Categorieën
Aankondigingsmail

Mei

Waarde leden,

De filosoof dient het allemaal zeer goed in de smiezen te hebben, maar leeft al geruime tijd in verwarring. Hetgeen hij/zij/¤ beweert, is de waarheid geweest, die wellicht is afgeleid van wat anderen reeds dachten, doch niettemin de enige was. Is die andere filosoof, als nieuwere verschijning die zich slechts wat afvraagt en een debat tracht te sturen, slechts sleutelt aan de wagen en haar niet opnieuw uitvindt, de titel nog wel waard? De nieuwe denker is zo bescheiden, doet nimmer een grote uitspraak, en laat te allen tijde ruimte voor alle andere domeinen, want de filosofie is danig versplinterd en gecategoriseerd – alsof het een harde wetenschap betreft. Wie vertelt u nog hoe het echt zit? Wie kent geen twijfel en heeft geen tijd voor nuance? Wie ziet de bescheidenheid voor wat zij werkelijk is; een massaal gelijktrekken en het knevelen van de geest? U mag slechts uniek zijn op de halfbakken manier die reeds voor u is uitgedacht. Waar u in het handelen vastzit, bent u in het hoofd nog vrij. Verraadt maar niet te veel van wat er daarbinnen kookt. Blijft maar leuk kijken en loopt niet te vreemd – lichaamstaal is immers ook taal. Nou, goed, misschien is het ook wel een gevaar, dat vrije denken. En het maakt toch zeker niet gelukkig. Hoe meer men denkt, hoe meer men naar binnen verdwijnt en onbegrijpelijk en eenzaam wordt. Dus houdt er maar even mee op. Komt gezellig aan tafel zitten. Uw Binding heeft weer wat lekkers bereid:

Op donderdag 11 mei, wanneer u hopelijk bent bijgekomen van de studiereis, nodigt AmVoBe u uit om een naaktmodel te komen schilderen. U bent om 20:00 welkom op een adres dat zich na aanmelding zal openbaren. U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar decockenhetsomberenaakt@amfibi.nl.

Op een rode zaterdagmiddag verzamelt zich een leger van padden en kikkers in het Amsterdamse Bos. Ze worden uitgerust met dodelijke laserwapens en een futuristisch lichtgevend pantser. Uren lang schieten er angstaanjagende lichtflitsen boven de boomtoppen uit. Zodra de duisternis intrede doet, valt er een stilte. Er is een winnaar, wellicht, of misschien is eenieder uitgeschakeld. Wie wandelt even het bos in en neemt kennis van het slagveld? Welnu, niemand voelt zich geroepen. Men is te bevreesd, niet wetende dat er niet veel meer geschiedt dan een potje lasergamen. AmFiBi nodigt namelijk haar leden uit om op zaterdagmiddag 13 mei bijeen te komen bij de ingang van het Amsterdamse Bos, om 15:00, en te gaan lasergamen. Laat het even weten als u van de partij bent door te mailen naar wieontruimthetslijmerigeslagveldenwiewasthetbloedvanonzehanden@amfibi.nl.

‘s Maandags 15 mei zet ieder de Rode Hoed op. We bezoeken Bucketlist Filosofie: Simone Weil.

Simone Weil was een Frans-Joodse filosoof en politiek-activist. Ze was overtuigd socialist en schreef voor vele tijdschriften. In 1935 werkte ze acht maanden in een fabriek om bekend te worden met het lot der arbeiders en nam ze deel aan de Spaanse Burgeroorlog. In 1940 vluchtte ze voor de Duitse bezetter en vestigde ze zich in Londen. Aldaar droeg ze bij aan het Franse verzet. Drie jaar later overleed ze al; ze werd slechts 34. Haar meest bekende werk is het manuscript De verworteling, over het belang van religieuze en politieke structuren in het leven van het individu.

Op maandagavond de 15e gaat Daan Rovers in gesprek met enkele gasten over de hedendaagse relevantie van Weils werk. Een kaartje geven wij u voor niets (hoewel we er een beperkt aantal hebben)! Stuurt een mail naar weilenmetdekraanopen@amfibi.nl. We verzamelen om 19:30 bij de Rode Hoed, Keizersgracht 102.

Inmiddels lang geleden is de hiërarchie tussen docent en student grotendeels afgebroken. Dat hebben we te danken aan een revolutionaire periode en een groepje vooruitstrevende Fransmannen. Leraar en leerling op gelijke voet; samen produceren ze de brandstof voor het wetenschappelijk apparaat. Niks belet hen nog om aan het einde van de werkdag om één tafel te zitten en een biertje te drinken. Daarom organiseert AmFiBi op dinsdagavond 16 mei haar jaarlijkse Docentenborrel. Zij vindt plaats vanaf 21:00 bij café Waterlooplein 77. Zoudt u graag een docent in de kroeg zien verschijnen; nodigt deze gerust uit na een college of bij een toevallige ontmoeting in de wandelgangen.

Donderdag 18 mei vindt het AmFiBisch voetbaltoernooi plaats. AmFiBiceps brengt het balletje aan het rollen vanaf 16:00. U kunt zich als eenling aanmelden of als team van vijf. Mailt naar dennisbergkampdennisbergkamp@amfibi.nl. Het zal waarschijnlijk plaatshebben op het veldje nabij s.v. De Meer – mocht deze locatie toch niet beschikbaar zijn, laten we het u na aanmelding weten.  

Op 20 mei vindt het filosofisch festival DRIFT plaats. Een woordje van onze lieven vrienden, het DRIFT-collectief:

“Een reeks almaar groter wordende luchtbellen verstoort het slijkgroene oppervlak van ons IJ. Pontgangers kijken beduusd naar het schouwspel. Stoom stijgt op; nevel vormt, en plots –

Tonnen water worden aan de kant geduwd, terwijl een titanisch lijf uit haar rustplaats breekt. Met twee machtige slagen vliegt de draak hoger dan de omliggende gebouwen, en triomfantelijk brullend maakt ze een ronde over de stad. Naderhand strijkt ze neer, maar kijkt rond, blijft alert. Diep in de oude gele ogen glanst een waarschuwing, of misschien een uitdaging. De stuurman van de pont slikt één keer zwaar, en steekt van wal.

Zaterdag twintig mei ontvouwt Wijsgerig Festival DRIFT haar vleugels in de Tolhuistuin. Wees welkom: tickets zijn verkrijgbaar voor een prikkie op www.festivaldrift.nl. Als u liever vrij willigt – in ruil voor gratis toegang en een kek shirt – mail naar vrijwillig@festivaldrift.nl. Wij zien u daar.

Liefs,

Collectief DRIFT ‘23”

U zit eens achter uw bureau te peinzen over het wel of niet bestaan van de Vrije Wil. Op een zeker punt bent u er helemaal klaar mee en besluit u iets te doen wat u normaliter nooit zou doen; u staat op, pakt uw stoel vast en houdt hem boven het hoofd, en met een krachtige worp zendt u het meubel door het raam naar buiten. “Nooit gedacht dat ik dit ooit zou doen,” denkt u, “nu moet ik dat raam gaan vervangen en mijn stoel de trap op tillen – als hij überhaupt nog heel is.” U bent echter blij – en vrij. Dit was duidelijk geen gedetermineerde actie. Er is geen wet of regel in heel de verdomde werkelijkheid die had kunnen voorspellen dat u dit zou doen. Inmiddels is uw buurman boos naar buiten komen rennen en komt zijn gescheld door het gebroken venster naar binnen; de stoel is op zijn bolide beland en er zit een flinke deuk in het dak. U steekt uw hoofd door het raam, lacht maniakaal, en begint boeken van de vensterbank te pakken die u met een rotgang naar het hoofd van uw buurman werpt. De zijspiegel van de auto wordt getroffen door uw hardcover Fenomenologie van de geest. Door de impact wordt het uitsteeksel krachtig van de auto afgerukt en komt het met een klap op de grond terecht. U bent de vrijgeborene, eigenlijk altijd al geweest.

Dat komt goed uit, want op maandag 22 mei nodigt AmFiVrijewil u wederom uit om langs te komen bij d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321, om te komen wandelen met de senioren. U bent welkom om 13:00. Meldt zich aan via lichaamsbewegingstimuleertlichaamengeesthetisgoedvoordebloedsomloopendeconditievermindertstressmaarzorgtooknogeensvooreenbeteredoorbloedingvandehersenen@amfibi.nl.

De Kultuurkamer opent de deuren op woensdag 24 mei voor de voorstelling Sartre & De Beauvoir van het Zuidelijk Toneel. In het stuk blikken de twee Franse existentialistische cultfiguren terug op hun leven, hun denken, en de liefde. We zullen antwoord krijgen op de vragen waarom we “gedoemd zijn tot vrijheid”, wat De Beauvoir bedoelt met de moraal van de dubbelzinnigheid, en wat het betekent om een authentiek mens te zijn. We verzamelen om 20:00 bij theater Bellevue, Leidsekade 90. Een kaartje krijgt u met korting van ons voor slechts 3,50 duiten. U kunt uw wens om mee te gaan kenbaar maken via gedoemdtotvrijheidbestemdvoordwangenhechtenis@amfibi.nl.

De week erop is een tentamenweek. Zoals gewoonlijk zal uw Binding u dan een gratis maaltijd verzorgen. De keuken van de AmFiBistro is op woensdagavond 31 mei geopend. Om 19:00 bent u welkom bij Daphne thuis voor Nines Louwlekkerland.

Zoals eerder aangekondigd vindt op 2, 3, en 4 juni het jaarlijkse Liftweekend plaats. In tweetallen beginnen de padden aan hun trek – op naar een nieuwe frontier, een vreemd milieu waar de mensen er onbekend uitzien en in tongen spreken. We vertrekken vanuit Amsterdam op vrijdag 2 juni, diezelfde dag zult u op de bestemming moeten zien aan te komen, en wij zullen – enkelen via het OV, enkelen en voiture – weer terugkeren op zondag 4 juni. Over de bestemming laten wij uiteraard nog niets los, behalve dat wij – met een oogje op de tijd van het jaar en de betaalbaarheid van het uitstapje – op een gezellige camping zullen verblijven in plaats van in een huisje. Vanaf halverwege mei zult u zich kunnen aanmelden. Dan zal ook de prijs bekend worden gemaakt.

Nog een voorproefje van de toekomst: op maandagavond 12 juni zal het AmFiBische Symposium geschieden! Haar locatie luidt, net als vorig jaar, LAB111. Een scala aan sprekers, filosofiedocenten die u al dan niet bekend zijn, zullen er lezingen houden en een glimp tonen van waar zij, los van wat ze voor het spreekgestoelte uitspoken, zoal mee bezig zijn.. De woorden zullen vloeien en de drank zal doen beklijven. Zet deze avond van wijsgerig genoegen vast in de agenda! Zij gaat van start om 19:30, waarna er meerdere rondes met sprekers, verspreid over meerdere ruimtes, te bezoeken zijn. In de loop van de komende maand zal bekend worden gemaakt wie de sprekers zijn. De toegang is gratis en allicht zult u zelfs wat munten voor gratis consumpties ontvangen bij aankomst. Wordt vervolgd! Komt u? Laat het weten via deze link.

O, daar bent u alweer, zo aan het einde van de rit. Het is laat en morgenvroeg vertrekt de bus. Weet: u bent wel degelijk onder de mensen. Weg met de ijdelheid? Wat u zegt en wat u voelt – het komt niet altijd overeen. Door te veel alleenigheid begint u te denken dat de twee niets met elkaar van doen hebben. U raakt ervan overtuigd dat, wanneer u spreekt over uw gevoel, u slechts eeuwenoude uitdrukkingen aan het herhalen bent. Toch zit u eens op een vage avond in een café te praten en beschrijft uw vriendelijke gesprekspartner precies wat er ook in u omgaat. Wat een gekte; misschien voelt u toch wat lichaamswarmte in de schijnbaar kille duisternis.

Niets dan liefs,

Uw Binding

TL;NG

Categorieën
Aankondigingsmail

April

Waarde leden,

U heeft een klapstoel in het midden van een wijds grasveld gezet. Urenlang zit u daar, genietend van de lentezon. Als u de ogen sluit, ziet u een rode vlakte met hier en daar een heuvel. In een ver land kruipt er een schildpad over het kokende zand, maar hier en nu begrijpt u hoe het reptiel zich voelt, zo vredig zwemmend in een warme eeuwigheid. Enkele dagen geleden kwam u tijdens een boswandeling een bever tegen – of was het een man in een beverpak? Hij sprak over een grote leeuw, wier komst sinds lang geleden werd geprofeteerd, met zijn leger door het land trekt. Zijn verschijning zal de sneeuw doen smelten en al dat leeft doen ontwaken. Bij het horen van dit nieuws vindt er ook in u een enorme verandering plaats. Het voelt alsof u in een droom bent beland waarin u verliefd wordt en eindeloos in deze verliefdheid blijft leven, of alsof er zojuist een wolk van wonderlijk mooie muziek langs u heen is gevlogen.

Nu is het wel genoeg. U mag de pen – die onderwijl aan uw hand is vastgegroeid – ook wel eens neerleggen, vredig achterover leunen, en gewoon simpeltjes vertellen wat er verteld dient te worden.

In april heeft AmFiBi werkelijk vreselijk veel leuks te bieden.

Te beginnen met de mededeling dat deze maand het volgende AmFiBi-feest plaats zal vinden. Daar heeft uw liefste Lotus, bedenker van het thema, het volgende over geschreven:

“Picture jezelf, een zomeravond in Parijs.

U struint door Saint-Germain des Prés, neemt plaats op het terras van Café Les Deux Magots, bestelt een glaasje port. Dronk U niet liever whiskey? Nee, dat rijmt niet, dus Uw dichterlijke vrijheid houdt het op port. Een Gauloise in de ene hand, Uw hart in de andere – U weet maar nooit waar de contingente liefde opduikt. Uw existentialisme heeft vanaf het begin af aan de vorm aangenomen van een filosofie van de dubbele tong – wanneer u weer eens dronken thuiskwam, weer eens een vrije geliefde mee naar huis nam en zich overgaf aan de cunnilingus. Maar vandaag dient zij de vorm aan te nemen van een boek, U bent hier gekomen om te schrijven.

Een jonge vrouw – zou ze al meerderjarig zijn? – neemt plaats op de stoel naast U, de stoel waar Jean-Paul normaalgesproken zit. Ze fluistert in Uw oor iets over een feest, bij het Gare du Nord. Uw aandacht heeft zij gegrepen, maar voordat U zich heeft kunnen laten verleiden, herinneren Uw ooghoeken U aan het manuscript op tafel, dat U vanavond wilde afwerken.

Pijnlijk wordt U zich bewust van de paradox van Uw bestaan – Uw bewustzijn is vrij maar U bent tevens gebonden. U proeft op de lippen de onvergetelijke smaak van het eigen leven maar voelt zich niettemin nietiger dan een kikkervisje in de reusachtige gemeenschap waarvan de grenzen samenvallen met die van de vijver. U voelt zich als een vis in het water en een vis op het droge tegelijk. U voelt zich een AmFiBie – het dubbelzinnig wezen bij uitstek. In plaats van die waarheid te ontvluchten, besluit U de fundamentele dubbelzinnigheid van Uw bestaan bewust te aanvaarden. U bent misschien niet als kikvors geboren, maar dan toch zeker tot kikvors gemaakt.

Daarvoor zijn geen kant-en-klare recepten. Men kan alleen methoden bieden, die U soms vragen om enigszins te improviseren – als een jazzmuzikant die vrijlijk speelt binnen de grenzen van het collectief, een danser die vrijlijk beweegt binnen de restricties van de ritmiek.

Het leven is steriel als de schrijver te oppervlakkig is, en schoone geesten worden gevormd door werken maar tevens feesten. Uw filosofie is er een van het leven, dat voortdurend bouwt naar de dood. Maar gelukkig hoeft U daarvoor niet te sterven, een orgasme voldoet ook. Dus laat U de slingers voor zich ophangen en trekt U op 21 april om 21.00 naar Sexyland WORLD, Noordwal 1 voor Une petite Mort en een Glaasje Port: Pleidooi voor een Moraal der Dubbele Tong.”

Dan, even een stapje terug. AmFiBios nodigt u uit om volgende week woensdag de film Jezdeca, in het thema van de studiereis naar Ljubljana, te komen zien.

Twee Sloveense jongens besluiten in de lente van 1999 een roadtrip door Slovenië en Croatië te maken. Ze reizen door dromen over de toekomst en het verleden en zijn op zoek naar de vrijheid en de liefde. Onderweg ontmoeten ze intrigerende mensen die ook voor hun verleden op de vlucht zijn. De reis is niet wat ze ervan verwacht hadden en om de vrijheid te vinden belanden ze in een zoektocht naar hun ware identiteit die het leven voor altijd zal veranderen.

U bent op woensdagavond 12 april om 20:00 welkom bij Jens en Borre thuis. Het exacte adres zal bijtijds met u gedeeld worden zodra u zich aanmeldt door te mailen naar ontheroadmaardannietzoamerikaans@amfibi.nl.

Zoals u als het goed is reeds bekend is, vindt op donderdagavond 13 april ’s jaars derde ALV plaats. Haar locatie is wederom krakerscafé Molli Chaoot. Vanaf 18:00 kunt u daar voor 4 euro een maaltijd komen eten. De vergadering zal beginnen om 19:30. U kunt een stuk inzenden en zich verkiesbaar stellen voor de Sollicitatiecommissie (zie eerdere mail).

Bovendien zijn de notulen van ALV II inmiddels af, die vindt u bij deze mail gevoegd. Uw Secretaris heeft hard gezwoegd om de gebeurtenisvolle en ellenlange vergadering in een duidelijke, leuke leeservaring om te zetten. Ook is er een voorstel met betrekking tot de jaarlijkse ledencontributie opgesteld. Deze zal op de ALV gepresenteerd worden en is tevens in de bijlage te vinden.

Op dinsdag 18 april is het weer hoog tijd dat de AmFiBie zich van de vrije wil bedient. Dan zal AmFiVrijewil de senioren in de d’Oude Raai vergezellen bij een uitstapje naar de kerk. Weest om 13:00 bij d’Oude Raai, aan de Ferdinand Bolstraat 321, en meldt zich aan via godbestaatenikeerdeheer@amfibi.nl.

De dag erop, woensdag 19 april, neemt KUCH u mee op een wandeling door Zuid-Kennemerland. Men verzamelt om 13:00 op station Amsterdam Centraal. De wandeling zal zo’n anderhalf uur duren en er is mogelijkheid om te zwemmen. Dus neemt, als u het aandurft, zwemkleding en een handdoek mee. Meldt zich aan eenkikkergeeftzichoveraandevreeswekkendenatuur@amfibi.nl.

Voorts ligt de studiereis alweer in het verschiet. Op zaterdag 29 april zullen we met u naar Ljubljana afreizen. Daar heeft uw Binding vreselijk veel zin in! Daarom staat de borrel van dinsdagavond 25 april helemaal in het thema van de studiereis. Het reisboekje zal op de reisborrel worden uitgedeeld, alsook wat heerlijke zelfgemaakte Sloveense hapjes. Indien u één van de 56 reisgenoten bent, zult u later deze maand een mail met praktische informatie ontvangen.

Dan nog een mededeling over het beruchte Liftweekend. Zoals u heeft gemerkt heeft deze niet, zoals gebruikelijk, in maart plaatsgevonden. Omdat het erg moeilijk bleek om een geschikte locatie binnen de prijsklasse te vinden, is besloten het Liftweekend een paar maanden de toekomst in te schuiven. Het zal nu geschieden tijdens het weekend van 2 tot en met 4 juni. In plaats van dat de liftende AmFiBiën gezamenlijk een huisje zullen betrekken, zal de bestemming een gezellige camping zijn, met mogelijkheid lekker te koken, te voetballen, et cetera. In juni is het immers (hopelijk) heerlijk weer. Houdt de data vooral vrij!

Tot slot weer een woordje van onze kompaan Wijsgerig Festival DRIFT:

Zacht geratel en een stoffige ruis doen de aanwezigen ontwaken. Door een slaperige mist galmen de klanken van een droom nog na, en eenieder wiens bil het donkerrood velours van een bioscoopstoel vervormt blijft achter met een vage indruk van donkere schaduwen en helder vuur. De projector is warm, springt tot leven, en héél even verschijnt een geschubde vleugel in beeld. Dan prijken roze letters op zwart:

De Uitkijk en DRIFT organiseren weer samen de jaarlijkse aanloop naar het Wijsgerig Festival onder de naam Film en Filosofie. Vergezel ons iedere maandag in april om 21:00 in Filmtheater De Uitkijk, Prinsengracht 452. We hebben een viertal films uitgekozen – waarvan de eerste al vertoond is – die het thema van dit jaar op verschillende manieren belichten. De volgende drie zijn, chronologisch: Being John Malkovich (1999); Liquid Sky (1982); The Seventh Seal (1957). Elke film zal voorafgegaan worden door een korte lezing over de filosofische thema’s die in de film aan bod komen; tickets zijn te bemachtigen op https://www.uitkijk.nl/.

Wij zijn u weer eens dankbaar voor uw aandacht. Wij hopen dat u zich niet laat deprimeren door een regenachtige dag, want ten slotte zal de hitte zegevieren. Ergens in uw geest verscholen bevindt zich een koel en duister meer – een soort onderaardse zee. Het is honderden meters diep en u bent er zeker van dat de diepte angstaanjagende, reusachtige zeedieren huist. Wellicht is de duivel, toen hij zijn val uit de hemel maakte, in dit grote water terechtgekomen en heeft hij al het gedierte gecorrumpeerd en doen muteren. Op een dag zal de aarde opensplijten. Dan zullen er felle lichtstralen op het waterdek neerschijnen. Aan de kust zal zich een aangenaam strand vormen. Bomen en struiken en nooit eerder waargenomen, gigantische paddenstoelen zullen er weeldig groeien. Het donkere water zal helder en transparant worden en in de diepte zullen de demonen in kokend water vergaan.

Niets dan liefs,

Uw Binding

TL;NG

  • Woensdag 12 april – AmFiBios: Jezdeca – 20:00 – Jens en Borres huis – ontheroadmaardannietzoamerikaans@amfibi.nl
  • Donderdag 13 april – ALVII – 18:00 (eten), 19:30 (ALV) – Molli Chaoot, Van Ostadestraat 55
  • Dinsdag 18 april – AmFiVrijewil – 13:00 – d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321 – godbestaatenikeerdeheer@amfibi.nl
  • Woensdag 19 april – KUCH: Lentewandeling door Zuid-Kennemerland – 13:00 – Amsterdam Centraal – eenkikkergeeftzichoveraandevreeswekkendenatuur@amfibi.nl
  • Vrijdag 21 april – FEEST: Une petite Mort en een Glaasje Port: Pleidooi voor een Moraal der Dubbele Tong – vanaf 21:00 – Sexyland WORLD, Noordwal 1
  • Dinsdag 25 april – reisborrel – vanaf 21:00 – Café Waterlooplein 77
  • Zaterdag 29 april – vertrek studiereis Ljubljana – nadere info volgt
  • Iedere maandag van april – DRIFTxUitkijk filmvertoning – 21:00
  • 2 tot en met 4 juni – Liftweekend

Categorieën
Aankondigingsmail

Maart

Waarde leden,

Aan een gracht die tweemaal per dag met stinkend water overstroomt staat een oud herenhuis. Het huis staat ietwat naar voren gebogen en de gevel is met groene vegetatie bedekt. De ongelukkige passant, die over de slijmerige kade durft te lopen, zou beweren dat het pand onbewoond is. Niets is minder waar, daar er een schuchtere, verwaarloosde jongen door de grootse kamers dwaalt. In het huis heerst een onophoudelijke donkerte, want de stroom is lang geleden afgesloten en de ruiten zijn zo smerig, en de vensterbanken zodanig dichtgemetseld met stapels spullen en boeken, dat er weinig daglicht tot de kamers kan doordringen. De marmeren welkomsthal is overladen met een groteske hoop papier, bestaande uit ongelezen kranten en ongeopende brieven. Enkele omwonenden menen de bewoner van de hevig vervallen woning op zeldzame momenten te signaleren. Dan baant hij zich een weg door de overgroeide achtertuin en glipt hij via een steeg de straat op. De jongen voelt zich onprettig onder de mensen. Hoewel hij in wezen dezelfde taal als hen spreekt, kan hij er niets van verstaan. De anderen, door hun onderling contact, hebben de taal doen evolueren in zijn afwezigheid. Nochtans is ook zijn taal op eigenzinnige wijze ontwikkeld. Zijn woorden en zinnen hebben zowat enkel betrekking op innerlijkheden, gedachtepatronen en uitvoerig verkende gemoedstoestanden. Wanneer de jongen een krant leest of buitenshuis een gesprek aanknoopt, weet hij dat de woorden niet zijn eigen zijn, maar hij een terrein betreedt waarop alles wat hij zegt uit een eeuwig ontplooiende taalentiteit wordt geput en dat hij middels het gebruik van deze frases bijdraagt aan een verdere cultivatie van dit collectieve wezen. Het onoverzichtelijke grote beest dat op deze wijze in de loop der tijd is ontstaan, heeft zulke angstwekkend monsterlijke vormen aangenomen dat onze held het zo veel mogelijk vermijdt en er meer en meer van schrikt wanneer deprivatie hem dwingt tot een bezoek aan de supermarkt. Afgezien van zijn schuchtere aard, is het ook de toenemende angst voor de samenleving, die langs de ramen en door de straten woekert, die de jongen de neiging tot kluizenaarschap geeft. Thuis spendeert hij zijn middagen in de stoffige gelagkamer. Bij het haardvuur zit hij dan eindeloos op zijn innerlijke indrukken te teren. Soms leest hij wat. Aan de muren hangen fletse posters uit verleden tijden. Ondanks de vergeling van het papier fonkelen enkele absurdistische antikapitalistische leuzen met onverminderde scherpte. Sommige posters tonen kleurrijke tekeningen, filmbeelden, of albumcovers. Eén der plakkaten is van de muur afgegleden en ligt als een bewusteloze half tegen de muur en half op de grond. De woorden ‘Maart van het AmFiBische jaar 2023’ pronken groot bovenaan het blad. Daaronder is nog net een soort planning te lezen. Het begint aldus:

“Popelend deelt uw Binding wat u deze maand ten deel zal vallen. AmFiBi heeft maart voor u volgestouwd met leuke activiteiten.

Om te beginnen hebben wij echter iets belangrijks mede te delen met betrekking tot de volgende maand. AmFiBi zal namelijk op vrijdag 7 april de Nacht van de filosofie bezoeken en biedt een gering aantal kaarten met korting aan haar leden aan. De Nacht van de filosofie is een jaarlijkse avond in het thema van de wijsbegeerte die ditmaal plaatsvindt in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond te Amsterdam. Het gaat om een avond vol met boeiende lezingen, debatten, theater, en nog veel meer – verspreid over vier zalen. Het is een unieke kans om onder andere Afrikaanse filosofie, islamitische filosofie (de ons welbekende Michiel Lees-een-berg), muziekfilosofie, en vinosofie te ontdekken.

AmFiBi draagt zelf ook bij aan de avond door een wandeling te organiseren. Op een wolk van vrijheid zullen wij door de nacht zweven. We nodigen u uit voor een dwaling door de straten van het Amsterdamse centrum, een bedevaart langs de stoeptegels des vrijdenkers. We treden in de voetsporen van onder anderen Spinoza, Descartes, en Hobbes en leren zo over de filosofische geschiedenis van onze hoofdstad. De tegels, voorzien van een citaat van een bekende denker en geplaatst door het initiatief ‘Vrijheid van Amsterdam’, vormen de ijkpunten op onze route. Enkele bestuursleden, uw gidsen zijnde, geven uitleg over het gedachtegoed van de verschillende filosofen die we onderweg tegenkomen en lichten toe hoe de denkers zich verhouden tot de stad en diens eeuwenoude omarming van het vrije denken. De wandeling zal als onderdeel van de Nacht van de filosofie om 21:00 vertrekken vanaf de ingang van de Brakke Grond en een klein uurtje duren.

Mocht u het bovendien een leuk idee vinden om verkleed te gaan als uw favoriete filosoof en gedurende de avond het debat met mensen aan te gaan in de rol van de betreffende wijsgeer, laat dat dan vooral weten! Dan bent u, na enig overleg, allicht zelfs gratis en voor niets welkom op het festival.

Een kaartje voor de Nacht van de filosofie ontvangt u met korting van ons en kost u €4 (dat is maar liefst zesentwintig euro korting!). We hebben slechts een zeer klein aantal kaarten tot onze beschikking, dus weest er spoedig bij. U kunt zich aanmelden door te mailen naar wijnbegeerteenvinosofie@amfibi.nl.

We vervolgen en keren terug naar de huidige maand, naar dinsdag 7 maart, wanneer de HET!-borrel zal plaatsvinden. Vanaf 21:00 zult u bij café Waterlooplein 77 een exemplaar van het AmFiBische blaadje, wederom rijkelijk gevuld met uw inzendingen, in ontvangst kunnen nemen! Het belooft een spannende leeservaring te worden en het opborrelen van enige sensatie is niet uitgesloten.

Op donderdagavond 9 maart nodigt jAmFiBi u uit om gezamenlijk muziek te komen maken. Mocht u een instrument kunnen bespelen – of willen zingen – en het wel zien zitten om met uw mede-AmFiBieën een sonisch kunstwerkje te creëren, meldt zich dan aan door te mailen naar sergeantkikkerslonelyheartsclubband@amfibi.nl. Indien u zich zorgen maakt over uw speel- of zangkwaliteiten, negeert deze zorgen dan en komt evengoed; er wordt geen hoog niveau verwacht. U bent welkom om 21:00 bij Rock Supplies aan de Marco Polostraat 191-X.

Op maandag 13 maart doet AmFiVrijewil mee aan een brievenschrijf- en e-mailstuuractie aan autoriteiten van landen waarin mensenrechten worden geschonden. Dit gaat dikwijls om journalisten of activisten die het zwijgen worden opgelegd door opgesloten of zelfs gemarteld te worden. Om deze mensen te steunen doet AmFiBi mee aan een brievenactie van Amnesty International. We komen bij elkaar om 18:00 in de UB, ruimte B2.06. Als u erbij wilt zijn, stuurt een bericht naar kikkerdraagtgaarnebij@amfibi.nl.

Vervolgens, op woensdagavond 15 maart, betreden wij wederom de Kultuurkamer. Wij zouden u graag meenemen naar de filosofische toneelvoorstelling La Grande Finale. Emma Linsen heeft, na de toneelschool in Amsterdam te hebben afgerond, filosofie gestudeerd in Nijmegen en schreef haar masterscriptie over de dood in het denken van Heidegger en Sartre. Samen met Dinda Provily, met wie ze afstudeerde aan de toneelschool, heeft ze haar scriptie omgezet in een voorstelling waar verhalen en filosofie samenkomen: La Grande Finale. In het stuk worden Heidegger en Sartre tot leven gefantaseerd en treden zij in een filosofisch duel. Door de vurige argumenten heen ziet men twee jonge vrouwen die bezeten zijn door de filosofie en op zoek zijn naar redding voordat het eindigt.

Tot onze vreugd wil maker Emma na afloop met ons een nagesprek houden! Weest er dus vooral bij! We verzamelen op de 15e om 19:30 bij Theater Bellevue. Meldt zich aan via hartreofseidegger@amfibi.nl. Een kaartje krijgt u met korting van ons voor €4,50.

Deze maand, op zaterdag 18 maart, opent ook de commissie AmFiDnD weer haar deuren, zodat u uw intrede kunt doen in de wereld van dwergen, draken, duistere magie, normale magie, elven, et cetera. Zoals gewoonlijk zijn er maar een aantal plekken beschikbaar, dus mailt snel naar grootmeesterjustus@amfibi.nl.

De daaropvolgende maandag, 20 maart, kunt u weer even helemaal in de relax. Dan nodigt AmFiBiceps u namelijk uit voor yoga met Aliek. U bent welkom om 12:00 bij CREA, aan de Nieuwe Achtergracht 170. Wij willen vragen om zelf een yogamat mee te nemen, indien u daarover beschikt. Wij zien uw aanmelding tegemoet via zosoepelalseenslangenzokalmalseenkameel@amfibi.nl.

In maart is het tevens tijd voor AmVoBe. Op woensdag 22 maart kunt u terecht bij Lotus thuis om creatieve collages in elkaar te knutselen. Uw Binding zal kranten en tijdschriften leveren, waaruit knipsels verkregen kunnen worden. Leuke thema’s voor uw collages zijn: ‘naakt’, ‘klassiek’, ‘retro’, of ‘moeder natuur’. Neemt vooral ook zelf wat leuke plaatjes, prenten, of andere uitknipbare versiersels mee! AmVoBe zal aanvangen om 20:00 en u kunt zich aanmelden via ditismijnmetheelveellijmvlekkenbedektemuurkrant@amfibi.nl.

Voorts hebben we een toetsweek in het vizier. Dat betekent dat de AmFiBistro uw leed zal verzachten door u uit te nodigen om een heerlijke gratis maaltijd te eten. Op woensdag 29 maart bent u vanaf 19:00 welkom bij Daphne thuis voor Kortens Kookkunsten!

Tot slot nog een woordje van onze lieve vriend Wijsgerig Festival DRIFT:

In een land hier ver vandaan opent een voorvader van de AmFiBi langzaam een groot, geel oog. Stoom stijgt op van zijn geschubde flank, en in het verstikkende halfduister van de grot rommelt de donder. De draak snuift; een stoot hete lucht veegt over de gladde vloer naar buiten. De lucht ruikt sterk en vreemd, naar warme rook en hard ijzer en zoete bloemen, en roept een beeld op van open hemel en ruimte zover het oog kan zien. Een diepe, trage grom doet de steen trillen. Dan keert de stilte weer.

Wij, het Collectief van Filosofisch Festival DRIFT, roepen u bij dezen op om deel te nemen aan onze jaarlijkse essaywedstrijd. Winnen kan als volgt: schrijf een filosofisch essay binnen het thema van DRIFT ’23 en stuur het op. De slagzin van dit jaar luidt ‘HIER ZIJN DRAKEN’, een waarschuwing of belofte over de wonderen en monsters die in onontdekte oorden huizen. Schuw niet om uw verbeelding de loop te laten: het thema omvat het onbekende en de menselijke invulling hiervan, het terra incognita en de draken die daar wonen. Uw essay mag tussen de vijf- en vijftienhonderd woorden beslaan. Te winnen zijn een publicatie van het geschreven essay in De Groene Amsterdammer, Cimedart, Babel (en misschien de Gids), en een jaarabonnement op het eerstgenoemde blad. Tevens wordt de schrijver uitgenodigd om het winnende essay voor te dragen op het festival zelf, op twintig mei in de Tolhuistuin. Spijker uw inzending tot 1 april aan onze virtuele of fysieke deur, adressen respectievelijk essaywedstrijd@festivaldrift.nl en Oude Turfmarkt 143, kamer 1.14, postcode 1012GC, te Amsterdam. Voor verdere vragen, opmerkingen, of leuke anekdotes kunt u terecht bij contact@festivaldrift.nl of festivaldrift.nl.

Bij de gedachte aan wat maart in het verschiet heeft, loopt het water ons allen in de mond. Wij kijken uit naar het ontvangen van uw aanmeldingen!”

Er klinken angstaanjagende geluiden vanuit de kelder; vreemd dierachtig gekerm en onaangenaam gefluister. Dat is voor onze held het teken dat hij zich naar zijn slaapkamer moet begeven. Hij loopt de statige, brede trap op. In schril contrast met de gelagkamer, hangen hier taferelen van oorlog en vrede aan de muur. Ongerust kijkt hij achterover en struikelt hij haast over de treden. Snel betreedt hij de slaapkamer. Er staat een bed onder een hoge houten hemel en een kast die uitpuilt met oude kleren. De jongen draait de deur op slot en steekt een enkele kaars aan om zich tegen het duister te weren. Hij gaat op het zachte tapijt liggen. Hoewel hij zich weer veilig voelt, daalt er een verstikkende eenzaamheid op hem neer. Bij gebrek aan menselijk contact werkt zijn verbeelding overuren. Zijn geest is grote delen van de dag uitgeput. Met een aanzienlijke krachtinspanning weet hij de last van zich af te duwen en gaat hij rechtop zitten. Hij kijkt naar zichzelf in de spiegel die aan de kastdeur hangt. Een prettige gedachte vervult hem plotseling als een warme omhelzing. In de spiegel ziet hij niet enkel zichzelf, maar een geheel aan mensen die in hun conditie aan hem verwant zijn. Zijn gezicht toont trekken die hij bij het doorbladeren van fotoboeken en het kijken van films met historische beelden zo nu en dan tegenkomt. De uitdrukking is zeldzaam en niet te veinzen. Wanneer men haar spot, is het in de vorm van een enkeling die middenin een menigte staat maar er toch onmogelijk onderdeel van kan zijn. Ook zijn de trekken zichtbaar in portretten van vroeg overleden prinsessen en vergeten schoolfoto’s. Velen hebben in het verleden zichzelf zo onder ogen gezien en beseft dat die indringende blik tijdloos is, symptomatisch van een historische conditie. Daar is iemand die zich enigszins in de nesten heeft gewerkt door te diep af te dalen. Het enige wat lijkt te zijn overgebleven zijn gefantaseerde verhalen waar slechts een abstracte ‘ik’, als een vervormbare wolk, in voorkomt. Dit is een grote misvatting. Iemand ziet zichzelf dan op beeld terug en beseft dat hij in een kelder is beland waar het weliswaar pikdonker is, maar waar hij niet alleen is. De jongen ziet een vonkje voorbijschieten en beseft zich dat hij zich in een eenzame veelheid bevindt. De kaars schijnt als een volle maan en in het hoofd van onze held verandert gesteente in kolkende lava. De hitte raast heel de nacht door. Als de zon op komt en er een zingende vogel op het vieze raamkozijn landt, is de massa pas weer gestold – hoewel zij nog smeult, wachtend op een volgende vonk.

Niets dan goeds,

Uw Binding

TL:NG