Categorieën
Aankondigingsmail

Juni: Borrel; AmFiVrijewil; Kultuurkamer; Jeu de boules; Axolotl; ALV IV; Barbewenking!

Lieve leden,

Hemeltjelief, men sluit een moment de ogen en het academisch jaar is welhaast geschiedenis! Hup, als een blad vervlogen, met de wind vertrokken! U weet, de wind waait te allen tijde naar waar de druk het laagst is en zowaar: de vakantie in al haar zonovergoten zomerigheid lonkt naar u! Terwijl u zoetjesaan uw resterende studiewerk verricht, presenteer ik u de laatste roerselen uwer Binding, alvorens ook zij in de schaduw onder perenboom neerzijgt om zich al soezend een weg door de zomer te mijmeren. 

Laat ik beginnen met des taveernes tijdingen: vanaf aanstaande dinsdag mag er weer tot 22:00 uur geborreld, gekwetterd en geginnegapt worden onder het genot van een glas snaterwater, hetgeen betekent dat de borrel om 17:00 uur aanvangt. U kunt zich nog altijd aanmelden op de maandag ervoor om 18:00 uur, opdat wij u bij Inge in onze spreekwoordelijke armen mogen sluiten. 

Dan nu, de plicht roept! Althans, uw vrije wil roept u op om uw plicht na te leven, of was het nu andersom? Hoe dan ook, op dinsdag 8 juni gaat AmFiVrijewil vanaf 09:30 uur weder uit wandelen met de vroeg-20e-eeuwse medemens! Scharrel en schuifel, kwebbel en klep, gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar wiljeeennogmeerfotosvanmijnkleinkindzien@amfibi.nl.

Ach, uw culturele ontwikkeling… te lang heeft zij stilgestaan! Tot dit moment, want de Kultuurkamer heeft haar deuren weer geopend, de ramen gelapt en het meubilair afgestoft! Op donderdag 17 juni om 20:15 uur neemt zij u mee naar het Nationale Ballet, alwaar men zal dansen op de klanken van een der weergelozen van de Weense School: Ludwig von Beethoven! Een kaartje kost u een rechtschapen 10,- duiten. U kunt zich aanmelden middels een mailtje aan gawegmetjecultuurindustrie@amfibi.nl!

Wij verblijven nog een wijl in de wereld van de hoge cultuur: op vrijdag 18 juni bent u vanaf 17:00 uur van harte uitgenodigd op het Amstelveld voor het jaarlijkse Jeu de Boules/Pétanque waarvoor tevens uw docenten zijn uitgenodigd. Hebt u zich het afgelopen jaar afgevraagd over welke verborgen talenten de wijsgerige grootmastodonten buiten de muren van de academie beschikken? Welnu, u zult het zien! Als u komt, laat u het ons dan even weten via een mailtje aan evendebouledeboulelaten@amfibi.nl?

Bij spelen kan het uiteraard niet blijven: uw plicht roept! Op vrijdag 25 juni vindt de vierde en laatste ALV van het jaar plaats! Ach ach, de democratie… zij zit om u verlegen! Als de heer P. A. N. de Mie het ons toestaat, vindt de vergadering zowaar op locatie plaats. Plaats en tijd zullen wij u nog doen toewaaien. Daar er vanzelfsprekend sprake is van een maximum aantal aanwezigen, wordt er tevens een Zoom-verbinding in het leven geroepen en kunt u zich aanmelden om een plekje te bemachtigen. Stuur uw mail naar vergaderenismenselijk@amfibi.nl!

In de week na de ALV vindt het allerlaatste evenement van dit jaar plaats: de Barbewenking! Zij zal van zon, gezelschap en culinaire geneugten vergeven zijn. Houdt voor de precieze datum en plaats het Facebook-evenement en de Telegram in de gaten! 

Ten slotte wil ik u nog eenmaal attenderen op uw nieuwe commissie: Radio Axolotl! Ook zij zit niet stil, zo tegen het eind van het jaar. Op woensdag 23 juni vindt om 19:00 de laatste uitzending van het academisch jaar plaats en het belooft een spektakelstuk te worden dat u al deinend op de radiogolven tegemoet zal komen stormen! Luistert en huivert!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel – iedere dinsdag vanaf 16:00 uur – Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 8 juni om 09:30 uur – het vrije veld. 

Kultuurkamer – donderdag 17 juni om 20:15 uur – Stopera. 

Jeu de Boules – vrijdag 18 juni vanaf 17:00 uur – Amstelveld.
Axolotl – laatste uitzending: woensdag 23 juli om 19:00 uur – http://axolotl.amfi.bi/.

ALV IV – vrijdag 25 juni vanaf – plaats & tijd volgen! 

Barbewenking – de week van 28 juni tot 2 juli – in de zon. 

Categorieën
Aankondigingsmail

Mei: Borrel; AmFiVrijewil; Pruttel; KUCH; Axolotl; OC.

Lieve leden,

De bloeimaand van Maria en Bona Dea heeft zich reeds aan u opgedrongen, maar ik ken u… een onbestemde leemte heeft zich in uw hart genesteld! Waar is uw Binding? Welnu, zij is er nog en zij brengt u betere tijden! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen! De oplettende lezer denkt nu wellicht: zulks hebt u reeds eerder geschreven! Ach, wat zal ik zeggen… Daar heb ik geen actieve herinnering aan. Nu dan, wat ligt er voor u in het verschiet? 

De wintergerst staat welhaast in bloei en wuift u toe; zij bekoort en lokt welwillende zielen naar de toog! Vanaf aanstaande dinsdag bent u van harte uitgenodigd voor de wekelijkse Borrel op het terras van ons aller tweede huis, Waterlooplein 77, bij onze eerste waardin Inge! De eerste borrel op dinsdag 4 mei zal duren van 12:00 tot 18:00 uur en de weken daarna zal zij tussen 15:00 en 18:00 uur plaatshebben. U kunt zich voor de eerste borrel aanmelden op maandag 3 mei om 18:00 uur door een mailtje te sturen naar doemijmaareenglaskwaakwater@amfibi.nl. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt! De komende weken kunt u zich telkens op maandag om 18:00 uur aanmelden. 

Wanneer u zich van gezelligheid en gerstenat verzadigd bent, kunt u zich weder als hoeder van de vrije wil ontplooien! Op dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur gaat AmFiVrijewil uit wandelen met de ouderen van dagen! Zij zijn allen reeds geprikt en hebben zodoende van de pandemische hellevorst niets te vrezen; niettemin is enige ruimtelijke vervreemding en benevolente behoedzaamheid van onverminderd belang. Wandelt u mee? Een mailtje aan wiljeeenfotovanmijnkleinkindzien@amfibi.nl en een paar schoenen is alles wat u nodig heeft. 

Op maandag 17 mei warmt AmFiBi u op voor de borrel ‘s anderendaags en gaat op tocht langs velerlei vreemde oorden. Het orakel of de toog? De keuze is aan u. Ik heb het natuurlijk over de Pruttel! Immers, wie oogsten wil moet zaaien en wie borrelen wil moet pruttelen. Vanaf 15:00 uur geraken wij van de regen in de drup, langs straten en wegen naar de pub. Pruttelt u mee? Stuur een mailtje naar beschonkenbedevaart@amfibi.nl.

Uw Binding heeft zich de kunst van het flaneren zowaar eigen gemaakt: op vrijdag 21 mei vertrekt KUCH om 14:00 uur vanaf het Centraal Station naar zonovergoten – Gerrit Hiemstra volente – contreien, daar waar men uit wandelen gaat en bij het eerste en beste mierennest het geblokte kleed en de picknickmand tevoorschijn tovert. U hoort, we gaan op paddentrek! Dat wil zeggen, we gaan op pad met trek. Als u mee wilt kunnen wij daar uiteraard begrip voor opbrengen en daarom attenderen wij u graag op de mogelijkheid om u aan te melden middels een mailtje aan kikkeroppad@amfibi.nl

Vanzelfsprekend draait ook Radio Axolotl in de bloeimaand weer op volle toeren, te weten iedere woensdag vanaf 19:00 uur. De eerste aflevering op 5 mei zal in het teken staan van zo min mogelijk, ofwel: de vakantie! Denk aan tropische oorden en mysterieuze gasten, wellicht zelfs vanuit het hart van de academie! De 12e mei laat uw Binding zich zien in al haar ongeactualiseerde, non-pandemische grootsheid: oud-groot-kikvorsen vertellen u over een AmFiBi zoals dat eens was en weer zal zijn! Op 19 mei tenslotte presenteert Axolotl u afrofuturisme, mythologie en drumcomputers. In ‘s maands laatste week rustte Axolotl en keek naar de aarde en zag dat het goed was. En dat hij tentamens moest maken. Net als u. Denk erom. 

Tot besluit een mededeling vanuit de Opleidingscommissie: zij is namelijk op zoek naar nieuwe leden! Bent u geïnteresseerd? Dat wil zeggen, draagt u naast de Binding ook de Academie in uw hart? Het aanmeldingsformulier vindt u via deze link!

Niets dan goeds,

Uw Binding

Borrel! – dinsdag 4 mei vanaf 12:00 uur en daarna iedere dinsdag vanaf 15:00 uur (aanmelden op maandag om 18:00 uur) – Café Waterlooplein 77, Rapenburgerstraat 169. 

AmFiVrijewil – dinsdag 11 mei vanaf 09:30 uur – met de voeten in het nu en met het hoofd in andere tijden. 

Pruttel! – maandag 17 mei vanaf 15:00 uur – Taveerne De Tippel. 

KUCH – vrijdag 21 mei vanaf 14:00 uur – Centraal Station. 

Axolotl – iedere woensdag vanaf 19:00 uur – alwaar u haar ontvangen kunt.

Categorieën
Aankondigingsmail

April: AmFiVrijewil; ALV III; Lezing; AmFiBios; Kanvas x AmFiBi; AmFiBiceps; Axolotl.

Lieve leden,

De grasmaand, zij is daar! De tragiek wil dat u niet tegader de lente tegemoet rent, maar voor geweeklaag is geen nood! U zult niet alleen zijn; u zult zich april herinneren en glimlachen!

Hoewel de bloemknoppen ontluiken, 

Lijkt de wereld nog immer gesloten. 

De bloesem weeldert aan de struiken, 

Wordt door zon en regen overgoten, 

U ziet, de wereld, zij is dicht,

Maar ik ben dichter,

Einde bericht, 

Op donderdag 8 april om 13:30 uur is het weer tijd voor de vrije wilden onder u om het nobele in zichzelf naar boven te halen en wel in de keuken van Het Stoelenproject, alwaar we met AmFiVrijewil de pollepel opnemen voor de goede zaak. Hup, laat uw ongekunstelde medemenselijkheid de vrije loop en stuur een mailtje naar vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl

Dan nu, de democratie zit om u verlegen! Op vrijdag 9 april bent u vanaf 20:00 uur uitgenodigd om uw stem te laten horen bij de Derde Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Alas, zelfs de heerschappij van het volk is tegen de willekeur van de virocratie niet opgewassen, dus de vergadering zal – u bent er intussen wellicht aan gewend – van schermelijke aard zijn. Een Zoom-link vindt u onderaan dit schrijven! Niet geheel onbelangrijk: tijdens deze vergadering zal de Sollicitatiecommissie verkozen worden die op haar beurt het nieuwe bestuur aanwijst. Wilt u hier deel van uitmaken, maak dan dat u goed beslagen ten ijs komt en de ALV van een daverend betoog voorziet! 

In de vorige maandmail werd reeds een lezing aangekondigd van de AmFiBi-oudgediende Tivadar Vervoort, over het persoonlijke verzet in een neoliberale wereld. Welnu, door omstandigheden kon zij op de oorspronkelijke datum geen doorgang vinden, dus schrijft allen de welluidende datum van woensdag 14 april om 20:00 uur in uw agenda! Wij zien u daar! Waar is daar? Zoem, zoem, zoem, u bent erbij! Waarbij? U snapt best wat ik bedoel.

Op woensdag 21 april kijken wij met AmFiBios vanaf 21:00 uur de film July Rain van Marlen Khutsiev; een verhaal over de leegheid van het bestaan van een Sovjet-twintiger. Wat is ‘s levens inhoud wanneer uw omgeving geen inhoud kent? Voor dergelijke vragen en meer: schuif aan en kijk mee! Uw bioscoopkaartje vindt u achter de Zoom-link onderaan. 

Van verzet naar kunst is de stap snel gemaakt: op vrijdag 23 april vanaf 15:00 uur organiseert uw Binding samen met Kanvas, de studievereniging van Kunstgeschiedenis, een heuse Academische Olympiade Kanvas x AmFiBi! Daar we vanzelfsprekend de regelen der maat in acht blieven te nemen, kunt u zich aanmelden met een mailtje aan tussenkunstenkitcher@amfibi.nl; nadere informatie over het hoe en wat volgt dan vanzelf. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen, aber was ist doch die Wahrheit? Bent u erbij?

AmFiBiceps nodigt u uit om op donderdag 29 april om 15:00 uur een spelletje padel te komen spelen; de filosoof wordt immers door beweeglijkheid en souplesse gekenmerkt! U merkt, uw Binding begint een sportvereniging te gelijken. Er zal gespeeld worden aan weerszijden van het net en als u wilt weten waar het net hangt, moet u even Googlemapsen op Play Padel Club Sloterdijk. Padelt u mee? Stuur dan een mailtje naar ikweetnietwattennis@amfibi.nl

Ten slotte, het heeft zich natuurlijk reeds lang en breed in uw wekelijkse routine genesteld, maar laat ik haar nog eens benoemen: op dinsdag 6, 13, 20 en 27 april zendt Radio Axolotl vanaf 19:00 uur wederom haar radiogolven de wijde wereld in. De eerste uitzending van de maand, vandaag om precies te zijn, staat in het teken van een enigmatische Minecraft-server: amfibi.dral.eu. Luistert en huivert, lieve leden, de radio heeft de toekomst! 

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiVrijewil – donderdag 8 april, vanaf 13:30 uur – Het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

ALV III – vrijdag 9 april, vanaf 20:00 uur –  Alwaar u over internet en Pombären beschikt: 

Lezing Tivadar – woensdag 14 april, vanaf 20:00 uur – Theater Eigen Huis:

AmFiBios – woensdag 21 april, 21:00 uur – Filmhuis Oost West:

Academische Olympiade – vrijdag 23 april, vanaf 15:00 uur – Waar kunst en filosofie elkaar raken. 

AmFiBiceps – donderdag 29 april, 15:00 uur – Play Padel Club Sloterdijk.