Mei: Reisborrel; Spinozalezing; Drift; Kultuurkamer; Symposium; AmFiBi-Feest; Heidi Dorudi; Lentegasten; Nihon No Hanga; HET!

Waarde leden,

De noordse mei is arm aan zonneschijn, hij kan zo koud, zo droef, zo guur – hij kan november zijn. De lange dag vindt zijn eind in ´t wolkig westen: ziet, de zon verkwijnt al. Het gros van AmFiBi kiest het hazenpad, en zal van 4 tot 11 mei met de studiereis ten langen leste haar dorst naar zon gelest weten.

Met de Reisborrel krijgt het mentale dorsten naar Thessaloniki fysieke gestalte. Op de laatste borrel voor de reis – op dinsdag 2 mei – is er vanaf 21:00 ruimte voor verheugen en plaats voor ouzo en Griekse spijzerij. Alle goede bedoelingen ten spijt zal het Amsterdamse hop ongetwijfeld over de Griekse anijs prevaleren. Dat wil zeggen: kom ook vooral borrelen als u zich op niets verheugen kunt. Gewoon bij Inge.(Rapenburgerstraat 169)

Op donderdag 11 mei vindt de eerste Spinozalezing van het jaar plaats in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411). Béatrice de Longuenesse is de nieuwe Spinoza leerstoelhouder van de afdeling filosofie, en geeft een lezing onder de titel ‘The perplexing I’. Ze zal verhalen over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit – over de manier waarop ons gebruik van het ‘ik’ onze verhouding tot onszelf en de wereld onthult. De lezing begint om 20:15 en de toegang is schadeloos. Klik hier voor verdere uitweiding over het wat.

Dan organiseren onze sehr geehrte Kollegen van het Driftcollectief op zaterdag 13 mei van 20:00 tot 03:00 het wijsgerig festival Drift in Studio/K. In het kader van het thema – het feit – dat uw vlees zwak en uw geest gewillig is worden er op deze avond lezingen georganiseerd door filosofen die gerenommeerd zijn door verdienste of door potentieel. Of, in de woorden van een illustere oud-Secretaris: ‘Drift is uniek omdat er enerzijds hoogstaande filosofische lezingen zijn, en anderzijds geïnteresseerde studenten die best wel veel drinken.’ Klik hier voor uw kaartjes of een toegewijde uitwijding op de site van Drift zelf.

Vervolgens gaan we op maandag 15 mei met de Kultuurkamer naar Monumentaal. Dit is een dansvoorstelling die zijn titel ontleent aan het feit dat er vier choreografieën ten toneel gespreid zullen worden die in bepaalde kringen stuk voor stuk te boek staan als monumentaal. Hier kunt u meer lezen over het verheven verklaard gedans. Mail naar allezhop@amfibi.nl als u zich aan wilt melden. Maak verder 5 euro over naar ons rekeningnummer: NL 59 TRIO 0212 1644 57. We verzamelen om 20:15 voor de Stadsschouwburg.

Zoals u reeds per mail heeft kunnen vernemen organiseert AmFiBi op donderdag 18 mei het Symposium: The Art of Transition. Van 18:30 tot 23:00 zullen verscheidene bevlogen en soms ingevlogen sprekers u verlichten over de esthetica in het post-communistische tijdperk. Het symposium vindt plaats in Cinetol (Tolstraat 182) en vereist aanmelding. Dat kan door uw naam te mailen naar symposiumartoftransition@gmail.com. Het gebeuren kost u een schamele 3 euro indien u lid van AmFiBi bent. Als dit niet het geval is wordt het een euro duurder. Deze euro’s dienen overgemaakt te worden naar NL51INGB0004166707, opnieuw o.v.v. uw naam.

Dan doet het ons altijd deugd om een AmFiBi-Feest aan te kondigen. Het laatste, laten we zeggen ‘overdekte’ feest van het jaar wordt in het Spinhuis (Torensluis) gegeven. De betreurenswaardige slotsom van allerlei twijfelachtige rendabiliteitsoverwegingen is dat het Spinhuis door de gemeente, ons sociaal-contractueel samenzijn, ontruimd wordt. Om het Spinhuis te vieren, en het op slot gaan – de kladderadatsch – van de Torensluis te betreuren is Lockedown: Smash the Social Contract op zaterdag 20 mei een feit. Daalt vanaf 22:00 de trap af naar de kerker en wordt bevangen, zo niet gevangen door een post-sociaalcontractueel feest dat zijn weerga niet kent.

De week hierna begint op maandag 22 mei met een lezing van filosoof, mensenrechtenactivist en feminist Heidi Dorudi over Hannah Arendt. Ze zal in het specifiek verhalen over de rol die kritisch denken speelt in Arendts werk. De lezing begint om 17:00 in PCH 1.04 en duurt ongeveer een uur.

De dag hierna, dat heet dinsdag 23 mei, wordt er weer een Lentegasten georganiseerd. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Ditmaal is niemand minder dan de ons aller bekende Arianna Betti te gast, en dat bij kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in PCH 1.04.

De maand wordt afgesloten door met KUCH de gang te maken naar het Japanse prentenkabinet Nihon No Hanga. Het museum bezit de grootste collectie van Japanse prenten uit de 20e eeuw. Een opmerkelijke eeuw voor de prentkunst, aangezien deze een eeuw ervoor op sterven na dood lag door toedoen van het florisseren van andere technieken. Op vrijdag 26 mei verzamelen we om 13:30 voor het museum op Keizersgracht 586. Voor de goede orde is het fijn als u mailt als u van plan bent om te komen. Dat kan naar degutswordtmijnpenseel@amfibi.nl. De toegang is gratis.

Zoals u per mail vernomen of anders per ratio beredeneerd heeft zoekt AmFiBi voor het volgende studiejaar een nieuw bestuur. In deze reeds naar u toegezonden mail hebben we uitgeweid over het hoe en het wat van de zoektocht. Kern daarvan was dat u zich uiterlijk op vrijdag 19 mei aan kunt melden door een brief te sturen naar amfibindmiddel@amfibi.nl. Bij dezen wil de sollicitatiecommissie u verder nog op het hart drukken dat u met huidige bestuursleden kunt praten indien u met enig vraagstuk zit omtrent dat idyllische bestuursleven.

Graag sluiten we de mail af met een mededeling namens de redactie van de HET!. Bon Bref houdt deze in dat de volgende HET! legendarisch belooft te worden in het geval dat u bijdraagt. De eerstvolgende editie wordt begin juni gedrukt, stuur vandaag nog uw heerlijke penvruchten op naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com.

Houd u goed, liefs,

Uw AmFiBi

Kortom:
2/5 21:00 : Reisborrel bij Inge.
4/5-11/5 : Studiereis, ergens in Thessaloniki.
11/5 20:15 : Spinozalezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/5 20:00:Drift in Studio/K.
15/5 20:15 : Kultuurkamer: Monumentaal.
18/5 18:30 : Symposium: The Art of Transition in Cinetol.
20/5 22:00: AmFiBi-Feest. Lockedown: Smash the Social Contract in de Torensluis.
22/5 17:00: Lezing Heidi Dorudi over Hannah Arendt in PCH 1.04.
23/5 18:00: Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in PCH 1.04.
26/5 13:30: Kuch: Nihon No Hanga (Keizersgracht 586).

15. mei 2017 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

April: Schaaktoernooi; Broc ’n Roli; Loesje; Paaseitjes; Soirée; AmFiBios; Democratisering; Oumou Sangare; AmFiBoules

Waarde leden,

Aprils ontluiken is ontwaken; AmFiBi heeft doorgehaald – ze kent herfst noch winter. De maand begint aankomende woensdag 5 april met het Schaaktoernooi. Vanaf 20:00 kunt u uw schaakcapaciteiten – uw plezier – botvieren in Café de Laurierboom (Laurierstraat 76).

Verder zal er altijd nog een AmFiBi-feest zijn. Dat blijkt; op vrijdag 7 april zal Broc ’n Roli: Een Knokpartij vanaf 22:00 het geval zijn in de Maloe Melo (Lijnbaansgracht 163). Een klassiek gebeuren: het thema is Rock ’n Roll – schroom niet om met uw kleren vet, uw haren vetter in de Broc ’n Rolltempel te verschijnen. (Het wordt vet.)

Op maandag 10 april gaat AmFiBi Schrijven met Loesje. Dat houdt in dat we onder leiding van hen die vaker voor Loesje plachten te schrijven spitsvondigheden à la Loesje gaan formuleren. Dit gebeuren kent ook een goed doel: de gemeente vindt dat stichting Het Gespuis existentiële problemen heeft. Deze vermeende problemen zouden verholpen kunnen worden door meer samenwerking tussen lidorganisaties die inpandigheid in het Gespuis gemeen hebben – Loesje onder meer. Een stukje zingeving dus. De avond begint om 20:00 en is vanzelfsprekend in Het Gespuis (Spuistraat 47a).

Donderdag 13 april vormt de prelude van het paasweekend in de vorm van het fameuze Paaseitjes Zoeken in de Oude Turfmarkt. De eigenlijke spil van het AmFiBi-Hok is de ranglijst van wie er de afgelopen jaren de meeste eitjes gevonden heeft. Anders gezegd is het zoeken naar – of het vinden van – paaseieren een roemrijk gebeuren en daarmee een hete strijd. Als u er koel genoeg voor bent dient u om 12:00 aan de start te staan in het AmFiBi-Hok (Oude Turfmarkt 141, Kamer 1.12). 

Donderdagavond 20 april, vervolgens, is een avond van dien aard dat hij de benaming soirée verdient. De Soirée Musicale et Poétique is de halfjaarlijkse open bak van AmFiBi. Deze bak verzuimt door toedoen van de creatieve potentaten in ons midden nimmer vermakelijk te zijn. Indien uzelf in het bezit bent van een zeker creatief vermogen moedigen we u hartstochtelijk aan om tot aanmelding over te gaan. Dat aanmelden kan middels een mail naar schijnwerper@amfibi.nl (o.v.v. de lengte en de benodigdheden van uw stuk). De Soirée begint om 20:00 in Kapitein Zeppos (Gebed zonder End 5).

Op maandag 24 april organiseert AmFiBios een filmavond waarvoor de coherentie ontleend wordt aan Griekse Weird Wavefilms. Dat heet een coherentie van absurdistische aard. De spreker die ons over deze films zal informeren bestaat vast en zeker, maar we weten nog niet wie diegene is. Wel weten we dat deze spreker – gelijk de avond – om 20:00 begint in Het Gespuis.

Woensdag 26 april kent een tweeledig programma. Het eerste deel van dit programma is de Vervolgbijeenkomst Democratisering. Dat is het vervolg op de bijeenkomst van 21 maart waarbij alle geledingen van het departement filosofie van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van de opleiding. Dit geheel in het kader van de uitslag van het referendum die blijk gaf van onze wil tot democratisering. De vraag hoe we deze democratisering op de baan kunnen krijgen wordt verder besproken, en twee werkgroepen die op de vorige bespreking ontstaan zijn zullen hun ontwikkelingen te berde brengen. Kom vooral langs in de Belle van Zuylenzaal (UB) van 12:00-14:00.

Het tweede deel van woensdag 26 april wordt geleverd door Oumou Sangare. Deze gerenommeerde Malinese zangeres, van wie u zoal hier een impressie kunt krijgen, treedt ’s avonds op in het Muziekgebouw aan het IJ. Over de precieze prijs is de Kultuurkamer nog in onderhandeling; de verzameltijd is 20:00 voor het muziekgebouw. Aanmelden kan middels een mail naar sangare@amfibi.nl. 

Dan komt met vrijdag 28 april het langverwachte AmFiBoules: Jeu de Boulestoernooi. Dit begint om 16:00 op het Amstelveld. Het pétanqueren met docenten blijkt voor velen een danig genot dat men er delirisch van wordt. Enfin: de pastis staat al klaar.

Tot slot de mededeling dat er deze lente weer een HET! uitgegeven zal worden. Begin vooral met schrijven of beter: eindig voortijdig door uw schrijfsels alvast in te sturen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. 

Liefs,

AmFiBi

Kortom:

5/4: 20:00 uur: Schaaktoernooi in Café de Laurierboom;
7/4: 22:00 uur: Broc ’n Roli in de Maloe Melo;
10/4: 20:00 uur: Schrijven met Loesje in Het Gespuis;
13/4: 12:00 uur: paaseitjes zoeken in de Oude Turfmarkt. Verzamelen op het Hok; 
20/4: 20:00 uur: Soirée Musicale et Poétique in Kapitein Zeppos;
24/4: 20:00 uur: AmFiBios: Griekse Weird Wave in Het Gespuis;
26/4: 12:00 uur: Vervolgbijeenkomst Democratisering in de Belle van Zuylenzaal;
26/4: 20:00 uur: Kultuurkamer: Oumou Sangare in het Muziekgebouw aan het IJ;
28/4: 16:00 uur: AmFiBoules: Jeu de Boulestoernooi op het Amstelveld. 

11. april 2017 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Maart: Wijlen Amarinde; Het Anti-Zoogdierenfeest; ALV; R.Kellydag; Uitslag Referendum; AmFiBios; Wozzeck; Fietsen; DNBG

Waarde leden,

AmFiBi heeft zich het licht ten doel gesteld. Op de studiereis koersen we af op het zuiden – in maart koersen we af op april.

Maart begint met een conflict tussen het actuele en het habituele. Onze Facebookextentie is even niets meer dan een fantoomlid. Facebook gelooft niet langer dat Amarinde Fibinius een persoon is en heeft het account geblokkeerd. Ongetwijfeld zal er spoedig een oplossing gevonden worden opdat we het lid weer naar goed gebruik kunnen hanteren. Tot die tijd verschijnt het verouderde Stan van Wingerdenaccount (verzoek die vriendschap!) en natuurlijk de mail onder uw ogen.

Onze maand gaat op zaterdag 4 maart van start. Dat middels een exclusief gebeuren dat L’AmFiBi que donc je suis: Het Anti-Zoogdierenfeest heet. Dat is een feestje in Twans Huis (Burgemeester Fokstraat 178hs). Dat huis zal deze zaterdag volgens sommigen even de vochtigste, slijmerigste plek op aarde zijn. De mens heeft zich kapot gestaard op het firmament; zij dient haar nek te ontspannen en zich weer op het verloren waterrijk te richten. Zaterdag worden de ideale omstandigheden geboden voor AmFiBieën aller werkgroepen om af te dalen en te plonzen in (zelf meegebracht) bier. Ja, AmFiBi gaat huiswaarts en rekent op uw alcoholische autarkie. Er zal wel wat drank zijn ten fundering, maar niet genoeg om uw dorst te stillen en, mocht het dat wel doen, dan het liefst op donatie. Dat alles vanaf 22:00; wees welkom.

Vervolgens vindt op donderdag 9 maart vanaf 20:00 de Derde Algemene Ledenvergadering plaats. Dat wordt kijken naar wat er zal zijn en evalueren wat er al was. Om ons voor te bereiden op wat er ooit zal zijn – een ander AmFiBibestuur – wordt op deze vergadering een sollicitatiecommissie samengesteld die de gewichtige taak krijgt om hiertoe een kundig vijftal filosofen te selecteren. De rest van de agenda en de notulen van de afgelopen ALV vindt u in een reeds eerder aan u toegestuurde mail.   

Dan is er altijd nog zo’n entiteit die we R.Kelly noemen. Kikkers kwaken, maar R.Kelly zegt ‘toot toot’ en ‘beep beep’ en dat is niet wezenlijk anders en ook wel leuk. Nu heeft R.Kelly de mensheid zover gekregen om een hele dag aan hem te wijden. Vrijdag 10 maart is het R.Kellydag en dat vieren wij mee, onder andere door onder leiding van grootkikvors Tom Kayzel zijn Hip Hopera ‘Trapped in the closet’ te bekijken en een biertje op de man die gelooft dat hij kan vliegen te drinken. Het ritueel voltrekt zich vanaf 21:00 bij Noor en Marijn thuis (Jekerstraat 38-2).

Het weekend, van 17, 18 en 19 maart, zijn we weg op Liftweekend en we gaan u lekker niet vertellen waarnaartoe!

Op dinsdag 21 maart zijn we terug in de Doelenzaal (UB). Hier wordt om 19:00 een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de uitslag van het referendum dat een tijd terug plaatsvond op de UvA. De faculteit Geesteswetenschappen stemde grotendeels op het groene model, en met name bij filosofie was het aantal groene stemmen groot. Aanleiding voor overleg tussen studenten en docenten over het vervolg, en over de te verwachten spanwijdte van de democratische experimenteerruimte binnen de opleiding gedurende dat vervolg. 

De dag hierna, woensdag 22 maart, is Het Gespuis het toneel van AmFiBios: My Black Mirror. Vanaf 20:00 leidt kikvors Fedor Ligthart ons door de dystopische science-fiction serie Black Mirror heen. Deze serie gaat in op het idee dat we steeds meer beheerst worden door ons idee van controleerbaarheid en van een maakbare werkelijkheid; met name op het gebied van technologische ontwikkelingen. Black Mirror – verwijzend naar het scherm van uw uitstaande televisie of telefoon – houdt ons een spiegel voor. In hoeverre geven wij onze vrijheid en ons vermogen tot kritische distantie of zelfreflectie uit handen? Komt dat zien. 

Op donderdag 23 maart bestaat de mogelijkheid om met de Kultuurkamer mee te gaan naar Wozzeck in de Stopera. Dat is een atonale opera waarin de gelijknamige soldaat centraal staat. Over deze soldaat wordt een Jobsverhaal verteld. Verschrikkingen aan het front van de Eerste Wereldoorlog, gepaard met ontrouw van zijn vriendin aan het thuisfront drijven de soldaat tot een wanhoop die extreme gevolgen kent. We verzamelen om 19:45 voor de Stopera. Indien u meewilt, dient u te mailen naar wozzeck@amfibi.nl en 7.50 over te maken naar ons rekeningnummer: NL59 TRIO 0212 1644 57. 

De week hierna wordt er over tentamens heen gebogen. U kunt uw rug gekromd houden, om u op vrijdag 31 maart zo rond 12:00 over uw stuur heen te buigen. Dan gaan we met AmFiByclette een fietstocht maken. Er worden twee fietsgroepen gemaakt, waarvan één qua duur en qua tempo ook geschikt is voor iemand die op een stadsfiets zit.  De groepen zullen elkaar kruisen en met elkaar lunchen. Nadere informatie volgt als u zich aanmeldt via amfibicyclette@amfibi.nl aangeeft of u flink of minder flink wilt fietsen.  

Voorts heeft AmVoBe een spel bedacht dat van doen heeft met beelden, imitatie en identiteit. Wat dat precies inhoudt hoort u alleen als u hierin geïnteresseerd bent en u zich daarmee bewogen voelt om u aan te melden via beeldendfluisterspel@amfibi.nl. 

Voorts organiseren onder meer studenten filosofie de komende weken de lezingenreeks verleden tijd. In deze reeks zullen verschillende sprekers ons verlichten over hun favoriete antieke filosoof. Bij deze mail is het schema inzake de tijdstippen, locaties en onderwerpen bijgevoegd.  

Ten slotte zijn wij met de Nederlandse Boekengids in zee gegaan ten einde u een goedkoop abonnement op deze semi-maandelijkse gids aan te bieden. De DNBG wordt liefkozend de enige echte Dutch review of books genoemd en ontspruit voornamelijk uit de handen van UvA alumni Wijsbegeerte. U kunt, indien u lid bent, via deze link een jaarabonnement afsluiten voor €12, wat meer dan de helft goedkoper is dan de originele prijs. Uw gidsen kunt u voortaan na abonnering ophalen op Het Hok. 

Liefs,

Uw AmFiBi

Kortom:
4/3     22:00: L’AmFiBi Que Donc Je Suis: Het Anti-Zoogdierenfeest in Twans huis (Burgemeester Fokstraat 178hs);
9/3     20:00: Derde Algemene Ledenvergadering in Het Gespuis (Spuistraat 47a);
10/3   21:00: R.Kellydag bij Noor en Marijn thuis (Jekerstraat 38-2);
17-19/3         : Liftweekend;
21/3    19:00: Bijeenkomst over gevolgen referendum voor de opleiding in de Doelenzaal (UB);
22/3   20:00:  AmFiBios: My Black Mirror;
23/3    19:45:  Kultuurkamer: Wozzeck in de Stopera;
31/3    12:00: Fietsen met AmFiByclette. 

11. april 2017 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →