Categorieën
Aankondigingsmail

Sinterklaasbezigheden

Waarde leden,

Een gore oude stoomboot baant zich een weg door de golven. Gitzwarte rook wordt de hemel in gespuwd en vermengd met koude novemberlucht. Op de boeg staat de Goedheiligman, zijn baard en tabberd wapperend in de wind. Het is geen gemakkelijke vaart geweest. Er zijn vijf dagen gepasseerd sinds de boot het ruime sop koos. Onderwijl zijn er meerdere knechten om het leven gekomen door muiterij en krankheid. Eén der pieten had zich zelfs opgesloten in het ruim en aldaar een fatale hoeveelheid kruidnoten gebikt. Toen zijn stoffelijk overschot na enkele dagen werd aangetroffen tussen het snoepgoed was men wegens stank en bederf genoodzaakt de hele voorraad te lozen. Met vochtige ogen had de Sint aangezien dat het water bruinkleurde van het speculaas. Tot overmaat van ramp werd onze Gulle Bisschop geteisterd door een hardnekkige buikloop die hem tot een meerdaagse retraite op het toilet dwong. Thans is echter het einde in zicht: het met cadeaus beladen schip uit Spanje betreedt Noordzeegebied. De Sint tuurt in de verte, hopend een glimp van dijk en duin op te vangen. Voor het eerst in een lange tijd verschijnt er een glimlach op zijn gelaat, want denkend aan Holland herinnert hij zich hoe zoet u bent geweest.

Wat haalt de Goedheiligman dit jaar voor u uit de juten zak? Uw Binding weet het al, maar de lol zou er flink af zijn als we het u simpelweg zouden vertellen. U heeft daarom van 28 november tot en met 2 december om uw schoen te zetten op het Hok. Na het verstrijken van deze periode zult u een fijn presentje in uw muil vinden. Daar zijn wij zeker van; wij ontvingen een brief van de Lieve Grijsaard waarin hij mededeelde zijn rudimentaire, subjectieve moraal te hebben verworpen ten gunste van een meer effectief altruïstische visie. Omwille van het loden lot van een wijsgerig leven en de zware accijns op sigaretten, stelt hij dat de filosofiestudent gunstig uit de overweging is gekomen.

De Sint mag zijn knechten dan wel opgedragen hebben de tuchtroede thuis te laten; ze houden de pennen paraat! AmFiBi biedt haar leden namelijk weer de kans om elkaar wat poëtische panache bij te brengen, en wel in de vorm van een grandioos Sinterklaasgedicht. Hoe gaat dat in haar werk? U maakt uw verlangen om een gedicht aan een willekeurig AmFiBilid op te dragen kenbaar. Vervolgens krijgt u op 28 november te horen wie als brandstof zal dienen voor uw dichterlijk vuur. Dit zal een medelid zijn die tevens een poëem aan het componeren is. Dan heeft u tot en met 4 december om uw opus te schrijven en naar uw Binding op te sturen. De keuze of u uw werk ondertekent met uw eigen titel, die van de Sint, of een venijnige schuilnaam, laten wij de uwe. Ten slotte zullen wij de geprinte gedichten aan de ontvanger overhandigen op de beruchte Sinterklaasborrel, dinsdagavond 6 december. Mocht een ontvanger nou net die avond zijn verhinderd om het geborrel bij te wonen, wordt het gedicht in diens brievenbus geleverd. Geeft aan mee te willen doen met het gedichtenschrijven via vanweinigflairnaarlucebert@amfibi.nl.

Aleer de maand gepasseerd is bezoldigt uw Binding u met wat fijne zaken. U zult kortelings de activiteiten van de laatste en meest feestelijke maand van het kalenderjaar medegedeeld krijgen – er werd in jongstleden mail reeds kort gerept over een heus kerstdiner op de 29e van december (zij die voor waard willen spelen, laat van u horen) – maar eerst is het schoenzetten en dichten geblazen! 

Moge u deze gure dagen heelhuids doorkomen,

Uw Binding

TL;NG

 • Sinterklaasgedichten schrijven – aanmelden tot 28 november via vanweinigflairnaarlucebert@amfibi.nl, gedicht inleveren t/m 4 december, 6 december (Sinterklaasborrel) uitdelen van gedichten
 • Schoentje zetten op het Hok – 28 november t/m 2 december
Categorieën
Aankondigingsmail

November: FEEST; KUCH; Complottheorieënavond; AmFiBishop; AmFiBiceps; etc.

Waarde leden,

Uw Binding barst welhaast uit haar voegen van trots! Onverschrokken bent u door de toetsenweek heen geglibberd en heeft u ten slotte de heilige grond bereikt. Met vermoeide ogen en een gehavende geest neemt u het decor in zich op. De frisse lucht in uw longen, de eeuwige zon op uw huid, het gekabbel van schoon, helder water – zo verkondigt de wereld uw vrijheid. Terwijl u de berg af wandelt fluit u een monter deuntje. Gaandeweg gebeurt er iets buitengewoons; het hemelrond kleurt donkerrood en lange schaduwen spreiden zich over het pad uit. In de opdoemende donkerte ziet u steeds duidelijker de lumineuze grimas van een knullig uitgekerfde reuzenpompoen. U tracht de verschijning te omzeilen en meent ongezien rechtsomkeert te maken. Nochtans voelt u de ogen van de gemuteerde vrucht in uw achterhoofd priemen. Dan hoort u een daverend gelach dat de aarde doet sidderen. Angstig werpt u een blik achterover. Daar ziet u nog net hoe de gigantische pompoen zichzelf tot ontploffing brengt.

Aldus transformeert het land van melk en honing tot bloed en slijm. De klok is een uur teruggesprongen en toont dat het tijd is om te griezelen, en om een nieuwe maand in te luiden: november!

Wij vangen aan met een bericht dat u allicht reeds bereikt heeft, betreffende het Feest van vrijdag aanstaande, waar uw trouwe Feestcommissie sedert enkele weken hard voor in de weer is.

De stekkers gaan in het stopcontact en de knoppen worden omgezet. De DJ kent het credo: allen zijn we één, en één zijn we allen. Het geluid van synthesizers golft door de ruimte en binnen de statische draaikolk beginnen de grenzen die we aanbrachten te vervagen. Uit de samensmelting van het fysieke en het geestelijke, van mens en dier, van het kunstmatige en de natuur, staat een hoger wezen op: de Cyborg. Neerkijkend aanschouwt de mensmachine de figuren van klei en gruis die dansend de ruimte vullen. De transformatie is begonnen; de klanken van de toekomst doen hun werk en spoedig zal eenieder de metamorfose ondergaan. Al swingende bevrijdt u het onderdrukte lichaam en vindt u ware eenheid door een affiniteit van vlees en staal.

Op vrijdagavond 4 november danst de AmFiBi op het graf van taxonomie en divergentie. Vanaf 20:30 bent u van harte welkom voor haar eerste Feest des jaars: A Cyborg Manifestival: The Privilege of Party Perspective. Weest op tijd, want om 21:00 zal er zowaar een fenomenale live-act ten tonele verschijnen! Flitsende neonletters zoeven door de elektronische ether en vertellen u de locatie van het festijn: SEXYLAND World, Noordwal 1.

Tickets zijn verkrijgbaar via de link https://sexylandworld.stager.nl/web/tickets/111233754 en kosten slechts €3. Dit bedrag zal niet in de AmFiBische beurs verdwijnen maar is een vereist lidmaatschap van SEXYLAND. Hoewel er ook sprake zal zijn van deurverkoop, raden we u aan om alvast uw kaartje aan te schaffen; lieden van buiten onze filosofische poel hebben namelijk ook toegang tot het Feest en de verkoop.

Door met een serieuzere zaak. Tijdens de afgelopen ALV is gebleken dat er behoefte was aan een apart gesprek over de AmFiBurden. Deze maand zal daar tijd voor zijn. Alle leden die in discussie willen gaan over hoe we de AmFiBurden moeten vormgeven, of simpelweg benieuwd zijn naar wat het inhoudt, nodigen wij uit voor een bijeenkomst op woensdagavond 9 november om 20:00, in de Doelenzaal van de UB aan de Singel.

Wij kennen u. Op de vrije dag trekt u graag eropuit. U drentelt door straten en steegjes, over pleinen en boulevards. Bij weer en wind wandelt u. U loopt maar en u loopt maar, tot uw benen zijn verzuurd en uw schoenen versleten. Er is geen tegel of klinker die uw tred niet heeft moeten verdragen. De hele stad is uw domein, en u kent haar als uw handpalm. Hebben wij u daarginds, langs de grachten slenterend, niettemin zachtjes in uzelf horen morren over de eentonigheid van de gehele affaire? Over steeds maar weer datzelfde stenen traject, de brug die openstaat, de haastende fietsers, de toeterende auto’s, het stedelijke gareel? Het is evident: u bent toe aan een ander milieu, waar het woord ‘oto’ in geen eeuwen is gevallen en ware zielsrust uw deel zal zijn.

KUCH bevredigt uw hunkering naar de provincie en de pracht der natuur. Op donderdag 10 november neemt zij u mee naar het landgoed Den Treek, gelegen nabij Amersfoort, voor een fijne wandeling. Om 11:30 zal men voor de ingang van Amsterdam Centraal verzamelen, en tegen het einde van de middag zult u terugkeren. De wandeling zal één à twee uur duren en eventueel afgerond worden met een warm drankje. Wandelt u mee? Stuurt een bericht naar natureishealinginyourpresence@amfibi.nl.

Heeft u het al gehoord? De reptielen hebben het heden ten dage voor het zeggen. Wij AmFiBiën, rustig toekijkend vanuit onze gerieflijke vijver, zagen het allang aankomen. Al dat vernederende gekruip over het land maakt eenieder immers een beetje machtsbelust. Voorts schijnt het ook zo te wezen dat de stad Rotterdam niet bestaat; iedereen die uit zijn schaapachtige sluimering is ontwaakt en er zelf een kijkje is gaan nemen zal kunnen beamen dat hier slechts de door de staat gefinancierde, persoonlijke jachthaven van Mark Rutte te vinden is. Helaas moeten we u mededelen dat de stad Almere wel echt bestaat.  

Op donderdag 17 november verstrekken wij u de mogelijkheid om uw wildste spinsels aan de Binding te presenteren, want dan is het weer tijd voor de jaarlijkse complottheorieënavond! Deze zal aanvangen om 20:00 bij Daphne thuis. Meldt uw aanwezigheid via foucaultwaseigenlijkaldietijdgewooneenstructuralist@amfibi.nl en, indien van toepassing, vermeldt daarbij of u zelf een theorie zal presenteren – brengt in dat geval gerust een beeldige PowerPoint- of Slidespresentatie mee.

He fram’d a tablet of celestial mold,

Inlay’d with squares of silver and of gold;

Then of two metals form’d the warlike band,

That here compact in show of battle stand;

He taught the rules that guide the pensive game,

And call’d it Cassa from the Dryad’s name:

(Whence Albion’s sons, who most its praise confess,

Approv’d the play, and nam’d it thoughtful Chess.)

Zo zou Euphron, Venus’ inventieve broer, het schaken hebben gecreëerd opdat oorlogsgod Mars de schaakgodin Caïssa voor zich kon winnen. We spreken van een bordspel dat op ontelbaar veel manieren kan verlopen en zo onvoorspelbaar is dat het ervaring, inzicht, en veel moed vergt. Bij het ontwikkelen van de beste tactieken graaft men zo grondig in zijn geest dat de kronkelende structuur van de psyche op het speelveld wordt uitgestald. Op het schaakbord flaneert u met uw geestkracht. Wie weet heeft u Caïssa aan uw zijde en zal de overwinning ten slotte de uwe zijn – al dan niet gebruikmakend van een verstopt seksspeeltje.

Op woensdagavond 23 november organiseert AmFiBishop ’s jaars eerste Schaaktoernooi. Om 20:00 zullen de borden en timers gereedstaan bij Café de Laurierboom, Laurierstraat 76. Bent u echter een leek binnen de schaakwereld en vindt u een toernooi iets te hoog gegrepen, dan bent u evenzeer van harte welkom voor een laagdrempelig en leerzaam potje. Wij zouden het waarderen als u zich aanmeldt via ikgeloofnietinenpassant@amfibi.nl en daarbij aangeeft of u deel wenst te nemen aan het toernooi en, ingeval we twee poelen maken, u zich de betere of de mindere acht.

Toen Ferdinand Bruckners meest bekende toneelstuk in 1926 voor het eerst werd opgevoerd, bleef de identiteit van de schrijver nog meerdere jaren achter zijn pseudoniem verborgen. Het had hem behoorlijke roem en een gedistingeerde plek in de culturele kring van de Weimarrepubliek gebracht; Bruckner had met zijn Expressionistische opus de tijdsgeest meesterlijk weergegeven. Krankheit der Jugendis een pessimistische schets van de verloren generatie aan jongeren van na de Eerste Wereldoorlog. Onder meer wijdt het stuk zich aan voor die tijd vooruitstrevende thema’s als prostitutie, zelfmoord, en lesbische liefde. Het naziregime was er dan ook niet over te spreken en verbood al het werk van Bruckner. Na de Tweede Wereldoorlog poogde hij een comeback en publiceerde hij wat klassiek-realistische stukken, maar dit vond weinig aansluiting bij het publiek.

Op donderdag 24 november neemt de Kultuurkamer u mee naar dit schouwspel van de zieke jeugd. Wij theaterliefhebbers verzamelen om 20:00, wederom bij de ingang van Frascati aan de Nes 63. Een kaartje krijgt u met korting van ons, voor niet meer of minder dan 4 duiten. Brengt ons van uw verlangen om erbij te zijn op de hoogte door te mailen naar voorziektesenaandoeningenbijjongvolwassenenraadpleegdehuisarts@amfibi.nl.

Nadien, op maandag 28 november, leveren we u de volgende logicabijles! De tijd en plaats zijn dezelfde als vorige keer: tussen 18:00 en 20:00 in OMHP A0.09.

Dan stevenen we alweer af op het einde van deze gezellige herfstmaand – maar niet voordat AmFiBiceps u de mogelijkheid heeft geboden om een beetje uit het rijk van de geest te komen en aan het wereldse, lijfelijke deel te nemen. Op woensdag 30 november, van 12:00 tot 13:00, bent u van harte welkom bij een yoga-uurtje met Aliek, dat plaats zal hebben in CREA-studio 4.01 aan de Nieuwe Achtergracht 170. Met de ware controle over geest, gevoel, en lichaam die u aldaar zult bereiken, gaat u werkelijk sereen de decembermaand in. Maakt uw aanwezigheid kenbaar en mailt naar zosoepelalseenspinenzokalmalseenkoala@amfibi.nl.  

Over december gesproken, AmFiBi is wederom van plan een kerstdiner te organiseren voor haar leden. De datum is vastgesteld op donderdag 29 december. Geeft ‘m een fijn plaatsje in de planning van uw kerstvakantie!

Zoals velen van u nog wel zullen herinneren van vorig jaar, zullen allen die zich aanmelden in groepen worden onderverdeeld en gevraagd worden iets voor bij het diner te bereiden. Iedere groep dineert bij een ander AmFiBilid thuis, en in de loop der avond kunnen de groepen mekander allicht opzoeken voor een beregezellige after. Wij zijn zoekende naar in Amsterdam wonende leden die het leuk vinden om hun huis een avondje open te stellen voor een kerstdiner met mede-AmFiBileden. Bent u er zo een? Laat het weten via ambachtelijkeveganrollade@amfibi.nl.

Ter afsluiting nog een woordje van onze grote amice Wijsgerig Festival DRIFT, en wel een die ietwat op de feiten vooruitloopt:

Op 9 óf 10 december zal het thema-onthullingsfeest van hét filosofische festival van Amsterdam plaatsvinden, voorzien van muziek, toeters, bellen, en een spreker. Locatie en precieze datum volgen; houd onze Instagram @festivaldrift in de gaten voor verdere informatie.

Nog eentje voor in de agenda van volgende maand!

Aan het relaas komt een einde. Een maand vol leukigheid valt weeral op de mat. Gaarne ontvangen wij uw aanmeldingen of een fraaie brief terug.

Niets dan liefs,

Uw Binding

TL;NG

 • FEEST – vrijdag 4 november – vanaf 20:30 – SEXYLAND World, Noordwal 1
 • Gesprek over de AmFiBurden – woensdag 9 november – 20:00 – Doelenzaal UB
 • Natuurwandeling met KUCH – donderdag 10 november – 11:30 verzamelen op Centraal – Landgoed Den Treek
 • Complottheorieënavond – donderdag 17 november – 20:00 – Daphnes huis
 • AmFiBishop: Schaaktoernooi – woensdag 23 november – 20:00 – Café de Laurierboom, Laurierstraat 76
 • Kultuurkamer: voorstelling Krankheit der Jugend – donderdag 24 november – 20:00 verzamelen – Frascati, Nes 63
 • Logicabijles – maandag 28 november – tussen 18:00 en 20:00 – OMHP A0.09
 • AmFiBiceps: yoga-uurtje met Aliek – woensdag 30 november – tussen 12:00 en 13:00 – CREA-studio 4.01, Nieuwe Achtergracht 170
 • Kerstdiner – donderdag 29 december

AmFiBi heeft twee vertrouwenspersonen aangewezen voor het studiejaar 2022-2023. Dit zijn Daphne Geerdes (+31683703949) en Storm Hartkamp (+31681478257). Mocht er iets vervelends gebeuren wat u onder vier ogen zou willen bespreken, of zijn er persoonlijke situaties waarvan u graag heeft dat er iemand kennis van neemt, dan kunt u altijd een van hen aanschieten.

Categorieën
Aankondigingsmail

Oktober: AmFiVrijewil; AmFiBildungxAmFiTheater; Kultuurkamer; AmFiBios; FEEST

Waarde leden,

De donder schelt door de straten en de regen klettert tegen de ruiten. Uw kamer baadt in het gele licht van een oud peertje dat aan het plafond bungelt. Liggend op bed neemt u vreemde figuren waar in het behang. Mager en mensachtig, ze bewegen zich houterig langs de posters en fotolijstjes, langs de spiegel, de deurpost, langs de tweedimensionale bomen en vogels. Bij iedere donderslag en windvlaag krioelen ze even geschokt in de rondte, maar aldra herpakken ze het onbeholpen geklauter. Dan sluit u de ogen en ziet u de figuren afgetekend tegen het diepe zwart, geschetst in felle kleuren. Dansend trachten ze te ontkomen aan de alomvattende donkerte. Enkelen geven zich over en tuimelen eindeloos de diepte in. Als een sluipmoordenaar kruipt de slaap onderwijl op u af, en ten slotte nestelt de dolk zich ferm in uw rug. De volgende morgen ontwaakt u met het gevoel vele avonturen te hebben meegemaakt in de wereld achter uw oogleden. De storm is bedaard. U trekt uw winterjas aan en stapt naar buiten. Dankbaar voelt u de ochtendzon op uw gezicht. Uw oog valt op een brief die uit de brievenbus steekt, het gifgroene zegel komt u maar al te bekend voor. Haastig scheurt u hem open. Daar is uw Binding dan toch eindelijk weer; zij bezorgt u de activiteiten van de maand oktober!

Waar te beginnen? Er is haast te veel om op te noemen. Bij het begin dan maar; woensdag 5 oktober is het weer tijd voor de maandelijkse AmFiVrijewil! Ditmaal draagt AmFiBi een steentje bij tijdens de week tegen de eenzaamheid door mee te doen aan Project Postmaatje. Op woensdagavond, 20:00, komt men bijeen in de UB (Project Room B2.06) om brieven te schrijven aan wat lui die gebukt gaan onder het verstikkende juk van de eenzaamheid. Zo laten wij weten dat we aan hen denken. Wilt u hier graag bij zijn? Stuurt dan bericht naar uzijmetons@amfibi.nl en neem vooral wat leuke versiersels en schrijfgerei mee!

Het kan u niet ontgaan zijn, het gekerm dat door de wandelgangen resoneert over een of ander introductieweekend. Aanstaand weekend, van vrijdag 7 tot en met zondag 9 oktober, zal zij plaatsvinden. Uw Binding staat werkelijk te trappelen om u mee te nemen naar het beeldige Friesland. Tot ons grote genoegen kunnen we u trouwens mededelen dat de aanmeldingsperiode wegens groot succes is verlengd: u kunt nog altijd mee! Wilt u zich nog aansluiten? Stuurt dan een mailtje naar eenfrissekikvorsmeldtzich@amfibi.nl (voor eerstejaars) of eenwijzepadtotuwdienst@amfibi.nl (voor de verouderde maar lang nog niet roestige lieden).

Voor u het weet is het dan alweer woensdagavond 12 oktober en zal men elkaar om 20:00 treffen bij Lotus thuis voor AmFiBildungxAmFiTheater – ja een heuse collab. Uw geliefde Algemeen Bestuurslid Verantwoordelijk Voor Theaterzaken (te weten A.B.V.V.T. Jeanne) heeft daar het volgende over te melden:

Is het mogelijk? Zal er dit jaar dan eindelijk een echte AmFiVoorstelling plaatsvinden? Ik nodig u uit om met ons een vooronderzoek te beginnen naar IDENTITEIT EN METAMORFOSE. Welke schaduwen spiegelen zich af in een grot? Is een schip waarvan de delen duizend maal vervangen zijn nog steeds hetzelfde schip? Wilde Daphne eigenlijk wel een boom worden? Wij schenken aandacht aan vragen zoals: wie ben ik? Wat doe ik? Wat word ik? En onderzoeken hoe een acteur een identiteit aanneemt en weer afschudt. En als zij deze aannemen, waren ze dan ooit zichzelf?  Wat zijn uw favoriete filosofische, theater- of literaire teksten over identiteit en metamorfose? Zelf geschreven, lang gekoesterd of manisch gevonden. We zullen lezen, bespreken, opvoeren en nog meer bespreken. Deze avond moet de vraag beantwoorden of dit onderwerp een vruchtbare grond voor een prachtige voorstelling is.

Ingeval uw interesse uit zijn sluimering gewekt is, maak uw aanwezigheid dan kenbaar via tosleepperchancetodream@amfibi.nl.

Uit de kolkende diepten van uw primordiale geest komen bij tijd en wijle lang verloren gewaande indrukken naar boven. De geur van het gras in de achtertuin van uw ouderlijk huis die ene snikhete zomer twaalf jaar geleden; de manier waarop het visgraatlaminaat het gele licht van de lamp boven de kamertafel reflecteerde tijdens herfstavonden waarop u Harry Potterboeken verslond; het geluid van de kille wind die door hoge bomen blies wanneer u met een vergeten vriend over bevroren sloten liep. Zulke indrukken schieten als een schok door uw lijf en doen u plots stilstaan, bewust van de vergankelijkheid van goede en slechte tijden en de eeuwige natuurlijke orde in mens en wereld.

Ver daarbeneden staat alles nog vastgelegd. Hoe bewaart men eigenlijk herinneringen? Die vraag is het thema van Fiona Tans tentoonstelling Mountains and Molehills. Op 13 oktober neemt de Kultuurkamer u mee naar het EYE Filmmuseum om deze exploratie van de herinnering te bezichtigen. Uw Binding zal u aldaar aantreffen om 16:30. Later aansluiten is zonder meer mogelijk, maar let wel: de tentoonstelling sluit die dag om 19:00. Wilt u met ons mee? Laat het weten via eyethinkthereforeeyeam@amfibi.nl. Meldt hierbij ook of u over een museumjaarkaart beschikt; in dat geval zal de tentoonstelling u uiteraard niets kosten – anders krijgt u voor 3 piek (daar ruikt u AmFiBische korting!) een kaartje van ons.

De daaropvolgende dag, op vrijdagavond 14 oktober, vindt ’s jaars eerste Algemene Ledenvergadering plaats! Dit is, als het goed is, geen nieuws voor u. Wij kijken er erg naar uit om voor de eerste keer tegenover u plaats te nemen. Een dezer dagen zult u nader bericht ontvangen waarin de notulen van jongstleden, de agenda, en de locatie waar dit alles zal plaatsvinden zullen worden gedeeld. 

Vervolgens zal op maandagavond 17 oktober de tweede logicabijles geschieden. Allen die momenteel logica volgen hebben hier, wederom als het goed is, bericht over gekregen via het door ieder zo geliefde medium Canvas. Voor de zekerheid: tussen 18:00 en 20:00 in OMHP A0.09.

We zijn inmiddels al aardig gevorderd in onze language game, maar er zijn nog enkele resterende zaken die onder uw aandacht dienen te komen. Zo naderhand is iedereen wel bekend met ons Weense genie Ludwig Wittgenstein. Wist u dat AmFiBios jaarlijks een filmavond organiseert waarop wij de experimentele komedie-dramafilm Wittgenstein vertonen? De vertoning zal plaatshebben op donderdagavond 20 oktober, om 20:00 bij Sander thuis. Om erbij te zijn, stuurt een bericht naar vandatwaarovermennietsprekenkanmoetmeneenfilmmaken@gmail.com.

Akelig: dan zijn we in de tentamenweek beland. Uw Binding begrijpt als geen ander hoezeer de drukte kan oplopen gedurende deze hectische week. Daarom organiseert AmFiBistro op woensdagavond 26 oktober een gezellig en ontspannend etentje in de commonroom van de Oude Turfmarkt, waar u welkom bent vanaf 19:00.

Zoals ons gewoon is, bieden we u tot slot nog een tipje van de sluier betreffende de volgende maand. Op vrijdagavond 4 november is het tijd voor ’s jaars eerste feest. Haar thema luidt: The Cyborg Manifestival: The Privilege of Party Perspective! In een tussentijds bericht volgt nadere info over dit extatische festijn.

Als u op een druilerige middag bij de zelfscankasssa van de Dirk staat af te rekenen stapt er een man met een intense blik in de ogen op u af. ‘Zorg dat je na zonsondergang niet op straat bent,’ zegt hij zacht maar indringend, en hij grijpt u bij de schouder. ‘Reusachtige kikkers, padden, en salamanders zwerven door de straten. Bij nacht en ontij stampen ze in de plassen en bonken ze op de deuren. Als je goed luistert hoor je het gekwaak en gesis door de straten schallen. Met hun slijmerige kop staan ze tegen mijn woonkamerraam aan gedrukt, en bij het inslapen schrik ik alsmaar wakker van de pafferige, misvormde gezichten die op mijn netvlies staan gebrand.’ Een medewerker kijkt de man boos aan en beveelt hem te vertrekken, dit is nu al de zoveelste keer dat hij klanten lastigvalt. Ontsteld loopt u naar huis en doet u de deur achter zich dicht. U heeft het ook gezien; het slijm dat iedere ochtend van de ruiten druipt.

Onlangs beweerde iemand dat padden ‘ook gewoon kikkers’ zijn. Dat is natuurlijk zeer juist, we zijn allen één – maar laten we onszelf niet verzuipen in de broeierige poel van categorisatie.

Hier eindigt de monoloog weer. Wij schreeuwen in schijnbare leegte. Aarzel niet en schrijft eens een brief terug.

Alle liefs,

Uw Binding

TL;NG

·         5 oktober – AmFiVrijewil – UB (Project Room B2.06) – 20:00

·         7, 8, en 9 oktober – Introductieweekend – Friesland, Idskenhuizen

·         12 oktober – AmFiBildungxAmFiTheater – Bij Lotus thuis – 20:00

·         14 oktober – ALVI – komt nog gewoon zo’n mailtje over

·         17 oktober – logicabijles II – OMHP A0.09 – 18:00-20:00

·         20 oktober – Wittgensteinfilm – Bij Sander thuis – 20:00

·         26 oktober – etentje tijdens toetsenweek – commonroom – 19:00

·         4 november – FEEST – geen zorgen, komt nog ’n mailtje over hoor