AmFiBildung;Victor Kal;Barbecueën;Drillen

Waarde leden,

Zo tegen het einde lijkt alles ineens zo moeilijk vooruit te branden. Ook uw secretaris lijdt aan dit probleem. Edoch, aan brand geen gebrek. De koperen ploert aan het hemelgewelf kan met haar stralen de groenste kikkers nog in kreeften doen veranderen. Maar, de reusachtige sinaasappel van de voorspoed doet ons wankelen. Zij lonkt. Haar schittering verblind ons van de dagelijkse plicht. Vreest u echter niet. Laat u, door uw trouwe secretaris, de oogkleppen opzetten. Bindt vervolgens hem vast aan de stoel bij zijn schrijftafel. En, moge dan deze woorden luidt klinken door de hallen van een voormalige turfbeurs: ‘Sluit de lamellen! Sluit de lamellen!’. Zo zullen wij ongewenkt de laatste anderhalve week van dit jaar door komen. Zo zal het geschieden. En zo zullen wij het ons nog jaren heugen.

“Wie ben jij, en waar kom je vandaan?”. Ik hoor het u denken. Mijn excuus. Bijna dreigde hubris mij parten te gaan spelen. We hebben ons nog niet voorgesteld. U leest op dit moment namelijk de eerste mail van uw nieuwe bestuur. Een jaar lang zullen wij ons zo noemen. En wij hopen dat u dit spel met ons wilt meespelen. Met gepaste trots presenteer ik u: Maria van Dordrecht, onze voorzitter; Nicolien Janssens, onze penningmeester; Tessa Leeuwerik & Wout Nordbeck gezamenlijk ons algemeen bestuur en Sam Simons, Onze secretaris. Een jaar lang zullen wij voor u de AmFiBische fakkel dragen en u een jaar lang voorzien van de groente die u verdient. Wij hopen op een wederzijds genoegen.

Nu uw secretaris hier zo zit, met de lamellen gesloten, bedenkt deze zich. Terugkomend op het voorgaande: wij moeten onze ogen nu en dan de mogelijkheid geven zich tot de zogenaamde buitenwereld te wenden. Daarom het volgende voorstel: een aantal momenten waarop wij de oogkleppen afwerpen om onze blikken te doen versmelten. Op deze momenten kunnen wij ons, aan de wenkingen die de Dagster ons pleegt te bieden, overgeven.

De eerste mogelijkheid dient zich vanavond al aan. Van deze samenkomst bent u al op de hoogte gebracht. In de tuin van Erik, aan de Prinsengracht (434-436) zal de laatste AmFiBildung van het jaar plaatshebben. Het thema is geestig. Dat is grappig, want geestig betekent zowel ‘geinig’ als ‘aan de metafysica verwant’. Draag uw teksten, passend in dit thematisch kader, in uw hoofd of zwart op wit, mee naar de tuin van Erik en draag ze voor, vanavond nog, u bent vanaf 20:00 welkom.

Na het weekend neemt Victor Kal afscheid als universitair hoofddocent aan de UvA. Dat afscheid zal gepaard gaan met een zogenoemd afscheidscollege. Het afscheidscollege, getiteld: Eindeloos of Oneindig? Over het einde van de wraak vindt op 26 juni plaats, vanaf 16:00 in OMHP f0.01. Ervan uitgaande dat de titel geen betrekking heeft op Kals vertrek, kan ik u mededelen dat u van harte uitgenodigd bent. Na het college zal het afscheid zich voortzetten in Kapitein Zeppos, in de ruimte die voorafgaat aan het trappetje. Er vindt dan een borrel plaats in de bovenzaal van Zeppos.

“Barbe!” Wij wenken u. Op 30 juni zullen uw benen u als vanzelf naar het Rembrandtpark leiden. Uw vorselijk instinct zal in werking treden als onze barbewenking heeft geklonken. Het luide “barbe!” is een lokroep, door kikkers gebruikt om aan te geven dat het tijd is voor een hapje en een drankje in de zon in een park. (Frivool feit: De ‘barbewenking’, een in Nederland gemunte, wetenschappelijke term, wordt in de grote wetenschappelijke tijdschriften meestal vertaalt met ‘barbecue’.) Laat u door ons “barbe!” wenken. Op 28 juni zal vanaf 17:00 het wenken beginnen in het Rembrandtpark. Wilt u niet met lege handen naar huis gaan, dan bevelen wij u aan om ook niet met lege handen te arriveren. Wij zullen namelijk een toetjesprijs uitreiken aan de bereider van het meest geslaagde naatje.

Ten slotte, een oproep aan u. Er moeten weer wat kikkers gedrild worden. De aanstormende eerstejaars hebben u nodig. Leidt hen de weg door de eerste weken van het Wijsgerig leven, en vooral, het AmFiBisch bestaan. Op 28 augustus vindt de introductiedag plaats. Wij zijn op zoek naar mentoren die zich willen ontfermen over een vormloos kluitje kikkerdril. Uw taak zal zijn om op de introductiedag aanwezig te zijn en een groepje tabula rasa’s de weg naar Inge te wijzen. In het voorbijgaan geeft u dan ook een rondleiding door de Poort. Daarnaast wordt u geacht een kort introductielesje te geven over de wondere wereld van digitale leeromgevingen. De hierop volgende weken zult u fungeren als aanspreekpunt voor de kikkervisjes die hun staartje nog niet helemaal zijn verloren. Uiteindelijk hopen we nog een etentje te kunnen organiseren met de nieuwe aanwas. De aanmeldingen voor het mentoraat zijn geopend, mailt u naar indoctrinatie@amfibi.nl. U zult nog van ons horen.

TL∴NG

•AmFiBildung – 22 juni 20:00 in de tuin bij Erik: Prinsengracht 434-436 (het oude Paleis van Justitie);

•Afscheidscollege Victor Kal en borrel – 26 juni 16:00 OMHP F0.01 + bovenzaal Kapitein Zeppos;

•Barbecue – 28 juni 17:00 Rembrandtpark;

•Meldt u aan voor het mentoraatschap op indoctrinatie@amfibi.nl.

 

Verder rest ons dan alleen nog maar de zomer. Wij wensen u een beste toe.​ Gaat vrijuit. We spreken elkaar.​

 

Liefs,

​Uw Amarinde​

22. June 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Juni: Docentenborrel; Spinoza Lezing; HET!borrel; Voetballen met docenten; ALV; Lentegasten; SKA; AmFiBildung; AmFiBios; Voetbaltoernooi FGW.

Waarde leden,

De bloemen gaan de perken te buiten, de bomen waaien in het honderd, en van overal stroomt klaarte toe als volk voor een voetbalwedstrijd – ook klaarte kan beneveld zijn. Juni doet alles luidkeels leven, alsook uw Binding die deze maand andermaal op parmantige wijze doordenderen zal.

Ter zake is beginnen met de dinsdagavond, de editie van 6 juni. Als u zich dan, nathoudend als een belendend pand, bij Inge aan de toog weet moet u niet schrikken als er plots een docent naast u gezeten is. Het departement is namelijk uitgenodigd ons te vergezellen op de Docentenborrel. Deze begint om 20:00 opdat Jacques Bos zijn trein nog kan halen. Indien u er vóór 20:30 bent is uw eerste drankje op ons.

Vervolgens is op donderdag 8 juni het tweede deel van de Spinoza Lezing van leerstoelhouder Béatrice Longuenesse over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit. Deze lezing is getiteld ‘Twee onwaarschijnlijke bedgenoten: Kant en Freud over moraliteit.’ Hij wordt gehouden in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411) en u kunt er om 20:15 gratis binnenstappen. Klik hier voor meer informatie over het wat van deze avond.

Dan keert men weder naar de dinsdagavond, editie 13 juni. Vanaf 21:00 begint dan de de HET!borrel. Deze borrel is vrij normaal, los van het feit dat de bizarre zaken die uw medefilosofen plachten te schrijven gedrukt en gebundeld worden uitgedeeld. Indien u middels verhalen, gedichten of toelichting van de onomastiek van de Het Mirandabad nog bij wilt dragen aan deze editie van de HET! moet u vooral mailen naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com. Doe dit uiterlijk zaterdag 10 juni. U kunt ook een vraag naar de rubriek ‘Het Achterwerk’ sturen o.v.v. uw leeftijd. dan zal de redactie u van een filosofisch verantwoorde repliek dienen.

Doordat we schier onverslaanbaar zijn in het voetballen tegen de docenten is er besloten om op woensdag 14 juni te gaan voetballen met de docenten. Indien u mee wenst te doen aan deze vreedzame doch vermakelijke onderneming kunt u mailen naar groenopgras@amfibi.nl. We verzamelen om 17:00 bij Geuzenmiddenmeer (Voorlandpad 15).

De dag hierna, dat heet donderdag 15 juni, zal ALV IV plaatsvinden in Het Gespuis (Spuistraat 47A). Het is de laatste algemene ledenvergadering van het jaar, en dat betekent dat u de bestuursoverdracht, alsmede de notoire chaos die de laatste vergadering steevast tekent verwachten kunt. We hebben u de notulen en de agenda reeds doen toekomen. De vergadering begint om 20:00.

Vervolgens vindt op vrijdag 16 juni het eerder afgezegde Lentegasten plaats. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Niemand minder dan de ons allen bekende Arianna Betti is uitgenodigd als gast, en nu komt ze ook nog. Ze wordt geïnterviewd door kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in de Doelenzaal (UB).

Dan brengt dinsdag 20 juni ons SKA. Dat is het Studentenkoor Amsterdam, dat in samenwerking met het CREA Orkest en vier solisten haar jubileumconcert geeft in het Concertgebouw. Ter viering van dit jubileum – SKA is bijna dertig – wordt een romantisch repertoire ten gehore gebracht. Verdi’s Te deum, Zemlinsky’s Frühlungsbegräbnis en Mahlers Das klagende lied passeren de revue. Indien u dit met de kultuurkamer aan den lijve ondervinden wilt doet u er goed aan om te mailen naar ska@amfibi.nl, en om €7.50 over te maken naar de rekening van AmFiBi, NL59 TRIO 0212 1644 57 o.v.v. uw naam. We verzamelen om 19:50 voor de ingang van het glazen café op de hoek.

Op donderdag 22 juni, vervolgens, zijt u allen welkom in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236). Dit is geen gratuite uitnodiging om eens met Erik een borreltje drinken, hoogstens een aanbeveling. Vanaf 20:00 vindt bij hem thuis AmFiBildung: Geestig plaats. Aldaar kunt u gedichten of korte verhalen of stukjes uit een groter verhaal die u in humoristische of metafysische zin geestig vindt voordragen of door uw medefilosofen voorgedragen krijgen.

De nacht van zaterdag 24 juni vereist vooral uw waakzaamheid. Dan gaan we nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2). AmFiBios draagt er zorg voor dat er de hele nacht lang films worden getoond en ingeleid. Tot dusver staan Stalker onder leiding van Tijmen, Girl interrupted onder leiding van Noor, Legally blonde onder leiding van Tessa en The dreamers onder leiding van Eva op het programma. Er komen nog twee films, inleider incluis, bij dit lijstje. De filmnacht begint gelijk de avond om 18:00. Er zal avondeten aanwezig zijn maar u dient zelf drank mee te nemen. Laat het, indien u mee wilt eten, even weten door te mailen naar braken@amfibi.nl.

Dan vrijdag 30 juni: een belangrijke datum. Nadat we afgelopen jaar na een klotebokkigere penaltyserie de finale verloren hebben ontstaat op die dag ten langen leste de kans op verlichting van de kater middels het lessen van de dorst naar revanche. Van 13:00 tot 18:00 organiseert ALPHA het Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. De locatie van het toernooi is nog niet bekend, die krijgt u te horen indien u zich vóór 14 juni aanmeldt door uw naam te mailen naar isbeterdankleio@amfibi.nl.

Ten slotte is het van belang dat u ervan bewust bent dat u volgend jaar intreeweekbegeleider zou kunnen zijn. Indien u deze voorwaardelijke bepaling toekomstig wilt maken en u behalve deze wens van taalkundige aard ook lust heeft eens met zo’n geel bezakte groep studenten in spé door de stad te slenteren dient u te mailen naar opmaat@amfibi.nl. Aanmelden kan in tweetallen. In uw mail dient u van uzelf en uw partner de naam, het mailadres en het telefoonnummer te vermelden. Voorts moet u aangeven welke ‘begeleidersdag’ u bij wilt wonen. U kunt kiezen uit 21 juni, 8 augustus en 16 augustus.

Liefs, houd u goed,

Uw AmFiBi

PS. Uw Secretaris’ tijd zit krap in het heden en mijn schrijven naar u is – hopelijk louter in temporele zin – na deze mail passé. U te schrijven was mij een jaar lang een genoegen. Het gaat u goed.

Kortom:
6/6 20:00 : Docentenborrel bij Inge.
8/6 20:15 : Spinoza Lezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/6 21:00 : HET!borrel bij Inge.
14/6 17:00 : Voetballen met de docenten.
15/6 20:00: ALV IV in Het Gespuis.
16/6 18:00 : Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in de Doelenzaal (UB).
20/6 19:50 : Kultuurkamer: SKA in het Concertgebouw.
22/6 20:00: AmFiBildung: Geestig in Eriks tuin (Prinsengracht 234-236).
24/6 18:00: AmFiBios: Nachtbraken in Noors huis (Jekerstraat 38-2).
30/6 13:00: Voetbaltoernooi der Geesteswetenschappen. Locatie nog bekend te maken.
passé Uw Secretaris.

09. June 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Mei: Reisborrel; Spinozalezing; Drift; Kultuurkamer; Symposium; AmFiBi-Feest; Heidi Dorudi; Lentegasten; Nihon No Hanga; HET!

Waarde leden,

De noordse mei is arm aan zonneschijn, hij kan zo koud, zo droef, zo guur – hij kan november zijn. De lange dag vindt zijn eind in ´t wolkig westen: ziet, de zon verkwijnt al. Het gros van AmFiBi kiest het hazenpad, en zal van 4 tot 11 mei met de studiereis ten langen leste haar dorst naar zon gelest weten.

Met de Reisborrel krijgt het mentale dorsten naar Thessaloniki fysieke gestalte. Op de laatste borrel voor de reis – op dinsdag 2 mei – is er vanaf 21:00 ruimte voor verheugen en plaats voor ouzo en Griekse spijzerij. Alle goede bedoelingen ten spijt zal het Amsterdamse hop ongetwijfeld over de Griekse anijs prevaleren. Dat wil zeggen: kom ook vooral borrelen als u zich op niets verheugen kunt. Gewoon bij Inge.(Rapenburgerstraat 169)

Op donderdag 11 mei vindt de eerste Spinozalezing van het jaar plaats in de Oude Lutherse Kerk (Singel 411). Béatrice de Longuenesse is de nieuwe Spinoza leerstoelhouder van de afdeling filosofie, en geeft een lezing onder de titel ‘The perplexing I’. Ze zal verhalen over het ‘ik’ in cognitie en moraliteit – over de manier waarop ons gebruik van het ‘ik’ onze verhouding tot onszelf en de wereld onthult. De lezing begint om 20:15 en de toegang is schadeloos. Klik hier voor verdere uitweiding over het wat.

Dan organiseren onze sehr geehrte Kollegen van het Driftcollectief op zaterdag 13 mei van 20:00 tot 03:00 het wijsgerig festival Drift in Studio/K. In het kader van het thema – het feit – dat uw vlees zwak en uw geest gewillig is worden er op deze avond lezingen georganiseerd door filosofen die gerenommeerd zijn door verdienste of door potentieel. Of, in de woorden van een illustere oud-Secretaris: ‘Drift is uniek omdat er enerzijds hoogstaande filosofische lezingen zijn, en anderzijds geïnteresseerde studenten die best wel veel drinken.’ Klik hier voor uw kaartjes of een toegewijde uitwijding op de site van Drift zelf.

Vervolgens gaan we op maandag 15 mei met de Kultuurkamer naar Monumentaal. Dit is een dansvoorstelling die zijn titel ontleent aan het feit dat er vier choreografieën ten toneel gespreid zullen worden die in bepaalde kringen stuk voor stuk te boek staan als monumentaal. Hier kunt u meer lezen over het verheven verklaard gedans. Mail naar allezhop@amfibi.nl als u zich aan wilt melden. Maak verder 5 euro over naar ons rekeningnummer: NL 59 TRIO 0212 1644 57. We verzamelen om 20:15 voor de Stadsschouwburg.

Zoals u reeds per mail heeft kunnen vernemen organiseert AmFiBi op donderdag 18 mei het Symposium: The Art of Transition. Van 18:30 tot 23:00 zullen verscheidene bevlogen en soms ingevlogen sprekers u verlichten over de esthetica in het post-communistische tijdperk. Het symposium vindt plaats in Cinetol (Tolstraat 182) en vereist aanmelding. Dat kan door uw naam te mailen naar symposiumartoftransition@gmail.com. Het gebeuren kost u een schamele 3 euro indien u lid van AmFiBi bent. Als dit niet het geval is wordt het een euro duurder. Deze euro’s dienen overgemaakt te worden naar NL51INGB0004166707, opnieuw o.v.v. uw naam.

Dan doet het ons altijd deugd om een AmFiBi-Feest aan te kondigen. Het laatste, laten we zeggen ‘overdekte’ feest van het jaar wordt in het Spinhuis (Torensluis) gegeven. De betreurenswaardige slotsom van allerlei twijfelachtige rendabiliteitsoverwegingen is dat het Spinhuis door de gemeente, ons sociaal-contractueel samenzijn, ontruimd wordt. Om het Spinhuis te vieren, en het op slot gaan – de kladderadatsch – van de Torensluis te betreuren is Lockedown: Smash the Social Contract op zaterdag 20 mei een feit. Daalt vanaf 22:00 de trap af naar de kerker en wordt bevangen, zo niet gevangen door een post-sociaalcontractueel feest dat zijn weerga niet kent.

De week hierna begint op maandag 22 mei met een lezing van filosoof, mensenrechtenactivist en feminist Heidi Dorudi over Hannah Arendt. Ze zal in het specifiek verhalen over de rol die kritisch denken speelt in Arendts werk. De lezing begint om 17:00 in PCH 1.04 en duurt ongeveer een uur.

De dag hierna, dat heet dinsdag 23 mei, wordt er weer een Lentegasten georganiseerd. Het recept is à la Zomergasten; de uitkomst is filosofischer dan dat. Ditmaal is niemand minder dan de ons aller bekende Arianna Betti te gast, en dat bij kikvors Marie Keulen. Komt dat zien, van 18:00 tot 21:00 in PCH 1.04.

De maand wordt afgesloten door met KUCH de gang te maken naar het Japanse prentenkabinet Nihon No Hanga. Het museum bezit de grootste collectie van Japanse prenten uit de 20e eeuw. Een opmerkelijke eeuw voor de prentkunst, aangezien deze een eeuw ervoor op sterven na dood lag door toedoen van het florisseren van andere technieken. Op vrijdag 26 mei verzamelen we om 13:30 voor het museum op Keizersgracht 586. Voor de goede orde is het fijn als u mailt als u van plan bent om te komen. Dat kan naar degutswordtmijnpenseel@amfibi.nl. De toegang is gratis.

Zoals u per mail vernomen of anders per ratio beredeneerd heeft zoekt AmFiBi voor het volgende studiejaar een nieuw bestuur. In deze reeds naar u toegezonden mail hebben we uitgeweid over het hoe en het wat van de zoektocht. Kern daarvan was dat u zich uiterlijk op vrijdag 19 mei aan kunt melden door een brief te sturen naar amfibindmiddel@amfibi.nl. Bij dezen wil de sollicitatiecommissie u verder nog op het hart drukken dat u met huidige bestuursleden kunt praten indien u met enig vraagstuk zit omtrent dat idyllische bestuursleven.

Graag sluiten we de mail af met een mededeling namens de redactie van de HET!. Bon Bref houdt deze in dat de volgende HET! legendarisch belooft te worden in het geval dat u bijdraagt. De eerstvolgende editie wordt begin juni gedrukt, stuur vandaag nog uw heerlijke penvruchten op naar hetamfibischtijdschrift@gmail.com.

Houd u goed, liefs,

Uw AmFiBi

Kortom:
2/5 21:00 : Reisborrel bij Inge.
4/5-11/5 : Studiereis, ergens in Thessaloniki.
11/5 20:15 : Spinozalezing in de Oude Lutherse Kerk.
13/5 20:00:Drift in Studio/K.
15/5 20:15 : Kultuurkamer: Monumentaal.
18/5 18:30 : Symposium: The Art of Transition in Cinetol.
20/5 22:00: AmFiBi-Feest. Lockedown: Smash the Social Contract in de Torensluis.
22/5 17:00: Lezing Heidi Dorudi over Hannah Arendt in PCH 1.04.
23/5 18:00: Lentegasten met Arianna Betti en Marie Keulen in PCH 1.04.
26/5 13:30: Kuch: Nihon No Hanga (Keizersgracht 586).

15. May 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →

Menu Title