April: Soirée; Drift; Toneelleesavond; Toetjesfestijn; AmFiBios; Kultuurkamer; AmFiBisch Polensymposium; Feest?!

Waarde leden,

De zondeval is opgeheven. Het voorjaarsontwaken heeft reeds plaatsgevonden. De donkerte als een rotsblok weggerold, en ineens zijn de dagen eindeloos. Past u wel op. Eindeloze dagen spelen de rust parten. Houdt u het hoofd erbij te midden van uitbarstende knoppen en aanlokkelijk licht!

April wordt met klinkende klanken afgeklonken. Vanavond is de avond. Dan vindt de Soirée Musicale et Poétique plaats bij Kapitein Zeppos. Zoetwatermatrozen David en Pepijn verkiezen een verruimend sop. Zij zullen de avond aanelkaar rijgen. Het gereedschap? De sloopkogel. Wij hopen u vanavond om 20:00 te treffen.

Nu. Het voorjaar mag dan ontwoken zijn. Toch vervult u uw begeerte op vrijdag 13 april nog maar wijslijk binnen. U kunt dan buiten uw wijslijke ook uw muzikale en kunstminnende gerigheid bewijzen op Festival Drift: Buitenstebinnen. Aan meer informatie en toegangskaarten voor het festival kunt u komen op de webstek: festivaldrift.nl.

De uitvoering van AmFiTheater laat helaas nog op zich wachten. Gelukkig is het toneel niet aan theaters gebonden. Toneel kan ook zonder planken en spelers. U kunt toneelteksten zelf lezen in bindingverband. Wie toneelteksten leest is eigen publiek. Het lezen van de clous en de clou vallen samen. U zult van zichzelf versteld staan. Op maandag 16 april leest AmFiBi zelf toneelteksten. Ook als u ze niet meeneemt zullen er toneelteksten voorhanden zijn, maar het zelf meebrengen van teksten wordt uiteraard aangemoedigd. Het idee is simpel. In boekhandel Kirchner op Leliegracht 36 zal een te lezen toneeltekst(fragment) worden gekozen, de rollen zullen worden verdeeld, en de tekst wordt hardop voorgedragen. Komt u er langs vanaf 20:00.

Komt u nog wel aan toe toe in een haastig bestaan waar elke calorie louter tot nut mag zijn? Het liefst genuttigd door een rietje, ontdaan van enig genot. Komt u toch tot rust. AmFiVrijeWil is in een toeschietlijke bui. U kunt zich aanmelden om toetjes te versieren met oudere medemensen. In verzorgingshuis Vrolikhuizen aan de Vrolikstraat 481 wonen twaalf ouderen die aan toe toe zijn. Op 19 april vindt van 17:00 tot 20:00 een toetjesfestijn plaats! Komt u toetjes versieren? Mailt u naar: toetvabien@amfibi.nl

In het kader van voorpret en voorpolen zullen de blikken dezelfde kanten op worden gericht tijdens AmFiBios op maandag 23 april. Met bijpassende films zal de Binding warm worden gemaakt voor een studiereis. De ene film zal zijn Kanał. Een film uit 1956 van Andrzej Wajda over de opstand van Warschau in 1944. De ander film, een nieuwere, Podwójne życie Weroniki uit 1991, van Kieślowski. Wij hopen u te zien in Het Gespuis rond een uur of 20:00.

Op zoek naar de cultuur met een hoofdletter ‘k’ dacht de Kultuurkamer goed te doen met een bezoek aan het Muziekgebouw. Tijdens een nadere bestudering van het gebouw drong zich al gauw een uitstekend alternatief op. Dit konden wij niet links laten liggen. Daarom zal de Kultuurkamer op woensdag 25 april een bezoek brengen aan het Bimhuis. Daar zal optreden The Sync: een Frans-Amerikaans jazzensemble op dwarsfluit, cello, piano, drums, zang en computers. Vanwege verwachte drukte verwachten wij u om 19:45 bij BIM. Mee? Mailen naar: uitstekendejazz@amfibi.nl. 7 euro overmaken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi, onder vermelding van ‘KK BIM’.

Wanneer u bij AmFiBios een beeld heeft opgedaan van Polen. Dan kunt u dit op maandag 30 april theoretisch laten inkaderen. Er zal dan een klein symposium plaatshebben met betrekking op ons bezoek aan Krakow. De eerste spreker is Ype de Boer. Hij promoveerde op het werk van Giorgio Agamben en schreef een inleiding bij de Nederlandse vertaling van Agambens Wat overblijft na Auschwitz. De lezing van Ype zal gaan over de betekenis van Auschwitz in de filosofie (van Giorgio Agamben).

Vervolgens zal er een spreker zijn over de huidige politieke situatie in Polen. Zoals u misschien weet wordt Polen voor sommige Polen een steeds minder fijn land om in te wonen. Waardoor dat komt, en wat het betekent, hopen wij die avond te leren.
Ons kleine reissymposium zal om 19:00 beginnen in P.C. Hoofthuis 1.05.
De Lentegast die wij voor u in petto hadden op 11 april zal in mei diens opwachting maken. De omstandigheden waren onvoorzienig. Daarom zal waarschijnlijk 16 mei Maarten Coolen te gast zijn.

Liefs,

Binding​

P.S Houdt u vrijdagavond 20 april nog even vrij? Een feest is ophanden, u hoort van ons.

TL∴NG

Donderdag 5 april, 20:00 — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos

Vrijdag 13 april — Wijsgerig Festival Drift — LAB111 (Arie Biemondstraat 111) — festivaldrift.nl
Maandag 16 april, 20:00 — Toneelleesavond — Boeklhandel Kirchner (Leliegracht 36)
Donderdag 19 april, 17:00 tot 20:00 — AmFiVrijeWils Toetjesfestijn — Vrolikhuizen (Vrolikstraat 481) — toetvabien@amfibi.nl
Maandag 23 april, 20:00 — AmFiBios: Polen — Het Gespuis
Woensdag 25 april, 19:45 — Kultuurkamer: The Sync — Het Bimhuis — uitstekendejazz@amfibi.nl
Maandag 30 april, 19:00 — AmFiBisch Polensymposium — P.C. Hoofthuis 1.05

Vrijdag 20 april — Feest?!

11. april 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Maart: HET!; ALV III; AmFiVrijeWil; R. Kelly, dag; AmFiBios, Lezing, Colloquium, Schaaktoernooi, Wintergasten, Liftweekend

Waarde leden,

 

Het Secretariaat was nog even een rondje schaatsen. Winterse kou doet alles versteld staan, behalve hen met de ijzers onder. De kop van maart roerde zich niet. Gelijk die kop liet uw Secretaris de typmachine onaangeroerd. Nu het ijs begint te bekoelen kunnen de schaatsen weer in het vet. IJzige wind en mutsen, beide belemmerden zij het zicht. De afwezigheid van de ene maken de ander overbodig, wij kunnen weer vooruit kijken. De handschoenen kunnen uit, er kan weer getypt worden. Oppervlaktes komen in beweging. Het Secretariaat is niet langer roerloos, laat haar u richting geven. Het open water ligt op ons te wachten.

 

Zowaar. Op dinsdag 6 maart kunt u getuige zijn van de presentatie van Het Boekje van AmFiBi. Komt u naar de borrel en besluit voor uzelf of dat Het u ‘t wachten waard was.

 

Ten derden male krijgt u mandaat. U heeft iets te zeggen, mits u iets te zeggen heeft. Een aantal keren per jaar verheft het AmFiBisch allegaartje zich tot een verregaand vergaartje. Op donderdag 8 maart zullen de leden der AmFiBi zich kunnen verzamelen, generaal, in Het Gespuis voor de Derde Algemene Ledenvergadering der Amsterdamse Filosofenbinding. Wie zich, betreffende acroniemen, puriteins wenst op te stellen, wordt bij binnenkomst begroet met een welgemeend “Alaf!”, op deze donderdagavond. Wie daar niets mee kan is ook welkom op de ALV AmFiBi III. De inloop start om 19:30 met gebak en drank naar keuze, zolang de voorraad toereikend is. Om 20:00 zal de voorzitter de vergadering voor geopend verklaren.

Twee ALVs geleden ontstond op een Algemene Ledenvergadering een roep om handengewapper. Een aanklacht tegen het eindeloze gebakkelei. Bent u het hardop geprakkiseer van de ALV ook een beetje moe? Komt u dan op de dag na de ALV, vrijdag 9 maart, het kokkerellen praktiseren. AmFiVrijeWil bezoekt dan voor de tweede keer de Volksbond, om daar te koken voor haar bewoners. De eerste keer was voor herhaling vatbaar. Het wordt vast veel soeps. Vanaf 16:00 bent u welkom op Jan Rebelstraat 20. Wanneer u zich aanmeldt met een mail naar vrijewil@amfibi.nl wordt er op uw komst gerekend!

 

De Volksbond, het is een eindje fietsen. Maar wanneer u na het koken weer op huis aan gaat, hoogstwaarschijnlijk in oostelijke richting, komt u onderweg, in Nieuw-West-Oost, langs het huis van Twan. Dat huis is dit jaar het decor van de R. Kellydag die AmFiBi nu eenmaal viert. Reacties op het vieren van dit glibberige figuur zijn inmiddels binnengestroomd. Naar een alternatief wordt gezocht. Wat vrijwel zeker is, is dat er vanaf 21:00 een hoop alcohol genuttigd zal worden tijdens een grondige analyse van een of andere vreemde film.

 

AmFiBios is terug. Na een korte retraite van introspectie kan AmFiBios weer al haar projecties kwijt op de muren van Het Gespuis. Als uw honger naar filmische gekkigheid nog niet is gestild na ‘R. Kelly, dag’ zult u vast blij zijn te horen dat het thema van deze editie vreemd is. Op het programma staan de films Impolex en Kin-dza-dza!. Deze zullen worden ingeleid door docent Stefan Niklas. Van gekkigheid weet hij vast wel chocola te maken. Een docent die chocola maakt? Dat wilt u niet missen! Komt u naar Vreemd: AmFiBios op 12 maart in Het Gespuis. Komt u maar om 19:45, want om 20:00 begint het.

 

Vervolgens, op woensdag 14 maart is er een lezing. David Velleman, hoogleraar moraalfilosofie aan de New York Universiteit, zal speciaal voor de Binding wat tijd vrijmaken in zijn drukke dagprogram. Velleman verdiept zich in zijn werk in de filosofie van de handeling en haar fundamenten, het Zelf, en bio-ethiek. Een aantal specifieke onderwerpen van hem zijn levenseinde-ethiek en moreel relativisme. Waar hij het bij ons over zal hebben is nog niet bekend, hij zal hoogstwaarschijnlijk graag een aantal van uw vragen beantwoorden (bijvoorbeeld waar zijn fascinatie voor de Wiener Secession vandaan komt). De locatie voor de lezing zal nog bekendgemaakt worden, het begint in ieder geval om 20:30.

 

De Opleidingscommissie van Wijsbegeerte, misschien kent u hen van de borrels, geeft zich weer te kennen. Nu komen zij echter niet naar u toe, maar wordt u verwacht naar hen toe te komen en mee te denken. Op vrijdag 16 maart organiseert de OC Wijsbegeerte een Colloquium over het dekoloniseren van het Filosofisch curriculum. Van 10:00 tot 13:00 zullen verschillende sprekers (Nikita Dhawan, Grâce Ndjako en Yolande Jansen) hun licht laten schijnen over dit thema. Uiteindelijk zal er ruimte voor discussie zijn. Het colloquium vindt plaats op de Roeterseilandcampus in kamer 1.01 van gebouw C.

 

Tijdens het schaken is het geluk aan geen zijde. Een maand geleden werd om een schaal gespeeld tijdens het leggen van wat kaarten op het AmFiBisch Klaverjastoernooi. Een lachertje, als u het mij vraagt. Neen, eeuwige roem zult u louter verkrijgen als u Fortuna het roer uit handen grist en u zelf, va banque, uw opponent al schakend afmat. Kom uw lot bestempelen in Café De Laurierboom op maandag 19 maart vanaf 20:00 op het Schaaktoernooi der AmFiBi. U meldt zich voor het toernooi aan middels een bericht naar: aanrakeniszetten@amfibi.nl.

 

Awel, stelt u zich de winter voor als een schip dat zich klaarmaakt voor vertrek. Aan de voorsteven bikt men vast wat ijsschotsen weg. Aan de kade wordt de valreep langzaam opgehaald. Maar wat blijkt? Een slordige matroos heeft een touwtje laten hangen aan de valreep! Daar, daar grijpt de lezingencommissie haar kans. Zij neemt een aanloop, springt, en…, weet zich nog net aan het koordje vast te klampen. Vooruit, zoals de Friezen zeggen “‘t kan net!”. Op dinsdag 20 maart organiseert de lezingencommissie de enige editie van Wintergasten. De wintergast is docent Geschiedenis van de filosofie, Philosophical Approaches to the Sciences en mister wetenschapsfilosofie: Boris Demarest. Aan de hand van een aantal door Boris uitgekozen beeldfragmenten zal AmFiBi-lid Sybolt Doorn een gesprek voeren met de Vlaamse Polyglot, en u kunt er bij zijn. Wintergasten vindt plaats vóór de borrel, om 18:00 welteverstaan in kamer 3.01 van het P.C. Hoofthuis.

 

Van 30 maart tot 2 april is de Binding er even van tussen. Op Het Hok kunt u dan zoeken wat u wilt naar het bestuur en paaseieren, maar die zult u alleen aantreffen op voor u nog onbekende plekken. AmFiBi gaat in het paasweekend immers uit liften.

 

Dan resten ons nog twee zaken in april waarvoor u alvast warm kunt lopen. Ten eerste is het op donderdag 5 april weer Soirée Musicale et Poétique bij Kapitein Zeppos. Wij hopen dat u acte de présence kunt komen geven. Nog meer hopen wij dat u het AmFiBisch publiek een act kunt presenteren. Meent u iets te kunnen of te kennen waarvan het publiek opkijkt of opluistert? Meldt u zich dan aan met een bericht naar: ikbeneenavondster@amfibi.nl. Geeft u alstublieft ook een korte beschrijving van uw kunst.

 

Ten tweede is Wijsgerig Festival Drift ophanden. AmFiBi is trotse kraamkamer en trouwe sponsor van dit jaarlijkse door filosofiestudenten vrijwillig georganiseerde festival. Op vrijdag 13 april vindt Drift plaats in LAB111 rondom het thema ‘Buitenstebinnen’. U kunt binnenkort een kaartje kopen op de webstek van Drift (festivaldrift.nl).

Maar u kunt ook gratis komen! Zoals gezegd drijft Drift op vrijwilligers. Zij zoeken lui die tijdens het festival bij de kassa, de garderobe en de deuren van de zalen willen staan. Als dank krijgt u gratis toegang tot het festival en een exclusief vrijwilligersshirt. Naast het vrijwilligen krijgt u uiteraard nog genoeg vrije tijd om op eigen houtje rond te neuzen op het festival. Vrijwilligen? Mailt u naar: festivaldrift@gmail.com.

En dat is nog niet alles dat wij over Drift te melden hebben. In samenwerking met De Uitkijk organiseren ze op vier woensdagen voorafgaand aan het festival ‘Film & Filosofie’. Een film met enige betrekking op het thema wordt dan ingeleid door een deskundige spreker.

 

Tenslotte. Twee mededelingen, algemeen van aard.

Sinds kort is Tessa Leeuwerik (Algemeen Bestuurslid) als vertrouwenspersoon aangewezen door de rest van het bestuur. Dit betekent dat, mocht er iets binnen Binding gebeuren dat u even onder vier ogen met iemand wilt bespreken, u bij Tessa terecht kunt. Zij is altijd aan te spreken in het echt. Maar u kunt haar ook bereiken op: tessa.leeuwerik@student.uva.nl.

De andere Algemene, Wout, krijgt al maandenlang door hordes ongeregeld allerlei verwensingen naar zijn hoofd toegeslingerd. Deze uitroepen zijn simpelweg samen te vatten met: “Foebele! Foebele! Foebele!”. Welja, de mensen willen voetballen. Nu het weer Wout zint zal er gevoetbald worden in maart. AmFiBiceps opereert onafhankelijk van de AmFiBische kanalen als het om voetbalafspraken gaat. Als u ook wilt voetballen, dan kan dat, stuurt u een mailtje naar: foebele@amfibi.nl, en u zult weten wanneer er gefoebeld wordt. De mensen van AmFiBi die willen voetballen hebben een eigen Facebookgroep, als u daar lid van wordt, zult u nooit een pot missen.

 

Liefs,

 

Uw AmFiBi

 

TL∴NG

 • Dinsdag 6 maart — Het Boekje — Bij Inge
 • Donderdag 8 maart, inloop vanaf 19:30 — Derde Algemene Ledenvergadering — Het Gespuis (Spuistraat 47A)
 • Vrijdag 9 maart, 16:00 — AmFiVrijeWil kookt soep bij de Volksbond — Jan Rebelstraat 20 — vrijewil@amfibi.nl
 • Vrijdag 9 maart, 21:00 — R. Kelly, dag — Bij Twan
 • Maandag 12 maart, inloop vanaf 19:30 — Vreemd: AmFiBios — Het Gespuis
 • Woensdag 14 maart, 20:30 — Lezing: David Velleman — Nader te bepalen
 • Vrijdag 16 maart, 10:00 – 13:00 — Colloquium van de OC: Decolonizing the Curriculum — Roeterseilandcampus, gebouw C, kamer 1.01
 • Maandag 19 maart, 20:00 — Schaaktoernooi — Café De Laurierboom — aanrakeniszetten@amfibi.nl
 • Dinsdag 20 maart, 18:00 — Wintergasten: Boris Demarest — P.C. Hoofthuis, kamer 3.01
 • Vrijdag 30 maart tot maandag 2 april — Liftweekend — Zoekt u het lekker uit
 • Donderdag 5 april — Soiréé Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos — ikbeneenavondster@amfibi.nl
 • Vrijdag 13 april — Wijsgerig Festival Drift — LAB111 — Vrijwilligen? festivaldrift@gmail.com
 • Vier woensdagen — Film & Filosofie — Filmtheater De Uitkijk (Prinsengracht 452)
 • Tessa is vertrouwenspersoon
 • Foebele? foebele@amfibi.nl

05. maart 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Februari: Canto; AmFiBildung; Complottheorieënavond; Schaakborrel; Klaverjastoernooi; OC-borrel; Feest!; Promovenduslezing; Familieborrel; Kultuurkamer

Waarde leden,

 

Voor de Binding is januari altijd maar een korte maand, grotendeels door een vakantie opgeslokt. Een volwaardige maand is nu eindelijk aanstaande: op de kop af vier weken. We gaan voor ‘het echie’. U kunt dit eveneens beschouwen als een voor te nemen goed. Waar afgelopen maand begon met een arbitraire afbakening in de tijd waardoor men louter kon worden aangezet tot het voornemen van enkele platitudes, kenmerkt het begin van deze maand zich met een daadwerkelijke tweedeling. Of het tweede semester nu een radicale breuk moet zijn met het eerste, of u nu in de komende tijd kennis zult opdoen waar u al lang naar smacht, of u nu voor een tijd de hort op gaat, of u nu gestaag afstevent op uw diploma, alle reden om voor ‘het echie’ te gaan.

 

Wat de AmFiBische realiteit betreft, in den beginne zal AmFiBi zich aansluiten bij een lange traditie. Jaarlijks wordt ‘de Canto’ uitgevoerd in Het Concertgebouw. Als u het mij vraagt misstaat deze traditie niet in de AmFiBische canon. Uw Secretaris gebruikt diens podium om het pleit te bezorgen: een jaarlijks bezoek aan de Canto, als een obstinate passie van de Binding.

In ieder geval, op dinsdag 6 februari vindt het (eerste jaarlijkse) bezoek aan de uitvoering der Canto Ostinato plaats. Meldt u zich aan door te mailen naar: obstinaatgepingel@amfibi.nl. Maakt u vervolgens een tientje over naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van ‘Studievereniging AmFiBi’ onder vermelding van ‘Pastinaak’. Dan wachten wij u om 19:45 op voor de ingang van Het Concertgebouw.

 

Een twee dagen later voorziet AmFiBildung weer in de behoefte aan spiritbuilding. Ditmaal rondom ‘Ont’. Neemt uw zagwekkende literaire dekkingen mee rondom het thema en doe deze van hun sluier in het bijzijn van Binding. Het vuur der Bildung zal op donderdag 8 februari branden in de huiskamer van uw voorzitter. Vanaf 20:00 zal Maria u vangen bij haar thuis.

 

Aldus sprak een lid laatst op de borrel: “De presocraten, dat waren eigenlijk allemaal complotdenkers, wie niet zijn eigen kosmos had, hoorde er gewoon niet bij.” Houdt u deze gedachte vast. Waant u zich op maandag 12 februari een presocratische sofist op de complottheorieënavond in Het Gespuis. Alles is geoorloofd, als het maar steek houdt. U bent een onderwijzer op de school van het leven! Doceer de rest van AmFiBi, geef de leden een breinwasje, geeft u hen een Alsmaar docieler Bewustzijn. Heeft u een samenzwering op het oog? Meldt u dit dan door te berichten naar: watheeftalaindebottonhiermeetemaken@amfibi.nl. AmFiBi zweert samen, vanaf 20:00.

 

We geven u graag de kans alvast een aantal stappen vooruit te denken. Het vooruitdenken is een essentieel onderdeel van het schaakspel. Denkt u vooruit, dan zult u zich bijvoorbeeld bewust zijn van de voorbereidingen die gepleegd dienen te worden om een schaaktoernooi te kunnen winnen. Aan de andere kant, wanneer u vooruit kunt denken, dan is oefenen voor een schaaktoernooi misschien wel niet meer nodig. Maar goed, laten we hier onze hoofden maar niet op stukbreken. Om u te kunnen voorbereiden op een aanstaand schaaktoernooi dat in maart zal plaatsvinden wordt op dinsdag 13 februari geborreld tijdens het schaken op de schaakborrel.

 

Februari heeft nog een eerste keer voor AmFiBi in petto. Te weten, Het Eerste Klaverjastoernooi der Amsterdamse Filosofenbinding. Wint u dit toernooi, dan zult u uw opponenten binnen de Binding een jaar lang de maat kunnen nemen. Immers, als u wint, heeft u vrienden. Om deel te kunnen nemen aan het toernooi dient u zich met een maat aan te melden. Dit doet u door te mailen naar: behaardeboeren@amfibi.nl. Het toernooi zal rond een uur of 20:00 beginnen in Café De Laurierboom. U hoeft uiteraard niet per se mee te doen aan het toernooi om langs te mogen komen, u kunt zich ook altijd, mateloos, komen bezatten.

 

Op 20 februari komt de Opleidingscommissie weer op bezoek bij de borrel. Zij zullen u komen vertellen wat er op het moment zoal speelt in de OC. Daarop kunt u hen vertellen wat er volgens u gebeurt in de opleiding. Wanneer u zoekt naar een luisterend oor op een borrel waar de meeste aanwezigen in het algemeen over een niet-aflatende zendingsdrang beschikken, dan moet u eens naar de OC-borrel komen.

 

Ooit werd de spork geïntroduceerd als vernuftige handigheid voor het overleven in de wildernis. Een onverwoestbaar, onmisbaar onderdeel van iedere uitrusting. Inmiddels heeft een omkering opgetreden. De spork staat voor het hapklare bestaan. De hap-slik-weg-moraal van het kapitalisme heeft een hoop ellende gebracht. Maar wanneer u de boel van de positieve kant bekijkt schittert de spork als de kroon op het kapitalisme. Zij voorziet u van alle gemakken. Als een fopspeen is zij in staat de rede de mond te snoeren, voor even. Op vrijdag 23 februari zal de AmFiBische rede kortstondig verdwijnen in een sabbelen aan een multifunctioneel eetgerei. Reden voor een feest: ‘Sporkheimer: het beste wat het kapitalisme ons gebracht heeft’, van 22:00 (tot 05:00) in VLLA.

 

De dinsdag erop brengt ons een mooie samenkomst van omstandigheden. Een lezing en een themaborrel, let u maar eens op.

 

Nu, AmFiBi nodigt af en toe een promovendus uit om een lezing te geven over diens onderzoek. Wij hebben de beurt gegeven aan Tom Schoonen, een promovendus aan het Institute for Logic, Language and Computation. Tom verdiept zich in de filosofie van modaliteit en de filosofie van de verbeelding, en de raakvlakken van die disciplines. Zijn dissertatie spitst zich toe op de vraag of verbeeldingskracht een gids kan zijn voor modale kennis (meer over Tom en zijn onderzoek op z’n webstek). Zaal 1.05 van het P.C. Hoofthuis gaat op dinsdag 27 februari om 18:00 open, alwaar de lezing rond die tijd ook zal beginnen.

 

Awel, op diezelfde avond zijn al uw geschwistern, cousins, ouders, en eventuele kinderen, kleinkinderen en oom- of tantezeggers welkom op de borrel. Want, op dinsdag 27 februari is er familieborrel! De vermenigvuldiging heeft reeds plaatsgevonden, dus komt en toont u ons de gemene deler!

 

Deze samenkomst stelt u in staat uw familie even wat extra onder te dompelen in de filosofie, om hen vervolgens mee te slepen naar de borrel. Dan hebben ze meteen wat aanspraak.

 

Misschien was het omdat de Canto zich inmiddels had losgezongen van de Kultuurkamer, dat die club het zich kon permitteren een tweede Kulturele uitstap te verzorgen in februari. Gepingel zal plaatsmaken voor getrippel. De Kultuurkamer bezoekt weer eens een dansvoorstelling. Op woensdag 28 februari bezoekt de Kultuurkamer ‘INSIDE OUT’ door Conny Janssen Danst. U kunt zich vast aanmelden door een mail te versturen naar nogeenrondje@amfibi.nl. Dan kunt u vast 10 euro overmaken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van ‘Studievereniging AmFiBi’ onder vermelding van ‘KK BB’. Wij zullen u dan om 20:00 voor de ingang van de Stadsschouwburg vast staan opwachten.

 

Ten slotte. Zoals u weet proberen wij u vaker dan eenmaal per maand te bereiken. In de vluchtige tijden waarin wij leven zou een maandelijkse kennisgeving immers bij lange na niet genoeg zijn. Willen wij tot u doordringen, dan zullen wij continu in uw dagelijks leven aanwezig moeten zijn. Wij hebben hiertoe een poging gedaan door ook actief te zijn op Facebook. Helaas worden wij door dit medium beperkt in reikwijdte. Om op Facebook tot u te kunnen blijven doordringen, en zo een aanwezige factor in uw dagelijks leven te blijven, treedt vanaf heden ‘Het Kanaal’ in werking. Het Kanaal is een zogenaamde Facebook-groep waarin wij ieder ‘evenement’ van AmFiBi één keer zullen plaatsen. U kunt als het ware een abonnement nemen op ‘Het Kanaal’, door lid te worden van de groep en de meldingen aan te zetten. Wij zullen proberen zoveel mogelijk leden handmatig toe te voegen, maar wij vragen u ook een klikje mee te helpen om blessures aan de kliklidmaten van uw bestuur te voorkomen.

 

Tot gauw,

 

Liefs,

 

Uw AmFiBi

 

TL∴NG

 • 6 februari 19:45 — Canto — Het Concertgebouw

 • 8 februari 20:00 — AmFiBildung: Ont — Bij Maria

 • 12 februari 20:00 — Complottheorieënavond — Het Gespuis (Spuistraat 47A)

 • 13 februari — Schaakborrel — Bij Inge

 • 14 februari 20:00 — Klaverjastoernooi — Café De Laurierboom (Laurierstraat 76)

 • 20 februari — OC-borrel — Bij Inge

 • 23 februari 22:00 — Feest! Sporkheimer: Het beste wat het kapitalisme ons heeft gebracht — VLLA (Willem Roelofsstraat 9)

 • 27 februari 18:00 — Promovenduslezing Tom Schoonen — P.C. Hoofthuis 1.05

 • 27 februari — Familieborrel — Bij Inge

 • 28 februari 20:00 — Kultuurkamer: Conny Janssen Danst ‘INSIDE OUT’ — Stadsschouwburg Amsterdam

 • Overweegt een abonnement op Het Kanaal.

16. februari 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →