April: Soirée; Drift; Toneelleesavond; Toetjesfestijn; AmFiBios; Kultuurkamer; AmFiBisch Polensymposium; Feest?!

Waarde leden,

De zondeval is opgeheven. Het voorjaarsontwaken heeft reeds plaatsgevonden. De donkerte als een rotsblok weggerold, en ineens zijn de dagen eindeloos. Past u wel op. Eindeloze dagen spelen de rust parten. Houdt u het hoofd erbij te midden van uitbarstende knoppen en aanlokkelijk licht!

April wordt met klinkende klanken afgeklonken. Vanavond is de avond. Dan vindt de Soirée Musicale et Poétique plaats bij Kapitein Zeppos. Zoetwatermatrozen David en Pepijn verkiezen een verruimend sop. Zij zullen de avond aanelkaar rijgen. Het gereedschap? De sloopkogel. Wij hopen u vanavond om 20:00 te treffen.

Nu. Het voorjaar mag dan ontwoken zijn. Toch vervult u uw begeerte op vrijdag 13 april nog maar wijslijk binnen. U kunt dan buiten uw wijslijke ook uw muzikale en kunstminnende gerigheid bewijzen op Festival Drift: Buitenstebinnen. Aan meer informatie en toegangskaarten voor het festival kunt u komen op de webstek: festivaldrift.nl.

De uitvoering van AmFiTheater laat helaas nog op zich wachten. Gelukkig is het toneel niet aan theaters gebonden. Toneel kan ook zonder planken en spelers. U kunt toneelteksten zelf lezen in bindingverband. Wie toneelteksten leest is eigen publiek. Het lezen van de clous en de clou vallen samen. U zult van zichzelf versteld staan. Op maandag 16 april leest AmFiBi zelf toneelteksten. Ook als u ze niet meeneemt zullen er toneelteksten voorhanden zijn, maar het zelf meebrengen van teksten wordt uiteraard aangemoedigd. Het idee is simpel. In boekhandel Kirchner op Leliegracht 36 zal een te lezen toneeltekst(fragment) worden gekozen, de rollen zullen worden verdeeld, en de tekst wordt hardop voorgedragen. Komt u er langs vanaf 20:00.

Komt u nog wel aan toe toe in een haastig bestaan waar elke calorie louter tot nut mag zijn? Het liefst genuttigd door een rietje, ontdaan van enig genot. Komt u toch tot rust. AmFiVrijeWil is in een toeschietlijke bui. U kunt zich aanmelden om toetjes te versieren met oudere medemensen. In verzorgingshuis Vrolikhuizen aan de Vrolikstraat 481 wonen twaalf ouderen die aan toe toe zijn. Op 19 april vindt van 17:00 tot 20:00 een toetjesfestijn plaats! Komt u toetjes versieren? Mailt u naar: toetvabien@amfibi.nl

In het kader van voorpret en voorpolen zullen de blikken dezelfde kanten op worden gericht tijdens AmFiBios op maandag 23 april. Met bijpassende films zal de Binding warm worden gemaakt voor een studiereis. De ene film zal zijn Kanał. Een film uit 1956 van Andrzej Wajda over de opstand van Warschau in 1944. De ander film, een nieuwere, Podwójne życie Weroniki uit 1991, van Kieślowski. Wij hopen u te zien in Het Gespuis rond een uur of 20:00.

Op zoek naar de cultuur met een hoofdletter ‘k’ dacht de Kultuurkamer goed te doen met een bezoek aan het Muziekgebouw. Tijdens een nadere bestudering van het gebouw drong zich al gauw een uitstekend alternatief op. Dit konden wij niet links laten liggen. Daarom zal de Kultuurkamer op woensdag 25 april een bezoek brengen aan het Bimhuis. Daar zal optreden The Sync: een Frans-Amerikaans jazzensemble op dwarsfluit, cello, piano, drums, zang en computers. Vanwege verwachte drukte verwachten wij u om 19:45 bij BIM. Mee? Mailen naar: uitstekendejazz@amfibi.nl. 7 euro overmaken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi, onder vermelding van ‘KK BIM’.

Wanneer u bij AmFiBios een beeld heeft opgedaan van Polen. Dan kunt u dit op maandag 30 april theoretisch laten inkaderen. Er zal dan een klein symposium plaatshebben met betrekking op ons bezoek aan Krakow. De eerste spreker is Ype de Boer. Hij promoveerde op het werk van Giorgio Agamben en schreef een inleiding bij de Nederlandse vertaling van Agambens Wat overblijft na Auschwitz. De lezing van Ype zal gaan over de betekenis van Auschwitz in de filosofie (van Giorgio Agamben).

Vervolgens zal er een spreker zijn over de huidige politieke situatie in Polen. Zoals u misschien weet wordt Polen voor sommige Polen een steeds minder fijn land om in te wonen. Waardoor dat komt, en wat het betekent, hopen wij die avond te leren.
Ons kleine reissymposium zal om 19:00 beginnen in P.C. Hoofthuis 1.05.
De Lentegast die wij voor u in petto hadden op 11 april zal in mei diens opwachting maken. De omstandigheden waren onvoorzienig. Daarom zal waarschijnlijk 16 mei Maarten Coolen te gast zijn.

Liefs,

Binding​

P.S Houdt u vrijdagavond 20 april nog even vrij? Een feest is ophanden, u hoort van ons.

TL∴NG

Donderdag 5 april, 20:00 — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos

Vrijdag 13 april — Wijsgerig Festival Drift — LAB111 (Arie Biemondstraat 111) — festivaldrift.nl
Maandag 16 april, 20:00 — Toneelleesavond — Boeklhandel Kirchner (Leliegracht 36)
Donderdag 19 april, 17:00 tot 20:00 — AmFiVrijeWils Toetjesfestijn — Vrolikhuizen (Vrolikstraat 481) — toetvabien@amfibi.nl
Maandag 23 april, 20:00 — AmFiBios: Polen — Het Gespuis
Woensdag 25 april, 19:45 — Kultuurkamer: The Sync — Het Bimhuis — uitstekendejazz@amfibi.nl
Maandag 30 april, 19:00 — AmFiBisch Polensymposium — P.C. Hoofthuis 1.05

Vrijdag 20 april — Feest?!

11. april 2018 by AmFiBi
Categories: Aankondigingsmail, Uncategorized | Leave a comment

Leave a Reply

Required fields are marked *