Categorieën
ALV

Algemene Ledenvergadering

Waarde leden,

Morgenavond is het zover: tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering
van dit studiejaar, die vanaf 20.00 plaats zal vinden in het Gespuis
(te Spuistraat 47A-1), kunt u niet alleen genieten van een oeverloze
veelheid aan bier en Pombär en klagen over de notulen van de vorige
ALV (die u in de bijlage aantreft). Nee, ook is de tijd gekomen voor
nieuwe sturende krachten in AmFiBi. Het huidige bestuur stelt morgen
met trots een nieuw bestuur voor.

Terwijl wij als aftredend – doch voorlopig nog eindverantwoordelijk
blijvend – bestuur onze laatste uitvoerende stuiptrekkingen maken,
staat een nieuwe lichting bestuurders te trappelen om zich in te
zetten voor AmFiBi. Wij vertrouwen erop dat zij er niet alleen voor
zullen zorgen dat de Goede Zaak, en oude, gewaardeerde tradities
binnen de vereniging, bewaard zullen blijven, maar ook dat zij, de
aanstaande ordescheppers in een soms chaotische wereld, al het
mogelijke zullen doen om hun frisse AmFiBische ideeën te
verwerkelijken.

Voordat het zover is, is het woord morgen tijdens de ALV echter aan u.
Stemt voor (of tegen) het nieuwe bestuur, en heet haar – indien zij
wordt geïnaugureerd – van harte welkom!

Met vergaderende groet,

AmFiBi

P.S.: meer informatie rondom feesten en andere op komst zijnde
activiteiten volgt komend weekend!