Categorieën
Aankondigingsmail

Februari

Waarde leden,

U heeft besloten dat u, om optimaal van het leven te genieten, er niet langer bij na zult denken. Dat is u goed bevallen. De dagelijkse gebeurtenissen hebben de vorm aangenomen van een film of een boeiend boek. U volgt het vaste verloop en staat nauwelijks stil bij wat u zegt, denkt, en doet. Eenieder bemerkt een aangename verandering in uw gedrag; een toevloed van zelfverzekerdheid en spontaniteit. U transformeert tot de persoon die u ten behoeve van een primaire betrekking tot de wereld diende te worden. Men lacht u toe en weet wat hij van u kan verwachten. Zonder dat u haar verschijning had voorspeld, vormt de wereld zich voor uw ogen. Gebeurtenissen in pure vorm, ontdaan van de pervertering der verwachting en berekening. U heeft geen aandacht voor prognose en bent verslaafd aan het voorval. Op de fiets berijdt u de paden en de wegen, rechtstreeks van bestemming naar bestemming. Uw zicht is als een egale, grijze gloed en de geluiden zijn die van mensen, voertuigen, apparaten, en muziek. U valt snel in slaap en ontwaakt, onmiddellijk nadat u de ogen sluit, de volgende dag. Uren gaan voorbij als seconden en weken als dagen. U heeft allerlei herinneringen die geen andere functie hebben dan het in stand houden van de chronologie. Struinend over uw mentale bazaar, ziet u daar de maand februari van het jaar 2023 uitgestald. Achter het kraampje staat een dikke pad vies te zijn. Hij wenkt u dichterbij. Met een diepe, heldere stem spreekt hij over de bezigheden van AmFiBi:

Beginnend met een reminder: u heeft tot 20 februari om iets in te sturen naar de redactie van de HET!, ons eigen blaadje dat anoniem van alles en nog wat publiceert. U kunt alles insturen wat u maar wilt. Wij hopen dat meerderen van u zich door niets laten weerhouden zodat we een divers pallet aan kunstwerkjes kunnen presenteren. Onbegrensde creativiteit, is dat niet het devies? Stuurt uw inzending naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com.

Even een stapje terug, en wel naar het Romeinse Rijk. Lang geleden leefde er in Rome een zekere bisschop Valentinus, die een stel, bestaande uit een heidense soldaat en een christelijke vrouw, trouwde. Het nieuws dat Valentinus heidenen en christenen met elkaar trouwde ging als een lopend vuurtje. Al snel meldden andere stellen zich bij de bisschop. Dit vond keizer Claudius, zacht uitgedrukt, een onfortuinlijk feit. De keizer sommeerde Valentinus naar zijn hof en vroeg om een verklaring. Tot nog grotere ontsteltenis van Claudius, poogde de bisschop, klaarblijkelijk een heuse durfal, hem tot het christendom te bekeren. Claudius liet de bisschop martelen en vermoorden op de 14e van februari. Waar Jezus voor onze zonden stierf, daar stierf de gewaardeerde Valentinus voor ons recht om vrij te zijn in wie we liefhebben. Omdat wij Valentinus’ overtuiging dat de liefde almachtig is en alle autoriteit te boven gaat delen, is deze dag tot dag der geliefden geworden. Ook AmFiBi eert de dag van de hartstocht met een tweetal activiteiten.

Op dinsdagmiddag 14 februari kunt u zich van uw vrije wil bedienen en bent u welkom bij woonzorgcentrum d’Oude Raai om een Valentijnsborrel met de senioren bij te wonen. U kunt een praatje met de bewoners maken, drankjes en versnaperingen uitdelen, en het zorgpersoneel met van alles en nog wat een handje helpen. AmFiVrijewil zal aanvangen om 13:00. Het adres van d’Oude Raai is Ferdinand Bolstraat 321. Om erbij te zijn, stuurt een mail naar devlamdienooituitdooft@amfibi.nl.

Later die dag, op dinsdagavond 14 februari, zal er sprake zijn van onze eigen Valentijnsborrel bij Inge. We bieden u de mogelijkheid om een liefdesbriefje aan onze geweldige gastvrouw Inge te schrijven. Wij zullen de berichten printen en tot een fraaie bundel maken om op de borrel te overhandigen (u mag het versieren en overhandigen vanzelfsprekend ook zelf doen, als u dat even aangeeft). Stuurt uw lofrede naar deliefstewaardin@amfibi.nl. De Valentijnsborrel, als elke andere, vindt plaats in café Waterlooplein 77 aan de Rapenburgerstraat 169 vanaf 21:00.

Het was u reeds bekend: op donderdagavond 16 februari zal de eerste Soirée musicale et poétique van het jaar geschieden! Op deze avond heeft ieder de mogelijkheid om het podium te betreden en haar talenten de vrije loop te laten. Denkt aan toneel, dans, een optreden met uw band, het voordragen van wat gekoesterde gedichten, de première van een nieuw liedje, het ophalen van vijfhonderd decimalen van het getal pi, gaat zo maar door! De avond zal plaatshebben in het zaaltje van Bluescafé Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163, en beginnen om 20:30. Na afloop van alle acts zal er nog even tijd zijn om wat te feesten. Als u wilt optreden, laat het ons weten door een bericht te sturen naar zingenendatsoortdingen@amfibi.nl en vermeldt het als u apparatuur of ander gerei nodig zult hebben.

Voorts organiseert AmFiBios een filmavond, ditmaal in het thema van de animatie. Vertoond zal worden: La Planète Sauvage, een surrealistische animatiefilm van Franse maker René Laloux. De film uit 1973, ook wel bekend als The Fantastic Planet in de Engelstalige wereld, speelt zich af in een verre toekomst. De mens is gevangengezet op een planeet die wordt bewoond door vreemde giganten. De zogeheten Draags, op technologisch en geestelijk gebied ver ontwikkeld, behandelen mensen als ongedierte of huisdieren. Als mensen plotseling toegang krijgen tot de kennis en de technologie van de Draags beginnen de verhoudingen tussen de twee wezens drastisch te veranderen. Voor de film begint zal er een korte lezing zijn.

Bovendien zullen we voorafgaand aan de vertoning van La Planète Sauvage naar de korte Japanse animatiefilm The House of Small Cubes kijken. Deze gaat over een man die steeds verdiepingen op zijn huis blijft bouwen om aan het water te ontkomen nadat zijn dorp is overstroomd, maar dan zijn pijp in het water laat vallen.

Weest op woensdagavond 22 februari om 20:00 bij de Nieuwe Anita, aan de Frederik Hendrikstraat 111. Maakt uw aanwezigheid kenbaar via isdatmetdieengeblauwedudes?@amfibi.nl.

Dan nog iets waar uw Binding vol enthousiasme naar uitkijkt. Met trots presenteren wij: wintergasten met Victor Kal. Victor Kal (1951) was van 1994 tot 2022 universitair hoofddocent wijsbegeerte aan de UvA. Velen van ons kennen hem van zijn boeiende colleges en de intrigerende debatten en discussies waar hij door de jaren heen aan heeft meegedaan (of misschien zijn verschijning op de jeu-de-boulesbaan). Kal is naast docent ook auteur van meerdere boeken, waaronder De joodse religie in de moderne wijsbegeerte (2000), De list van Spinoza (2020) en Poetins filosoof (verschijnt in maart). Zijn werk exploreert dikwijls de band tussen filosofie en religie. Hij zal worden geïnterviewd door onze eigen Hannah Jansen. U bent welkom op donderdagavond 23 februari in de Doelenzaal van de UB aan de Singel. Het interview vangt aan om 20:00. U kunt zich aanmelden via laatjenietkistendoordieprotofascistvaneenspinoza@amfibi.nl.

Als kind vroeg uw moederlief u wel eens wat u als avondmaaltijd wenste te eten. Enthousiast trok u dan uw mond open, maar eer u iets kon zeggen gaf zij de waarschuwing: “Het mag niet met de letter P beginnen!” Dus hield u zich stil, teleurgesteld. De woorden die op uw lippen hadden gehangen waren natuurlijk ‘poëzie’ en ‘proza’ – misschien zelfs ‘polemiek’. Nu bent u volwassen, min of meer, en kunt u zich zo veel van de P’s bedienen als u maar wilt. Uw drang naar Bildung wordt de vrije loop gelaten. Wij helpen u zelfs een handje, zoals op maandagavond 27 februari, wanneer AmFiBildung u uitnodigt om een avondje gedichten, literaire teksten, en mooie woorden te bewonderen. Denkt vooral even goed na over – of gaat op zoek naar – een werk of woord dat wat gezamenlijke ontferming behoeft. AmFiBildung zal beginnen om 20:00. Als u wilt komen, meldt u aan door een bericht te sturen naar sturmunddrangofwormundslang@amfibi.nl. Vervolgens krijgt u te horen waar u zult samenkomen en eventueel of er verdere richtlijnen voor tekstkeuze zijn.

De dag daarop staat de borrel,van dinsdagavond 28 februari, in het teken van de Februaristaking. Dan roemen wij de grote verzetsactie tegen de Duitse bezetter en herdenken wij haar slachtoffers. De staking vond plaats op 25 en 26 februari 1941, met als aanleiding de recentelijke razzia’s onder de Joodse bevolking en de toenemende macht van de NSB. Pamfletten met de tekst ‘Staakt! Staakt! Staakt!’ werden binnen Amsterdamse bedrijven verspreid en al snel deed de hele stad mee. De trams stonden stil en de fabrieken en kantoren waren leeg. De vonk sloeg over van Amsterdam naar omliggende steden. Met terugwerkende kracht was er, volgens sommige bronnen, sprake van het enige massale, openbare protest tegen de Jodenvervolging in Europa. De staking werd op gewelddadige wijze door de Duitsers beëindigd. Er vielen meerdere doden en de Jodenvervolging zette zich voort.

Wij vragen u allen om in het mooiste rood gekleed bij Inge aan te komen en uw stem alvast op te warmen voor het zingen van arbeidsliederen!

Met betrekking tot februari willen we u er nog aan herinneren dat u op 16 en 20 februari tussen 16:00 en 18:00 welkom bent op het Hok om de boeken die u met korting bij Athenaeum besteld heeft in ontvangst te nemen. Daarnaast kunt u zich, zoals u weet, op 9 februari vanaf 13:00 aanmelden voor de studiereis naar Ljubljana!

Op de valreep vertellen we u nog wat er aan het begin van de maand maart staat te gebeuren. Zo verwelkomen wij u op woensdag 1 maart bij theater Frascati om de voorstelling Wittgenstein bij te wonen. De voorstelling is het eerste deel in een elfdelige serie over de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein. Als soldaat in het Duits-Oostenrijkse leger vocht hij in de loopgraven en hield hij een geheim dagboek bij waarin gedachtespinsels over logica door beschouwingen over religie, seksualiteit, en zelfmoord heen lopen. Het stuk, gemaakt door Bo Tarenskeen, wijdt zich aan deze episode uit Wittgensteins leven en de vraag wat filosofie betekent in oorlogstijd. We verwachten u om 20:30 bij Frascati. Een kaartje krijgt u met korting van ons en kost u €3,50. Stuurt een mail naar waarovermennietsprekenkandaarovermoetmeneentoneelstukmakenwaarinheelveelwordtgesproken@amfibi.nl.

Ten slotte nog een heuglijke aankondiging. Op vrijdagavond 3 maart vindt het volgende AmFiBische Feest plaats! Haar locatie luidt De Ruimte en haar titel Excurs 3 – Space Odysseus: Party Like It’s 2001. Ditmaal neemt uw Binding u mee naar de sterren – en allicht nog veel verder. Houdt haar in het achterhoofd en verschaft haar met een prominente plek in uw agenda. In een tussentijds bericht zal nadere informatie volgen – dit geldt ook voor het beruchte Liftweekend.

Dan houdt het op. Kolkende, onderbewuste spinsels koken over. De psyche zwelt op en barst. Als een lawine komt het uw nietsvermoedende leventje binnenvallen. U bent opeens stilgevallen en neemt peinzend plaats aan tafel. Uw hart bonst en uw gedachten slaan op hol. Driftig denkend begrijpt u niet waarom. Doodstil blijft u zitten, want het is alsof de lucht om u heen bestaat uit scherpe naalden. U ziet uzelf daar zitten, in dat huis, in die stad, in dat land. U ziet mensen in auto’s rijden, over trottoirs lopen, over bruggen fietsen, gesprekken voeren, overvliegen, tunnels graven, zeeën bevaren, huizen bouwen. Het is alsof iedereen over een dun koord loopt. Alles is precair en kan uit balans raken. U bent opgesloten, maar tegelijkertijd te vrij. U zou het liefst in bed gaan liggen en er nooit meer uit komen. In plaats daarvan komt u toch in beweging en verbreekt u een kortstondige betovering. U begint verward rond te rennen en iedereen die maar wil luisteren te vertellen over uw eindeloze twijfel en alle hopeloze problematiek. Soms wordt het u te veel en verliest u van ontsteltenis het vermogen te spreken. Dan valt u in een diepe kuil zonder te schreeuwen. De verlossing komt ten slotte; in de loop der tijd kalmeert uw geest steeds meer. U bent nog altijd even reddeloos, maar minder van streek. Als u wandelt blijft u lang weg en legt u vreemde routes af, en als u fietst, rijdt u overal en nergens. Mensen kunnen u vervullen van afkeer en waardering, walging en verliefdheid. U blijft lang wakker wanneer u eigenlijk moet slapen en staat de volgende dag veel te laat op. U koestert de onleesbaarheid, de aarzeling, en de gemiste kans. Veel stelt u uit en u bent vaak in afwachting van iets dat niet zal komen. Het leven gaat niet aan u voorbij; haar complexiteit schittert in iedere uithoek. Als u schrijft, zijn het ellenlange zinnen. Net als lang zo was, bent u een slachtoffer van het slaapkamerbureau.  

Niets dan liefs,

Uw Binding

Categorieën
Aankondigingsmail

Januari

Waarde leden,

U bemerkt dat er weer een jaar is verstreken. Ondanks dat u uit ervaring beter weet, heeft u het gevoel in een nieuw tijdperk te zijn beland. In de ene seconde dat de klok oversloeg naar middernacht werd u op vreemde wijze wakker geschud. De merkwaardige en aan een uniek moment gebonden gewaarwording van een nieuw jaar is een oude bekende. Zij is iedere keer de kamer in komen lopen om twaalf uur precies. Niemand ziet haar behalve u. Ze leunt tegen de deurpost en staart naar u, naar uw vierdimensionale spoor door de kronkelende tunnel van tijd en ruimte. U betrapt zichzelf erop dat u weinig bewust bent geweest van het voorbijglijden van de dagen. Wellicht is dat iets positiefs en heeft u in het moment geleefd, denkt u even, maar dan verwerpt u die gedachte, want wegens de drukte en de zorgen verdwijnt het kordate leven dikwijls naar de achtergrond. U doet pogingen uw bestaan in een kunstig narratief te plaatsen – was dit jaar het lang verwachte jaar van zelfontdekking, van de noodzakelijke afdwaling, de terugkeer naar de kern van de zaak, het vinden van ware liefde, de oneindige resignatie, of het ontwaken uit een vastgeroest dogma? Te midden van het knallende vuurwerk blijft het in uw hoofd akelig stil; een antwoord komt er niet. U bent de diepte in gedoken en met lege handen bovengekomen; vastgelopen. Een gevoel van onmacht komt in u naar boven; u moet uw aandacht snel weer op iets anders richten. U knuffelt uw vrienden, communiceert de beste wensen, en belt uw lieve moeder op, die ergens ver weg een paar doodsbange katten aan het kalmeren is. De figuur in de deurpost is inmiddels, met een teleurgestelde gelaatsuitdrukking, weggelopen. Dan wordt u weer meegevoerd in de stroom van festiviteit en roes. Uren later fietst u met een leeg gevoel richting huis. Diep in gedachten verzonken tuurt u naar de pikzwarte hemel en ziet u fraaie taferelen in het duistere canvas verschijnen die de AmFiBi-activiteiten van de pas gearriveerde maand voorspellen. U kunt ze zich nog goed voor de geest halen, de evenementen van januari:

Ten eerste een belangrijke oproep aan alle mensen die met plezier de pen in de hand nemen. Om de zoveel tijd brengt AmFiBi het blaadje НЕТ! uit. Dat zijn wij eind februari weer van plan. Het is nu aan de AmFiBi-leden om iets in te sturen om het in het blaadje te laten plaatsen. Alle creaties die de zeer kleine redactie van de HET! ontvangt zullen in de uitgave verschijnen (erg uitzonderlijke gevallen daargelaten). Denkt hierbij aan alles wat op papier gedrukt kan worden: gedichten, proza, tekeningen, puzzels, opiniestukken, filosofische betogen, recensies, reclames, en gaat zo maar door. U heeft de keuze om uw werkje anoniem in te zenden of uw naam erbij te vermelden. In het laatste geval zal alleen de redactie weten wie de auteur is en zal diens creatie vooralsnog anoniem het publiek bereiken. Stuurt uw werk in naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com en schroomt geen pretentie of obscuriteit. De deadline voor de inzendingen staat op 20 februari.

Herinneringen aan winters waarin u over sloten, meren, en grachten schaatste komen in u naar boven als u door de miezer fietst. Voorlopig hebben de weergoden ons de toegang tot het ijsparadijs niet gegund. Daarom neemt AmFiBicyclette u, als eerste activiteit des jaars, op woensdag 11 januari mee uit schaatsen op de Jaap Edenbaan. Waar de één op een snelheid van minstens 80 kilometer per uur overstappend door de bochten vliegt, zwiert de ander, wat minder soepel, op eigen tempo voort. Allen zien we u gaarne verschijnen om 16:00 voor de ingang van de Jaap Edenbaan, Radioweg 64. Maakt uw aanwezigheid kenbaar door te mailen naar eerstzwierendanbieren@amfibi.nl. Een kaartje krijgt u met korting van ons en kost 3,50 duiten.

Het is ongebruikelijk dat wij u uitnodigen voor een activiteit in het weekend; zondag is immers een dag van rust, dan wilt u het gebrul van de kikker het liefst buiten de deur houden. Voor wat we deze maand hebben bekokstoofd maken we echter een uitzondering. De Kultuurkamer nodigt u uit om op zondagavond 15 januari naar de voorstelling The Man who fell from the sky van Panama Pictures te komen kijken. De voorstelling exploreert gevoelens van stuurloosheid en ontwrichting middels dans, lucht- en vloeracrobatiek, en live muziek. Het is een poëtische beeldenreeks van de mens die zich moet verhouden tot een constant veranderende omgeving. Wij verzamelen die avond om 19:30 bij de Stadsschouwburg aan het Leidseplein (ITA). Een kaartje met korting kost u €6,50. U kunt zich aanmelden via mannenkomennietzomaaruitdeluchtvallen@amfibi.nl.

Lang geleden bent u uit de ether getrokken en op deze wereld gezet. Het doel van uw bestaan is u nog niet zonder meer duidelijk, maar zo u een modern en verlicht subject bent binnen een individualistische samenleving, alsook een object der menswetenschap, is het niet de schepper die u hier heeft gebracht; de oorsprong van uw wezen en de mal waarin u in uw prille jeugd bent gegoten zijn te herleiden tot een tweetal mensen. Zij zijn uw eerste en scherpste indruk van dit verstoorde type zoogdier geweest. Zij ontzeggen u het vrije gevoel compleet uniek en zelfstandig te zijn, want zij waren er immers eerder en u heeft veel van hen overgenomen – of u dat wilt of niet. En op dinsdagavond 17 januari gebiedt uw Binding u om hen mee te nemen naar de borrel! Dan is het namelijk tijd voor de jaarlijkse ouder/verzorgerborrel. Komt maar op met die vagelijk of overduidelijk herkenbare gelaten en maniertjes, door de jaren gerijpt en tot toekomstblik geworden.

U bent altijd trots geweest op uw alleen-zijn. U droeg de last des levens zelf en nooit was er enig spoor van kwelling op uw gezicht af te lezen. Het huwelijk, of enig ander vorm van partnerschap of binding, veroordeelde u luidkeels als een verstikkend construct en niet meer van deze tijd. Ieder wordt alleen geboren en zal alleen sterven, voegde u er dan aan toe, dus waarom zouden wij ons in de tussentijd voor de gek houden? Met de aanvang van een nieuw jaar voelt uw Binding zich genoodzaakt u erop te wijzen dat u A zegt doch B voelt; in uw hart leeft een eeuwig verlangen naar de Ander, een hunkering naar toegang tot het domein der liefde. Op een avond, tijdens een nieuwjaarsborrel, komt er een vreemd gevoel over u heen en belandt u in een euforische liefdesdroom, vervuld van waardering en genot. Als u uit de bedwelming ontwaakt voelt u zich weer vrij normaal, enigszins vermoeid, maar merkt u een radicale, verfrissende bewustzijnsverandering te hebben ondergaan. De manier waarop u uw medemens aanschouwt is drastisch veranderd en geheel bevrijd van vijandigheid en cynisme – daarginds tussen de massa draaft immers de Ware, en u wilt natuurlijk geen slechte indruk maken. In uw badkamer, op een uitklaptafeltje dat u ereis in een kerstpakket aantrof, pronkt heden ten dage een standbeeld van Hera. Om de Copernicaanse wending in uw sociale leven te vieren organiseert AmFiBi haar tweede feest des jaars: Bachelardparty: de epistemische breuk met het Singel-leven. Ons wetenschapsfilosofische festijn in het thema van het vrijgezellenfeest zal plaatsvinden op donderdag 19 januari bij Oosterbar, Mauritskade 57, vanaf 22:00. Vergeet haar niet een prominente plaats in de agenda te geven!

Vervolgens kunt u naast de schaatsen evenwel de dobbel- en sjoelstenen uit het vet halen, want dan komt AmFiBiceps voor de dag. Deze maand levert onze trouwe sportcommissie een oud-Hollandse spelletjesavond. Denkt hierbij aan sjoelen, koekhappen, spijkerpoepen, yahtzee (ja, heus), en meer. U bent welkom op maandag 23 januari vanaf 19:30 bij Job thuis. Het adres ontvangt u ter reactie op uw aanmelding, die u kunt sturen naar sjoelendrinkenendichten@amfibi.nl.

Verder geschiedt op vrijdagmiddag 27 januari de maandelijkse AmFiVrijewil. Nogmaals kunnen wij langs bij d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321, om een gezellig praatje te maken met de senioren. Wij zien u daar om 13:00. Er gaat een gerucht door de wandelgangen dat er dan een borrel met het thema ‘pride’ dan wel ‘roze’ aan de gang is – uw assistentie bij het opbouwen ervan wordt zeer geapprecieerd. Sluit vooral aan! Meldt uw aanwezigheid via de digitale kanalen door te mailen naar maakdeseniorennietkwaadwantzijzijnnietzobangvoorlevenslang@amfibi.nl.

Diezelfde dag nog, op vrijdagavond 27 januari bent u allen van harte welkom op de Tweede Algemene Ledenvergadering van het academisch jaar. Dan zal er weer hevig gediscussieerd worden over notulen, commissies, besluiten, financiën, het lot der bij, en het al dan niet rekruteren van Prinses Amalia tot onze wijsgerige orde. Men bespreekt de activiteiten uit verleden en toekomst, zingt levenslustig wat arbeidsliederen, en er zal een geroofd object worden gepresenteerd. De exacte tijd en locatie, alsook de commissielijst en notulen van jongstleden, zullen bijtijds met u worden gedeeld. Wenst u een stuk in te sturen om met de vergadering te delen? Die kunt u alvast zenden naar ingestuktezonden@amfibi.nl.

AmFiBi tracht deze kille wintermaand tevens wat leven in uw bol te blazen met een klassiek kaartspel. Het is namelijk weer tijd voor het jaarlijkse klaverjastoernooi. Haalt uw troeven maar vast uit het vet en spijkert uw seinvaardigheden bij. Het toernooi zal plaatsvinden op maandag 30 januari vanaf 20:00 bij café De Laurierboom. Tevens zal de borrel van dinsdag 24 januari in het teken staan van klaverjassen; dan heeft u de mogelijkheid wat te oefenen, zich te oriënteren op een mogelijke speelpartner, of het spel aan te leren in het geval u zich de regels nog niet wijs heeft gemaakt. Meldt u als duo aan via dreamteam@amfibi.nl.

Tot slot laten we uw zintuigen nog even tintelen van een voorproefje van de onrijpe maand februari.

Vervelend genoeg ligt er wederom een tentamenweek in het verschiet; die van 30 januari. Hoewel deze week niet voor ieder even intensief zal zijn als de vorigen, biedt uw Binding u niettemin een gratis maaltijd aan in de common room van de Oude Turfmarkt. Weest aldaar op woensdagavond 1 februari om 19:00 en eet gezellig mee. Omdat Cariem verstek laat gaan op deze datum zal Daphne zijn plaats innemen; de AmFiBistro zal geheel in het thema staan van Daphnes Delicatessen!

Ten slotte moet u nog even te horen krijgen dat uw Binding op donderdagavond 16 februari van plan is u uit te nodigen voor een Soirée musicale et poétique. Op deze avond, die het zaaltje van bluescafé Maloe Melo als decor gebruikt, heeft u de mogelijkheid om het podium te betreden en iets voor te dragen. Dit kan alles zijn waar u maar zin in heeft, van muziek tot toneel tot het voordragen van proza of poëzie. Denkt vooral alvast na over het fenomenale optreden dat u die avond op nonchalante wijze zult neerzetten.

Van al dat gedagdroom op de fiets komen ongelukken. U fietst over een grote brug en komt akelig dichtbij de trottoirband te rijden. Voor u het weet ligt u languit op de stoep. U bent niet hard gevallen, maar met de klap is alle motivatie die u had om nog door te fietsen vervlogen. U gaat rechtop zitten, met uw rug tegen de leuning van de brug. Ver onder u ligt het water in doodse, kalme stilte. Een koude wind doordringt uw kleding en doet u rillen. Uw ogen vallen dicht en spoedig zet het gedroom zich voort. Met het gevoel te zweven droomt u vreemde dromen die de gebeurtenissen van die nacht met surrealistische ficties verweven. Op een zeker moment bent u op het punt in de geschiedenis aangekomen dat u op de brug zit. Er komt een vrouw in een lange jas langslopen. Net als ze u bijna heeft gepasseerd houdt ze halt en kijkt ze u aan. Ze probeert uw blik te vangen terwijl u naar de stof van haar lange, donkergroene jas blijft staren. Dan lijkt de tijd razendsnel voort te schrijden. De rivier onder u verandert in een wilde vloed en de wind snijdt oorverdovend en ijskoud langs u heen. De zon komt op en gaat weer onder en iedere minuut lijkt u een dag aan ervaring te moeten verwerken. U kijkt de statige vrouwfiguur ten slotte in de ogen. Haar iris is bruingroen met smalle, uitgerekte pupillen. In de bruingroene chaos aanschouwt u dan weer het bruisende en spattende vuur van de zon, dan weer de ijzige vlakten van de maan. Stuntelend gaat u weer op uw benen staan zegt u te zijn gevallen. Er verschijnt een glimlach op haar vreemde doch knappe gezicht. Haar heldere stem hoort u duidelijk over het ruizen van de wind heen als ze antwoordt: ‘Je bent nog steeds aan het vallen.’ Op dat moment volgt er een eigenaardig ontwaken. U ligt tegen de reling aan. Naast u ligt een kat die tevreden spint, met een lange vacht, afwisselend bruin en rood van kleur. Alles is weer kalm en donker. Als u op de fiets stapt en ervandoor gaat tuurt het dier u achterna. Even later komt u thuis aan. Het is buiten nog net zo pikdonker als toen u die nacht voor het eerst naar huis ging. Uw tijdsbesef is als een tollend kompas, maar ergens heeft u de vage herinnering dat u van plan was te slapen. U doucht, poetst de tanden, kleedt zich uit, zuigt de borst vol adem, en stapt in bed. ‘Het is gezien,’ mompelt u, ‘het is niet onopgemerkt gebleven.’ U strekt zich uit en valt in een diepe slaap.

Niets dan goeds,

Uw Binding

Categorieën
Aankondigingsmail

December: AmVoBe, AmFiDnD, Kultuurkamer, Cariem Kookt Curry, Kerstdiner, etc.

Waarde leden,

Menigeen heeft zich beklaagd over de korte dagen en de schrille atmosfeer. ‘Het begint op m’n stemming te slaan,’ vermeldt u dan wijs. Het liefst sluit u zich de ganse dag op in uw knusse kamer, dichtbij de zengende radiator – kommer over het vooruitzicht van een hoge gasrekening is een gepasseerd station. Als een eekhoorn in een verstoorde winterslaap ligt u daar vele uren, in foetushouding en bevangen door een onaangename sluimer. In uw koortsachtige dromen hoort u zware stemmen uit de diepte omhoogkomen. Vreemde talen, gefluister en gebrom. Om de twee etmalen begeeft u zich op straat voor een bezoek aan de supermarkt. Op een zo’n genoodzaakt uitstapje strompelt u door het park. De vijver weerkaatst felle stralen van een waterig zonnetje. De indruk ontwaakt in u een stukje levendigheid dat u voor dood had gehouden. Er vloeit zowaar bloed door uw aderen en verrukking door uw geest. Plotseling heeft u weer oog voor het spelen van de wind met verdorde bladeren, de statige stijfheid van het riet aan de waterkant, de eeuwige verhevenheid van een standbeeld dat uitkijkt over het veld, de schoonheid van de wandelende mensen en de lange jassen die zij dragen. Verwonderd neemt u plaats op een koud, nat bankje, deels overgroeid met struikgewas. Daar besluit u een brief te lezen die u eerder op de mat had aangetroffen. U verbreekt het gifgroene zegel en leest:

Over december! We spreken van een maand die nog wat inspanning vergt, maar zal worden afgesloten met een welverdiende vakantie. De Sinterklaasbezigheden, zoals vermeld in voorgaande mail, zijn in volle gang. Wat wij hieromtrent nog dienen te vermelden is dat de borrel van komende dinsdagavond, 6 december, helemaal in het teken zal staan van Sinterklaas. Zo maakt de Goedheiligman hemzelve ieder jaar z’n opwachting op de Sinterklaasborrel van AmFiBi. Gelooft u ons; hij doet niets liever dan op zijn verjaardag bij Inge vertoeven. Ook zullen degenen die meedoen met het gedichtenschrijven alhier elkaars werk in ontvangst nemen.

Om deze duistere tijden te overleven is uw provisiekast rijkelijk gevuld met allerhande voedingswaar in pot. Zelfs al mocht de bom vallen, u heeft zo’n indrukwekkende voorraad opgebouwd dat u het nog jaren zult overleven in uw schuilkelder. Spliterwten, doperwten, kapucijners, piccalilly, witte bonen in tomatensaus, tomaten in witte bonensaus, kappertjes (de tondeuses nog in de aanslag), gigantische ansjovissen in zonnebloemolie, minuscule tonijnen in olijfolie, gefermenteerde ratten, vermiste katten, gepekelde brokken kaas, zilveruitjes in chilisaus, komkommers in formaldehyde, witte uien in rodewijnsaus, rode uien in witterumsaus – het water loopt eenieder die wel eens zijn blik over de schappen heeft laten glijden werkelijk in de mond. Wat doet u echter met al die potten die na het smullen grondig uitgelepeld achterblijven? AmFiBi heeft een tweede leven voor die glazen hulzen in gedachten, dat bespaart u weer een moeizaam uitstapje naar de glasbak. Op woensdag 7 december gaat AmVoBe met u aan de slag om uw glazen pot om te bouwen tot kerstlichtje. Middels papier, verf, bladeren, natuurlijk een waxinelichtje, en welk versiersel u maar zint knutselt u uw eigen gezellige lantaarntje. Weest om 20:00 bij Daphne thuis en neemt uw eigen beeldige potje mee, en eventueel wat decoratie. Aanmelden kan via opeenheldereochtendstakhijzijnlantaarnaanliepdemarktopenschreeuwdeonophoudelijkikzoekgodikzoekgod@amfibi.nl.

Op vrijdag 9 december bent u vervolgens uitgenodigd op een spetterend feest! Zij komt ditmaal niet uit de AmFiBische koker; onze amices van het DRIFT-collectief hebben het voor u georganiseerd. Haar secretariaat wil u het volgende mededelen:

Komende vrijdag is het zover! Op 9 december vanaf 20:30 zal de feestelijke themaonthulling van het Filosofisch Festival DRIFT ’23 plaatsvinden. Na een korte toespraak van Storm en niemand minder dan Stefan Niklas om 21:30, krijgen wij een heus optreden van hitband New Neighbours, gevolgd door een paar bekende gezichten aan de draaitafel. Wees er vroeg bij: vóór 21:30 hebben we gratis drank!

De locatie van dit festijn is Plan West, Witte de Withstraat 188!

Voorts vindt op zaterdag 10 december een volgende AmFiDnD-bijeenkomst plaats. Uw trouwe bewindhebber Job heeft daar het volgende over te melden:

Op 10 december zal de commissie AmFiDnD voor de tweede keer haar deuren openen teneinde een heuse eerste oneshot te spelen, begeleid door onze Dungeon Master Justus! Wat zou er kunnen gebeuren? Zal u met uw medespelers in een wereld van genot, bruin bier, open haarden, paarden en zwaarden geworpen worden? Of zal u zich bevinden in de slijmerige onderwereld van een duistere stad vol politiek intrige, misbruik van magische krachten waar goud vloeit zoals bloed? U zal het zelf moeten ontdekken, maar wees er vlug bij! Er zijn vier beschikbare plekken voor vier welwillende avonturiers!

Klinkt dit als muziek (misschien wel van een bard) in uw oren? Mail dan naar: hetishierenhetisvet@amfibi.nl. Verdere informatie, zoals tijd en locatie, komt u dan tegemoet.

Maandagavond 12 december is het vervolgens weer tijd voor een logicabijles. De tijd en locatie kunt u zo naderhand wel dromen; tussen 18:00 en 20:00 in OMHP A0.09.

Dan, op woensdag 14 december, komt men, zoals iedere maand (maar wel heus), samen voor wat vrijwilligerswerk! Om 13:00 wacht AmFiVrijewil u dan op bij d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321. Aldaar kunt u een koffie-uurtje met ouderen bijwonen. U zult kunnen assisteren bij het voorbereiden van een optreden, het fabriceren van kerststukjes, en het maken van een korte wandeling – bovenal is het fijn dat u er bent om een gezellig praatje met de senioren te maken. Omstreeks 15:30 zullen de activiteiten tot een einde zijn gekomen. Wilt u gaarne bijdragen? Stuurt dan een bericht naar ikzetmijinvoorpaddenopleeftijd@amfibi.nl

Nadien, te weten vrijdag de 16e, neemt de Kultuurkamer u mee naar de expositie van World Press Photo in het Tropenmuseum. Zestien getalenteerde Afrikaanse fotografen trachten de diversiteit van het continent tentoon te spreiden, waarbij thema’s als verstedelijking, oorlog, en gendergelijkheid aan bod komen. Uiteraard zult u, naast de expositie, evenwel toegang hebben tot het Tropenmuseum in haar geheel. Wij ontmoeten u die middag om 15:00 (het getal 16 leek even heilig te zijn, maar neen) bij de ingang van het Tropenmuseum. Een kaartje kost u, als lid van de gulle Binding der Amsterdamse Filosofen, een luttele 3 duiten. Indien u over een Museumjaarkaart beschikt, zal de toegang natuurlijk gratis zijn. Meldt u aan door te mailen naar eenticketnaardetropen@amfibi.nl.

De week daarop is het zwoegen geblazen; de beruchte Laatste Loodjes. AmFiBi verschijnt weer ten tonele om de last iets te verzachten. Bij dezen bent u uitgenodigd om van een maaltijd te genieten tijdens de tweede editie van Cariem Kookt Curry, die plaats zal hebben op woensdag 21 december, om 19:00 in de common room op de Oude Turfmarkt.

Met het verstrijken van die bittere week bevindt u zich zowaar in de kerstvakantie; een periode om met uw familie te zijn en op het welhaast gepasseerde jaar te reflecteren. De universiteit mag haar deuren dan wel twee weken sluiten, uw Binding zal dit kalenderjaar nog een laatste keer voor u klaarstaan. Het is u reeds bekend: op 29 december vindt het AmFiBische Kerstdiner plaats. Allicht zullen degenen die zich aanmelden in groepjes van rond de tien worden verdeeld en bij een drietal hosts worden ondergebracht. Na afloop van het diner zal eenieder op één locatie samenkomen voor een knallende after. Bijtijds krijgt u te horen bij welke gastheer uw diner zal geschieden en zult u kunnen aangeven wat u aan de maaltijd wenst toe te voegen. Zullen wij met u aan tafel schuiven op de 29e? Stuurt dan een mailtje naar ditbloedismijnwijnenditbroodismijnlichaam@amfibi.nl. Bent u woonachtig in Amsterdam en wilt u uw woning eventueel beschikbaar stellen voor één der diners? Vermeldt het zonder meer! Voor ons overzicht hebben wij een deadline voor het aanmelden gesteld, deze luidt 21 december.

Ten slotte nog wat goed nieuws voor de Maarten Coolenfans. Met een kleine groep geïnteresseerden zal Maarten deze maand beginnen met het lezen van Helmuth Plessners Macht und menschliche Natur (ook wel vertaald als Political Anthropology). Om de maand zullen er een aantal hoofdstukken worden besproken. Op 12 december is de eerste bijeenkomst. Bij interesse, neemt contact op met Nina IJdens (nina.ijdens@hotmail.com) of Max Kruydenberg (maxkruydenberg@hotmail.com).

Uitgelezen zit u daar op het koude bankje. De brief vouwt u op en verdwijnt in uw binnenzak. Net op het moment dat u wilt opstaan en doorlopen, hoort u een vagelijk bekend geluid. Het is weer dat verre gebrom en gefluister dat u zo nu en dan uit de aarde heeft horen opstijgen. Ditmaal lijken de stemmen uit het bosje dat achter u ligt te komen. U duwt wat takken opzij en baant zich een weg door het struikgewas. Na een moeizame dertig meter te hebben afgelegd bereikt u een open plek; een ongeschonden stukje natuur, het schijnt u toe dat hier nooit iemand komt. U kunt haast niet meer geloven dat u zich in een openbaar stadspark bevindt. Meest merkwaardig is de warmte die u plotseling uit de grond onder uw voeten omhoog voelt komen. U knielt en legt een hand op de bruine aarde; die voelt niet vochtig of koud, maar droog en warm. Met uw handschoenen veegt u een laag grond opzij. Een grote, gladde, natuurstenen tegel komt tevoorschijn. Aftastend werkt u uw handen onder de ovale kei en met een machtige inspanning weet u hem terzijde te schuiven. U laat zich vallen door het gat dat er is ontstaan. Zodra uw ogen zijn gewend aan de duisternis ziet u dat u in een stenen kamer staat. Een paar meter bij u vandaan verdwijnt er een fraaie wenteltrap met gotische versiersels de diepte in. Tree voor tree begint u af te dalen. Om de twintig treden komt u een brandende fakkel tegen. De afdaling lijkt uren te duren, en behoorlijk uitgeput staat u ten slotte onderaan. U bevindt zich in een verlichte gang. Prachtige taferelen en mysterieuze figuren staan in de muur gehouwen, deels behangen met felgroen mos en door steen priemende wortels. Aan het einde treft u een vreemde, ronde deur aan, wederom van intrigerend natuursteen. Op de deur staat een afbeelding van een ontzagwekkend schepsel; geschubd en schijnbaar gigantisch, uit haar bek vloeit vuur of gal voort. Geen handvat of klink is te bekennen. Op de borst van het fabeldier is een versleten plek te zien. Intuïtief haalt u de brief weer uit uw binnenzak en drukt u op die plek het gifgroene zegel tegen de deur. Met het stroeve geluid van steen langs steen schuift de deur opzij. Het geluid van vele stemmen en de aangename geur van tabaksrook komt u tegemoet. U loopt een klein trappetje af en bent dan in een grote, geweldig versierde gelagzaal. Om een lange tafel zit een vrolijk gezelschap. De drank stroomt rijkelijk en er wordt wild gelachen. Als uw aanwezigheid wordt opgemerkt vervalt de club tot stilte. Een man met een mager gezicht, indringende ogen, en een rond brilletje, aan het hoofd van de tafel gezeten, staat op en kijkt u aan. Hij begint tegen u te spreken, en zijn woorden dringen tot u door zonder dat hij zijn mond hoeft te openen: ‘Welkom! Welkom in het hart van de allesomhullende, mateloos bedachtzame mens. Welkom in de schoot van Moeder Aarde, waar warmte en genegenheid heerst, waar zij die zowel land als water in de hand hebben zich van beiden terugtrekken. Sluit u aan bij ons maal!’ U lacht en neemt dankbaar plaats in de zetel die voor u is vrijgelaten. Men brengt een dronk op elkaar uit en danst tot hij niet meer kan. Na een onmeetbaar lange tijd keert u terug naar huis. De duisternis is alweer gevallen en u valt in vreedzame slaap.  

Het is wat, hè?

Niets dan goeds,

Uw Binding

TL;NG