April: Schaaktoernooi; Broc ‘n Roli; Loesje; Paaseitjes; Soirée; AmFiBios; Democratisering; Oumou Sangare; AmFiBoules

Waarde leden,

Aprils ontluiken is ontwaken; AmFiBi heeft doorgehaald – ze kent herfst noch winter. De maand begint aankomende woensdag 5 april met het Schaaktoernooi. Vanaf 20:00 kunt u uw schaakcapaciteiten – uw plezier – botvieren in Café de Laurierboom (Laurierstraat 76).

Verder zal er altijd nog een AmFiBi-feest zijn. Dat blijkt; op vrijdag 7 april zal Broc ‘n Roli: Een Knokpartij vanaf 22:00 het geval zijn in de Maloe Melo (Lijnbaansgracht 163). Een klassiek gebeuren: het thema is Rock ‘n Roll – schroom niet om met uw kleren vet, uw haren vetter in de Broc ‘n Rolltempel te verschijnen. (Het wordt vet.)

Op maandag 10 april gaat AmFiBi Schrijven met Loesje. Dat houdt in dat we onder leiding van hen die vaker voor Loesje plachten te schrijven spitsvondigheden à la Loesje gaan formuleren. Dit gebeuren kent ook een goed doel: de gemeente vindt dat stichting Het Gespuis existentiële problemen heeft. Deze vermeende problemen zouden verholpen kunnen worden door meer samenwerking tussen lidorganisaties die inpandigheid in het Gespuis gemeen hebben – Loesje onder meer. Een stukje zingeving dus. De avond begint om 20:00 en is vanzelfsprekend in Het Gespuis (Spuistraat 47a).

Donderdag 13 april vormt de prelude van het paasweekend in de vorm van het fameuze Paaseitjes Zoeken in de Oude Turfmarkt. De eigenlijke spil van het AmFiBi-Hok is de ranglijst van wie er de afgelopen jaren de meeste eitjes gevonden heeft. Anders gezegd is het zoeken naar – of het vinden van – paaseieren een roemrijk gebeuren en daarmee een hete strijd. Als u er koel genoeg voor bent dient u om 12:00 aan de start te staan in het AmFiBi-Hok (Oude Turfmarkt 141, Kamer 1.12). 

Donderdagavond 20 april, vervolgens, is een avond van dien aard dat hij de benaming soirée verdient. De Soirée Musicale et Poétique is de halfjaarlijkse open bak van AmFiBi. Deze bak verzuimt door toedoen van de creatieve potentaten in ons midden nimmer vermakelijk te zijn. Indien uzelf in het bezit bent van een zeker creatief vermogen moedigen we u hartstochtelijk aan om tot aanmelding over te gaan. Dat aanmelden kan middels een mail naar schijnwerper@amfibi.nl (o.v.v. de lengte en de benodigdheden van uw stuk). De Soirée begint om 20:00 in Kapitein Zeppos (Gebed zonder End 5).

Op maandag 24 april organiseert AmFiBios een filmavond waarvoor de coherentie ontleend wordt aan Griekse Weird Wavefilms. Dat heet een coherentie van absurdistische aard. De spreker die ons over deze films zal informeren bestaat vast en zeker, maar we weten nog niet wie diegene is. Wel weten we dat deze spreker – gelijk de avond – om 20:00 begint in Het Gespuis.

Woensdag 26 april kent een tweeledig programma. Het eerste deel van dit programma is de Vervolgbijeenkomst Democratisering. Dat is het vervolg op de bijeenkomst van 21 maart waarbij alle geledingen van het departement filosofie van gedachten hebben gewisseld over de toekomst van de opleiding. Dit geheel in het kader van de uitslag van het referendum die blijk gaf van onze wil tot democratisering. De vraag hoe we deze democratisering op de baan kunnen krijgen wordt verder besproken, en twee werkgroepen die op de vorige bespreking ontstaan zijn zullen hun ontwikkelingen te berde brengen. Kom vooral langs in de Belle van Zuylenzaal (UB) van 12:00-14:00.

Het tweede deel van woensdag 26 april wordt geleverd door Oumou Sangare. Deze gerenommeerde Malinese zangeres, van wie u zoal hier een impressie kunt krijgen, treedt ‘s avonds op in het Muziekgebouw aan het IJ. Over de precieze prijs is de Kultuurkamer nog in onderhandeling; de verzameltijd is 20:00 voor het muziekgebouw. Aanmelden kan middels een mail naar sangare@amfibi.nl. 

Dan komt met vrijdag 28 april het langverwachte AmFiBoules: Jeu de Boulestoernooi. Dit begint om 16:00 op het Amstelveld. Het pétanqueren met docenten blijkt voor velen een danig genot dat men er delirisch van wordt. Enfin: de pastis staat al klaar.

Tot slot de mededeling dat er deze lente weer een HET! uitgegeven zal worden. Begin vooral met schrijven of beter: eindig voortijdig door uw schrijfsels alvast in te sturen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. 

Liefs,

AmFiBi

Kortom:

5/4: 20:00 uur: Schaaktoernooi in Café de Laurierboom;
7/4: 22:00 uur: Broc ‘n Roli in de Maloe Melo;
10/4: 20:00 uur: Schrijven met Loesje in Het Gespuis;
13/4: 12:00 uur: paaseitjes zoeken in de Oude Turfmarkt. Verzamelen op het Hok; 
20/4: 20:00 uur: Soirée Musicale et Poétique in Kapitein Zeppos;
24/4: 20:00 uur: AmFiBios: Griekse Weird Wave in Het Gespuis;
26/4: 12:00 uur: Vervolgbijeenkomst Democratisering in de Belle van Zuylenzaal;
26/4: 20:00 uur: Kultuurkamer: Oumou Sangare in het Muziekgebouw aan het IJ;
28/4: 16:00 uur: AmFiBoules: Jeu de Boulestoernooi op het Amstelveld. 

11. April 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Maart: Wijlen Amarinde; Het Anti-Zoogdierenfeest; ALV; R.Kellydag; Uitslag Referendum; AmFiBios; Wozzeck; Fietsen; DNBG

Waarde leden,

AmFiBi heeft zich het licht ten doel gesteld. Op de studiereis koersen we af op het zuiden – in maart koersen we af op april.

Maart begint met een conflict tussen het actuele en het habituele. Onze Facebookextentie is even niets meer dan een fantoomlid. Facebook gelooft niet langer dat Amarinde Fibinius een persoon is en heeft het account geblokkeerd. Ongetwijfeld zal er spoedig een oplossing gevonden worden opdat we het lid weer naar goed gebruik kunnen hanteren. Tot die tijd verschijnt het verouderde Stan van Wingerdenaccount (verzoek die vriendschap!) en natuurlijk de mail onder uw ogen.

Onze maand gaat op zaterdag 4 maart van start. Dat middels een exclusief gebeuren dat L’AmFiBi que donc je suis: Het Anti-Zoogdierenfeest heet. Dat is een feestje in Twans Huis (Burgemeester Fokstraat 178hs). Dat huis zal deze zaterdag volgens sommigen even de vochtigste, slijmerigste plek op aarde zijn. De mens heeft zich kapot gestaard op het firmament; zij dient haar nek te ontspannen en zich weer op het verloren waterrijk te richten. Zaterdag worden de ideale omstandigheden geboden voor AmFiBieën aller werkgroepen om af te dalen en te plonzen in (zelf meegebracht) bier. Ja, AmFiBi gaat huiswaarts en rekent op uw alcoholische autarkie. Er zal wel wat drank zijn ten fundering, maar niet genoeg om uw dorst te stillen en, mocht het dat wel doen, dan het liefst op donatie. Dat alles vanaf 22:00; wees welkom.

Vervolgens vindt op donderdag 9 maart vanaf 20:00 de Derde Algemene Ledenvergadering plaats. Dat wordt kijken naar wat er zal zijn en evalueren wat er al was. Om ons voor te bereiden op wat er ooit zal zijn – een ander AmFiBibestuur – wordt op deze vergadering een sollicitatiecommissie samengesteld die de gewichtige taak krijgt om hiertoe een kundig vijftal filosofen te selecteren. De rest van de agenda en de notulen van de afgelopen ALV vindt u in een reeds eerder aan u toegestuurde mail.   

Dan is er altijd nog zo’n entiteit die we R.Kelly noemen. Kikkers kwaken, maar R.Kelly zegt ‘toot toot’ en ‘beep beep’ en dat is niet wezenlijk anders en ook wel leuk. Nu heeft R.Kelly de mensheid zover gekregen om een hele dag aan hem te wijden. Vrijdag 10 maart is het R.Kellydag en dat vieren wij mee, onder andere door onder leiding van grootkikvors Tom Kayzel zijn Hip Hopera ‘Trapped in the closet’ te bekijken en een biertje op de man die gelooft dat hij kan vliegen te drinken. Het ritueel voltrekt zich vanaf 21:00 bij Noor en Marijn thuis (Jekerstraat 38-2).

Het weekend, van 17, 18 en 19 maart, zijn we weg op Liftweekend en we gaan u lekker niet vertellen waarnaartoe!

Op dinsdag 21 maart zijn we terug in de Doelenzaal (UB). Hier wordt om 19:00 een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de uitslag van het referendum dat een tijd terug plaatsvond op de UvA. De faculteit Geesteswetenschappen stemde grotendeels op het groene model, en met name bij filosofie was het aantal groene stemmen groot. Aanleiding voor overleg tussen studenten en docenten over het vervolg, en over de te verwachten spanwijdte van de democratische experimenteerruimte binnen de opleiding gedurende dat vervolg. 

De dag hierna, woensdag 22 maart, is Het Gespuis het toneel van AmFiBios: My Black Mirror. Vanaf 20:00 leidt kikvors Fedor Ligthart ons door de dystopische science-fiction serie Black Mirror heen. Deze serie gaat in op het idee dat we steeds meer beheerst worden door ons idee van controleerbaarheid en van een maakbare werkelijkheid; met name op het gebied van technologische ontwikkelingen. Black Mirror – verwijzend naar het scherm van uw uitstaande televisie of telefoon – houdt ons een spiegel voor. In hoeverre geven wij onze vrijheid en ons vermogen tot kritische distantie of zelfreflectie uit handen? Komt dat zien. 

Op donderdag 23 maart bestaat de mogelijkheid om met de Kultuurkamer mee te gaan naar Wozzeck in de Stopera. Dat is een atonale opera waarin de gelijknamige soldaat centraal staat. Over deze soldaat wordt een Jobsverhaal verteld. Verschrikkingen aan het front van de Eerste Wereldoorlog, gepaard met ontrouw van zijn vriendin aan het thuisfront drijven de soldaat tot een wanhoop die extreme gevolgen kent. We verzamelen om 19:45 voor de Stopera. Indien u meewilt, dient u te mailen naar wozzeck@amfibi.nl en 7.50 over te maken naar ons rekeningnummer: NL59 TRIO 0212 1644 57. 

De week hierna wordt er over tentamens heen gebogen. U kunt uw rug gekromd houden, om u op vrijdag 31 maart zo rond 12:00 over uw stuur heen te buigen. Dan gaan we met AmFiByclette een fietstocht maken. Er worden twee fietsgroepen gemaakt, waarvan één qua duur en qua tempo ook geschikt is voor iemand die op een stadsfiets zit.  De groepen zullen elkaar kruisen en met elkaar lunchen. Nadere informatie volgt als u zich aanmeldt via amfibicyclette@amfibi.nl aangeeft of u flink of minder flink wilt fietsen.  

Voorts heeft AmVoBe een spel bedacht dat van doen heeft met beelden, imitatie en identiteit. Wat dat precies inhoudt hoort u alleen als u hierin geïnteresseerd bent en u zich daarmee bewogen voelt om u aan te melden via beeldendfluisterspel@amfibi.nl. 

Voorts organiseren onder meer studenten filosofie de komende weken de lezingenreeks verleden tijd. In deze reeks zullen verschillende sprekers ons verlichten over hun favoriete antieke filosoof. Bij deze mail is het schema inzake de tijdstippen, locaties en onderwerpen bijgevoegd.  

Ten slotte zijn wij met de Nederlandse Boekengids in zee gegaan ten einde u een goedkoop abonnement op deze semi-maandelijkse gids aan te bieden. De DNBG wordt liefkozend de enige echte Dutch review of books genoemd en ontspruit voornamelijk uit de handen van UvA alumni Wijsbegeerte. U kunt, indien u lid bent, via deze link een jaarabonnement afsluiten voor €12, wat meer dan de helft goedkoper is dan de originele prijs. Uw gidsen kunt u voortaan na abonnering ophalen op Het Hok. 

Liefs,

Uw AmFiBi

Kortom:
4/3     22:00: L’AmFiBi Que Donc Je Suis: Het Anti-Zoogdierenfeest in Twans huis (Burgemeester Fokstraat 178hs);
9/3     20:00: Derde Algemene Ledenvergadering in Het Gespuis (Spuistraat 47a);
10/3   21:00: R.Kellydag bij Noor en Marijn thuis (Jekerstraat 38-2);
17-19/3         : Liftweekend;
21/3    19:00: Bijeenkomst over gevolgen referendum voor de opleiding in de Doelenzaal (UB);
22/3   20:00:  AmFiBios: My Black Mirror;
23/3    19:45:  Kultuurkamer: Wozzeck in de Stopera;
31/3    12:00: Fietsen met AmFiByclette. 

11. April 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Februari: Levenslust; AmFiBios: Vet Gay; Spelletjesavond; Schaatsen; Wintergasten; Boeken ophalen

Waarde leden,

Voor ons breekt de nieuwe maand morgenochtend aan. Dat middels het luisteren naar Silence in de Oude Kerk. Silence is een stuk van componist en audiovisueel kunstenaar Claire Singer. Het wordt een ‘contemplatief tegengeluid in een hectische binnenstad’ genoemd. De contemplatie komt met de zon: we verzamelen tien minuten voor aanvang op het Ouderkerksplein, en dat is om 7:50. Als u mee wilt dient u te mailen naar doemijdanmaarwatvandiecontemplatie@amfibi.nl, en 4 euro over te maken naar NL59TRIO0212164457. Als u een museumjaarkaart heeft kunt u hier gratis naartoe, dan raden we aan om kaarten te reserveren via de site. Hier is ook meer informatie te vinden. Verder excuus voor de ietwat laat te noemen aankondiging per mail.

Na de stilte komt de poëzie. Volgende week woensdag 8 februari begint om 20:30 AmFiBildung: (levens)lust. Na de thema’s ‘Wanorde’ en ‘Het Einde’ is er met levenslust een onwennig gebrek aan zwaarmoedigheid, maar geen gebrek aan poëtisch potentieel. We komen bijeen in de bibliotheek van de Richel ten einde elkaar allerhande teksten aan de hand van het thema voor te dragen. Dit kan proza of poëzie zijn; u kunt voordrager of toehoorder zijn.

Op maandag 13 februari is het Gespuis (Spuistraat 47a) het decor van AmFiBios: Vet Gay. Dat houdt in dat vanaf 20:00, onder leiding van grootkikvors Harriet Bergman, de film ‘Chicken Run’ en de documentaire ‘Paris is burning’ bekeken worden. De coherentie van deze films wordt gekenschetst door de woorden ‘totaal anders, net zo gay.’

Vervolgens geeft de Spelletjesavond sjeu aan uw woensdagavond 15 februari. Deze begint om 21:00 en wel in Spelletjescafé Twee Klaveren (De Clercqstraat 136).

De week hierop, op maandag 20 februari, gaan we om 12:00 schaatsen op de Jaap Edenbaan. We verzamelen voor de ingang. Mail, als u meewilt, naar ijzer@amfibi.nl, en maak 4 euro over naar NL59TRIO0212164457. Schaatsen kunt u ter plekke huren voor 6 euro.

Op donderdag 23 februari is Gijs van Donselaar het onderwerp van Wintergasten. De Dons wordt aan de spreekwoordelijke tand gevoeld over filosofie en jeu-de-boulen door grootkikvors Rianne van Dam. Wintergasten is van 18:00 tot 21:00 in PCH 1.04.

De maand wordt afgesloten op dinsdag 28 februari met een familieborrel, opdat we elkaars nesten kunnen besnuffelen. De borrel begint gewoon om 21:00 en is vooral gewoon bij Inge. (Rapenburgerstraat 169)

Enfin: nog twee zaken. Ten eerste kunt u volgende week uw boeken, indien besteld, ophalen op het Hok (Oude Turfmarkt 141, Kamer 1.12). Dat kan op maandag 15:00-18:00, op dinsdag 12:00-14:30, op woensdag 11:00-17:30 of op donderdag 10:00-12:30.

Ten tweede komt het Liftweekend eraan. Dat zal plaatsvinden op 17, 18 en 19 maart. We liften naar een – ook voor uw secretaris nog geheime – locatie om daar de bloemen resoluut buiten te gaan zetten. Er volgt nog een mail met specifieke informatie, voor nu kunt u uw agenda vrijhouden en aannemen dat het 55 euro kost.

Liefs, houdt u goed,

Uw studievereniging AmFiBi

Kortom:

3/2 Silence 7:50
8/2 AmFiBildung: (levens)lust 20:30
13/2 AmFiBios: Vet Gay 20:00
15/2 Spelletjesavond 21:00
20/2 Schaatsen 12:00
23/2 Wintergasten: Gijs van Donselaar 18:00
28/2 Familieborrel 21:00
17/3 18/3 19/3 Liftweekend

04. February 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →

Menu Title