete filosofen en films met ons delen – kortom, dit wilt u niet missen. Waar het snoepgoed is gelegen: in PCH 1.05, van 19.00-22.00. Zien wij u daar? Meld u dan bij ons aan op ikstelookgraagdemenscentraal@amfibi.nl 

De activiteit van het denken is de activiteit van het herkauwen. De spijsvertering en de psyche hebben een geheim verbond dat ligt in de herhaling en bewerking van dat wat men tot zich neemt; intellectualiseren en karamelliseren komen derhalve op hetzelfde neer en het geheim van zowel een goede filosoof als een goede eter is dat ze regelmatig op de universiteit verschijnen: daar zal Lotus voor u koken – weer in de tentamenweek, ditmaal op dinsdag 21 december. Eens zei een wijsgeer dat lichaam en geest gescheiden zijn,  u weet dat dit niet het geval is en dus bestelt u uw maaltijd niet a la descartes maar gewoon a la carte. Aanmelden doet u verder via de mail, maar dat mag ook gewoon aristotelestminute@amfibi.nl

Het arbeidsproces in fabriek en kantoor kan alleen maar worden ontlopen in de aanpassing eraan tijdens de vrije tijd. Bij wijze van ontlopen nodigen wij u uit tot het aanschouwen van een roemruchte futuristische stedelijke dystopie gesitueerd in het jaar 2000, begeleid door opzwepende muziek die aan het denken haar mimetische starheid terugspiegelt. AmFiBios vertoont op de 15e december vanaf 19.00 de film Metropolis, van regisseur Fritz Lang. Dat betekent: een in tweeën gespleten stad verdeeld tussen arbeider en denker, de nachtmerrie van de technologische vooruitgang en de mechanische herhaling, maar ook: de kus, al is het als ongesublimeerde voorlust die aan de begeerte niets prijsgeeft. Doet u allen een zelftest voor u vertrekt (naar het huis van Sander) en meld u aan op dehelewereldwordtdoorhetfiltervandecultuurindustriegeleidmaarikmagikookgewoonevenontspannen@amfibi.nl 

Het kerstfeest is er een van verstikkende gemoedelijkheid, doch een tussenwezen als de amfibie weet zich overal tussen te wringen en zodoende de pure gemoedelijkheid te destilleren. Tussen gelach en zilveren glazen klinkt de roep van de vruchten die wij mogen plukken: KUCH serveert u de zoete wetten der traditie en nodigt u uit voor het jaarlijkse Kerstdiner! Deze vindt plaats op 28 december – de inloop is vanaf 18.30. Wilt u aanschuiven, stuur dan vóór vrijdag 24 december een mailtje naar zielenzaligheid@amfibi.nl waarin u blijk geeft van uw ongebreidelde enthousiasme, alsook van uw telefoonnummer. Mocht u zelf over voldoende huis beschikken en er genoegen in scheppen een klein/middel/groot gezelschap te ontvangen, horen wij dat uiteraard ook graag.

Het jaar voleindigt haar persoonlijke logica, en noodgedwongen volgt dan weer de laatste maand. Graag attendeer ik u erop dat in december nog twee Logicabijlessen plaatsvinden, en wel op 6 december en 20 december van 18.00-20.00 in OMHP C.123. Aanmelden kan nog steeds via dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl

Tot slot verklap ik u alvast de datum van de tweede ALV van het jaar: deze vindt plaats op 28 januari. Waarover later meer. We lopen wel vooruit, maar niet te ver op de zaken. 

Lopen doen we naar het einde van het jaar, dat langzaam haar laatste schillen aflegt. De winterkoningin hult zich in zwijgen – zij dooft het vuur en zoekt een zachtere voetstap. In de schemer drukt zij iets af: de dubbel belichte foto toont ons speelgoed en een klaagzang. Wij leggen ons hoofd op de schouders van een vreemde, die ons op de maat van de muziek naar de laatste akkoorden danst. Muss es sein? Es muss sein. 

Alle liefs, 

Uw Binding

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Belle van Bergeijk (+31647317408) en Jens Rummens (+31621176081). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.

P.P.S Klikt u hier om deel te worden van de Telegram-chat van AmFiBi: https://t.me/joinchat/CLtNOeFkXm5iMTJk

Uitschrijven uit de maillijst van AmFiBi

AmFiBishop – Woensdag 1 december 14.30-17.00 – café Waterloopplein 77. 

AmFiVrijewil: WriteforRights – Donderdag 2 december, 12.00-18.00 – Op het Hok. 

Kultuurkamer: Vrijdenkers: van Spinoza tot nu – Woensdag 8 december 14.30 – Amsterdam Museum, Kalverstraat 92. 

Wintergasten met Jasmijn Leeuwenkamp – Donderdag 9 december 19.00-22.00 – PC-Hoofthuis. 

AmFiBios: Metropolis – Woensdag 15 december 19.00 – Bij Sander thuis. 

Lotus kookt in de tentamenweek – Dinsdag 21 december 18.00-20.00 – Ergens op de Oude Turfmarkt, waarschijnlijk de Common Room. 

Kerstdiner – Dinsdag 28 december, inloop 18.30 – Locatie volgt. 

Logica Bijlessen – 6 december en 20 december, 18.00-20.00 – OMHP C.123.  

ALV II – 28 januari – Locatie volgt. 

Aanmelden voor AmFiVrijewil: dewiltotschrijven@amfibi.nl 

Aanmelden voor de Kultuurkamer: jijmagookeenmeninghebbenmaaralleenalsjemijnmeninghebt@amfibi.nl 

Aanmelden voor AmFiBios: dehelewereldwordtdoorhetfiltervandecultuurindustriegeleidmaarikmagikookgewoonevenontspannen@amfibi.nl 

Aanmelden voor Lotus kookt: aristotelestminute@amfibi.nl 

Aanmelden voor het Kerstdiner: zielenzaligheid@amfibi.nl

Aanmelden voor Logica Bijles: dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl

Categorieën
Aankondigingsmail

November; AmFiBishop, Feest!, Complottheorieenavond, AmFiTheater, Kultuurkamer etc.

Lieve leden, 

Wie nu geen huis heeft, zal er geen meer bouwen, wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven en onrustig heen en weer de dreven gaan zoals de wind de bladeren voort zal drijven.

Ik kijk vanachter ramen de regen de wolken uit en nestel mij in wit beddengoed terwijl de bladeren vliegles van de wind krijgen. Uit de oven komen denkstrategieën gehuld in bladerdeeg, argumenten van heinde en verre dwalen in de geur van warme appels door de gangen. U zit ook binnen, naast mij, en weldra beslaan de ramen als de nacht valt. 

Een boomkever ratelt over de grenzen van de taal heen; het regent of het regent niet, dat is alles wat het zeggen wil. De wereld staat scheef en mijn hart klopt als een deurwaarder, ook nu nog op dit late uur – november staat voor de deur, dus laten wij haar binnen.  

Zij stapt over de drempel, en wat ziet zij? Een onbekende ruimte, een torenhoog plafond en onder haar gelakte schoenen een vlak verdeeld in vierenzestig vlakken, zwart en wit. De gloednieuwe commissie AmFiBishop zal op woensdag 3 november haar openingszet presenteren. Een jongen met een kroontje in het haar loopt richting de toren, hij is slechts een pion in het spel, hij is de vreemdeling met het brandende hart en mijn stokpaardje. Wie het spel kent weet dat zelfs het machtigste front te gronde kan gaan door slechts een klein ogenblik van onoplettendheid, en als de strijd gespeeld is en allen teneer gevallen zijn, rolt de koningin richting de koning – zij schaakt hem. (Een liefdesverklaring is als de openingszet bij het schaken: de consequenties zijn niet te overzien.) Vanaf 20.00 uur zullen wij ons wagen aan schaakspel in café De Laurierboom. Schakers van alle niveau’s zijn welkom – als wij u moeten uitleggen wat het woord schaakmat betekent, doen wij dat meer dan graag – en bent u stukken meer geoefend, dan kunt u zich storten in een verhitte strijd met een aan u gewaagd medespeler. Toekijken mag ook, en voor ieder zal de drank rijkelijk vloeien. Graag ontvangen wij uw aanmelding zwart op wit via chess.cominhetecht@amfibi.nl.  

U dacht dat u van Wittgenstein af was, na in oktober de gelijknamige film te hebben gezien, maar goed, geheel in lijn met de aard van de Oostenrijkse logicus zelf volgt er ondanks alles altijd nog een deel twee. Onze zoektocht naar absolute helderheid wordt vervolgd op donderdag 4 november om 21.00, als wij u meenemen naar de premiere van de voorstelling ‘Wittgenstein’ (er zit waarlijk niets achter de taal) in Frascati. Maar welke prijs heeft absolute helderheid? Voor u slechts vier euro’s. In ruil ontvangt u niets minder dan wonderlijk theater over het eeuwige zoeken naar God, seksualiteit en de limieten van de taal. Omdat wij, in disbalans geraakt het medium dat nu juist de grondstof vormt voor de voorstelling, niet aan aanmeldingen per brief doen maar slechts van het internet gebruik maken, kunt u voor een kaartje mailen naar digitaalverwarring@amfibi.nl

U hoorde er al van; het festijn van de twaalfde. Op vrijdag 12 november vanaf 19.00 vindt het tweede amfibische Feest plaats in Jungle (dus niet Sexyland)! Wat betreft het thema laten wij u nog even in het ongewisse; zeker is dat genot en drank u ten deel zullen vallen, en dat u tussen liefde en lust niet hoeft te kiezen. Dat de manifestatie van genot als manipulatie en machtsmiddel, tegelijk kan bestaan met de extase als wijze van verzet tegen de klok, dat weet u al langer. Waar u nog geen weet van heeft, is de fragmentarische onthulling van de waarheid die u ten deel valt bij het toegeven aan een lang gekoesterde wens tot drift. Dat u hiervoor zult betalen met een verlies van autonomie, is bijzaak – die heeft u immers in de morgen alweer teruggewonnen, en bij zijn is nog altijd meemaken. 

Onder de populier loopt een laan, onder die laan lopen twee levens zij aan zij, zij het de een zo’n half dozijn decennia ouder dan de ander. AmFiVrijewil biedt u een uitgelezen kans om hen die zich met de tijd steeds dichter bij een staat van eudaimonia zijn gaan bevinden, aan het kunstgebit te voelen over de inmiddels opgedane wijsheid. (De ouderdom is door Schopenhauer benoemd tot wellicht schoonste levensfase, maar waarom?) Op dinsdag de 16e november vertrekken wij te voet met een groep lieflijke oudjes, of in de volksmond ook wel ‘bejaarden’. De activiteit wordt genoemd; wandelen, en geschiedt in het Amstelpark, vanaf 09:30. Uw aanmelding ontvangen wij graag op aftakeleniskakelen@amfibi.nl

Aardbewoners op een ronde bol temidden van diabolische blikken hebben veelal moeite met rechtop staan – omvallen is een veelgehoorde kwaal en een ziekte van de tijd. In het kader van weten-hoe-te-staan zal filosofiestudent en theaterdocent Chaja op woensdag 17 november vanaf 19.00 een theaterles verzorgen. Hoe op de vloer te staan? Het beste kan men dat als zichzelf doen, omhuld door een aanwezigheid die zich van alle geslotenheid ontdaan heeft. In het teken van performatief aanwezig zijn valt er op de vloer valt niets meer te verbergen – het is kijken en bekeken worden. En nadat u zich ontdaan heeft van de vloek te zijn wie u altijd was, en steeds opnieuw weer samenvalt met uzelf, heeft u om betekenis binnen het spel tot stand te brengen nog steeds de ander nodig; ensemble… Wij verheugen ons op uw aanwezigheid, waarvan u blijk kunt geven door een mail te sturen naar semiotiekopdetheatervloer@amfibi.nl

De maatschappij is intolerant voor complotdenkers geworden en zelfs amateurs worden radicaal gediscrimineerd, dat weten wij allemaal. Voor waarlijke democratie echter, moeten wij nog eenmaal alles wat niet falsifieerbaar is op tafel leggen. Zoals de paranoïcus zijn waanbeelden projecteert op de aan hem gelijk getrokken aarde, mag u het denken kromtrekken, en zich zodoende aan deze reeds van wetenschappelijk totalitarisme blijk gevende beeldspraak onttrekken op maandag 22 november vanaf 19.30 uur, wanneer KUCH u de Complottheorieënavond in cafe ‘t Smalle presenteert. Hebt u de onbewezen waarheid in pacht en moeten wij hiervan kennis nemen? Schroom dan niet. Wij doen niets liever dan het kaartenhuis van de ratio doen trillen opdat de waarheid te pletter slaat. Aanmelden is niet nodig, stuur echter wel een mail met uw complot en eventueel ondersteunend beeldmateriaal naar: kenjedytheorie@amfibi.nl. Bij binnenkomst injecteren wij iets in uw arm, maar dat is verder niets om bang voor te zijn. 

Als u nog niet genoeg heeft van het spel der tradities, en als het kaartenhuis nu eenmaal toch gevallen is, kunt u de kaarten op een hoop gooien en er 32 netjes neerleggen – op dinsdag 23 november vindt de Klaverjasborrel plaats. De kaarten zijn aanwezig, zoek alvast een partner en een wens tot overwinning. – De borrel is op de eerste plaats de borrel, komt ook als u niet speelt! – 

Als de toeter klinkt, zwaait zij de vluchten van de vrucht tot wellens toe naar boven, en in de notendop van de moshpit vinden wij een steeds bewegende cirkel die ronde klanken blaast. Een trombone meent u te kunnen onderscheiden, een fagot, een hobo misschien. AmFiBi doet ook een duit in het doedelzakje en neemt u op donderdag 25 november mee naar een betoverende mix-van-alles ensemble met in ieder geval met veel funk, geblaas en percussie – geheten Gallowstreet! De aanvang is om 20.30 in Paradiso. U kunt zich aanmelden op bombastischfantastisch@amfibi.nl

In een vorige mail beloofden wij u iets over wortels in schoenen. Het klokje heeft getikt en zie daar, de goedheiligman nadert alweer tot u. Van maandag 29 november tot en met vrijdag 3 december mag u uw schoen zetten op ‘t Hok. Donderdagnacht zal dan een edel dier de daken beklimmen, om u temidden van al uw zoetheid en schoolse drift te verblijden met een kleinigheid. 

Wenst u ook nog zelf de pen te laten dansen, om tevens een poëtisch spinsel in ruil te ontvangen? Als u zich wilt wagen aan het schrijven van een Sinterklaasgedicht voor een van uw medestudenten, kunt u zich vóór 16 november bij ons aanmelden, (taalverarming@amfibi.nl), waarna u de naam van uw persoonlijke muze ontvangt. 

De geschreven gedichten zullen zich een weg vinden naar hun ontvanger op dinsdag 30 november, wanneer zij op de Sinterklaasborrel zitten ingeklemd tussen het Grote Boek en de warme schoot van de Sint. Een waardin schenkt u overvloedig bij en de schenker van de koude maand schenkt u presentjes, mits u present bent.

November knikt ons toe, neemt van de kapstok haar jas en daalt geruisloos de ladder af. U mag haar achterna gaan, als u wilt. 

Alle goeds en niets dan goeds, 

Uw Binding

AmFiBisschop: Schaken – 3 november, 20.00. De Laurierboom, Laurierstraat 76. 

AmFiTheater:  ‘Wittgenstein’ – 4 november, 21.00. Frascati, Nes 63. 

Feest – 12 november, 19.00-00.00. Jungle, Tweede van Swindenstraat 26. 

AnmFiVrijewil:  Wandelen –  16 november, 9.20-12.00. Amstelpark. 

AmFiTheater:  Theaterles – 17 november, 19.00 – Buikslotermeerplein 101. 

KUCH: Complottheorieënavond –  22 november – cafe ‘t Smalle, Egelantiersgracht 12H. 

Klaverjasborrel – 23 november. 21.00

Kultuurkamer: Gallowstreet – 25 november, 20.30. Paradiso, Weteringsschans 6. 

Schoen zetten op ‘t Hok – 29 november tot 3 december. 

Sinterklaasborrel – 30 november, 21.00. 

Voor AmFiBisschop mailen naar: chess.cominhetecht@amfibi.nl 

Voor AmFiTheater (Wittgenstein) mailen naar: digitaalverwarring@amfibi.nl 

Voor AmFiVrijewil mailen naar: aftakeleniskakelen@amfibi.nl 

Voor AmFiTheater (les) mailen naar: semiotiekopdetheatervloer@amfibi.nl

Voor de Complottheorieënavond mailen naar: kenjedytheorie@amfibi.nl 

Voor Gallowstreet mailen naar: bombastischfantastisch@amfibi.nl 

Voor een Sinterklaasgedicht mailen naar: taalverarming@amfibi.nl 

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Belle van Bergeijk (+31647317408) en Jens Rummens (+31621176081). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.

P. P S Amarinde zit sinds kort op TikTok instagram, onder de naam @gramfibi. Amarinde kikkert ervan op als je volgt. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Oktober: JamfiBi, AmFiTheater, ALV, AmFiBildung, AmFiBios, Logica Bijles, Het!, etc.

Lieve leden, 

Sinds 1 Dag of 2 is de hemel is opengebroken en zij strooit met bladgoud. Ons teistert al dagen een overvloed aan regen en Cybele troont op de met dennenbomen gekroonde toppen van de Ida en Dyndimus. Zij slaat een ezelsoor in haar Tractatus en synchroon schuift er een blad voor de ochtendzon. Een zoet gelispel brengt de kus en het avondlied zingt: in oktober vertrekken alle dingen huiswaarts; de zeeman naar de zee, de weegschaal naar de gulden middenweg, de filosoof naar de ideeënwereld en de minnaar naar de liefde die verwaarloosd werd. 

Laatst vonden wij onder een barkruk bij Inge een zilveren doosje, en na ontcijfering van de secrete inhoud, lazen wij: ‘Evenementen van de maand oktober – voor hen die de taal der amfibieën spreken’. Welnu, ik zal ze voor u neerpennen en u door de maand leiden, zodat u weet wat u te wachten staat. 

Het is 1789 en zij die getrouwd is met de Zonnekoning schreeuwt vanaf het paleis van Versaille de fameuze woorden: ‘If the people have no bread, let them eat jam’. Uw secretaris verschaft u nimmer met nepnieuws, ‘t is maar hoe meer u weet. 

Op donderdag 7 oktober vanaf 19.00 zal JamFiBi het anjam régime omverwerpen en al klanken blazend in de revolutionaire geest treden. Ik hoor het al, u begrijpt er niets meer van. Wel, het concept is simpel: wij maken muziek (voor de millennial ook wel ‘jammen’ geheten) en onderwijl zal een andere groep filosofen, dat wil zeggen, zij die een jammerlijk ritmegevoel hebben, een ravissante portie zoete jam bereiden. En dit alles bij Philippe thuis, waarvoor aanmelden geschiedt via jamaardeburendan@amfibi.nl. Neemt u uw instrumenten mee, en brengt u wellicht ook fruit, dat u uit de lila bomen plukt; I put my heart in it’s recipe. It makes me see what I want to see, and be what I want to be…

Het tweede geheim dat het doosje bij Inge aan ons onthulde, is het volgende: AmFiTheater verzamelt zich op 14 oktober vanaf 20.00 in café de Nieuwe Anita om met u theater te lezen. Neemt u allen uw favoriete theaterteksten mee, dan kiezen wij ter plekke aan welk drama wij ons wagen. Om erbij te zijn kunt u mailen naar broadwaykikker@amfibi.nl 

Dan graag uw aandacht voor een zeer gewichtige en toch ook zeer leuke aangelegenheid: op 15 oktober vindt de Eerste Algemene Ledenvergadering plaats, en wel in De Sering vanaf 18.00. De notulen en de agenda zullen wij u nog doen toekomen. 

Het woord van de democratie is statisch, politiek correct; dat van de poëzie is stil en draagt haar waarheid onder het lichaam van haar woorden, als een raam dat open staat, en waarvan men zelf het uitzicht kiest. Met AmFiBildung lezen wij poëzie, op maandag de 18e oktober vanaf 19.30 bij Lotus thuis in de Rivierenbuurt. Daar zullen de tapijten de tenor- en altstemmen in de lucht opvangen als duizend kleine muggen die vliegen in de avondzon, temidden van hen die voorlezen en hen die luisteren. Het woord dat als kapstok dient voor de voor te lezen poëtische verpozingen is ditmaal ‘serendipiteit’. Aanmelden kan via softboi@amfibi.nl 

Men kan niet over alles spreken, maar dat waarover niet gesproken kan worden, kan wel getoond. Dat is dan ook precies wat wij zullen doen met AmFiBios: wij hullen ons in zwijgen en vertonen de legendarische film ‘Wittgenstein’, op woensdag 20 oktober om 20.30. Aan het beeld alleen is niet te zien of het waar is of onwaar, want een a priori beeld bestaat niet. Wel is het vertonen van ‘Wittgenstein’ haast een a priori waarheid, dat wil zeggen, een ware traditie binnen het amfibisch geheel, en voor hen onder u die net de chaotische formele werkelijkheid van het groene boek zijn binnen gestapt, is zij tevens een grote aanrader. Waar precies in de logische ruimte de vertoning dit jaar plaats zal vinden, is nog onbekend – dat hoort u te zijner tijd, als u zich aanmeldt via wittgensteinophetwittedoek@amfibi.nl.Wel een woord vooraf: deze film zal misschien alleen iemand begrijpen, die de gedachten welke erin uitgedrukt zijn – of soortgelijke gedachten – zelf al eens gedacht heeft…

Vanzelfsprekend is cultuurindustrie en vermaak niet voldoende, men moet er ook daadwerkelijk wat van begrijpen, en daar helpen wij u óók graag bij: AmFiBi biedt vanaf de maand oktober tot aan het einde van het jaar Logica Bijlessen aan. In oktober zullen deze ter voorbereiding van de tentamens plaatsvinden op de maandagen 4 oktober (Dat is vandaag! En op het Hok.), 11 oktober en 25 oktober. Aanmelden doet u via dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl. De bijlessen vinden plaats van 18.00 tot 20.00 en zijn geheel gratis. Al wat wij doen is immers uw aangeboren kennis opnieuw aanboren en als de Gamut u in de schoenen zakt, uw moed zachtjes over het hoofd aaien en uw weeral lege schoenen zeggen dat zij gezwind een wortel krijgen – het wordt immers steeds doller met de vroegte van de sinterklaas-commercie, maar dat volkomen terzijde. Voor nu geldt:

p: U neemt bijles

q: U haalt een goed cijfer voor het logica-tentamen 

r: U moet tot in de eeuwigheid praten in tautologieën 

p -> q  

¬p -> r

————

U trekt naar eigen eer en geweten de conclusie. 

Nu wij toch in de tentamen-sferen verkeren, attenderen wij u graag op het volgende evenement. In de tentamenweek zullen uw hersens onvermijdelijk overkoken, en deswege zal onze liefste Lotus voor u gaan koken. U kent het uit de Odyssee of de Dialectiek: wie de maaltijd van de lotuseters proeft, is verloren en betoverd, en voelt plots het lijden der arbeid verzachten. Schrikt u echter niet, de etenswaar die wij u voorschotelen getuigt niet van het schijngeluk waar de Lotofagen ons mee willen verleiden – als zij al iets toont, is het waarlijke techniek en, vooruit, misschien ook iets als natuurbeheersing – mixers, gasfornuizen en dergelijke – maar die bevorderen, met een vleugje zelfbewustzijn, juist het denken. Wij wachten u op 28 oktober tussen 18.00 en 20.00 voldaan en verheugd op, op het Hok. Laat u het op adres van mytheenversnapering@amfibi.nl even weten als u komt? 

Betekenis en zin zijn er beslist niet vandoor gegaan, alleen heeft de last van de kerk plaatsgemaakt voor de last van de confetti. Last but not least willen wij het eerste evenement van november aankondigen, een  gebeuren zo groots dat wij niet konden wachten haar te verklappen: op 12 november vindt u ons in Sexyland, waar wij gedurende de hele dag spektakels zullen organiseren; denk aan lezingen, workshops, zingende filosofen, voordrachten, poëzie… Als kers op de taart zullen wij afsluiten met een magistraal Feest, op dezelfde locatie. Het wordt vunzig, fenomenaal en weerbarstig. Wilt u meedenken? Dat kan, voor blijde meedenkerij kunt u mailen naar amfibiworld@amfibi.nl, en dan zien wij uw ideeën of  voorstellen graag tegemoet. 

Oktober zal onvermijdelijk vervliegen, doch een woord, geschreven in oktober, doet dat niet. Voor wie zelf de greep van de pen wenst aan te wenden, is deze maand uitermate geschikt. 

In samenwerking met de Maand van de Filosofie, Uitgeverij Lemniscaat en Erasmus School of Philosophy wordt een Nederlandstalige bundel uitgebracht waar u als filosoof aan kunt bijdragen. Zij zal teksten van jonge denkers bevatten omtrent het thema ‘Intimiteit en Vervreemding’ en zal vanaf april 2022 in de boekwinkels liggen. Alles waar u in uw papers voor bestraft wordt, komt u nu van pas: inzendingen mogen variëren van persoonlijke verhalen, gedichten en dialogen tot essays – als het maar geen academisch werk wordt. Meer informatie vindt u middels deze link. 

Wilt u wel schrijven, maar liever binnen de ivoren torens blijven? Dan willen wij het glorieuze amfibisch tijdschrift Het! onder uw aandacht brengen, en u wijzen op de mogelijkheid – anoniem – stukken in te sturen. De aard van deze stukken mag van alles zijn: klaagbrieven, poëzie, erotische strips van uw favoriete docent, utopieen of dystopieen, een lofbetuiging aan prinses Amalia, etc. Al uw stukjes kunt u inzenden naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. De nieuwe druk van Het! zal spoedig in het nieuwe jaar voltrekken. 

Voor wij afscheid nemen en de maand ingaan, nog de korte mededeling dat wij altijd op zoek zijn naar plekken om evenementen te organiseren, dus hebt u nou zoiets als een huis of een kelder, serre, woonkamer of zolder, en daarin wat plek voor gezelligheid, dan kunt u ons een mailtje sturen. 

Dat was het voor nu, lieve filosofen. Moge u dromen van extatische dansfeesten waarin zoveel wijn wordt geschonken, dat de riolen overstromen en het rood glanzend vocht trekt in de nerven der gevallen bladeren, totdat zij bont gekleurd zijn. 

Alle goeds, 

Uw Binding

 • Borrel – iedere dinsdag vanaf 21:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 
 • Logica bijles – maandag 4 oktober 18:00-20:00 – Op het Hok. 
 • JamFiBi – donderdag 7 oktober, 19.00 – Bij Philippe thuis. 
 • Logica Bijles – maandag 11 oktober, 18:00-20:00 – Locatie volgt. 
 • AmFiTheater – donderdag 14 oktober, 20.00 – De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 111. 
 • ALV – vrijdag 15 oktober, 18.00 – De Sering, Pieter Nieuwlandstraat 93. 
 • AmFiBildung – Poëzie omtrent het thema ‘serendipiteit’ – maandag 18 oktober, 19.30 – Bij Lotus thuis. 
 • AmFiBios – ‘Wittgenstein’ – woensdag 20 oktober, 20.30 – Locatie volgt.  
 • Logica Bijles – maandag 25 oktober, 18:00-20:00 – Locatie volgt. 
 • Lotus kookt – 28 oktober, 18.00-20.00 – Op het Hok. 
 • AmFiBiWORLD – vrijdag 12 november, 12.00-00.00 – Sexyland, Noordwal 1. 

Voor de Logica Bijles mailen naar: dewereldishetgeheelvanmijnverwarring@amfibi.nl 

Voor AmFiTheater mailen naar: broadwaykikker@amfibi.nl 

Voor AmFiBios mailen naar: wittgensteinophetwittedoek@amfibi.nl 

Voor JamFiBi mailen naar: jamaardeburendan@amfibi.nl 

Voor AmFiBildung mailen naar: softboi@amfibi.nl 

Voor avondeten op het Hok mailen naar: mytheenversnapering@amfibi.nl 

Voor HET! mailen naar: hetamfibischtijdschrift@amfibi.nl 

Voor Sexyland mailen naar: amfibiworld@amfibi.nl 

P.S Er zijn twee aangewezen vertrouwenspersonen binnen AmFiBi, en dit zijn Lizzy Hanekroot (06-4324 4179) en Gijs Voskes (06-20078898). Mocht er dus iets naars gebeuren wat u graag onder vier ogen wil bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd één van hen aanschieten.