Een nakomer; de nieuwkomers

Waarde leden,

Ik zing van leven, ik zing van de zon die eerst door het lot van zuidelijke kusten verjaagd naar ons toe kwam, over landen en zeeën geslingerd door de wil van de goden. Ja, dit betekent…

Maar ho eens even! Ik hoor u reeds denken, zie u reeds angstvallig aan alle knoppen binnen handbereik beginnen te draaien, Dit is geen vertrouwd gekwaak, wat voor een vreemd stemgeluid galmt er uit de o zo vertrouwde spreekbuis. Alstublieft, schakel niet! Ik voer onder valse vlag, maar nu zal ik olie op uw golven plengen. Het buitenissige geluid dat u hoort is afkomstig van een nieuw bestuur.

Een korte introductie: de functie van voorzitter zal bekleed worden door Iris Kater; David Kleinsteuber behelst uw nieuwe penningmeester; de algemenen hebben de vorm van Lara Breedveld en Momo Schaap aangenomen; tot slot is uw secretaris Max Molenaar. De lans is aan ons doorgegeven, en wij zullen hem voor u breken. Het staat een mooie tijd te worden, dat doen wij u gestand.

Goed, waar was ik …? Ja, ik was de zomer aan het bezingen! Echter, voordat men wegtrekt uit de opgedroogde modderkluiten valt er hier heus nog wat te beleven. Daarom vraag ik: “Muze zeg mij, wat voor een AmFiBisch jolijt vormt zich nog de komende tijd?”

Voorts komen wij bij een netelige driesprong aan, of liever gezegd, een tweesprong snel leidend naar een zelfde pad. Hier zult u wel al uw kiesrecht in de strijd moeten gooien, opdat u niet zult talmen en de juiste keuze weet te maken. Op donderdag 28 juni hinkt, stapt, en springt u zo van de ene belevenis in de andere. Nu niet langer getreuzeld, een opsomming volgt:

Allereerst de hink, en dit is er één van praktische aard. Nou, niet louter praktisch, evenwel didactisch. U zult vast gemerkt hebben dat uw studie en de praktijk vaak lastig te vermengen valt. Louter theoretisch kader vloeit nog door de ader als men lang genoeg verblijft onder de wijsgerige types, dit kan niet gezond zijn. Hier bieden wij  u een oplossing: komt naar de Roeterseilandcampus, Gebouw A, A1.02 en laat u omverblazen door de eindpresentaties van het filosofisch practicum van 14:00 tot 16:00. Laat uw theoretisch kader thuis en wees bij dit praktisch-didactisch genotsjunctuur.

De stap is een van Bijbelse proporties. Kaïn knaagt weer eens aan ons been Abels, oftewel het grote Geesteswetenschappelijk Voetbaltoernooi staat voor de deur. Kaïn heeft voorts Kleiotische vormen aangenomen en staat klaar om ons te belagen. Nietsvermoedend zijn wij ditmaal echter geenszins, noch onvoorbereid, kranig zullen wij weerstand bieden en in ieder geval ons been niet laten lichten. Richt u uw middag dus liever op sportieve ontlading, komt dan aanmoedigen in Sportpark Spieringhorn van 13:00 tot 17:00 opdat de moed ons niet in de schoenen zinkt. Of wacht, de schoenen is nou eigenlijk juist waar onze moed nodig zal zijn… Nuja, kom maar gewoon.

Dan komt de sprong. Nadat u een keuze heeft gemaakt tussen een educatieve of een toejuichende middagbesteding staat er nog protest op het program, te weten de New University NightGeorganiseerd door Humanities Rally, University of Color, ASVA, en NU! Zij gaan opzoek naar hun roots op het grasveld bij RECwaar zij nog kort geleden wortel schoten – althans, hiervan werden zij beschuldigd, al waren het de acties van beschuldigend partij die meer op schieten leken. De inhoud van de avond is zowel cultureel als politiek: het zal bestaan uit live optredens, poëzie, panels, discussies en workshops. Met dit evenement proberen zij op een zowel informatieve als feestelijke manier dit jaar af te sluitenVan 16:30 tot 02:00 bent u welkom. Wel, waar wacht u nog op? Kom!

De driesplitsing is overbrugd maar daarmee is nog niet alles gezegd. Nu kreeg uw Binding namelijk een delicaat vraagstuk voorgeschoteld. De AmFiBie heeft namelijk sinds lange tijd de dunne ochtendnevel bij de modderpoel vervangen voor een dikke rook, en om meer rook kwaakt men alsmaar luider. De binding wil haar kikkers graag verschaffen van hetgeen dat zij verlangen, doch, zij heeft belooft hen nooit te schaden in hun vleselijkheid. Ach en wee, wat een vreselijkheid. Plots, Eureka! Ja, de binding heeft een ijzer in het vuur liggen. Doorrookt de spijzen, voedt die aan onze wijzen. Eruit met het ijzer dus, erin met de kolen. De jaarlijkseAmFiBische barbewenking vindt namelijk plaats op vrijdag 29 juni. Of u de vuurproef die dit academisch jaar gebleken is nou doorstaan heeft of niet, deze culinaire uitspatting heeft u in ieder geval verdiend. Op uw wenken zult u dus bediend worden. Bent u daar niet van gediend, dan dient u de wenking te verlaten. De rook zal opstijgen in het Rembrandtpark vanaf 17:00.

Naaktgeboren schoot u ooit uit de schoot des aards, en zo nakend was u goed tevreden, maar al snel werd u blootgesteld aan kromme en rechte machten die u de eerste lendendoek omwonden. AmFiBi helpt u graag over deze situatie heen te komen Nu doet de raaf zijn intrede en zegt: “De soevereine nacht en het naakte raven.” Op 2 juli verruilen wij  macht voor nacht. Expliciete tijden en locaties zullen later volgen, edoch, ondanks deze ruimtetijdelijke ambiguïteit hoop ik dat u deze avond toch verder vrijhoudt. Stelt u voor: de avond valt, u bent er, u draagt uw schoonste dracht, gewoonste dracht, of naaktste dracht, het maakt allemaal niet uit, want wij zullen zijn in eendracht. Normaliter maakt dit macht, thans maken wij de nacht. Maakt u het met ons mee?

Tot slot nog een oproep, een oproep tot opleiden. ik spreek natuurlijk over het vers gelegde kikkerdril. De zomer zullen zij broeden op hun gemaakte keuzes, hierna hebben zij hulp nodig hun eierschaal te doorbreken en te ontwaken uit hun dogmatische sluimer. Dit kunt u doen door u aan te melden als mentor voor het komende studiejaar. U zult instrueren, dineren, en uiteindelijk de tranen over uw wang voelen scheren wanneer de visjes zo snel hun staart al verliezen. Mail naardrilinstructeur@amfibi.nl om deze droom te verwezenlijken.

Om de zomer verder te bezingen ben ik nu te moe geworden. Zingt u dus uw eigen lied. Wij wensen u niets dan voorspoed.

Liefs,

Uw Binding.

TL∴NG

Donderdag 28 juni, 13:00 – 17:00 – Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen – Sportpark Spieringhorn

Donderdag 28 juni, 14:00 – 16:00 – Eindpresentaties Filosofische Practicum – REC, A1.02
Donderdag 28 juni, 16:30 – 2:00 – New University Night – REC, grasveld

Vrijdag 29 juni, 17:00 – Barbewenking – Rembrandtpark

Maandag 2 juli, ??? – ??? – Rave, Homo Sacer: de Soevereine Macht en het Naakte Raven –  ???

Aanmeldingen voor het mentorschap kunt u doen op drilinstructeur@amfibi.nl

04. september 2018 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Juni: Symposium; HET!; AmFiBoules; ALV IV; AmFiBios; Kultuurkamer; Voetbaltoernooi

Waarde volgelingen,
 
Inmiddels hebben de optrekkende kruitdampen van een week ploeteren zich vermengd met de van barbecuedampen doorspekte buitenlucht. Die buitenlucht is nog altijd beter dan een benauwde kamer op vier hoog achter, kan ik u vertellen. Oh de zomer lonkt! Een verloren geachte liefde die zich enkel laat halen. Benadert u de zomer voorzichtig, weest u niet gretig. Doet u uw laatste passen achterstevoren, met uw rug naar het verlangen gekeerd, en kijkt u niet om. Er ligt dan nog genoeg moois voor u om op te teren tot het verlangen naar de zomer is vervuld: de herinneringen aan een jaar bij de AmFiBi. Kijkt u om, dan staat dat u vrij, maar is het de vraag of u niet al halsoverkop sprintend naar uw in te lossen verlangen struikelt, en de zomer niet zonder kleerscheuren haalt.
 
De “Barbe”-wenking lijkt dit jaar vroeg te komen. Althans, één jaar terug wenkten wij u, als kersvers bestuur op een toon die we de rest van het jaar bleven inzetten. AmFiBi sluit het jaar af waar ze mee begon, in thema. Op aankomende donderdag 7 juni kunt u aanwezig zijn bij symposium ‘De lokroep van het Niet-Menselijke Dier’. Samen met onze vrienden van Kanvas organiseert AmFiBi een lezingenreeks over het wij en zij in het antropoceen. De verhouding tussen mens en dier benaderd vanuit kunst, literatuur en filosofie zal vanaf 20:00 in Sociëteit Sexyland onderwerp van vier opeenvolgende lezingen zijn. Het volledige programma kunt u op Facebook bekijken, volgt u daarvoor de gegeven link. Een kaartje koopt u voor vier euro aan de deur.
 
Een bijzonder succesvol verlopen protestavond in de Oudemanhuispoort verzamelde studenten en docenten tegen de regenten. Maar in tegenstelling tot laatstgenoemden blijven de eerstgenoemden niet aan hun zetels kleven. Humanities, Rally! en co. gaat de benen strekken. Maakt u zich geen zorgen, de benen zullen naar alle waarschijnlijkheid niets dan het luchtledige en vaste grond raken. Waarmee ook weer niet is gezegd dat Humanities, Rally! zich enkel laat gelden middels het intrappen van open deuren. Op vrijdag 8 juni laten zij zich graag betrappen op het roepen van wat leuzen tijdens een wandeling van de Oudemanhuispoort naar de Roeterseilandcampus die Mars voor Onderwijs mag heten. Doet u mee, sluit u zich aan, en sta op voor het behoud van uw studie! Laten we hopen dat de regen’t laat afweten.
 
U kunt het wel. Liever gezegd: u kent HET! wel, toch? Nu, met de huidige inzendingen kan het nog wel voorkomen voor ’t zomerreces. Wat dacht u ervan dat wij u nu alvast vertellen dat u op de borrel van dinsdag 12 juni een nieuwe HET! op kunt komen halen? Zullen we doen dat u dan tot aankomende zondag 10 juni heeft om uw kopij af te leveren bij hetamfibischtijdschrift@gmail.com? Prima!
 
De Lutherse Kerk is op donderdag 14 juni het decor voor de hoogmis van het Filosofisch Academisch jaar: de tweede Spinozalezing. Susan Wolfs laatste Spinozalezing is getiteld ‘Selves Like Us’ en zal om 20:15 aanvangen.
 
Het is gebleken dat de boel de boel laten niet altijd de weg van de minste weerstand is. Toch, de boules blijft de boules. Althans, dit jaar nog. Almaar luidere stemmen die opgaan voor een einde aan AmFiBoules en een geboorte van PetanqueFiBi hebben wij met succes weten te verstommen. Voor wat er volgend jaar gebeurt kan ondergetekende echter niet meer instaan. Daarom, misschien wel voor het laatst, zullen op vrijdagmiddag 15 juni vanaf 16:00 docenten en studenten gezamenlijk een balletje opwerpen op ’t Amstelveld in het kader van ‘AmFiBoules’.
 
Diezelfde avond wordt het huidig bestuur but-vrij verklaart. Waar u een dag eerder getuige kon zijn van een wereldlijke hoogmis zal deze ditmaal simpelweg bovenaards zijn. De Vierde Algemene Ledenvergadering is een culminatie van één jaar cumulatieve beraadslagingen. Meerdere notulen moeten worden afgehamerd. Er zal een nieuw bestuur zijn. Zij zullen een handoplegging plegen. Het raam zal openstaan. Dit alles belooft wat, sterker nog, dat zweer ik, met de hand op… Komt u op tijd, de voorzitter opent de vergadering om 20:00 in Het Gespuis. De relevante stukken zullen leden zodadelijk ontvangen.
 
Als u daar dan bent op die ALV, probeert u dan in al het tumult nog eens goed om u heen te kijken en de ruimte in u op te nemen. Het zou zomaar kunnen dat u die avond voor het laatst in Spuistraat 47A tijd zult doorbrengen. Het Gespuis in huidige vorm zal worden opgedoekt. Opdat de schok volgend jaar minder hevig is neemt AmFiBios vast een voorschot op een Het Gespuis-loos tijdperk. Althans, AmFiBi weet het gespuis nog altijd te vinden, zij het in andere gedaanten. Het gespuis vinden we bij de (voormalige) krakers van Filmhuis Cavia (Van Hallstraat 52-I) alwaar op maandagavond 18 juni een nieuwe episode in de geschiedenis van AmFiBios zal aanbreken. Tot nu heeft AmFiBi de zoogdieren op een afstandje gehouden. Omdat een nieuw contact nog altijd spannend is hopen wij met een filmavond in thema u aan het idee te laten wennen. De film die daarom zal worden vertoont is Alien (1979). Vanaf 20:00 kunt u binnenkomen en de spreker zal om 20:30 diens zegje doen. Een passende spreker wordt nog gezocht, ziet u uzelf dat wel doen? Stuurt u ons dan een mailtje naar: ikziemezelfdatweldoen@amfibi.nl.
 
Een jaar lang hebben wij u maandelijks meegesleept naar theaters en concertzalen verspreid over de stad om u te confronteren met wat een select gezelschap: de Kultuurkamer, de moeite waard achtte. Welnu, het jaar is zo goed als ten einde en de Kultuurkamer kan zich nog eenmaal laten gelden. Zij dompelt u onder in de crème de la crème van de Hollandse hoogcultuur: het Holland Festival. Op donderdag 21 juni bezoeken wij, in Koninklijk Theater Carré, Romeinse Tragedies van (nu nog) Toneelgroep Amsterdam. Misschien wel een van de best gewaardeerde toneelstukken die het toneel in de afgelopen tien jaar internationaal heeft voortgebracht. In een marathonvoorstelling van 5,5 uur (op 21 juni heeft u immers genoeg tijd om van de zon te genieten) worden drie stukken van Shakespeare (Coriolanus, Julius Caesar en Antonius & Cleopatra) samengebracht. U kunt er heen voor een schamel tientje. U meldt zich aan door dit bedrag over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van ‘Studievereniging AmFiBi’ en een mailtje te sturen naar ookikbenachtenswaardig@amfibi.nl. Wij verzamelen om 17:30 voor de ingang van Koninklijk Theater Carré.
 
Zowel trappen als ballen zijn inmiddels al aan bod gekomen in dit schrijven. Voetbal! U kunt zich nog even aanmelden om aan het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen deel te nemen namens AmFiBi op donderdag 28 juni: zekernietrond@amfibi.nl. Maar u kunt uiteraard ook gewoon komen om onze kampioenen in spe naar die cup te schreeuwen. Dat kunt u doen van 13:00 tot 17:00 op Sportpark Spieringhorn (Seineweg 11). Houdt u gedeisd!
 
Ten slotte. Een jaar lang heb ik u tenminste maandelijks van inlichtingen voorzien. Nu, mijn taak als Secretaris zit er op wat betreft deze mensualiteit. Ik wil u graag bedanken voor de aandacht en het (on)begrip. Het was mij een genoegen uw secreet te mogen zijn. En dan resten mij nu enkel nog de woorden: “Open de lamellen! Open de lamellen! In vredesnaam!”.
 
Liefs,
 
Uw Binding
 
 
TL∴NG
 
Donderdag 7 juni, 20:00 — Symposium: ‘De Lokroep van het Niet-Menselijke Dier’ — Sociëteit Sexyland (Ms. van Riemsdijkweg 39);
Vrijdag 8 juni, 15:00 — Mars voor Onderwijs — Verzamelen bij het voormalige Atrium;
​Tot en met zondag 10 juni — Inzendingen sturen naar — hetamfibischtijdschrift@gmail.com;
Dinsdag 12 juni — HET!-borrel — Bij Inge;
Donderdag 14 juni, 20:15 — Spinozalezing Susan Wolf — Oude Lutherse Kerk (Singel 411);
Vrijdag 15 juni, 16:00 — AmFiBoules — Het Amstelveld;
Vrijdag 15 juni, 20:00 — ALV IV — Het Gespuis;
Maandag 18 juni, 20:30 — AmFiBios: Alien — Filmhuis Cavia (Van Hallstraat 52-I);
Donderdag 21 juni, 17:30 — Kultuurkamer: Romeinse Tragedies — Koninklijk Theater Carré;
Donderdag 28 juni, 13:00 — Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen — Sportpark Spieringhorn.

05. juni 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment

Mei. Reisborrel; Docentenborrel; AmFiBisch Festival; Night of Protest; Lentegasten

Waarde verworpenen der aarde en andere leden,

Wat is het geluid van een onbeslagen gong? Klinkt het u nieuw in de oren? De klank van de onbeslagen gong luidt de bevrijding van het kapitaal in. Hoort u aan:
Terwijl u vandaag aan de studie was, nog met het glazuur van het monarchische zoethoudertje in de mondhoeken, genoten de lieden aan Beursplein 5 van een dikverdiende vrije dag. De vrije dag van het kapitaal verliep geruisloos. Zou een vrije dag van de arbeid net zo geruisloos verlopen?
Genoeg van dat zo vaak gehoorde geluid. Hoort u aan, dit gefluit.
AmFiBi gaat ervantussen, maar niet met stille trom. Vanavond vindt plaats de Reisborrel Bij Inge daarom. Poolse worden u op een presenteerblaadje aangeboden. Uw voorzitter en uw penningmeester hebben een Reiskwis in elkaar geknutseld. Komt u nu! Dan dingt u nog mee om de prijzen.

Op vrijdag 4 mei vertrekken de reizigers in de avond richting Krakòw. Dat betekent dat zowel reizigers (mits zij een goede inpak-uitstippeling hanteren) als niet-reizigers in de middag de mogelijkheid hebben voor een bezoek aan het volgende. Een lid van de Binding wees ons op een lezing in Café Waterlooplein die daar plaatsvindt om 14:00 ’s middags. De Rapenburgerstraat waarin ons’ vaste prik op de dinsdagavond is gelegen, kent een droevige geschiedenis. Guus Luijters schreef een boek over de geschiedenis van de straat ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel geen enkele bewoner van de Rapenburgerstraat overleefde die oorlog. In het voormalige weeshuis voor joodse meisjes (dat het café van Inge is) zal Guus vertellen over de geschiedenis van de straat.
Nadat de reizigers op 12 mei zijn teruggekeerd hebben zij nog een aantal dagen om zich gereed te maken voor de docentenborrel.​ Alle medewerkers van Afdeling Wijsbegeerte zijn uitgenodigd om zich op dinsdag 15 mei bij ons te komen voegen aan de toog. De ervaring is dat docenten vaak vroeg komen en vroeg naar huis willen in verband met hun levensverplichtingen. U, het lid, komt meestal pas laat. Om ervoor te zorgen dat de docenten langer blijven kleven, en u eerder komt dan u gewoon is, zijn drankjes tussen 20:00 en 21:00 voor onze rekening. Dat heeft u goed gelezen.

 

​Op donderdag 17 mei, stroomt heel academisch-filosofisch angehaucht Amsterdam naar de Lutherse Kerk. Want, daar zal om 20:15 Susan Wolf haar eerste Spinozalezing uitspreken. Susan Wolf bekleed op dit moment de Spinozaleerstoel en zij zal twee lezingen uitspreken rondom ‘Responsible Humanity’. De titel van de eerste Spinozalezing is ‘Aesthetic Responsibility’.

 

​De grenzen van de mogelijke eindtijd van een feest heeft AmFiBi al meermaals verkend. Er is daar weinig nieuws te ontdekken. AmFiBi is op zoek naar onbekend terrein, zowel in ruimte als in tijd. Op vrijdag 18 mei zullen we in het onbekende treden. Op die dag vindt Enter the Monad. No mad festival plaats van 12:00 uur in de middag tot 03:00 in de nacht. Overdag zullen bandjes, workshops, lezingen, eten en drinken het programma vullen. Het dansen zal al vroeg beginnen.

Geesteswetenschappen-actiegroep Humanities, Rally! heeft een aantal weken terug haar studentenpartij opgeheven en aangekondigd haar aandacht weer te vestigen op de buiteninstitutionele actie. Het eerste wapenfeit zal een zogenaamde Night of Protest op dinsdag 22 mei zijn. Vanaf 19:00 zullen studenten en docenten middels toespraken, lezingen, debatten en workshops hun onvrede over aangekondigde bezuinigingsmaatregelen (waaronder het verdwijnen van 23 voltijdsbanen aan de gehele faculteit) luister bijzetten. Doet u mee, sluit u zich aan, en laat u de studie niet vergaan!
Na een eerdere vergeefse poging is het op donderdag 24 mei dan eindelijk zover. AmFiBi heeft dan Maarten Coo lente gast! Het fenomeen Maarten zal door afgestudeerd filosoof Sophie Verhappen (redacteur bij deFusie en uitgeverij Boom) worden uitgelicht aan de hand van een lange lijst van fragmenten. Lentefragmenten kunt u vanaf 19:00 komen bekijken in lokaal 1.05 van het P.C. Hoofthuis.
Precies een maand voor de boeg komt misschien wel de meest relevante commissie van AmFiBi in haar eenmalige actie. AmFiBicyclette zal op vrijdag 1 juni de pedalen nemen. Er zal doelloos worden rondgefietst, dat wil zeggen: voor de lol.
Is het recreatieve fietsen niet aan u besteedt? Dan kunt u op 1 juni ook creatiefietsen met AmVoBe. Doelmatig zal AmVoBe fietsend op zoek gaan naar een geschikte plek om n’importe quoi vast te leggen op generlei wijze.
Uiteindelijk zullen de nihilisten en de teleologen elkaar ontmoeten voor een gezamenlijk middageten, dat moet u immers altijd.
Wilt u op de hoogte blijven van de plannen, en zorgen dat er ook eten voor u is? Mailt u dan naar: ikhebgeenbordvoormekop@amfibi.nl.
Afsluitend nog enkele mededelingen. In de eerste plaats zoekt HET HET-kopij voor een editie die in ieder geval vòòr de grote vakantie zal worden uitgebracht. Uw poëtische, prozaïsche, polemische of/of problematische geschriften kunt u inzenden naar: hetamfibischtijdschrift@gmail.com.
Tenslotte de vraag wat u van plan bent. U hoeft het niet direct te weten. Maar het volgende is geval. Ergens halverwege juni zoekt een vereniging van Amsterdamse Filosofen binding. Gaat u in de komende tijd eens na of u AmFiBi volgend jaar zou willen besturen. Wij hopen dan van u te horen op het moment dat de sollicitatie is geopend.

Liefs,

Binding

TL∴NG

Nu — Reisborrel met Reiskwis — Bij Inge

Vrijdag 4 mei, 14:00 — Lezing over de Rapenburgerstraat — Bij Inge
Dinsdag 15 mei, 20:00 — Docentenborrel — Bij Inge
Donderdag 17 mei, 20:15 — Spinozalezing van Susan Wolf — Oude Lutherse Kerk
Vrijdag 18 mei, 12:00 — Festival! — Sexyland (Ms. van Riemsdijkweg 39)
Dinsdag 22 mei, 19:00 — Night of Protest — Oudemanhuispoort
Donderdag 24 mei, 19:00 — Lentegasten met Maarten Coolen — P.C. Hoofthuis lokaal 1.05
Vrijdag 1 juni — Fietsen — Her en der

02. mei 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →