Maart: Liftweekend; Wintergasten; Gombrowicz; AmFiVrijewil Atria; Wollstonecraft; Feest; Symposium; ALV III

Waarde leden, 

Het regent gevoelloos, doelloos, banaal. Onderwijl ik luister naar de klanken van een dichteres. 

Voor een hei heb je een klavertje
en één bij nodig,
een klavertje, en een bij,
En dromerij.
De dromerij is voldoende,
Als bijen schaars zijn. 

En zo dommelt u dieper in, geeft zich willoos over aan de loomheid als riet aan de wind. In uw hart kriebelt angst; u bent in een tuin ontwaakt die u niet kent. Maar een landschapstuin als deze heeft u nimmer zo welgemaakt getroffen. Over gemetselde klinkers trippel-trappelt u langs de lelies die met hun witte trompetten naar de hemel openstaan. Onder de cenotaaf gelijk aan Ermenonville ontmoet u uw metgezellen. Zij drinken met een heel lang rietje uit een vijver vol priklimonade. Rousseau roept u weinig helders toe over de verdorde jongelieden vanuit zijn Cabane de la philosophe. U wuift het lachend weg en begint aan de maand. 

Als u dit leest, hebben de paden van een delegatie AmFiBieën elkaar reeds getroffen in Zuid-Duitsland. De locatie was zo onbestemd, dat liften omsloeg in stranden. Des te hoger het reatraitegehalte nadien: in de open lucht en zonder iemands problemen. De foto’s verzamelen wij om compleet en wel met u te delen, daarom een verzoek om al het geschoten beeld- en filmmateriaal te mailen naar: nietgeschotenaltijdmis@amfibi.nl

We zagen de schrijver op ‘t podium, toen hij voorlas uit eigen werken. 
Hij zei om het andere woord ‘Ahum’. 
Nerveus hé? Dat kon je goed merken.
We zagen de schrijver nog nimmer in ‘t bad!

Dat vinden we niet in orde!
We zagen hem droog, wanneer zien we hem nat?
Bestuur van de Boekenweek! Kan ook dat
nog even geregeld worden? 

Met het oog op de Boekenweek – die reeds verstreken is zodra dit evenement plaatsheeft – organiseert de lezingencommissie een tweetal literaire evenementen. De eerste zal een Wintergasten zijn op de valreep van het seizoen. In deze lezingenreeks probeert een docent aan de stroom vragen van een student te beantwoorden. De drenkeling wordt een boei toegeworpen en vindt houvast in zelfgekozen beeld- en geluidsfragmenten. Ditmaal hebben ze ook elkaar om te blijven drijven: onze gastdocenten voor aankomende Wintergasten zijn namelijk Laure Bastiaans en Humber van Straalen. Zij delen het lot dat u hoogstwaarschijnlijk ook te wachten staat: afgestudeerd filosoof, promotieplek zoekende of in het algeheel zoekende. Komt drie uur lang naar twee geliefde docenten luisteren op een nader te bepalen datum. (De druk op onze docenten is reeds hoog, laten wij geduldig wezen.) 

Nog meer heuglijk nieuws: stamp op uw muisjes en eet ze op beschuit. De schrijver is altijd zwanger en zodoende heeft de lezingencommissie een zuster gekregen. Op de derde ALV (10 april, dan weet u dat alvast) zal er over haar autonomie gestemd worden; wij leren haar echter kennen onder de vleugels van beschutting. Een lid verbaasde zich over het gegeven dat een vereniging waar het krioelt van boekenwurmpjes en ander lezend ongedierte, nog geen georganiseerde activiteit kent die Leest, en wel Literatuur. Voor deze bijeenkomst zal van te voren een boek worden uitgekozen uit uw inzendingen. De betreffende persoon duikelt de pracht en lachertjes van het boek op, waarna men Spreekt over het boek. Iedereen is genodigd, ook zij die van literatuur niet weten waar de klepel hangt. Om niemand echter de gelegenheid te ontzeggen, zal het boek in de maandmail worden aangekondigd waarna het evenement aan het einde van de maand of het begin van de daaropvolgende plaatsheeft. 

De eerste versie wordt verzorgd door onze Eigen Thijs. Over zijn gekozen Literatuur heeft hij het volgende te zeggen: “Lezen is expressie van de Vorm. Volgens Gombrowicz is het hoofdzakelijk doel van het pedagogische apparaat het vormen van de jeugd, opdat zij kontjes worden. De jeugd moet leren dat de hogere vormen van de literatuur hun verrukken, wij lezen Gombrowicz en zijn verrukt, ontroert, wij voelen hemelse vaderlandsliefde, omdat hij een groot schrijver was. Een groot schrijver, onthouden jullie dat!  Waarom houden wij van Gombrowicz? Omdat hij een groot schrijver was. Krieltjes, onwetenden, ik zeg jullie immers kalm, ’n groot schrijver, Witold Gombrowicz, wij houden van Witold Gombrowicz en bewonderen zijn literatuur, want hij was een groot schrijver. Kortom, we Lezen Gombrowicz’ Ferdydurke en Vormen onze smoelen tot kontjes.” Op vrijdagavond 20 maart om 19:00 uur vangen wij aan in de Potgieterzaal van de Universiteitsbibliotheek. 


Tot mijn grote, grotere, grootste spijt stond AmFiBi nog in de lift op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Om dit gemis enigszins te verzachten, organiseren wij dezelfde maand twee evenementen in haar thema. 

Op vrijdagmiddag 27 maart organiseert AmFiBi in samenwerking met Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) een WikiVrijdag. Dit zijn reeds maandelijkse evenementen bij Atria, maar ditmaal gethematiseerd rondom vrouwelijke filosofen. Immers, iedereen wil deel moeten hebben aan de waarheid, wil die invloed hebben op de praktijk van het dagelijkse leven. Van enen tot vieren worden wij wegwijs gemaakt in het schrijven van Wikipedia pagina’s over vrouwelijke filosofen die enkel een schaarse of niet eens een pagina kennen. Dit doen wij in de bibliotheek van Atria, waar wij in het archief mogen duikelen, te weten Vijzelstraat 20.  Ons ziet u daar vanaf 13:00 uur, uiteraard mag u later aansluiten naar het u schikt. Aanmelden graag en naar: aandeschrijfmetjefeminisme@amfibi.nl


Op maandagavond 30 maart om 20:00 uur brengt de Kultuurkamer een bezoek aan de Rode Hoed, waar Bucketlist-filosoof Mary Wollstonecraft wordt gepresenteerd. Niet langer liet zij mannen beweren dat ze in het belang van allen op haar troon plaatsnemen. Met rebellie bracht zij genegenheid voor de gehele menselijke soort en altijd zou ze haar onafhankelijkheid blijven verzekeren, al zou ze op de dorre heide moeten leven. Poëtisch feminisme en meer voor slechts vier euro. Aanmelden graag en naar: aandebakmetjefeminisme@amfibi.nl. De afmeldtermijn staat op maandag 23 maart.

Het is onderwijl lente geworden, dat wil zeggen dat de lucht plotseling een herinnering inhield aan iets wat al maandenlang vergeten leek. Vanaf deze dagwisseling herleeft de stad elke ochtend weer met haar roodbruine dakpannen en blinkende ramen. Het zonlicht zal haar tot in de kleinste details beschrijven en alle huizen opsommen. Ook raakt zij alvast langs april en belicht het volgende. 

Op vrijdagavond 3 april verliezen wij al onze contracten en keren terug naar de natuurtoestand op het Derde AmFiBische Feest! Ditmaal dansen wij in de Jungle Amsterdam in Oost vanaf 22:00 uur. Nodig al uw vrienden uit en keer deze avond terug naar de oerstoffen. 

Daarnaast heeft AmFiBi de afgelopen tijd haar slijmerige poten ineen geslagen met de slanke schrijversvingers van Helios en de robothanden van SCIO om u met trots het jaarlijks symposium te presenteren.
Op donderdag 9 april om 19:30 uur vaart ze uit: In de ban van taal: een symposium. De taal, het kind, de liefde verkent het speelse karakter alsmede de zeggingskracht en het performatieve kenmerk van taal. Hoogleraren zullen in alle talen van de tong oreren, waartussen muzikale en poëtische intermezzo’s.
Zij wordt gehouden op een aangemeerde boot op de Javakade: Het Einde Van De Wereld.  Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan het programma? Laat het ons weten door te mailen naar: indebanvan@amfibi.nl. Of spreek ons aan, wij spreken u graag. 

 
De vrijdag daarop, dat is 10 april, heeft ALV III plaats. Niet de minste, daar de sollicitatiecommissie wordt aangesteld en nieuwe commissies zich onderwerpen aan de vlijmscherpe tanden van kritiek. U bent allen welkom om 20:00 uur om het democratisch spektakel bij te wonen en te beïnvloeden. Wederom in de Sering: zij kent tijd noch geluid.

Ten lange leste, de grote reis naar Leipzig van 3 tot en met 10 mei zit vol met uw aanmeldingen. Desalniettemin is de wachtlijst nog klein en dat schept hoop voor u. Aanmelden kan nog altijd, probeert u het maar naar: hoopdoetleven@amfibi.nl

Dan rest mij een waarschuwing en een groet: droomt nooit terwijl u wakker bent, u valt als een blok in slaap. Het gaat u allen goed deze maand, wij zien u buiten en in tuinen. 

Alle liefs, 

Uw Binding

TL∴NG
.  Nader te bepalen, zo ook de tijd – Wintergasten met Laure Bastiaans en Humber van Straalen. 

.  Vrijdag 20 maart, 19:00 – AmFiBiLeest: Lezing over Gombrowicz door Thijs – Potgieterzaal Universiteitsbibliotheek (Singel 425).
.  Vrijdag 27 maart, 13:00 – AmFiVrijewil: WikiVrijdag vrouwelijke filosofen – Atria (Vijzelstraat 20).
.   Maandag 30 maart, 20:00 – Kultuurkamer: Mary Wollstonecraft – Rode Hoed (Keizersgracht 102).          .  Vrijdag 3 april, 22:00 – Feest – Jungle (Tweede van Swindenstraat 26).  
        .  Donderdag 9 april, 19:30 – Symposium: in de ban van taal. De taal, het kind, de liefde – Het Einde Van De Wereld (Javakade 61).  
        .  Vrijdag 10 april, 20:00 – ALV III – De Sering. 
        .  Zondag 3 tot en met 10 mei – De Reisweek – Leipzig. .  Foto’s van het liftweekend: nietgeschotenaltijdmis@amfibi.nl.
.  Aanmeldingen voor de WikiVrijdag vrouwelijke filosofen: aandeschrijfmetjefeminisme@amfibi.nl.
.  Aanmeldingen voor de Kultuurkamer: aandebakmetjefeminisme@amfibi.nl.
.  Tips voor het symposium: indebanvan@amfibi.nl.
.  Aanmeldingen voor een plek op de wachtlijst voor de grote reis: hoopdoetleven@amfibi.nl.

16. juni 2020 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail | Leave a comment