Categorieën
Aankondigingsmail

Januari: Boekverkoop; Boekenraad; Stadswandeling; ALV II; AmFiBiceps; Studiemiddagen.

Lieve leden,

Het oude jaar is met de nachtschuit vertrokken en nu stel ik u de gewetensvraag: hebt u het beminnelijk adieu gewoven, of is zij met ferme hand terzijde geschoven? Bent u het goede voornemens, of bent u een ik-doe-niet-meer-mee-mens? Ach, mogen de bevliegingen van het nieuwe jaar van minder pandemiteit getuigen! Life in a state of lockdown is solitary, poor, nasty, brutish and sort of ongezellig, maar wees toch niet getreurd: het tij zal keren en voor u het weet, dansen wij op het plafond! Het zal goed zijn, het zal groots zijn, en dat het u niets dan het beste brengen mag. 

Sta mij toe gelijk met de letterkundige deur in huis te vallen: het tweede semester is op til en haar gezicht spreekt boekdelen. Met andere woorden: de tijd is voor u, de filosoof, gekomen om u te laven aan het gebonden Elysium van de ongebonden geest. Spreken is zilver, zwijgen is goud en lezen is leuk. Wanneer u vóór vrijdag 22 januari uw boeken bij Athenaeum Boekhandel bestelt via deze link, is een kleine monetaire mindering wellicht uw deel. Mocht Kalliope u hem nog niet met zoetgevooisde stem hebben toegefluisterd, vindt u onderaan dit schrijven de bijbehorende kortingscode. 

Wij verblijven nog even met de neus in de boeken. Op woensdag 13 januariom 20:00 uur is het tijd voor Boekenraad. Zijn er boeken die u gelezen hebt en die u uw medestudent welwillend, dan wel dringend zou aanbevelen of zijn uw literaire lusten juist nog immer onbevredigd? Anders gezegd: bent u raadgevend of raadzoekend? Welnu, op de bewuste avond horen wij graag uw begeesterde pleidooi over al wat er maar tussen kaft en rug verschenen is, zij het omwille van het wijsgerige vernuft, zij het omwille van de betekenis die het geschrevene voor u of de wereld heeft, zij het omwille van de poëtische pracht, in letteren dan wel voordracht. Ook voor het louter luisterende oor kan zij een avond van openbaring worden! Daar de lockdown danmaals nog immer van kracht is, zal zij plaatsvinden in de wondere wereld van – u zou het haast niet geloven – Zoom! Een linkje vindt u onderaan. 

Nederland is dus eigenlijk wat ze om Amsterdam heen gebouwd hebben. Ik heb maar ‘ja’ geantwoord, want de meeste Amsterdammers zien het zo. 

Voor de Mokumsolipsisten onder u vindt er op donderdag 21 januari vanaf 16:00 uur in groepjes van geoorloofde grootte een stadswandeling plaats langs de stadsmonumenten van ons academische thuisoord. Wist u dat er dingen zijn die u over Amsterdam beslist nog niet wist, waarvan u niet wist dat u ze mist, omdat u niet mist wat u niet wist? Ach, wie niet wandelt wie niet weet, zo luidt het adagium, om over de warme chocolademelk met een scheutje van het een of ander nog maar te zwijgen. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar mokumergosum@amfibi.nl.

Dan nu, het is reeds tijd voor de Tweede Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar! Ach, de tijd… Zij vliegt! Vergaderen geeft vleugels, is wat men zegt. Op vrijdag 22 januari bent u vanaf 19:00 uuruitgenodigd om in Theater de Cameleon uw democratische catharsis te komen zoeken. Daar wij u uiteraard slechts in mondjesmaat kunnen ontvangen, kunt u zich – hup, hup – aanmelden via vergaderenismenselijk@amfibi.nl. Voor de thuisblijvers onder u wordt er vanzelfsprekend een Zoom-verbinding in het leven geroepen. Daar het spook van St. Pandemius nog altijd door Europa – Wat zeg ik? De wereld! –  waart, is het goed mogelijk dat de gehele beraadslaging zich uiteindelijk als digitaal mirakel ontpopt, maar dat hoort u uiteraard nog van ons. 

De zielen die alle spijkers in het plafond reeds geteld hebben en zich laven aan de lusteloosheid mogen hun stalen ros van stal halen: met AmFiBiceps zullen wij op donderdag 28 januari vanaf 13:00 uur per rijwiel de beeldige weelde verkennen van hetgeen er rond Amsterdam geschapen is. J’aime la bicyclette pour l’oubli qu’elle donne. J’ai beau marcher, je pense. A bicyclette je vais dans le vent, je ne pense plus, et rien n’est d’un aussi délicieux repos. We verzamelen bij Station Noord. Gaat u mee? Stuur dan een mailtje naar indenbeginnewaserfiets@amfibi.nl.

Ach, de studie… Ook zij zit nog om uw bezieling en bekommernis verlegen, alsmede om die van uw studievereniging! Daar gedeelde liefde zich voor gedeelde ijver leent, maar de poort nog immer gesloten is, kunt u zich nu via dit formulier aanmelden om u gedurende de maand en petite équipe aan uw academische roeping te committeren tijdens een waarachtige studiemiddag. U kunt zich inschrijven om bij een uwer medestudenten thuis te studeren, alsook uw eigen woonst ter beschikking stellen. Eendracht maakt macht, twee weten meer dan één, coöpereren is beter dan defecteren… Wat zou u doen? U snapt wat ik bedoel. 

Het oude vergaan, het nieuwe ontstaan: het nieuwe jaar blikt wat monter, onbevangen en onbeschreven, terwijl u het in kalenderlijke vorm met een spijkertje aan de muur hamert. God weet wat het ons brengen zal, zegt men, maar die lacht wat ongemakkelijk, gaat op omnipotente wijze achter de schrijftafel zitten en grabbelt in het laatje naar een schone lei. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Boeken bestellen – vóór vrijdag 22 januari.

Boeken ophalen – eerste week van februari. 

Boekenraad – woensdag 13 januari, 20:00 uur – Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82983154459 (Meeting ID: 829 8315 4459).

Stadswandeling – donderdag 21 januari, 16:00 uur – Mokum.

ALV II – vrijdag 22 januari, 19:00 uur – Theater de Cameleon, Derde Kostverlorenkade 35/Zoom.

AmFiBiceps: fietsen! – donderdag 28 januari, 13:00 uur – Station Noord. 

Studiemiddagen – gedurende de maand – bij uw medestudent aan de keukentafel. 

Categorieën
Aankondigingsmail

December: Sinterklaasgedichten; schaatsen; AmFiVrijewil; Kultuurkamer; Kerstdiner.

Lieve leden,

Een nieuwe maand dient zich voor u aan en heeft een oude bekende meegenomen, ietwat ontheemd, doch alom bekend. De winter kijkt wat verdwaasd en regent en waait wat om zich heen: “Ben ik te laat, ben ik te vroeg? O, wat verwacht men toch van mij?” Zoetigheid en vrede, lichtjes en een gepaste dosis natte sneeuw. Onderwijl bedanst u nog onbezorgd de zonnige zijde van de straat en springt van plas tot plas. Sjalom, sjalom, anders vat u nog kou! 

Hebt u het reeds vernomen? De bisschop van Myra is onder ons! De stamkroeg is dicht, maar u bent dichter. Laat uw pen over het papier dansen en schrijf een Sinterklaasgedicht! De dichter geef en de dichter krijgt: op maandag 7 december worden alle verzen verzameld en krijgt een ieder die iets geschreven heeft andermans dichtwerk op de mat. Wilt u toetreden tot het heimelijke doch rijmelijke genootschap van Sint-Nicolaas, stuur dan vóór 5 december uw gedicht naar okommaareenskijken@amfibi.nl. Het gedicht mag specifiek aan iemand gericht zijn, maar dat hoeft niet. Vergeet tevens niet uw adres te vermelden!

Haal uw glij-ijzers uit de kast, want AmFiBicyclette gaat aan de scheuvel! Op dinsdag 8 december vanaf 21:30 uur zwieren wij over het aqua congelata van de Jaap Edenbaan. Wilt u deelgenoot zijn van dit winterse jolijt, meld u dan aan via faculteitderijsbegeerte@amfibi.nl, opdat u goed beslagen ten ijs komt. Neem uw eigen schaatsen mee of huur ter plekke een paar, een kaartje hebt u reeds voor 4,- gladde duiten. Wij zien u daar!

In het verleden hebben wij reeds tweemaal getracht u aan het handje van KUCH mee te nemen naar de duinen, maar het heeft nog niet zo mogen zijn. Nu, driemaal is scheepsrecht! Opdat de goden ons ditmaal echter terwille mogen zijn, begeven wij ons nu met AmFiVrijewil naar de kust om al kuierende daar in kleine groepjes zwerfafval te verzamelen. Wij vertrekken op donderdag 10 december om 14:00 uur vanaf het Centraal Station. Kleedt u zich warm aan, vul een thermoskan met thee, neem uw handschoenen mee en meld u aan via waarvrijewilisiseenweg@amfibi.nl.

Voor de filosofen onder u die na deze schaatslijke, dichterlijke dan wel duinlijke pret de geest willen scherpen, presenteert de Kultuurkamer u een lezing in de Rode Hoed. Op maandag 14 december om 19:30 uur brengt men aldaar feministe van het eerste uur Mary Wollstonecraft voor het voetlicht. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wilt u dit niet missen, eis dan u rechtmatige plaats op – desnoods met de elleboog – door een mailtje te sturen naar ikkeikkeikke@amfibi.nl. Een kaartje kost u een eerlijke 4,- duiten

Anders dan anders, doch evengoed gezellig: KUCH nodigt u uit voor het jaarlijkse Kerstdiner! Daar ome Co nog steeds niet is opgehoepeld, kunnen wij uiteraard niet en groupe aan de peuzelarij, maar zulks mag de pret niet drukken. Dit jaar vinden er op vrijdag 18 december vanaf 18:00 uur namelijk meerdere kerstdiners plaats op verschillende plekken in de stad, waar u in kleine getale een grote gemoedelijkheid zult treffen. Wilt u aanschuiven, stuur dan vóór vrijdag 11 december een mailtje naar kerstdinerhebjejakunjekrijgen@amfibi.nl waarin u blijk geeft van uw ongebreidelde enthousiasme, alsook van uw telefoonnummer. Mocht u zelf over voldoende huis beschikken en er genoegen in scheppen een klein gezelschap te ontvangen, horen wij dat uiteraard ook graag. 

Ziezo, de maand schier begonnen, het jaar welhaast gedaan. Na een kortstondige schaduw worden de straatstenen gehuld in het licht van de lantaarns. Van tijd tot tijd kunt u uw adem in het schijnsel zien dwarrelen terwijl u zich huiswaarts begeeft, vrolijk fluitend en in de behaaglijkheid van uw kraag weggedoken. 

Niets dan goeds,

Uw Binding

Sinterklaasgedichten – maandag 7 december – uw deurmat. 

AmFiBicyclette: schaatsen – dinsdag 8 december, 21:30 uur – Jaap Edenbaan, Radioweg 64.

AmFiVrijewil – donderdag 10 december, 14:00 uur – Centraal Station. 

Kultuurkamer: lezing  – maandag 14 december, 19:30 uur – Rode Hoed, Keizersgracht 102.

KUCH: kerstdiner – vrijdag 18 december, 18:00 uur – overal en nergens. 

Tentamenweek – 14/18 december – met uw neus in de boeken.

Categorieën
Aankondigingsmail

November: AmFiBios; Klaverjasavond; Complottheorieënavond; HET!-schrijfavondje; AmFiVrijewil; DRIFT.

Lieve leden,

Zowaar heeft uw wereld zich weer goeddeels tot achter de voordeur beknot. Het geboomte kleurt geel, oranje en soms zelfs rood en de stamkroeg is gesloten. Edoch, wees niet getreurd, van een stilzwijgende leemte kan geen sprake zijn! De wind mag huilen en de regen slaan, maar u lacht zachtjes, gaapt eens uitgebreid en neuriet een slaapliedje uit het bevogelde land. Voordat u echter in de modder kruipt, zoals uw AmFiBische intuïtie u wellicht aanspoort, hebt u nog een en ander in het verschiet.

Allereerst heb ik goed en slecht nieuws voor u. Om maar te beginnen met het slechte nieuws: wij hadden voor u een mooie Kultuurkamer versierd, maar die is om maatregelijke redenen op slot gegaan en hebben wij dienvolgens moeten afgelasten. Het goede nieuws daarentegen is dat dit het slechte nieuws was.

AmFiBios nodigt u uit voor een filmavondje bij u thuis! Op woensdag 11 november om 21:00 uur kijken wij gezamenlijk de film Wittgenstein, over het leven en de hersenspinsels van een schoolmeester uit Wenen, via het u welbekende medium Zoom. Een gepassioneerde wittgensteiniaan uit onze gelederen zal de film kort inleiden. Wovon macht nicht sprechen kann, darüber muss man einen Film anschauen. Mocht u altijd al in een bioscoop hebben willen wonen, is dit uw kans! Onderaan deze mail vindt u de Zoom-link die u de toegang tot Filmhuis Thuis zal verschaffen.

Voor zolang u overigens nog stamgast aan eigen toog bent, worden er iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur spelletjes gespeeld op de AmFiBi-Discord. Op dinsdag 17 november zal er vanaf 21:00 uur een speciale Klaverjasavond plaatsvinden. De link voor de Discord vindt u in de spelletjeskast onderaan dit schrijven.

Wist u nochtans dat het de waarheid is die op het spel staat? Gelijk een kaartenhuis stort zij ineen! Men zegt dat de mens op de maan geweest is, maar zulks is schijn! Maneschijn, om precies te zijn! Men zegt dat de aarde rond is, maar is dat geen cirkelredenering? Op donderdag 19 november vanaf 19:30 uur presenteert KUCH u de Complottheorieënavond via Zoom! Hebt u een hamer gevonden om de fundamenten van de waarheid mee te gruzelementeren en wilt u die met ons delen? Laat het ons weten via ikconspiracywatjijnietziet@amfibi.nl en wie weet wat er aan het licht komt! 

Deelt u de waarheid liever naamloos mede, dan kunt u die mogelijkheid benutten op donderdag 26 november vanaf 20:00 uur, gedurende het HET!-schrijfavondje, tevens via Zoom. Wat is HET!? Wel, HET! is het obscure blaadje van uw vereniging waarin u anoniem uw hersenspinsels ten papiere kunt voeren. Van vilein gal spuwen tot liefkozende woorden: niets moet, alles wordt geplaatst. Drukwerk is druk werken, maar uiteraard bent u eveneens van harte welkom voor de genoeglijkheid van redactionele kletsica. Hup, laat uw erfzonde varen, bezoedel uw ongenoemd blazoen met inkt en treedt toe tot de onverbloemde wereld van HET!. Mocht u op de genoemde avond elders doende zijn, maar uw schrijfsels wel onbenaamd de wereld in willen slingeren, kunt u deze bij wijze van inzending van tevoren mailen naar zijnenanonimiteit@amfibi.nl.

Op maandag 30 november om 14:00 uur kunnen de non-deterministen onder u hun wil de vrije loop laten in de keuken van het Stoelenproject waar wij wederom met AmFiVrijewil de minderbedakten van een maaltijd zullen voorzien. Bent u van pan en pollepel niet bevreesd, stuur dan een mailtje naar: vandekokendennietsdangoeds@amfibi.nl.

Dan geef ik nu de pen aan onze wijsgerige kornuiten van DRIFT. In november worden er, corona volente, op twee maandagavonden om 21:00 uur in de Uitkijk enkele films vertoond, te weten: Evolution van Lucile Hadzihalilovic (23 november) en Symbol van Hitoshi Matsumoto (30 november). Wie deze cinematische verrukking wil bijwonen, kan een kaartje kopen of een Cineville-reservering plaatsen bij de Uitkijk, te web, dan wel ter plaatse. De films worden ieder ingeleid door een uitgenodigde spreker die de vertoning van filosofische verfraaiing zal voorzien.

En zo beginnen de contouren van de maand die voor ons ligt zich langzamerhand tegen de horizon af te tekenen. Genoeg te doen, genoeg te denken en voor nu: genoeg gezegd.

Niets dan goeds,

Uw Binding

AmFiBios – woensdag 11 november, 21:00 uur – Zoom.

Spelletjesavond – iedere dinsdag vanaf 20:00 uur – Discord.

Klaverjasavond – dinsdag 17 november, 21:00 uur – Discord.

KUCH: complottheorieënavond – donderdag 19 november, 19:30 uur – Zoom.

HET-schrijfavondje – donderdag 26 november, 20:00 uur – Zoom.

AmFiVrijewil: koken bij het Stoelenproject – maandag 30 november, 14:00 uur – het Stoelenproject, Marnixstraat 248. 

DRIFT: film & filosofie – maandag 23 & 30 november, 21:00 uur – Filmtheater de Uitkijk, Prinsengracht 452.