September: Kultuurkamer; AmFiBios; Introductieweekend; Korting

Waarde leden,

De zomerse sluimer is over. De eerste uiteenspattingen van het hemelse vocht op de nog zongewarmde ondergrond lieten de AmFiBi doen ontkwaken. Voor ons aller ogen kreeg de wereld haar glans weer terug. Of waren het onze ogen die glansden bij het aangezicht van dit alles? In drassige gedachten verzonken schiet ineens iets te binnen. Of liever, te buiten! Een opwelling. Maar niet op een plek waar men zoiets zou verwachten. Waarlijk! Een opwelling onder de oren!

Aan weerszijden van mijn lichaam, op deze buitengewone plek, begint het te zwellen! Houdt u zich vast!

September kent nog een aantal weken. Zou het niet buitengewoon goed uitkomen als dit aantal overeenkomt met het aantal resterende activiteiten voor deze maand? Sterker: dit aantal komt exact overeen met het aantal activiteiten dat september nog voor ons in petto heeft. Dat niet alleen. Deze activiteiten zijn niet zomaar plompverloren over deze weken uitgestrooid. Integendeel: een aantal weloverwogen beslissingen hebben ervoor gezorgd dat deze activiteiten… — Neen! Laat mij ophouden hun getal nog langer in nevelen te hullen. Er resten er ons nog drie deze maand. — Deze activiteiten zijn exact verdeeld over de drie resterende weken. Het is alsof er een goddelijke vinger meeroert in de AmFiBische pap. En als u eens wist dat uit die pap de AmFiBische activiteiten worden opgelepeld… Niets liever zou u willen dan die goddelijke vinger af te likken!

Blaaskaken. Het is lang geleden dat ik zo verheugd was dat deze aandrang me uit het niets trof. Het overkomt de besten — excuus — als een niesbui. Over tot de orde.

Op woensdag 13 september (nota bene: volgende week) kunt u met de Kultuurkamer naar A Love Supreme. Een dansvoorstelling op de muziek van John Coltranes gelijknamige elpee. Zich aanmelden doet u door te mailen naar erosramazzotti@amfibi.nl en €5,- over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 (vermeldt ‘Goddelijke Liefde’). Om 19:30 verzamelen we voor de Stadsschouwburg, om 21:00 staat u weer buiten.

Na het weekend, op maandag 18 september zal vervolgens onder inleiding van Philemon Huising de AmFiBios: *Ollywood! avond plaatsvinden in Het Gespuis. Philemon heeft de vrijheid gekregen twee films te selecteren uit twee verschillende genres. Het staat hem vrij de variabele ‘*’ in te vullen met iedere willekeurige letter zolang dit maar voor de ene film de ‘N’ is en voor de andere film de ‘B’. Benieuwd wat Philemon met zijn vrijheid zal doen? We zien u in Het Gespuis.

De maand zal eindigen met wat voor velen alleen nog maar het begin is. Dit jaar is het introductieweekend van 29 september tot 1 oktober. Eerstejaars onder u, bij interesse is dat wat gedaan moet worden het volgende: houdt u deze data vrij in uw agenda’s! Hetzelfde geldt voor ouderejaars die graag als begeleidende factor het Nederland onder de grote rivieren komen verkennen. Meer informatie zal spoedig volgen.

Dit zijn de drie activiteiten die deze maand nog op het programma staan. Maar voordat we dit bericht besluiten willen wij uw neus graag op de volgende feiten drukken. Lid zijn van de Amsterdamse Filosofen Binding brengt een aantal voordelen met zich mee. Dit aantal wordt zo nu en dan groter, of de aard ervan is aan verandering onderhevig. We nemen daarom nog eens met u door wat dat AmFiBi-lidmaatschap u zoal te bieden heeft buiten de AmFiBische activiteiten om.

Om te beginnen brengen wij u het heuglijke feit dat u altijd korting heeft bij Athenaeum Boekhandel. Onafhankelijk van het seizoen, de studieboekenverkoop of het humeur van de medewerkers. U hoeft slechts bijgelegde Quick Response code mee te brengen (dan wel op papier, dan wel op een schermpje) en deze de boekverkoper te tonen. Wanneer u zich toch prettiger voelt online,kunt u uw boeken daar met korting kopen door middel van de code: AMDiscount. In de zogenoemde ‘bulkweken’ (waar u op dit moment nog tot 10 september in leeft, dit zijn de weken van de studieboekenverkoop) geven deze blokjes en lettercombinaties u een korting van 15% en 5% op respectievelijk niet-Nederlandstalige en Nederlandstalige boeken. Buiten de bulkweken om biedt Athenaeum u een korting van 10% op alle niet-Nederlandstalige boeken.

 

Mocht u uw studieboeken nog niet hebben aangeschaft, dan kunt u dit nog met de extra korting doen tot en met 10 september via: http://mindbus.go2cloud.org/aff_c?offer_id=61&aff_id=451.

Er is meer. De korting loopt op. de Nederlandse Boekengids - “de enige echte Dutch Review of Books“, een literair-wetenschappelijk tijdschrift biedt korting aan voor leden van AmFiBi. Die korting bedraagt 50% op een jaarabonnement (u betaalt €15,- voor zes nummers). U aanmelden voor deze aanbieding doet u via dnbg@amfibi.nl. Wij houden u dan op de hoogte.

Hierbij laten we het. Houdt uw mailbox in de gaten voor berichten over het introductieweekend.

Liefs,

Amarinde


TL∴NG

  • 13 september — Kultuurkamer: A Love Supreme — Amsterdamse Stadsschouwburg

  • 18 september — AmFiBios: *Ollywood! — Het Gespuis

  • 29 september – 1 oktober — Introductieweekend — Onder de rivieren

  • Korting op boeken bij Athenaeum

  • Korting op dNBg


Bellenblaas (ter uitbreiding dan wel versteviging van uw ‘bubbel’)

10. September 2017 by AmFiBi
Categories: Boekverkoop, Kultuurkamer | Leave a comment

AmFiBildung;Victor Kal;Barbecueën;Drillen

Waarde leden,

Zo tegen het einde lijkt alles ineens zo moeilijk vooruit te branden. Ook uw secretaris lijdt aan dit probleem. Edoch, aan brand geen gebrek. De koperen ploert aan het hemelgewelf kan met haar stralen de groenste kikkers nog in kreeften doen veranderen. Maar, de reusachtige sinaasappel van de voorspoed doet ons wankelen. Zij lonkt. Haar schittering verblind ons van de dagelijkse plicht. Vreest u echter niet. Laat u, door uw trouwe secretaris, de oogkleppen opzetten. Bindt vervolgens hem vast aan de stoel bij zijn schrijftafel. En, moge dan deze woorden luidt klinken door de hallen van een voormalige turfbeurs: ‘Sluit de lamellen! Sluit de lamellen!’. Zo zullen wij ongewenkt de laatste anderhalve week van dit jaar door komen. Zo zal het geschieden. En zo zullen wij het ons nog jaren heugen.

“Wie ben jij, en waar kom je vandaan?”. Ik hoor het u denken. Mijn excuus. Bijna dreigde hubris mij parten te gaan spelen. We hebben ons nog niet voorgesteld. U leest op dit moment namelijk de eerste mail van uw nieuwe bestuur. Een jaar lang zullen wij ons zo noemen. En wij hopen dat u dit spel met ons wilt meespelen. Met gepaste trots presenteer ik u: Maria van Dordrecht, onze voorzitter; Nicolien Janssens, onze penningmeester; Tessa Leeuwerik & Wout Nordbeck gezamenlijk ons algemeen bestuur en Sam Simons, Onze secretaris. Een jaar lang zullen wij voor u de AmFiBische fakkel dragen en u een jaar lang voorzien van de groente die u verdient. Wij hopen op een wederzijds genoegen.

Nu uw secretaris hier zo zit, met de lamellen gesloten, bedenkt deze zich. Terugkomend op het voorgaande: wij moeten onze ogen nu en dan de mogelijkheid geven zich tot de zogenaamde buitenwereld te wenden. Daarom het volgende voorstel: een aantal momenten waarop wij de oogkleppen afwerpen om onze blikken te doen versmelten. Op deze momenten kunnen wij ons, aan de wenkingen die de Dagster ons pleegt te bieden, overgeven.

De eerste mogelijkheid dient zich vanavond al aan. Van deze samenkomst bent u al op de hoogte gebracht. In de tuin van Erik, aan de Prinsengracht (434-436) zal de laatste AmFiBildung van het jaar plaatshebben. Het thema is geestig. Dat is grappig, want geestig betekent zowel ‘geinig’ als ‘aan de metafysica verwant’. Draag uw teksten, passend in dit thematisch kader, in uw hoofd of zwart op wit, mee naar de tuin van Erik en draag ze voor, vanavond nog, u bent vanaf 20:00 welkom.

Na het weekend neemt Victor Kal afscheid als universitair hoofddocent aan de UvA. Dat afscheid zal gepaard gaan met een zogenoemd afscheidscollege. Het afscheidscollege, getiteld: Eindeloos of Oneindig? Over het einde van de wraak vindt op 26 juni plaats, vanaf 16:00 in OMHP f0.01. Ervan uitgaande dat de titel geen betrekking heeft op Kals vertrek, kan ik u mededelen dat u van harte uitgenodigd bent. Na het college zal het afscheid zich voortzetten in Kapitein Zeppos, in de ruimte die voorafgaat aan het trappetje. Er vindt dan een borrel plaats in de bovenzaal van Zeppos.

“Barbe!” Wij wenken u. Op 30 juni zullen uw benen u als vanzelf naar het Rembrandtpark leiden. Uw vorselijk instinct zal in werking treden als onze barbewenking heeft geklonken. Het luide “barbe!” is een lokroep, door kikkers gebruikt om aan te geven dat het tijd is voor een hapje en een drankje in de zon in een park. (Frivool feit: De ‘barbewenking’, een in Nederland gemunte, wetenschappelijke term, wordt in de grote wetenschappelijke tijdschriften meestal vertaalt met ‘barbecue’.) Laat u door ons “barbe!” wenken. Op 28 juni zal vanaf 17:00 het wenken beginnen in het Rembrandtpark. Wilt u niet met lege handen naar huis gaan, dan bevelen wij u aan om ook niet met lege handen te arriveren. Wij zullen namelijk een toetjesprijs uitreiken aan de bereider van het meest geslaagde naatje.

Ten slotte, een oproep aan u. Er moeten weer wat kikkers gedrild worden. De aanstormende eerstejaars hebben u nodig. Leidt hen de weg door de eerste weken van het Wijsgerig leven, en vooral, het AmFiBisch bestaan. Op 28 augustus vindt de introductiedag plaats. Wij zijn op zoek naar mentoren die zich willen ontfermen over een vormloos kluitje kikkerdril. Uw taak zal zijn om op de introductiedag aanwezig te zijn en een groepje tabula rasa’s de weg naar Inge te wijzen. In het voorbijgaan geeft u dan ook een rondleiding door de Poort. Daarnaast wordt u geacht een kort introductielesje te geven over de wondere wereld van digitale leeromgevingen. De hierop volgende weken zult u fungeren als aanspreekpunt voor de kikkervisjes die hun staartje nog niet helemaal zijn verloren. Uiteindelijk hopen we nog een etentje te kunnen organiseren met de nieuwe aanwas. De aanmeldingen voor het mentoraat zijn geopend, mailt u naar indoctrinatie@amfibi.nl. U zult nog van ons horen.

TL∴NG

•AmFiBildung – 22 juni 20:00 in de tuin bij Erik: Prinsengracht 434-436 (het oude Paleis van Justitie);

•Afscheidscollege Victor Kal en borrel – 26 juni 16:00 OMHP F0.01 + bovenzaal Kapitein Zeppos;

•Barbecue – 28 juni 17:00 Rembrandtpark;

•Meldt u aan voor het mentoraatschap op indoctrinatie@amfibi.nl.

 

Verder rest ons dan alleen nog maar de zomer. Wij wensen u een beste toe.​ Gaat vrijuit. We spreken elkaar.​

 

Liefs,

​Uw Amarinde​

22. June 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Juni: Docentenborrel; Spinoza Lezing; HET!borrel; Voetballen met docenten; ALV; Lentegasten; SKA; AmFiBildung; AmFiBios; Voetbaltoernooi FGW.

Waarde leden,

De bloemen gaan de perken te buiten, de bomen waaien in het honderd, en van overal stroomt klaarte toe als volk voor een voetbalwedstrijd – ook klaarte kan beneveld zijn. Juni doet alles luidkeels leven, alsook uw Binding die deze maand andermaal op parmantige wijze doordenderen zal.

Ter zake is beginnen met de dinsdagavond, de editie van 6 juni. Als u zich dan, nathoudend als een belendend pand, bij Inge aan de toog weet moet u niet schrikken als er plots een docent naast u gezeten is. Het departement is namelijk uitgenodigd ons te vergezellen op de Docentenborrel. Deze begint om 20:00 opdat Jacques Bos zijn trein nog kan halen. Indien u er vóór 20:30 bent is uw eerste drankje op ons.

Vervolgens is op donderdag 8 juni het tweede deel van de Spinoza Lezing van leerstoelhouder Béatrice Longuenesse over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit. Deze lezing is getiteld ‘Twee onwaarschijnlijke bedgenoten: Kant en Freud over moraliteit.’ Hij wordt gehouden in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411) en u kunt er om 20:15 gratis binnenstappen. Klik hier voor meer informatie over het wat van deze avond.

Dan keert men weder naar de dinsdagavond, editie 13 juni. Vanaf 21:00 begint dan de de HET!borrel. Deze borrel is vrij normaal, los van het feit dat de bizarre zaken die uw medefilosofen plachten te schrijven gedrukt en gebundeld worden uitgedeeld. Indien u middels verhalen, gedichten of toelichting van de onomastiek van de Het Mirandabad nog bij wilt dragen aan deze editie van de HET! moet u vooral mailen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. Doe dit uiterlijk zaterdag 10 juni. U kunt ook een vraag naar de rubriek ‘Het Achterwerk’ sturen o.v.v. uw leeftijd. dan zal de redactie u van een filosofisch verantwoorde repliek dienen.

Doordat we schier onverslaanbaar zijn in het voetballen tegen de docenten is er besloten om op woensdag 14 juni te gaan voetballen met de docenten. Indien u mee wenst te doen aan deze vreedzame doch vermakelijke onderneming kunt u mailen naar groenopgras@amfibi.nl. We verzamelen om 17:00 bij Geuzenmiddenmeer (Voorlandpad 15).

De dag hierna, dat heet donderdag 15 juni, zal ALV IV plaatsvinden in Het Gespuis (Spuistraat 47A). Het is de laatste algemene ledenvergadering van het jaar, en dat betekent dat u de bestuursoverdracht, alsmede de notoire chaos die de laatste vergadering steevast tekent verwachten kunt. We hebben u de notulen en de agenda reeds doen toekomen. De vergadering begint om 20:00.

Vervolgens vindt op vrijdag 16 juni het eerder afgezegde Lentegasten plaats. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Niemand minder dan de ons allen bekende Arianna Betti is uitgenodigd als gast, en nu komt ze ook nog. Ze wordt geïnterviewd door kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in de Doelenzaal (UB).

Dan brengt dinsdag 20 juni ons SKA. Dat is het Studentenkoor Amsterdam, dat in samenwerking met het CREA Orkest en vier solisten haar jubileumconcert geeft in het Concertgebouw. Ter viering van dit jubileum – SKA is bijna dertig – wordt een romantisch repertoire ten gehore gebracht. Verdi’s Te deum, Zemlinsky’s Frühlungsbegräbnis en Mahlers Das klagende lied passeren de revue. Indien u dit met de kultuurkamer aan den lijve ondervinden wilt doet u er goed aan om te mailen naar ska@amfibi.nl, en om €7.50 over te maken naar de rekening van AmFiBi, NL59 TRIO 0212 1644 57 o.v.v. uw naam. We verzamelen om 19:50 voor de ingang van het glazen café op de hoek.

Op donderdag 22 juni, vervolgens, zijt u allen welkom in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236). Dit is geen gratuite uitnodiging om eens met Erik een borreltje drinken, hoogstens een aanbeveling. Vanaf 20:00 vindt bij hem thuis AmFiBildung: Geestig plaats. Aldaar kunt u gedichten of korte verhalen of stukjes uit een groter verhaal die u in humoristische of metafysische zin geestig vindt voordragen of door uw medefilosofen voorgedragen krijgen.

De nacht van zaterdag 24 juni vereist vooral uw waakzaamheid. Dan gaan we nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2). AmFiBios draagt er zorg voor dat er de hele nacht lang films worden getoond en ingeleid. Tot dusver staan Stalker onder leiding van Tijmen, Girl interrupted onder leiding van Noor, Legally blonde onder leiding van Tessa en The dreamers onder leiding van Eva op het programma. Er komen nog twee films, inleider incluis, bij dit lijstje. De filmnacht begint gelijk de avond om 18:00. Er zal avondeten aanwezig zijn maar u dient zelf drank mee te nemen. Laat het, indien u mee wilt eten, even weten door te mailen naar braken@amfibi.nl.

Dan vrijdag 30 juni: een belangrijke datum. Nadat we afgelopen jaar na een klotebokkigere penaltyserie de finale verloren hebben ontstaat op die dag ten langen leste de kans op verlichting van de kater middels het lessen van de dorst naar revanche. Van 13:00 tot 18:00 organiseert ALPHA het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. De locatie van het toernooi is nog niet bekend, die krijgt u te horen indien u zich vóór 14 juni aanmeldt door uw naam te mailen naar isbeterdankleio@amfibi.nl.

Ten slotte is het van belang dat u ervan bewust bent dat u volgend jaar intreeweekbegeleider zou kunnen zijn. Indien u deze voorwaardelijke bepaling toekomstig wilt maken en u behalve deze wens van taalkundige aard ook lust heeft eens met zo’n geel bezakte groep studenten in spé door de stad te slenteren dient u te mailen naar opmaat@amfibi.nl. Aanmelden kan in tweetallen. In uw mail dient u van uzelf en uw partner de naam, het mailadres en het telefoonnummer te vermelden. Voorts moet u aangeven welke ‘begeleidersdag’ u bij wilt wonen. U kunt kiezen uit 21 juni, 8 augustus en 16 augustus.

Liefs, houd u goed,

Uw AmFiBi

PS. Uw Secretaris’ tijd zit krap in het heden en mijn schrijven naar u is – hopelijk louter in temporele zin – na deze mail passé. U te schrijven was mij een jaar lang een genoegen. Het gaat u goed.

Kortom:
6/6 20:00 : Docentenborrel bij Inge.
8/6 20:15 : Spinoza Lezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/6 21:00 : HET!borrel bij Inge.
14/6 17:00 : Voetballen met de docenten.
15/6 20:00: ALV IV in Het Gespuis.
16/6 18:00 : Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in de Doelenzaal (UB).
20/6 19:50 : Kultuurkamer: SKA in het Concertgebouw.
22/6 20:00: AmFiBildung: Geestig in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236).
24/6 18:00: AmFiBios: Nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2).
30/6 13:00: Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. Locatie nog bekend te maken.
passé Uw Secretaris.

09. June 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Menu Title