Informatie voor eerstejaars – Amsterdamse Filosofen Binding

Informatie voor eerstejaars

Bent u of wordt u eerstejaars? Dan bieden wij hier graag een hoop nuttige opleidingsspecifieke informatie aan. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Vakken, studiepunten en studiebegeleiding
  • Inschrijven voor vakken
  • Voorzieningen van de UvA
  • De Toekomst
  • Contactinformatie

1. Vakken, studiepunten en studiebegeleiding

Een academisch jaar bestaat uit twee delen (september t/m januari en februari t/m juli), oftewel semesters. Ieder semester is ingedeeld in drie blokken: twee van 8 weken, en één van vier weken. Wil je meer weten over je studieprogramma, neem dan de studiegids eens goed door. Hierin vind je veel nuttige informatie terug. Ook het is erg handig. Voordat we je meer zullen vertellen over de inhoud van de vakken, willen we je graag een overzicht geven van je propedeuse, het eerste jaar aan de universiteit.

In het eerste semester van je propedeuse zul je de vakken Praktische filosofie 1 en 2 (allebei 6 EC), wetenschappelijk schrijven (6 EC), en Logica (12 EC) volgen. Daarna zul je je in het tweede semester buigen over Theoretische filosofie 1 en 2 (allebei 6 EC), Geschiedenis van de filosofie (12 EC), en onderzoeksvaardigheden (6 EC). EC’s zijn studiepunten, waarvan je er normaal gesproken (als alles goed gaat) 60 per jaar haalt. Je haalt alleen de studiepunten voor een vak als je in ieder geval een 5.5 gemiddeld staat en aan alle andere voorwaarden hebt voldaan. Je kunt een vak niet ‘half’ halen: eindig je met een 5.4 als gemiddelde, dan loop je studiepunten mis.

BSA: Eerstejaarsstudenten hebben van doen met het notoire bindend studieadies, kortweg BSA. Het BSA houdt in dat indien je minder dan 48 EC, studiepunten dus, behaalt in je eerste jaar, je het bindende ‘advies’ krijgt om te stoppen met de studie wijsbegeerte. Er is een commissie die besluit over het al dan niet door laten gaan van studenten die hun grens van 48 EC, hun BSA, niet hebben gehaald. Na het eerste jaar geldt het BSA niet langer, maar gaat de regel op dat je je propedeuse in twee jaar dient te behalen. Nu zijn er geregeld omstandigheden die mindere prestaties van een student ten gevolge hebben. Het is van belang om eventuele problemen bij de studieadviseur aan te kaarten zodat er met je – eventueel verzachtende – omstandigheden rekening gehouden kan worden indien je je BSA niet haalt.

Studiebegeleiding

De studieadviseur is dus een belangrijk aanspreekpunt voor je studievoortgang. Ook zul je in je eerste jaar twee keer een gesprek voeren met je tutor. Iedere student krijgt aan het begin van het eerste studiejaar te horen wie zijn/haar tutor is, en ontvangt vanzelf een uitnodiging voor een tutorgesprek. De tutor is het eerste aanspreekpunt van de student voor de vakinhoudelijke aspecten van de studieloopbaan, en heeft de voornaamste taak de studievoortgang en studiekeuzes van de student inhoudelijk te monitoren en hier feedback op te geven.

Ook zal binnenkort het mentoraat worden bekendgemaakt. Een mentor is een ouderejaars student die eerstejaars in de eerste weken van de studie begeleidt bij hun kennismaking met de studie en hun medestudenten. De mentor traint hen zo nodig in studievaardigheden, verwijst hen door naar de juiste personen en/of instanties, en signaleert knelpunten in de opleiding en communiceert deze.

We zullen nu wat dieper ingaan op de vakken.

Eerste semester: Praktische Filosofie 1 + 2, wetenschappelijk schrijven en Logica

In het eerste blok volg je Praktische filosofie 1. Dit vak gaat over ethiek. In het tweede blok volgt Praktische filosofie 2 over politieke filosofie. Voor Praktische filosofie 1 en 2 volg je per week twee uur hoorcollege en daarnaast twee keer twee uur een werkgroep. Je behandelt veelal een tekst, een filosoof, per hoorcollege en werkgroep, dus twee teksten per week. Het derde blok van het semester bestaat uit het onderdeel wetenschappelijk schrijven, waarbij je leert hoe je een wetenschappelijke tekst moet schrijven aan de hand van twee schrijfopdrachten.

Het vak Logica, gegeven in de eerste twee blokken van het eerste semester, bestaat uit een technisch en een filosofisch component. Bij het technische deel leer je hoe je een formele logische theorie moet hanteren en leer je vooral hoe je formules als ‘∀x(E(x) → N(x))’ vertaalt naar de gewone taal en andersom. Bij het filosofische gedeelte leer wat voor plaats de logica krijgt binnen de filosofie, vanuit zowel een systematisch als een historisch oogpunt. Het onder de knie krijgen van het technische gedeelte heb je nodig om de analytische traditie binnen de filosofie goed te kunnen begrijpen.

Tweede semester: Theoretische Filosofie 1 + 2, Geschiedenis van de Filosofie en onderzoeksvaardigheden

In het eerste blok van het tweede semester maak je met Theoretische Filosofie 1 kennis met problemen die naar voren komen in de metafysica en kentheorie. In het tweede blok komt Theoretische filosofie 2 aan bod. Dit vak gaat over taalfilosofie. In het derde blok volgt nog onderzoeksvaardigheden, waarbij je met je medestudenten onder leiding van een ouderejaarsstudent werkt aan een onderzoeksopdracht.

Bij Geschiedenis van de Filosofie, in de eerste twee blokken van het tweede semester, lees je belangrijke werken van filosofen uit verschillende historische periodes, en leer je over de verhouding tussen deze werken.

2. Het inschrijven voor vakken

Voor de vakken van het eerste semester worden jullie door de onderwijsbalie BG2/Wijsbegeerte ingeschreven, maar het tweede semester moet je hiermee zelf aan de slag. Je kunt hier meer informatie vinden over het Studenten Inschrijving Systeem, oftewel SIS. Op SIS kun je jezelf aan- en afmelden voor vakken. Voordat de inschrijvingen beginnen ontvangt iedereen een mail van de UvA over het feit dat de inschrijvingen binnenkort van start zullen gaan. Ook zullen verdere instructies daarin na te lezen zijn.

Toch zullen we even voordoen hoe je je in kunt schrijven voor een vak:

   1. Ga naar rooster.uva.nl
   2. Kies voor ‘Opleiding’
   3. Selecteer onder het kopje Selecteer Faculteit of Onderwijsinstituut nu ‘Departement Wijsbegeerte’.
   4. Kies onder het kopje Selecteer 1 of meerdere programma’s het programma waar je vak toe behoort. Eerstejaars vakken vindt je onder ‘BA Wijsbegeerte – propedeuse’.
   5. Selecteer eventueel een periode, en klik nu op ‘Toon rooster’
   6. Je krijgt een overzicht van alle vakken in de opgegeven periode, en voor het opgevraagde programma. Doe nu het volgende voor ieder vak dat je wilt volgen: (a) kies de werkgroep die je wilt volgen, (b) noteer het nummer dat in de kolom ‘Vak’ achter het vak staat waarvoor je je in wilt schrijven en (c) controleer of er in de kolom ‘Inschrijfgegevens’ een viercijferig nummer wordt weergegeven, zoals 3808. Het vaknummer en je werkgroepnummer hebben we zometeen in elk geval nodig om het vak weer op te zoeken. De werkgroepen kun je vaak eenvoudig van elkaar onderscheiden door middel van het nummer dat we nu onder ‘Inschrijfgegevens’ hebben gevonden.
   7. Ga naar www.sis.uva.nl
   8. Voer je UvAnetID en wachtwoord in, en klik op ‘aanmelden’.
   9. Klik nu aan de linkerzijde op ‘in- en uitschrijven’.
   10. Ga naar ‘Zoek een studieactiviteit via studiegidsnummer’.
   11. Klik op ‘Studiejaar 2016 – 2017 Volg’ en dan op ‘Doorgaan’.
   12. Voer nu in het veld achter ‘Studienummer’ het opgezochte studienummer in.
   13. Klik onderaan op de blauw onderstreepte regel die exact overeenkomt met het vak dat je wilt volgen.
   14. Geef nu de juiste periode aan, en klik op ‘Doorgaan’.
   15. Je krijgt nu een overzicht te zien van de voor het vak beschikbare werkgroepen.
   16. Zet nu een vinkje voor de werkgroep waarvoor je je in wilt schrijven, en klik boven de tabel op ‘In winkelwagen’.
   17. Je komt nu terug in het hoofdmenu. Klik onder ‘In- en uitschrijven’ op ‘Winkelwagen’.
   18. Vink het vakje voor de rij van de gewenste werkgroep aan, klik op ‘Inschrijven’, en vervolgens op ‘Bevestigen’.
   19. Je hebt je ingeschreven voor het vak, hoera! Als je inschrijving voor het vak correct is verlopen, ontvang je van de UvA ook een bevestigingsmail op je UvA mailaccount. Meer informatie over deze mailaccount vindt je in het volgende hoofdstuk op deze pagina.

Soms geeft SIS aan dat de cursusgroep van je keuze vol zit. Mocht dat zo zijn, kies dan een alternatief. Denk je dat er iets niet klopt, neem dan met het onderwijssecretariaat contact op. Ook kun je bij hen terecht wanneer je ontevreden bent over je keuze. Enkel in de eerste twee collegeweken dat het rooster van kracht is, kun je nog een wijziging aanvragen. Ook dien je je inschrijving in SIS dan natuurlijk te veranderen. Wil je alleen wisselen van werkgroep, dan kun je dit het beste met je werkgroepdocent overleggen.

Let op: er gaat vanuit de UvA een e-mail uit dat op een bepaalde dag, op een bepaald uur de inschrijvingen open gaan. Op dat moment kun je er het beste zo snel mogelijk bijzijn, zodat je je in kunt schrijven voor de door jou gewenste werkgroepen. Het is het handigste om van tevoren bepaalde werkgroepen al in je winkelwagentje te zetten, zodat je op het moment zelf niet meer hoeft te zoeken.

Zie ook de academische kalender

3. Voorzieningen van de UvA

Hoewel het de UvA lukt om het studentenleven soms onnodig ingewikkeld te maken, heeft ze ook allerlei voorzieningen om het de student gemakkelijker te maken. Hier volgt een opsomming:

   • Vakanties
   • E-mail
   • Blackboard
   • UvAvpn en internet voor laptops
   • Universiteitsbibliotheek
   • Overig (psychologen, artsen, etc.)

Vakanties

Vakanties zijn natuurlijk zeer belangrijk. Voor de kerst geldt dat het werkelijke reces ongeveer een week duurt: van 24 december tot en met 1 januari. Alle voorzieningen op de UvA zijn dan dicht. Voor de zomer geldt ongeveer hetzelfde, alleen is het werkelijke reces dan veel langer.

Zie ook hiervoor de academische kalender.

E-mail

Als het goed is heb je van de UvA een studentnummer, een collegekaart en een UvA-mailadres gekregen. Inloggen op je mailaccount kan via de volgende internetsite: http://email.student.uva.nl/. Alle mailtjes die je van de UvA ontvangt, worden naar je account op deze website verzonden . Het is daarom belangrijk dat je er regelmatig even kijkt. Over belangrijke mails van AmFiBi hoef je je wat dit betreft geen zorgen te maken: wij sturen deze naar je persoonlijke e-mailadres.

Je zou nu kunnen denken: wat een hoop extra gedoe is het om regelmatig in te loggen op een aparte account. Dat klopt, en daarom is het aan te raden bij het account in te stellen dat alle mail die je op je UvA mailadres ontvangt, direct wordt doorgestuurd naar je privéaccount, die je natuurlijk regelmatiger checkt. Zo hoef je niet dubbelop mail na te kijken. Het instellen doe je als volgt:

   1. Log in op http://email.student.uva.nl
   2. Klik op het tandwieltje rechtsboven op de pagina, en dan op ‘Settings’.
   3. Klik op het kopje ‘Forwarding and POP/IMAP’.
   4. Klik achter Forwarding: op ‘Add a forwarding address’, en voer nu je mailadres in.
   5. Klaar!

Het is ook mogelijk om via POP of IMAP je studentenmail aan te sluiten op Outlook Express, Modzilla Thunderbird of het mailprogramma van Apple. Mocht je willen weten hoe je dit instelt, dan kun je hier terecht.

Blackboard

Blackboard is een UvA-site die je regelmatig zult bezoeken. Je vindt het op http://blackboard.uva.nl/. Log in met je UvAnetID en wachtwoord. Op deze site kun je cursusmateriaal, cijfers en studieplanners voor de vakken die je volgt vinden. Ook is er een link naar de digitale bibliotheek te vinden en kun je opnames naluisteren van de vakken die hun colleges opnemen.

UvAvpn en internet voor laptops

Bij sommige vakken is het zo dat je alleen toegang hebt tot de lectuur wanneer je gebruikmaakt van de UvAvpn. Een vpn is een specifieke verbinding waardoor je toegang krijgt tot bepaalde domeinen van de UvAserver waar je anders geen toegang tot zou hebben. Je hebt hiervoor een programmaatje nodig, dat hier te vinden is.

Hierop aansluitend: ben je in de UvA, maar kun je geen computer in bv. de computerzaal van het Binnengasthuis vinden? Dan kun je gewoon je laptop meenemen! Je kunt deze met UvAdraadloos verbinden. Meer informatie hierover vind je hier. Mocht je er niet uit komen, dan kun je ook even naar de ICT-medewerker lopen die achter de balie van de computerzaal zit, en vragen of hij/zij kan zorgen dat je met je laptop op de UvA-internet kunt. Het is dan zo geregeld, zodat je binnen een kwartiertje zit te internetten in het Atrium.

Universiteitsbibliotheek (UB)

Dit is de website van de UB, waar je onder andere de openingstijden kan vinden: http://cf.uba.uva.nl/nl/.

De UB is toegankelijk voor iedereen met een collegekaart, de computers mogen door iedereen met een collegekaart gebruikt worden. Er zijn veel stille werkplekken in de UB. Ook kun je er boeken vinden en lenen. Er is een kleine kantine. Er zijn scanners, printers en kopieerapparaten aanwezig. Het adres van de UB is Singel 425.

Er zijn nog wel meer gebouwen waar je als student terecht kan om in stilte te leren/lezen/gratis te internetten, hier vind je een lijst.

In de loop van het eerste jaar krijg je een rondleiding en instructies over de UB. Mocht je nu al een bezoek willen brengen aan de UB, dan is het goed om te weten dat de wijsbegeertezaal zich op de derde verdieping bevindt in het E gedeelte van het gebouw. Deze zaal (die we delen met Mediastudies) bevindt zich recht boven archeologie. Als je boeken wilt lenen, neem ze dan mee naar de rode kamer. Sommige boeken liggen in het magazijn en moeten aangevraagd worden.

Overig

Kijk eens op de algemene voorzieningensite.

4. De Toekomst

Als je het eerste jaar je propedeuse hebt afgerond, ben je klaar om te beginnen aan het tweede jaar van de driejarige Bachelor Wijsbegeerte. In het tweede (en derde) studiejaar stel je een eigen vakkenpakket samen. De opleiding wijsbegeerte heeft een aantal voorwaarden vastgesteld die je een kader geven voor je tweede en derde studiejaar, dat je grotendeels zelf mag invullen. Het studieschema is volledig en overzichtelijk uiteengezet in de digitale studiegids van Wijsbegeerte.

Specialisatievakken, minorvakken en keuzevakken

Je ziet hier de begrippen specialisatievakminorvak en keuzevak staan. Een korte toelichting:

Een specialisatievak is een vak dat verderbouwt op wat je in het eerste jaar geleerd hebt: het specialisatievak Logische Analyse gaat bijvoorbeeld door op wat je bij Logica hebt geleerd. Om mee te kunnen doen aan een specialisatievak moet je voldoen aan de toelatingseis die er voor staat, en die is meestal dat je minstens 50 punten uit je propedeuse hebt gehaald.

Een minorvak is een vak dat onderdeel is van je minor. Maar wat is een minor? De UvA wil graag dat je ook eens rondsnuffelt op andere opleidingen of faculteiten. Andere interesses dienen ook eens te worden bevredigd, en de UvA verplicht je daarom om een bepaald aantal vakken bij een andere opleiding te volgen. Voor wie echt niet van de Wijsbegeerte wil wijken zijn er ook minors binnen de studie Wijsbegeerte die je kan volgen. Een overzicht van de minoren vindt je eveneens in de studiegids terug.

Een minor moet aangeboden worden door een andere studie, of moet minstens (als hij ook van wijsbegeerte is) interdisciplinair zijn. Je haalt de minor als je 30 punten aan minorvakken haalt.

Keuzevakken zijn vakken die de studie Wijsbegeerte aanbiedt, die dieper ingaan op een bepaald onderwerp of een bepaalde filosoof, en waarvoor vaak geen (hoge) toelatingseisen zijn. Als je wilt kun je er in het eerste jaar daarom al een paar volgen. Elk jaar worden er andere keuzevakken aangeboden.

5. Contactinformatie

Voor de contactinformatie van belangrijke balies en figuren kun je hier terecht.