November: jAmFiBi; Oktoberrevolutie-/OC-borrel; Kultuurkamer; Lezing; AmFiBildung; AmFiBios; Docentenborrel; Schoen zetten; Soirée; Feest!

Waarde leden der AmFiBi,

 

Nu voor ons AmFiBiën de winterslaap aanstaande is rijst de vraag hoe we deze natuurlijke neiging weten te onderdrukken. We hebben genoeg betere dingen te doen dan een winter lang ons holletje enkel te verlaten voor een hapje eten, niet? Of uw holletje nu de UB is of uw bed is in dit geval om het even. Het bindmiddel voelt zich toerekeningsvatbaar voor het bij de les houden van de Binding. De afgelopen tijd hebben wij dus een antwoord moeten formuleren op de vraag: wat houdt de AmFiBie woke? In de volgende alinea’s vindt u ons fragmentarische antwoord.

 

Aanstaande maandag zal er een herrijzenis plaatsvinden. jAmFiBi, het gerucht ging rond dat “de muziek eruit was” (bovendien gaat nog steeds het gerucht dat iemand dit daadwerkelijk heeft durven zeggen). Daarop heeft een machtsgreep plaatsgevonden. Twee AmFiBiën beschouwden zichzelf als de hoeders van de kwetsbare AmFiBische vrucht die jAmFiBi is. Inmiddels heeft zich een rijpingsproces voltrokken. En niet alleen dat: jAmFiBi is, in een nieuwe vorm gegoten, voor de toekomst geconserveerd. Waar jAmFiBi voorheen een muzikale viering van de vergankelijkheid was, zal zij nu niet meer machteloos toezien hoe haar producten gegijzeld worden door het heden. De vluchtigheid van de muziek wordt gecompenseerd met het wecken van dood fruit. Op maandag 6 november vindt er een jamsessie plaats (op een door bijtende omstandigheden nog nader te bepalen plek). U kunt vrij lang blijven plakken, de jamsessie duurt voort van 12:30 tot 17:30. In die periode kunt u zo vaak instuiven als u wilt, het liefst met een muziekinstrument ∨ wat fruit.

 

Op de dinsdag die onontkoombaar op de maandag volgt zal een met een thema gekruide borrel plaatsvinden. Dinsdag 7 november, de dag die het aankomende dinsdag is, zal het 100 jaar geleden zijn dat de Oktoberrevolutie begon in St. Petersburg. Tijdens de borrel krijgt u de mogelijkheid om dit feit tot u te laten doordringen. U zult hiervoor zelf het initiatief moeten nemen, AmFiBi wil immers iedere schijn van indoctrinatie vermijden. Uw Secretaris doet wel graag enkele suggesties voor een gepaste herdenking. U kunt bijvoorbeeld reflecteren over de vraag ‘wat heeft 100 jaar Oktoberrevolutie ons nou eigenlijk gebracht?’. U kunt uw wekelijkse pikketanisie vervangen voor een ‘watertje’. U kunt een arbeidslied aanheffen (de Secretaris doet bij dezen expliciet een oproep aan de commissie ‘AmFiArbeidsliederen’: bewijst uw bestaansrecht!). Of u haalt nog eens een herinnering naar boven van revolutionaire kunst (of onkunde) die u recentelijk heeft gezien. U kunt ook ‘in thema’ komen. Wij laten ons graag verrassen. Nota bene: dit waren enkel suggesties, wanneer u hier daadwerkelijk op ingaat dan is dit voor u een volledig vrije keuze.

 

Tijdens deze borrel zal de Opleidingscommissie van Wijsbegeerte aanwezig zijn om verslag te doen van de revolutionaire geest, getapt, niet uit de fles, die op de borrel zal rondwaren. De opleidingscommissie schrijft adviezen over de vorm en inhoud van vakken en de opleiding (hier meer over de OC). In een nader te bepalen hoekje van het café zal de OC zich verschansen met een opschrijfboekje. Zij horen graag welke positieve, danwel negatieve bevindingen u heeft betreffende het onderwijs aan onze opleiding. Van de OC zullen in ieder geval de studentleden Alma, Gaia en Pascal aanwezig zijn.

 

Vervuld van revolutionaire driften en onderwijskundige bedenkingen kunt u direct, na de borrel thuisgekomen, uw UvA-mail openen en uw reflecties institutionaliseren door de vakevaluaties in te vullen. Omwille van een constructieve houding kunt u ook besluiten om een dag later achter een scherm te klimmen. U heeft namelijk nog tot donderdag9 november 10:00om de vakevaluaties in te vullen. Spoor ook uw medestudenten hiertoe aan, want u kent het principe: uw mening is slechts betrouwbaar wanneer een zekere kritische massa de vakevaluatie ook heeft ingevuld.

 

Het invullen van de vakevaluatie is een mooi ritueel om een periode af te sluiten. Met nieuwe ruimte in uw hoofd kunt u zich na dit afscheidgebeuren direct op de toekomst richten. Op 9 november organiseert afdeling wijsbegeerte namelijk ook van 11:00 tot 13:00 een voorlichtingsbijeenkomst over het tweede semester. In het Universiteitstheater wordt u ingelicht over vakken en afstudeertrajecten in het tweede semester. Over deze bijeenkomst vindt u meer informatie in een mail die u al eerder ontving van het tutoraat.

 

Goed. U vraagt zich inmiddels misschien af of AmFiBi zelf ook nog iets op het programma heeft staan. Einde twijfel. Uw maandelijkse ‘stukje cultuur naar de mensen toe’: de Kultuurkamer, slaat ook november niet over. En ook de Kultuurkamer werpt deze maand een blik vooruit, de toekomst in. De toekomst van het theater welteverstaan. Op donderdag 9 november bezoekt de Kultuurkamer de voorstelling Romeo & Juliet aan de Academie voor Theater en Dans. Wanneer de huidige stand van het toneel, de wereld of uw studie u niet bevalt, dan is het aan te bevelen om vast een voorschot te nemen op de toekomst. Meegaan kunt u doen door zich aan te melden met een mail naar vertrouwenindetoekomst@amfibi.nl en €3,- euro over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 ten name van Studievereniging AmFiBi onder vermelding van: ‘[Uw naam]: Hogeschool’. Vervolgens dient u op genoemde datum met uw studentenpas om 19:30 voor de Academie voor Theater en Dans (Jodenbreestraat 3) te verschijnen.

 

Nu, de eerste volle week van november is doorgenomen. Maar ook in de tweede week wordt de AmFiBische realiteit, die zich in haar activiteiten ontvouwt, geconstitueerd. De tweede week van november brengt ons in de eerste plaats een lezing. AmFiBi is uitgenodigd om een lezing bij te wonen over controverse in de kunst. Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat Gerard Reve werd vrijgesproken voor godslastering in ‘het ezelproces’. Naar aanleiding daarvan wordt er een documentaire gemaakt over de vrijheid van meningsuiting van de kunstenaar. En naar aanleiding daarvan wordt op woensdag 15 november vanaf 13:00 een lezing georganiseerd over kunstenaars in opspraak. Twee in opspraak gewezen kunstenaars, schrijver A.H.J Dautzenberg die lid werd van pedofielenvereniging ‘Martijn’, en Tinkebell die van haar eigenhandig gewurgde kat een tas maakte, zullen een voordracht doen. Aanwezige studenten mogen ook vragen stellen aan de sprekers. Tijdens de lezing zullen opnames worden gemaakt voor eerder genoemde documentaire. Het decor van de lezing zal dezelfde zijn als dat van het ezelproces: het voormalig Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. U kunt zich aanmelden voor de lezing door te mailen naar katindezak@amfibi.nl, deelname kost niets.

 

Een ode aan onze natuurlijke habitat. Een lofzang op een pakje shag. Een verhaal over queerness. Als u het weet te vinden, neem het dan mee naar AmFiBildung. Op donderdag 16 november stroomt het huis van Momo (Van Eeghenlaan 29B) vanaf 20:00 vol voor AmFiBildung: de AmFiBische voorleesavond voor proza en poëzie rondom een bepaald thema. Het bepaalde thema is ‘vloeibaar’. U bent van harte uitgenodigd om prozaïsche en poëtische geschriften van de tweede hand, rondom het thema ‘vloeibaar’ mee te dragen en voor te lezen.

Het duo dat eerder al haar stempel drukte op jAmFiBi lijkt ook bij AmFiBios sporen te hebben nagelaten. Ook AmFiBios lijkt deze maand niet te kunnen ontkomen aan ‘Vergankelijkheid’. AmFiBios heeft losgelaten dat er een film zal worden vertoond over landen die niet meer bestaan. Verder is bekend dat AmFiBios op 20 november zal plaatsvinden in het u allen inmiddels vertrouwde Gespuis.

 

Zelfs docenten begonnen zich af te vragen wanneer AmFiBi nu eindelijk weer eens een docentenborrel zou organiseren. Op twee manieren is dit frappant. Ten eerste is het fascinerend dat docenten ook zelf hun uitstapje naar de borrel een ‘docentenborrel’ noemen in plaats van een ‘studentenborrel’. Daarnaast hebben onze docenten schijnbaar het idee dat ze niet altíjd welkom zijn. Maar goed, op 21 november organiseert AmFiBi een docentenborrel. Kom vroeg! De docenten zullen er vanaf 19:30 zijn, en in verbloemde taal kunnen wij u vertellen dat de meesten niet tot sluitingstijd blijven hangen. Een andere reden om vroeg te komen is dat tot 20:30 uw eerste drankje op onze kosten is. De ervaring leert dat docenten meerdere malen herinnert moeten worden aan de docentenborrel. Wij hebben hen allen uitgenodigd. Maar, mag uw favoriet absoluut niet ontbreken, dan is het aan te raden hem of haar er persoonlijk nog op attent te maken.

 

Traditiegetrouw komt Sinterklaas ieder jaar langs de borrel. We gaan ervan uit dat Sinterklaas ook dit jaar deze conventie eer zal aandoen en dus met wild geraas halt zal houden bij Inge. Wij hebben de Sint doorgegeven dat wij op 5 december kunnen, hopelijk staat diens agenda dat toe. Als u wilt dat de Sint dan iets voor u meebrengt, dan staat daar wel iets tegenover. Tot en met 21 november kunt u uw schoen komen zetten op Het Hok.

 

November sluiten we af met misschien wel het beste dat de Binding te bieden heeft: de Soirée Musicale et Poétique. Op 29 november zal het podium van Kapitein Zeppos open zijn voor AmFiBiën die zich muzikaal-//poëtisch willen openstellen voor de rest van de Binding. Acts kunnen zich vanaf heden aanmelden met een mail naar SMeP@amfibi.nl waarin u kort aangeeft wat u van plan bent te gaan doen, met wie, wat u daarvoor nodig heeft en hoe lang u denkt dat het gaat duren. Wie slechts toeschouwer wil zijn, een rol die niet onderschat mag worden, geven wij graag mee dat we om 20:00 beginnen met de eerste act.

 

Dit bericht sluit ondergetekende af met een wat halfbakken aankondiging. Wat wij u namelijk kunnen melden is dat AmFiBi op vrijdag 1 december een feest organiseert, meer laten wij nog niet los. Maar, met de kennis van nu kunt u wel vast de volgende stappen doorlopen: neemt een pen en uw agenda terhanden en zorgt dat u op vrijdagavond geen verplichtingen heeft. Door zaterdag kan misschien ook maar beter een streep. Meer informatie volgt spoedig. En vergeet niet te flossen!

 

Verder hopen wij u spoedig te zien,

 

En dat het goed met u gaat,

 

Met innige verheuging,

 

Uw AmFiBi

TL∴NG

 • 6 november (12:30-17:30) — jAmFiBi — Alma’s huis (Nieuwe Uilenburgerstraat 112)
 • 7 november — 100 jaar Oktoberrevolutie-/OC-borrel — Bij Inge
 • 9 november (10:00) — Deadline vakevaluaties — Uw Uva-mail
 • 9 november (11:00-13:00) — Voorlichting tweede semester — Theaterzaal Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16-18)
 • 9 november (19:30) — Kultuurkamer: Romeo & Juliet — Academie voor Theater en Dans (Jodenbreestraat 3)
 • 15 november (13:00) — Lezing: Kunstenaars in opspraak — Voormalig Paleis van Justitie (Prinsengracht 432-436)
 • 16 november — AmFiBildung: Vloeibaar — Bij Momo thuis (Van Eeghenlaan 29B)
 • 20 november (20:00) — AmFiBios: Vergankelijkheid — Het Gespuis (Spuistraat 47A)
 • 21 november (vroeg! 19:30, tot 20:30 eerste drankje gratis) — Docentenborrel — Bij Inge
 • tot 21 november — Uw schoen komen zetten op — Het Hok
 • 29 november (20:00-00:00) — Soirée Musicale et Poétique — Kapitein Zeppos (Gebed Zonder End 5)
 • 1 december — Feest!

06. november 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Oktober: Feest!; Wittgenstein; Majakovski/Oktober; AmFiVrijeWil

Waarde leden,

 

“Oktober overvalt ons ieder jaar”. Een waarheid als een koe. Maar wie heeft deze koe in pacht? Wat betreft de waarheid van AmFiBi kan gesteld worden dat het ondergetekende is die het overzicht heeft op de stand van zaken. De Amfibische waarheid ontvouwt zich immers in haar activiteiten. Ondergetekende zal daarom de koe bij de horens te vatten. Dit bericht is de maandelijkse aflossing die wij, als pachters van de koe der Amfibische waarheid, u verschuldigd zijn.

 

Afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden de eerste ALV der AmFiBi van het jaar. Zij heeft al direct gevolgen die aan het eind van dit bericht uit hun doeken zullen komen.

 

Laten we ons in de eerste plaats richten op datgene waarvan wij de kleinste schootsafstand verwijderd zijn. Aankomende week, op donderdag, zal AmFiBi een zoektocht naar zekere kennis(en) op touw zetten. Zekere kennis is in uw studeerkamer ver te zoeken, op een feest loopt u haar zomaar tegen het lijf. Hoe een koe een haas vangt blijft altijd ongewis, maar zeker is het volgende: op 12 oktober brengt AmFiBi u het allereerste feest van het jaar. Om 22:00 begint Knowing Me, Knowing Hume in VLLA (Willem Roelofsstraat 9).

 

Snel daarop volgt de jaarlijks terugkerende vertoning van de film Wittgenstein. Ook dit jaar zal een Wittgenstein-expert de film voor u inleiden. De honneurs zullen worden waargenomen door Deva Waal, zij doet op dit moment een PhD-onderzoek, onder meer is haar onderwerp Wittgenstein. Op 16 oktober bent u vanaf 20:00 welkom bij AmFiBios in Het Gespuis, niet lang daarna zal Deva haar woord doen, niet lang daarna zal de film van start gaan.

 

In het kader van oktober zal de Kultuurkamer wederom ten tonele trekken. Op 20 oktober zal zij u meenemen naar de voorstelling Majakovski/Oktober. 100 jaar na de Russische Revolutie maakt theatergroep De Warme Winkel een voorstelling over de Russische dichter Majakovski, en u kunt er bij zijn. Meegaan kan door te mailen naar koudekermis@amfibi.nl en 5 euro over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 (wat u in de mail plaatst is om het even, vermeldt bij het overmaken van het geld ‘Majakovski/Oktober’). Om 20:00 verzamelen we ons voor de Stadsschouwburg waar ook deze maand de Kultuurkamer haar opwachting weer zal maken.

 

Vanwege de tentamenweek zullen zich in de laatste week van oktober geen activiteiten meer ontvouwen. Dit betekent niet dat de Binding deze week doelloos zal zijn. Een nieuwe commissie van AmFiBi is namelijk op zoek naar leden en bestaansreden. Op de afgelopen ALV heeft AmFiVrijeWil het licht gezien. AmFiVrijeWil gaat op zoek naar vrijwillige arbeid die door de binding uitgevoerd kan worden. Vanaf heden zoekt zij naar arbeid in dubbele betekenis. Ten eerste is AmFiVrijeWil op zoek naar leden die op de hoogte willen blijven van de eventuele projecten waar de commissie arbeid voor kan gebruiken. Ten tweede is AmFiVrijeWil op zoek naar vrije, vrijwillige arbeidsplaatsen. Als u met één van de twee kwesties kunt helpen mailt u dan naar: compassiebilisme@amfibi.nl.

 

We houden het kort deze maand. Maar gelukkig zien wij elkaar aanstaande donderdag.

 

Liefs,

 

Amarinde

 

TL∴NG

 • 12 oktober — Feest! Knowing Me, Knowing Hume — VLLA
 • 16 oktober — AmFiBios: Wittgenstein — Het Gespuis
 • 20 oktober — Kultuurkamer: Majakovski/Oktober — Amsterdamse Stadsschouwburg
 • Meld u aan voor AmFiVrijeWil — compassiebilisme@amfibi.nl

07. oktober 2017 by AmFiBi
Categories: Uncategorized | Leave a comment

September: Kultuurkamer; AmFiBios; Introductieweekend; Korting

Waarde leden,

De zomerse sluimer is over. De eerste uiteenspattingen van het hemelse vocht op de nog zongewarmde ondergrond lieten de AmFiBi doen ontkwaken. Voor ons aller ogen kreeg de wereld haar glans weer terug. Of waren het onze ogen die glansden bij het aangezicht van dit alles? In drassige gedachten verzonken schiet ineens iets te binnen. Of liever, te buiten! Een opwelling. Maar niet op een plek waar men zoiets zou verwachten. Waarlijk! Een opwelling onder de oren!

Aan weerszijden van mijn lichaam, op deze buitengewone plek, begint het te zwellen! Houdt u zich vast!

September kent nog een aantal weken. Zou het niet buitengewoon goed uitkomen als dit aantal overeenkomt met het aantal resterende activiteiten voor deze maand? Sterker: dit aantal komt exact overeen met het aantal activiteiten dat september nog voor ons in petto heeft. Dat niet alleen. Deze activiteiten zijn niet zomaar plompverloren over deze weken uitgestrooid. Integendeel: een aantal weloverwogen beslissingen hebben ervoor gezorgd dat deze activiteiten… — Neen! Laat mij ophouden hun getal nog langer in nevelen te hullen. Er resten er ons nog drie deze maand. — Deze activiteiten zijn exact verdeeld over de drie resterende weken. Het is alsof er een goddelijke vinger meeroert in de AmFiBische pap. En als u eens wist dat uit die pap de AmFiBische activiteiten worden opgelepeld… Niets liever zou u willen dan die goddelijke vinger af te likken!

Blaaskaken. Het is lang geleden dat ik zo verheugd was dat deze aandrang me uit het niets trof. Het overkomt de besten — excuus — als een niesbui. Over tot de orde.

Op woensdag 13 september (nota bene: volgende week) kunt u met de Kultuurkamer naar A Love Supreme. Een dansvoorstelling op de muziek van John Coltranes gelijknamige elpee. Zich aanmelden doet u door te mailen naar erosramazzotti@amfibi.nl en €5,- over te maken naar NL 59 TRIO 0212 1644 57 (vermeldt ‘Goddelijke Liefde’). Om 19:30 verzamelen we voor de Stadsschouwburg, om 21:00 staat u weer buiten.

Na het weekend, op maandag 18 september zal vervolgens onder inleiding van Philemon Huising de AmFiBios: *Ollywood! avond plaatsvinden in Het Gespuis. Philemon heeft de vrijheid gekregen twee films te selecteren uit twee verschillende genres. Het staat hem vrij de variabele ‘*’ in te vullen met iedere willekeurige letter zolang dit maar voor de ene film de ‘N’ is en voor de andere film de ‘B’. Benieuwd wat Philemon met zijn vrijheid zal doen? We zien u in Het Gespuis.

De maand zal eindigen met wat voor velen alleen nog maar het begin is. Dit jaar is het introductieweekend van 29 september tot 1 oktober. Eerstejaars onder u, bij interesse is dat wat gedaan moet worden het volgende: houdt u deze data vrij in uw agenda’s! Hetzelfde geldt voor ouderejaars die graag als begeleidende factor het Nederland onder de grote rivieren komen verkennen. Meer informatie zal spoedig volgen.

Dit zijn de drie activiteiten die deze maand nog op het programma staan. Maar voordat we dit bericht besluiten willen wij uw neus graag op de volgende feiten drukken. Lid zijn van de Amsterdamse Filosofen Binding brengt een aantal voordelen met zich mee. Dit aantal wordt zo nu en dan groter, of de aard ervan is aan verandering onderhevig. We nemen daarom nog eens met u door wat dat AmFiBi-lidmaatschap u zoal te bieden heeft buiten de AmFiBische activiteiten om.

Om te beginnen brengen wij u het heuglijke feit dat u altijd korting heeft bij Athenaeum Boekhandel. Onafhankelijk van het seizoen, de studieboekenverkoop of het humeur van de medewerkers. U hoeft slechts bijgelegde Quick Response code mee te brengen (dan wel op papier, dan wel op een schermpje) en deze de boekverkoper te tonen. Wanneer u zich toch prettiger voelt online,kunt u uw boeken daar met korting kopen door middel van de code: AMDiscount. In de zogenoemde ‘bulkweken’ (waar u op dit moment nog tot 10 september in leeft, dit zijn de weken van de studieboekenverkoop) geven deze blokjes en lettercombinaties u een korting van 15% en 5% op respectievelijk niet-Nederlandstalige en Nederlandstalige boeken. Buiten de bulkweken om biedt Athenaeum u een korting van 10% op alle niet-Nederlandstalige boeken.

 

Mocht u uw studieboeken nog niet hebben aangeschaft, dan kunt u dit nog met de extra korting doen tot en met 10 september via: http://mindbus.go2cloud.org/aff_c?offer_id=61&aff_id=451.

Er is meer. De korting loopt op. de Nederlandse Boekengids “de enige echte Dutch Review of Books“, een literair-wetenschappelijk tijdschrift biedt korting aan voor leden van AmFiBi. Die korting bedraagt 50% op een jaarabonnement (u betaalt €15,- voor zes nummers). U aanmelden voor deze aanbieding doet u via dnbg@amfibi.nl. Wij houden u dan op de hoogte.

Hierbij laten we het. Houdt uw mailbox in de gaten voor berichten over het introductieweekend.

Liefs,

Amarinde


TL∴NG

 • 13 september — Kultuurkamer: A Love Supreme — Amsterdamse Stadsschouwburg

 • 18 september — AmFiBios: *Ollywood! — Het Gespuis

 • 29 september – 1 oktober — Introductieweekend — Onder de rivieren

 • Korting op boeken bij Athenaeum

 • Korting op dNBg


Bellenblaas (ter uitbreiding dan wel versteviging van uw ‘bubbel’)

10. september 2017 by AmFiBi
Categories: Boekverkoop, Kultuurkamer | Leave a comment

← Older posts

Newer posts →